Category Archive O.L.V. van Lourdes

Met Maria Magdalena aan tafel

De naamdag van onze patroonheilige valt dit jaar op een maandag, 22 juli. Daags voordien, zondag 21 juli, vieren we dit met een heuse barbecue, samen aan één lange tafel.

De mooie herinnering aan dit warm samenzijn vorig jaar vraagt naar een opvolging.

We starten met een plechtige eucharistieviering om 11 uur in de Heilig Kruiskerk. Na het aperitief voor alle aanwezigen zetten de ingeschrevenen zich aan tafel aan de zaal Johannes XXIII.

Na de barbecue volgt een muzikaal intermezzo? We sluiten af met een ruim aanbod aan desserts.

We maken ook dit jaar een gedeeld buffet waarbij we vragen een slaatje of een dessertje mee te brengen. Wij zorgen dan voor vlees of voor vegetarisch alternatief. Je kan ter plaatse een vrije bijdrage leveren om mee te delen in de kosten.

Inschrijven kan HIER! of via het nummer: 0487 89 08 41

‘Te Deum’ 21 juli in Edegem.

Op 21 juli is er om 9.30 u. in de basiliek de jaarlijkse viering n.a;v; onze nationale feestdag. Aansluitend volgt het Te Deum.

Alle Edegemnaars zijn van harte uitgenodigd.

Basilicakoor, een nieuw hoofdstuk

Het Basilicakoor zingt al 58 jaar en gedurende  deze periode verzorgden we met heel veel plezier de vieringen in de Basiliek en ook (ver) daarbuiten. We brachten vele kerstconcerten, zongen ‘onvoltooid landschap’, een vredesoratorium n.a.v. de herdenking van de Groote Oorlog, we maakten heerlijke buitenlandse reizen, kortom we beleefden heel veel plezier aan het samen zingen.
We begonnen met Laurent die ons meer dan 40 jaar met vaste hand dirigeerde.
Nadien volgde Michiel die na enkele jaren het dirigeerstokje doorgaf aan Kathleen.

Acht jaar zingen we nu onder leiding van Floris Lammens. U hoorde ons opnieuw verbeteren, Floris legde de lat dan ook behoorlijk hoog voor ons.
We zongen vòòr corona, we zwegen tijdelijk tijdens corona. We zongen met mondmaskers, 2 meter uit elkaar maar dan was ons lokaal te klein. Dan maar zingen in de kerk, lekker koel en fris in de zomer maar zo ongelooflijk koud in de winter. Maanden hebben we onze stembanden warm gezongen in een kerk van 4°C en 10°C!
Maar aan alle mooie liedjes komt jammer genoeg een einde.
Floris zoekt andere horizonten op en daardoor zal de basiliekviering van 23 juni zijn laatste ‘wapenfeit’ samen met het Basilicakoor zijn. We zullen dan ook met pijn in het hart maar met een orgelpunt afscheid nemen van hem.

Vanaf september, zal het koor een andere weg inslaan. We focussen ons niet meer in de eerste plaats op de eucharistievieringen. We maken een doorstart met Lucas die samen met ons een nieuwe muzikale weg zal gaan.
We moeten uitzoeken wat onze toekomst zal zijn. Dat we blijven zingen is wel duidelijk maar 13 eucharistievieringen is echt van het repetitie-goede teveel omdat we uiteraard niet elke keer dezelfde liederen willen brengen. De druk op de koorleden werd te hoog, vakantieplanningen werden geregeld in de war gestuurd door een nakende uitvoering.
Maar we laten de band met de Basiliek niet los.
Met heel veel plezier zullen we de jaarlijkse basiliekviering blijven opluisteren.
We hopen dat u allen genoten hebt van onze klanken en we komen elkaar wel ergens tegen, met of zonder noten.

Ondek de geschiedenis van de Grot in Edegem.

Zondag 16 juni 2024 om 14:00 kan je een rondleiding volgen in de grot in Edegem.

De gidsen van Erfgoed Edegem vertellen verhalen, geven utleg bij het erfgoed en de geschiedenis van de Grot.

Iedereen welkom
Reserveren niet nodig
Prijs € 1,00.

Vormsel 2025. Inschrijven kan NU!

Een maand geleden vierden we het Vormsel in Mortsel en Edegem.

Het schooljaar loopt stilaan ten einde en dan wordt het tijd om de inschrijving voor het nieuwe werkjaar 2024-2025 aan te kondigen.

Heb je een kind dat geboren is in 2013 of in september naar het zesde leerjaar gaat, dan kan zij of hij de voorbereiding naar het Vormsel volgen ofwel in Edegem ofwel in Mortsel.  Afhankelijk van de school of de woonplaats.

