Category Archive Parochies

ByDirk Van de Poel

Steun de behoeftigen in onze buurt.

In het weekend van 11 december krijg je in de kerken de kans om de kerstpakketten voor mensen die het zo nodig hebben te steunen.

In Mortsel gaat de opbrengst naar het project van de christelijke kerken dat reeds enkele jaren loopt.
In Edegem ondersteunen we de feestpakketten van Gastvrij Edegem.

Wat doen we concreet:
We bieden aan om flessen alcoholvrije drank (aperitief of schuimwijn) en fruitsap te sponsoren deze zullen namens de gemeenschap aan de feestpakketten toegevoegd worden?

Doe jij ook mee. Na elke viering achteraan in de kerk.

Hieronder nog even vertellen hoe het vorig jaar ging…
Klik op het pijltje om af te spelen.

ByDirk Van de Poel

Soep op de stoep! Warm aanbevolen!

Zondag 19 december kan u na de kruispuntviering in de Basiliek genieten van een heerlijk kopje soep. Deze zal gemaakt worden door de vormelingen en hun ouders. Met een vrije bijdrage kan u na de viering genieten van een kopje soep.
U kan ook potjes van een liter bestellen, deze kosten 5€ en kan u diezelfde zondag afhalen aan de kerk.

Waarom deze actie?
Soep op de stoep is een initiatief van Welzijnszorg. financieel willen steunen. 
Zij steunen zij meer dan honderd armoedeorganisaties die zich dagelijks inzetten voor mensen in armoede.
Welzijnszorg wil met de campagne van 2021 “WONEN:EEN GUNST EN GEEN RECHT? ONAANVAARDBAAR” het woonprobleem onder de aandacht brengen.
Omdat solidariteit één van de thema’s is binnen een catechesejaar willen we daadwerkelijk iets doen en zetten we onze schouders onder dit project.
Wilt u nu zeker zijn van uw litertje soep, geef uw bestelling door via nicoledelaet_bastenie@hotmail.com, met duidelijke vermelding van uw naam en het aantal liters.

De vormelingen en catechisten danken u HARTELIJK voor uw steun!!!!

Ook in Mortsel zal u na de viering van 19 december een beker soep kunnen drinken.
Echter zijn we hier nog op zoek naar mensen die enkele liters soep willen maken.
Neem hiervoor contact met Reinhilde Van Hecken – reinhildevanhecken@outlook.be

ByDirk Van de Poel

Sint Ceciliafeest bij Heilige Bernadette

Naar aanleiding van het naamfeest van Sint Cecilia,  patroonheilige van koren, werd er in het Atrium gefeest op zaterdag 20 november.

De koorleden en de medewerkers van de liturgie werden uitgenodigd op een feestelijk diner. Het coronabeestje heeft er echter voor gezorgd dat er slechts 21 plaatsen konden worden bezet.

Hugo Hosteaux, de koor-voorzitter, verwelkomde iedereen hartelijk en dankte de koorleden voor hun jarenlange inzet. Een zeer speciale dank ging naar Gerd Swartelé, onze gewezen organist-dirigent en duivel-doet-al binnen het koorgebeuren. Vorige maand werd hij 96 jaar en door gezondheidsproblemen bij hem en zijn vrouw was verhuis naar een woonzorgcentrum noodzakelijk. Jammer genoeg was het deelnemen aan ons jaarlijks feest voor hem niet meer mogelijk. Een passen geschenk zal hem overhandigd worden.

Na een woordje van dank aan de gast-voorgangers en lectoren voor het verzorgen van onze wekelijkse vieringen wenste pastor Griet Harboort iedereen smakelijk eten na een kort gebed voor het eten.

Paul Wijckmans zette de traditie van Gerd verder. Als toetje vóór het dessert zorgde hij voor heel wat animo tijdens een muzikale kwis.

Daags nadien waren de koorleden feestelijk uitgedost om de eucharistieviering plechtig op te luisteren. Met organist en koorleider Paul Wijckmans heeft Gerd Swartelé een waardige opvolger. Samen met een tiental mannen en vrouwen slaagt hij erin nog steeds mooie, soms meerstemmige liederen te brengen tijdens de wekelijkse vieringen.

Na dit geslaagd feestweekend zijn ze alvast van plan met volle moed het beste van zichzelf te blijven geven. 

ByDirk Van de Poel

Zaterdag 27 November Godly Play St.-Antoniuskerk

Onze gezamenlijke adventsreis naar Bethlehem startte met een kaarslichtje in de hand aan de doopvont naast de Kerk. Na een verwelkomingsgebedje konden de kinderen elkaar beter leren kennen met leuke kennismakingsspelletjes in de verwelkomingsruimte.

