Category Archive grot

Feest Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Het feest was een beetje ondergesneeuwd geraakt, maar omdat 11 februari in 2024 op een zondag viel, leek het ons toch de moeite om een speciale dag te voorzien. Zo gezegd, zo gedaan, werden de handen in mekaar geslagen en kregen we een sterk programma met een mooie opkomst.

Om 9.30u hadden we zoals altijd de eucharistieviering met de zeer gewaardeerde bijdrage van het basilicakoor. In de viering hoorden we over de blijde boodschap van de liefde van God. Een liefde die bestemd is voor iedereen, maar dan iedereen zoals God dat ziet. Als wij mensen iedereen zeggen durven we al eens denken deze of gene niet natuurlijk, maar dat spreekt voor zich.

Voor God is dat anders, Hij houdt van elke mens wie zij of hij ook is. Het is Maria die die boodschap op een heel zachte, liefdevolle manier tot bij mensen kan brengen, wat mensen nog steeds in grote getale tot bij de grot brengt en dus ook bij God.

Na de viering was er een extra editie van koffie na de viering en werd er hartelijk nagepraat, het was een sfeervolle viering. Toch droomden enkele kerkgangers van meer, want Onze Lieve Vrouw van Lourdes dat doet toch meteen aan Lourdes denken en du aan kaarsjes, kunnen we geen kaarsjesprocessie houden?

Jazeker dat kan en dus op zondagavond doken plots een goeie 40 mensen op aan de grot om met een kaars in de hand door het parkje te wandelen en samen de rozenkrans te bidden en Te Lourdes op de bergen te zingen. Af en toe kwam de regen ons plagen, maar we hielden dapper vol en baden voor de intenties van onze medebewoners uit Edegem en Mortsel. Op het einde waren velen eensgezind, ’t is toch tot volgende keer…

Bezoek OLVE campus Oost aan de Lourdesgrot

Als afsluiter voor de vakantie bezocht ik samen met 4NWC+BW+EWb in het kader van onze lessen rond pelgrimstochten en Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes de Lourdesgrot van Edegem. We maken samen de voettocht vanuit campus Oost tot aan de grot. Aan de grot hebben we samen het Wees Gegroet gebeden en leerlingen die dat wilden staken een kaars aan voor familieleden of voor hun eigen intenties. De foto’s daarvan vindt u in de fotomap en mogen tevens op de sociale mediaplatformen van de school geplaatst worden. Hierbij alvast enkele foto’s.
Het was ons een waar genoegen

Bart Giedts
leerkracht godsdienst OLVE

Feestdag O.L. Vrouw van Lourdes

Op donderdag 11 februari 1858 verscheen O.L. Vrouw voor de eerste maal aan Bernadette, een jong meisje dat hout kwam sprokkelen voor haar gezin in armoede. Zo begon een hemelse geschiedenis die nog steeds duizenden bedevaarders inspireert en bemoedigt. Ook wij, als gemeenschap van de O.L. Vrouw van Lourdesparochie en als deel van de P.E. H. Maria Magdalena, mogen op een speciale manier deze gebeurtenissen beleven en gedenken.

Dit jaar valt de feestdag van OLV van Lourdes op een zondag en dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op zondag 11 februari zal de feestelijke Eucharistieviering van 09.30 u opgeluisterd worden door het Basilica-koor.

Diezelfde dag om 19 u nodigen wij iedereen van onze Pastorale Eenheid van harte uit aan onze grot voor een lichtprocessie (“de kaarskesprocessie”). Ook in Lourdes wordt er elke avond van begin april tot einde oktober en ook op 11 februari en 8 december een lichtprocessie gehouden. Zo mogen wij op een eenvoudige en liefdevolle manier onze H. Moeder Maria danken en eren voor haar steeds bezorgde aandacht voor ons.

Werken aan de grot.

Wie de voorbije maanden in de grot is geweest, heeft al veel gezien. Een tijdelijke stelling in de grot, een bescherming aan de buitenzijde, groot onderhoud in de groenzone en nu ook het afzagen van gevaarlijk overhangende takken boven de Hovestraat. Het werk is zeker nog niet gedaan, maar iedereen kan wel zien dat we de gebedsplek van de grot, de schoonheid van de natuur, de veiligheid van mensen en verkeer heel serieus nemen. Hartelijk dank aan al wie daar aan heeft meegewerkt. Wie ook graag de handen uit de mouwen steekt kan op donderdag terecht in de grot of de tuin van Sint-Antonius. We starten terug vanaf maart.

850 kaarsen voor 850 jaar Edegem

In het voorjaar kwam het idee om deel te nemen aan de activiteiten voor 850 jaar Edegem. Immers iedere vereniging mocht een project indienen. Maar wat konden wij doen als Pastorale Eenheid? Na wat denkwerk kwamen we tot kaarsen en de grot. We gingen voor 850 kaarsen en op 7 oktober een evenement aan de grot.

Een volgende stap, prijzen opvragen, welk type kaars, logo, het kenbaar maken op de site van 850 jaar Edegem.

Het werden windlichtjes met het logo van 850 jaar, een kort bericht  op de site, verkoopprijs 3€, een aankondiging in het parochieblad en op de website, het startschot was gegeven.