De voorbereiding start met een ouderavond op 19 september.

Inschrijven is reeds mogelijk via https://www.mijnparochie.be/levensmomenten/vormsel

Zowel in Mortsel als in Edegem zijn helpende handen, denkers, doeners, zeer welkom om de catechisten te versterken.

Eerste communie 2025. Inschrijven kan NU!

De zomervakantie (en de zomer) moet nog beginnen, maar we kijken toch al vooruit naar het volgende werkjaar. Heb je een kind dat geboren is in 2017 of dat volgend schooljaar in het tweede leerjaar zit, dan kan je ervoor kiezen om het in de lente van 2025 de eerste communie te laten ontvangen. De voorbereiding hiervan start in september met een ouderavond. Inschrijven is al mogelijk via https://www.mijnparochie.be/levensmomenten/eerste-communie/.

In Edegem zijn er twee werkingen, één voor de kinderen van het centrum en één voor de kinderen van Elsdonk. In Mortsel bereiden de kinderen van de parochies H. Kruis en H. Bernadette zich samen voor, en de kinderen van de parochies St.-Benedictus, St.-Jozef en St.-Lodewijk. In alle werkingen zijn jullie helpende handen nodig.

BBQ samen met Maria Magdalena

Midden in de vakantie vieren we feest. Op 22 juli vieren we de naamdag van de patrones van onze pastorale eenheid: de Heilige Maria Magdalena.

Vorig jaar planden we die dag een BBQ; en dit was een schot in de roos. Na de eucharistieviering in de Sint Benedictuskerk namen een 80-tal ingeschrevenen plaats aan een bijzonder lange tafel om te genieten van een heerlijk maal, wondermooie muziek en een uitgebreid dessertenbuffet.

Neen, we moesten niet twijfelen. Dit warm samenzijn moeten we nog eens overdoen, en waarom niet ter gelegenheid van de naamdag van onze patroonheilige ?

Dit jaar houden we de BBQ op zondag 21 juli na de eucharistieviering van 11 uur in de Heilig Kruiskerk. Na het aperitief gaan we aan tafel aan zaal Johannes XXIII.

We maken een gedeeld buffet. Jij brengt een pasta- of ander slaatje mee. Of je zorgt voor dessert. Wij zorgen voor vlees of voor vegetarisch alternatief. Je kan ter plaatse altijd een vrije bijdrage leveren om mee te delen in de kosten.

Meer detailinfo en inschrijven? Klik HIER!.

Muziek brengt vreugde.

Naar jaarlijkse traditie was de accordeon verenging ‘De Nachtegaal’ te gast in de basiliek op 2 juni. Nu ja, we zeggen accordeonvereniging, maar er spelen ook een aantal leden slagwerk, fluitinstrumenten…

Tijdens de viering klonken prachtige stukken en ook het bekende ‘Lief vrouwke ik kom niet om te bidden’ herkenden we meteen. Meteen na de viering was er nog muziek op het voorplein van de basiliek en die was zo aanstekelijk dat enkele dames en zelfs de misdienaar ijverig aan het dansen gingen.

Hartelijk dank aan de nachtegaal!

Tv-viering: de reacties blijven binnenstromen…

Het is bij een radio- en tv-viering gebruikelijk dat mensen mogen reageren. Daarom wordt erb voor deze gelegenheid een telefoonnummer en een mailadres aangeboden; Michéle was niet in de viering maar zat paraat aan de lijn en aan de computer om de reacties op te vangen en met mensen over de viering een praatje te maken.

men had ons gezegd dat er slechts enkele (max 4) reacties zouden komen, maar ook nu blijkt dat bij ons net iets anders te gaan. Hieronder een kleine bloemlezing:

Reacties per SMS of in de voicemail

 • Bedankt voor de mooie viering, maar vooral voor je inspiratievolle en verhelderende preek ! . Een verademing ! Doe zo voort en laat je niet ontmoedigen’ – een kijker .
 • Goed… maar aandeel vrouw ? Engelse liederen: waarom  ? / 2 Marialiederen op feest van God?
 • pastoor Tom, proficiat en dank ! proficiat voor het koor en uw homilie ! De viering bekeken en de homilie herbeluisterd! Dank : Guido en Micheline uit Astene
 • priester Tom Schellekens: gefeliciteerd met de manier waarop u het onderwwerp H Drievuldigheid  menselijk hebt gebracht ; ik ben 80 jaar en voor het eerst kan ik mijn plaatsje daarin vinden . Bedankt!
 • proficiat voor deze pastoor: gedreven, gemotiveerd, uitnodigend, welbespraakt, enthousiasmerend ; ze zouden ook elke zondag O.L.Vrouw van Vlaanderen moeten zingen; de basiliek is een Gods tehuis en mag nooit verloren gaan.
 • Wij hebben genoten van de fijne dienst – hartverwarmend