Daarna verhuisden we met ons kussen naar de vertelkring. Met de profeet, de Heilige familie , de herders en de drie wijzen waanden we ons mee onderweg naar Bethlehem. Eindigend met de geboorte van kindje Jezus en de Christus kaars maakte de vertelkring plaats voor knutselplezier. Zingend , biddend en feestend kwam er een einde aan deze mooie namiddag. Met dankbaarheid overladen moesten we de belofte maken opnieuw een creatieve verhaal namiddag in te richten zodra het terug mag. Een belofte waar we ons graag aan houden : het was een mooie zaterdag om te delen.’

ByDirk Van de Poel

Welkom in de mis

Op zaterdag 20 november 2021 kwamen we met de vormelingen samen voor een catechesemoment rond de eucharistie. De geïnteresseerde ouders konden mee aansluiten en zo ontstond al snel een mooie groep. Pastoor Tom startte enthousiast en nam de vormelingen en hun ouders mee op een boeiende tocht doorheen de verschillende delen van de eucharistie. Het woord “vieren/feest” stond centraal en werd echt duidelijk bij het zingen van het lied “gloria”. Zo komen we meteen aan het tweede luik van ons samenzijn; het inoefenen van de kleine liedjes, want zang/muziek is immers van onschatbare waarde. Na de zang was het tijd voor een demo-mis… Een eucharistieviering waarbij er af en toe een kort stukje tekst werd voorgelezen ter verduidelijking. Een ding is nu wel duidelijk…een viering is actie en reactie. Het is niet gewoon een uur op onze stoel zitten, er wordt wel degelijk iets gevraagd, een stukje inzet, mee-bidden, mee-lezen,… Ondanks een last-minute wijziging van programma was het een geslaagd samenzijn en vertrok iedereen om 15:30u tevreden naar huis.

Bypastoor Tom

Kinderkoor Kerstmis

Vanwege de huidige coronatoestand en de bijhorende maatregelen kan dit initiatief spijtig genoeg niet doorgaan. Onze excuses!

Een kinderkoortje voor Kerstmis?

Zoals elk jaar is er kerstkinderkerstviering in de Sint-Benedictuskerk in Mortsel.
Die gaat door op kerstavond, vrijdag 24 december om 17 u.

Dit jaar willen we graag een zangkoortje vormen met kinderen. We oefenen 4 keer, op maandag na school, telkens van 16.30 u. tot 17.30 u.

Op 29 november, 6 december en 13 december oefenen we in parochiecentrum Johannes XXIII.

Op 20 december oefenen we in de Sint-Benedictuskerk zelf.

En op kerstavond komen we een beetje vroeger naar de kerk om onze stemmen nog eens op te warmen.

We hebben heel wat mooie liederen gekozen, maar nu nog de zangertjes en zangeresjes.

Kinderen vanaf het tweede leerjaar zijn welkom.

Interesse? 
Laat het weten door dit eenvoudige formulier in te vullen: Klik HIER!
We contacteren je dan zeker tijdens de laatste week van november.

Heel veel groeten

Benjamin Vermeulen
Peter De Vriendt    peter_devriendt@icloud.com  O475 87 45 37

ByDirk Van de Poel

Een dagelijks halfuurtje voor God op weg naar Kerstmis.

“Het is weer zover, het is weer advent, kijk hoe het eerste kaarsje brandt…”

Binnenkort wordt dit liedje weer van onder het stof gehaald in onze vieringen met communicanten en vormelingen.

De donkerste dagen komen er aan. We kijken weer uit naar het licht van Kerstmis. Het is een sterke tijd van inkeer, van meer aandacht voor de noden van onze medemens in onze eigen omgeving, van meer toeleg op gebed.

Zoals de vorige jaren al de gewoonte was in Mortsel kunnen we dat ook samen doen in een dagelijks morgengebed.  Dit jaar doet ook Edegem mee met een dagelijks avondgebed.

Samen bidden doet deugd en geeft adem aan onze engagementen.

Het sfeervolle kader van zowel de St. Benedictuskerk als de St. Antoniuskerk helpen om tot gebed te komen. Zie dit aanbod gerust als een kans om je advent meer diepgang te geven.

Concreet:

  • Op alle weekdagen van de advent ben je welkom van 8.30 u. tot 9 u. voor een morgengebed in de St. Benedictuskerk in Mortsel en/of voor een avondgebed om 19 uur in de St. Antoniuskerk in Edegem.
  • We starten op maandag 29 november; het laatste gebed heeft plaats op donderdag 23 december. Op woensdag 1 december gaat ook het avondgebed door in de St. Benedictuskerk.
  • We bidden een psalm en lezen de schriftlezing van de dag, nemen een tijd van stille aanbidding en eindigen met vrije voorbeden en het Onze Vader.
  • Iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt, is welkom ook al kun je maar 1 of enkele keren aanwezig zijn.

Wie niet kan deelnemen aan dit gemeenschappelijk gebed nodigen we uit om tijdens de advent mee voor de intenties van onze gemeenschap te bidden.

ByDirk Van de Poel

Wereldlichtjesdag 12 december 2021

Op de 2de zondag van december worden wereldwijd lichtjes aangestoken ter herdenking van overleden kinderen.

