Category Archive koren in onze kerken

Basilicakoor, een nieuw hoofdstuk

Het Basilicakoor zingt al 58 jaar en gedurende  deze periode verzorgden we met heel veel plezier de vieringen in de Basiliek en ook (ver) daarbuiten. We brachten vele kerstconcerten, zongen ‘onvoltooid landschap’, een vredesoratorium n.a.v. de herdenking van de Groote Oorlog, we maakten heerlijke buitenlandse reizen, kortom we beleefden heel veel plezier aan het samen zingen.
We begonnen met Laurent die ons meer dan 40 jaar met vaste hand dirigeerde.
Nadien volgde Michiel die na enkele jaren het dirigeerstokje doorgaf aan Kathleen.

Acht jaar zingen we nu onder leiding van Floris Lammens. U hoorde ons opnieuw verbeteren, Floris legde de lat dan ook behoorlijk hoog voor ons.
We zongen vòòr corona, we zwegen tijdelijk tijdens corona. We zongen met mondmaskers, 2 meter uit elkaar maar dan was ons lokaal te klein. Dan maar zingen in de kerk, lekker koel en fris in de zomer maar zo ongelooflijk koud in de winter. Maanden hebben we onze stembanden warm gezongen in een kerk van 4°C en 10°C!
Maar aan alle mooie liedjes komt jammer genoeg een einde.
Floris zoekt andere horizonten op en daardoor zal de basiliekviering van 23 juni zijn laatste ‘wapenfeit’ samen met het Basilicakoor zijn. We zullen dan ook met pijn in het hart maar met een orgelpunt afscheid nemen van hem.

Vanaf september, zal het koor een andere weg inslaan. We focussen ons niet meer in de eerste plaats op de eucharistievieringen. We maken een doorstart met Lucas die samen met ons een nieuwe muzikale weg zal gaan.
We moeten uitzoeken wat onze toekomst zal zijn. Dat we blijven zingen is wel duidelijk maar 13 eucharistievieringen is echt van het repetitie-goede teveel omdat we uiteraard niet elke keer dezelfde liederen willen brengen. De druk op de koorleden werd te hoog, vakantieplanningen werden geregeld in de war gestuurd door een nakende uitvoering.
Maar we laten de band met de Basiliek niet los.
Met heel veel plezier zullen we de jaarlijkse basiliekviering blijven opluisteren.
We hopen dat u allen genoten hebt van onze klanken en we komen elkaar wel ergens tegen, met of zonder noten.

Pinksteren op de derde zondag van de maand. Wel viering in Heilige Familie

Op 19 mei is het Pinksteren.  Dit is een derde zondag en dan wordt er normaal niet gevierd in Sint-Jozef Edegem en Heilige Familie.  Maar op Pinksteren gaat de Woord- en communiedienst met het Koninklijk Familiakoor in Heilige Familie door.  De mensen van Sint-Jozef hebben dan de keuze: aansluiten in de basiliek om 9.30 u. of naar Elsdonk gaan om 11.15 u.

Pinksteren in de Heilige Familie

Op zondag 19 mei 2024 om 11.15 uur  luistert het Koninklijk Familiakoor de Woord- en Communiedienst tgv Pinkstren op,  in de kerk Heilige Familie, Elsdonk.

Voor de dienst brengt Mon Deckers op het orgel  Allegretto uit concerto in a moll van A. Vivaldi

De heren zingen de intredezang  met het gregoriaans Veni Creator Spiritus.

Het koor zingt tijdens de dienst de  “Messe brève in C” van Ch. Gounod met het Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei. En de volgende stukken: Benedicamus van F.J. Krafft  Alleluja (Gregoriaansà en Psalite Deo Nostro van J.S. Bach onder leiding van Tom Van Der Plas.

Tijdens de communie  brengt het Mon Deckers op het orgel uit Mozartconcert 41 Andante C dur van W.A. Mozart.

Bij het buitengaan brengt Mon Deckers op het orgel Gavotte in la groot van J.F. Rameau

We willen jullie hier van harte op uitnodigen.