De verkoop werd gestart bij de jaarmarkt in Edegem, de eerste 300 kaarsen werden verkocht, de kop was er af.
Tijdens de jaarmarkt in Mortsel en in de kerken na de vieringen werd er verder verkocht.
Toch bleef het spannend of we de 850 stuks gingen halen, want 7 oktober naderde.
Nog een oproep door Pastoor Tom tijdens de mededelingen en het einddoel, in dit geval, het eindgetal kwam in zicht. 

Zaterdag 7 oktober, om 17.30u werd er door een heel team begonnen met het aansteken van de kaarsen en ze uit te zetten op de weg aan en rond de grot, het cijfer 850 stond centraal voor de grot.

Wat we in september hadden durven hopen, kwam naderbij, waren het er 850? Nog enkele volle dozen bleven staan en wat bleek er brandden 900 kaarsen.

Om 19u ging Pastoor Tom voor in een korte bezinning, het was die dag het feest van de H. Maria van de Rozenkrans.
Het werd een intens, sereen en warm moment, met  een 170 aanwezigen. 
Wat in het voorjaar begon als een plan, kreeg op 7 oktober een mooi einde, een hartverwarmend gebeuren, waarvoor ik zeer dankbaar ben.
De aanwezigen waren dankbaar voor het initiatief en de vraag of er volgend jaar weer zo een moment komt, werd dikwijls gesteld. Het antwoord hierop laten we nog even open.

Tenslotte nog een woord van dank aan alle kopers van de kaarsen, het Basilicakoor, de misdienaars, de lectoren en in het bijzonder aan Pastoor Tom om het slotgebeuren te leiden.

Ook dank aan Mortsel TV om alles in beeld te brengen, Foto’s van Dirk, Annick en DS-Drones en video van mortsel TV kan u HIER bekijken!

850 jaar Edegem! 850 kaarsjes voor Maria!

Een warme droge avond in oktober. Heel veel volk, alle generaties, maar toch een serene stilte. Een moment om samen te zingen, te bidden, te bezinnen en ons te verheugen.

De opname van Mortsel-TV Dirk Vervoort en Yannick D’haene gesteund door SV-Drones – Sven Daneels is prachtig geslaagd. Onderaan vind je ook de fotoreportage.

Dank aan alle medewerkers, helpende handen, kaarsen schenkers en de mensen die massaal aanwezig waren.

850 kaarsjes voor Edegem! Videoreportage van Mortsel-TV

EDEGEM/MORTSEL – Op zaterdag 7oktober om 19U00 kan u terecht om het aansteken en branden van een speciale ontworpen kaars ter gelegenheid van 850 jaar Edegem.

Pastoor Tom Schellekens en de Pastorale Eenheid H.Maria Magdalena nodigen jullie bij deze dan ook graag uit om aanwezig te zijn op dit ingetogen moment.

Overgenomen van Mortsel-TV met dank aan Dirk Vervoort

850 kaarsen voor Maria en de wereld

De gemeente Edegem bestaat 850 jaar en viert dat met tal van initiatieven. We vonden het logisch dat de grot die een bijzondere plek is van bezinning en gebed hier ook aan deel zou nemen. Daarom werden speciale kaarsen verkocht en die zullen we aansteken in de grot op zaterdag 7 oktober. 850 kaarsen zullen een groot vuur van hoop vormen net zoals de vele kaarsjes die tijdens de jaarmarkt in de kerk van Sint-Antonius werden aangestoken. De ongeveer 1000 intenties die mensen toen hebben opgeschreven zullen we dan ook die avond meenemen in ons gebed. Met aangepaste zang en muziek willen we die avond bijzonder bidden voor de gemeente Edegem en haar inwoners. Mortsel TV zal het geheel opnemen zodat we nadien een sfeervolle filmvoorstelling hebben van dit prachtige initiatief. Iedereen dus welkom op zaterdag 7 oktober om 19u voor een bezinning van ongeveer 30 minuten.

Impressie van een vierde zondag

In dit kleine schilderijtje op acryl legde Mieke De Clerck haar herinneringen vast aan onze laatste ‘zalige zomer’-activiteit, de open namiddag van de gemeenschap ‘Iedereen vurig verbonden’ in Bar Bos, de Meihof in Edegem. De laatste zondag van augustus begon kil en druilerig. Centraal op het schilderijtje herken je de luifel, waar we gelukkig onder konden schuilen. Maar we herkennen ook zomerse accenten: spelende kinderen en keuvelende volwassenen. En op de achtergrond een herder met schaapjes en een bootje op een stormachtig meer. Flarden uit geloofsgesprekken die we met mekaar hadden die middag. Nu snap je dat de luifel er wat raar uitziet: als een Franciscus-kruisje in de vorm van een Tau. Daaronder mochten we die middag schuilen. Tot de zon doorbrak en we onze picknick mochten opeten alsof het al een hele zomer mooi weer was.

Foto’s en verslag vind je HIER!

KAARSEN 850 JAAR EDEGEM

Tijdens de voorbije jaarmarkt zijn er reeds heel wat kaarsen verkocht.
Maar natuurlijk nog geen 850.

Daarom een warme oproep.
In de grot kan u eind deze week de kaarsen kopen, de prijs is 3€.

U schrijft uw naam op de kaars en steekt ze in de doos, of u neemt ze mee naar huis en komt zelf op zaterdag 7 oktober om 19.00 u. naar de grot.

Deze kaarsen zijn een teken van warme verbondenheid met alle mensen in onze Pastorale Eenheid en ver daarbuiten en met de gemeente Edegem.

U kan ook kaarsen bestellen. Klik HIER voor het bestelformulier!