Info herdenkingsdienst: info@levensadem.be of 03 449 48 26

Info samenkomst begraafplaats: anndecleyn@hotmail.com of 0495 68 03 66

ByDirk Van de Poel

Cultuurproject Dieseghem: KERSTCONCERT

In de aanloop naar Kerstmis brengt Flanders Boys Choir o.l.v. Dieter Van Handenhoven op dinsdag 7 december in de Sint-Lodewijkkerk te Mortsel de prachtige ‘Messe de Minuit  pour Noël’ van Marc-Antoine Charpentier (1643 –1704).  Organist Nicolas De Troyer begeleidt het koor op kistorgel. Verder op het programma kerstmuziek van Vlaamse kapelmeesters uit de barokperiode. Nobele onbekenden zoals Henricus Liberti, Petrus Hurtado en Franciscus Munninckx worden figuurlijk van onder het stof gehaald.  In de 17e eeuw kende het kerstlied in de Zuidelijke Nederlanden een enorme opleving en werden er heel wat nieuwe liederen gecomponeerd. Uit deze traditie van Cantiones Natalitiae komen de voor het concert geselecteerde kerstliederen. Het zijn werken van kapelmeesters, organisten en zangers die werkzaam waren aan de Antwerpse kloosters.
De wortels van het Flanders Boys Choir liggen in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie van Sint-Niklaas.  In 1931 richt E.H. Gerard Van Durme er een koor op met jongens van het college. Hij noemt het ‘In Dulci Jubilo’ (IDJ). Het koor viert dit jaar dus zijn 90ste verjaardag. In 2016 veranderde de naam in ‘Flanders Boys Choir’ (FBC) en werd het koor nog meer een ambassadeur van de unieke klank van een knapenkoor. Dirigent Dieter Van Handenhoven, die als knaap nog deel uitmaakte van het koor, nam in 1993 het roer in handen. Dieter is een muzikale duizendpoot: naast talrijke concerten als solist op orgel en klavecimbel is hij een veelgevraagd continuospeler.          
Nicolas De Troyer was meer dan tien jaar lang titularis-organist van de monumentale Sint-Pauluskerk te Antwerpen waarna Bart Rodyns, de muzikale adviseur van Cultuurproject Dieseghem, hem opvolgde. Eind 2019 werd Nicolas aangesteld als titularis-organist van de Sint-Baafskathedraal te Gent.

Praktisch
Dinsdag 7 december 2021 om 20u15 kerstconcert door Flanders Boys Choir in de St.-Lodewijkkerk (Osylei 74, Mortsel). Nadien napraten in ’t Centrum (Osylei 43).       
Tickets:  €12 euro via neuriske@telenet.be,  tel: 03 2950204 of aan de kassa vóór het concert. 
Giro BE59 0689 0002 4126.   De kaarten zijn niet genummerd: wie vroeg komt kiest uit de beste plaatsen.

ByDirk Van de Poel

SAMEN OP WEG MET… WIE?

Na 3 succesvolle edities in het voorjaar waagden we het erop een wandeling in volle herfst (7 november) te organiseren.

En toegegeven we waren met wat minder deelnemers, maar het gezelschap was deze keer uitgelezen!

In de week van Allerheiligen gingen we namelijk op weg met enkele van de eminente patroonheiligen uit onze pastorale eenheid.

Om niemand voor te trekken zet ik ze In alfabetische volgorde: Sint Antonius, de H. Benedictus, de H. Bernadette, Sint Jozef, die de eer geniet 2 van onze kerken te mogen patroneren en tenslotte Sint Lodewijk.

We trokken deze keer doorheen de omgeving van de Sint Jozefkerk in Mortsel, doorheen het Frijthout met een doorsteekje over de spoorweg, richting Borsbeek en terug door de Savelkoulwijk.

Terug in de Wolschaerder hadden we een vijftal kilometers op de teller. Het aantal stappen ontgaat me, maar het was ruim voldoende om ons dagelijks contingent te halen.

Hoewel het daar helemaal niet om te doen was. Wat wel de bedoeling was: al stappend mensen uit onze pastorale eenheid (en daarbuiten) wat beter leren kennen en in de groepjes ook kennis te maken met een van de genoemde heiligen.

Dat gebeurde door uitgekiende opdrachten die in één klap onze intellectuele, muzische en creatieve talenten aanspraken.

Uiteraard maakte ieder groepje er werk van, aangezien we op het slotmoment in de Wolschaerder onze resultaten moesten presenteren aan de andere groepjes. En oef, niemand ging af. Een bijzondere pluim verdient het groepje met jongeren en kinderen die zowaar een heel toneelstukje hadden ineen gestoken rond de H. Antonius. Dat ze daarbij een andere Antonius ten tonele voerden dan de patroon van de befaamde parochiekerk in Edegem bedekken we graag met de mantel der liefde.

Hoeft het nog betoog dat op het einde van de dag over alle deelnemers zowaar een kroon van heiligheid leek neer te dalen? Houden zo, mensen!