Reacties per telefoon (een selectie)

 • vrouw 88 jr : waarom werd er niet gebeden voor het herstel van de vrede in Ukraïne ?  Samen bidden werkt immers krachtig ?
 • formidabel – proficiat aan de pastoor . We voelen ons aangesproken ; kunnen we copy van de homilie en van de ganse viering bekomen – duizend keer bedankt !
  Jozef D C
 • Maria T uit Membrugge: proficiat aan pastoor Tom Schellekens  voor zijn duidelijke preek.  Het was een mooie viering met jonge misdienaars; veel volk, een levende kerk !
 • Fijne dienst – rustige en duidelijke voorganger –  koor –  fijn ! (anoniem)
 • Kan ik de tekst van de homilie bekomen – inspirerend ! ‘ge zijt nen engel’ Jan I.
 • De homilie was heel mooi : kan ik kopie hiervan / en van het gebed : geestelijke communie : Joris H. uit Mechelen
 • Prachtig – uitzonderlijk mooi / Mag ik voor ons koor Cantate uit Heusden-Zolder de liederen : intrede- alleluia-lam gods – slotlied ?  Alfons A. Heusden Zolder.

Reacties per mail

 • Mijn vrouw en ik ( 80 ) volgen reeds lang de zondagse eucharistie  op TV . ’t was zeer verzorgd; we waren getroffen door de rijke tekst en de homilie ; kunnen we kopie van de inleiding, voorbeden, slotlied en homilie ? Moedig volhouden ! familie A.-V.O. Temse
 • Zeer mooi ! zeker te herhalen
 • Dank voor de viering ! kent iemand pastoor Louis Geraerdts ? Maria L.

Hieronder kanje de viering nog terug bekijken; Met dank aan de VRT voor de opname.

Tweede televisieviering in de basiliek: Wat een feest…

For the beauty of the earth,
for the glory of the skies
for the love which from our birth
over and around us lies:
Lord of all, to Thee we raise
this, our joyful hymn of praise.

Voor de schoonheid van de aarde
voor de glorie van de hemelen
voor de liefde die ons toevalt
vanaf onze geboorte,

Heffen wij U, Heer dit loflied aan.

Zo klonk het vreugdevolle lied van John Rutter na de communie van onze tweede televisieviering.

Een woord van dank is op zijn plaats, niet alleen aan de drie-ene God, die we vandaag vierden, maar ook aan al wie voor een tweede keer onze pastorale eenheid liet schitteren voor de tienduizenden kijkers en luisteraars over heel Vlaanderen.

Bedankt pastoor Tom, voor je heldere predicatie en je warme manier van voorgaan.  Bedankt Peter en Jo om de viering mee samen te stellen. Bedankt lector Bart voor je waardig voorlezen en voorbidden, bedankt koster Nicole en de misdienaars.  Bedankt André, voor alle logistieke zorgen.

Bedankt aan Mia en de cateringploeg om de mensen van de VRT te verwennen en om achteraf de aanwezigen te tracteren op koffie en cake.

Bedankt Michèle, om ook deze keer de telefoon en e-mailpermanentie te houden voor reacties van kijkers en luisteraars.

Bedankt, Luk om het mejestueuze orgel op deze manier te laten jubelen en juichen.  Bedankt Floris en de leden van het Basilica-koor.  Jullie hebben er een waar feest van gemaakt. Het was jullie voorlaatste viering.  Het einde van een tijdperk, het maakt ons ook verdrietig en bezorgd, maar wat een manier om af te sluiten!

Onze grootste dank gaat uit naar de  tientallen mensen die de oversteek maakten van hun eigen parochie naar de Basiliek. Hopelijk groeit het inzicht dat we dit vaker mogen en moeten doen.  Want ook op deze manier bouwen we aan de toekomst van onze pastorale eenheid.

Wil je de viering (opnieuw) bekijken? Kijk onder de foto’s.

Onze derde televisieviering was gepland op 29 september.  Graag ruimen we plaats voor paus Franciscus die die zondag hoogstwaarschijnlijk een viering zal voorgaan in Brussel. De mensen van de VRT vragen ons toch om stand-by te zijn, voor het geval de paus last-minute zijn bezoek aan België zou moeten afzeggen. Dat zijn vele uren werk. Maar ook dat is dienstbaarheid.

Er kwamen heel wat reacties binnen op de viering. Een overzicht vind je HIER!