Category Archive Kerkraden

BBQ samen met Maria Magdalena

Midden in de vakantie vieren we feest. Op 22 juli vieren we de naamdag van de patrones van onze pastorale eenheid: de Heilige Maria Magdalena.

Vorig jaar planden we die dag een BBQ; en dit was een schot in de roos. Na de eucharistieviering in de Sint Benedictuskerk namen een 80-tal ingeschrevenen plaats aan een bijzonder lange tafel om te genieten van een heerlijk maal, wondermooie muziek en een uitgebreid dessertenbuffet.

Neen, we moesten niet twijfelen. Dit warm samenzijn moeten we nog eens overdoen, en waarom niet ter gelegenheid van de naamdag van onze patroonheilige ?

Dit jaar houden we de BBQ op zondag 21 juli na de eucharistieviering van 11 uur in de Heilig Kruiskerk. Na het aperitief gaan we aan tafel aan zaal Johannes XXIII.

We maken een gedeeld buffet. Jij brengt een pasta- of ander slaatje mee. Of je zorgt voor dessert. Wij zorgen voor vlees of voor vegetarisch alternatief. Je kan ter plaatse altijd een vrije bijdrage leveren om mee te delen in de kosten.

Meer detailinfo en inschrijven? Klik HIER!.

SINT-BENEDICTUSKERK Gepolychromeerd Mariabeeld terug na restauratie

Het gerestaureerde beeld

Voor de Mariamaand mei heeft de Kerkfabriek van St. Benedictus voor een fijne verrassing gezorgd: het mooi gerestaureerd polychroom Mariabeeld is terug na bijna twee jaar afwezigheid, en staat vooraan in onze kerk te pronken…

Restauratrice Noortje Cools heeft eerst het hele beeld grondig gereinigd met solventen en ook oude lijmresten en overschilderingen verwijderd.

Daarna kwam het invullen van lacunes en breuknaden. Tevens werden de houtwormaantastingen aangepakt. Als ’final touch’, kwam het retoucheren op kleur en het aanbrengen van een beschermlaag. De foto’s zijn sprekend, Maria waardig!

Hoe het beeld bewonderen?

Kom in deze Mariamaand langs ter gelegenheid van een zaterdagviering om 17 uur. Indien jullie echter niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn: onze vieringen worden elke zaterdag gestreamd, live, en de opnames kan je nog wekenlang bekijken.

Hoe doe je dat? Ga naar onze website www.mijnparochie.be. Scroll verder naar ‘online vieringen’ en zoek de vieringen in mei. Je kan daarbij nog ‘youtube’ aanklikken, zodat je alles op volledig scherm kunt bekijken. De ganse maand mei staat het beeld vlak naast het altaarpodium.

Noortje Cools

Deze jonge vrouw is een bekwame restauratrice. Zij is het die de obiits boven de lambrizeringen aan weerskanten in het hoogkoor, vakkundig heeft gerestaureerd.

Maar de velen die al eens naar het VTM-programma ‘Eenmaal andermaal’ met Jacques Vermeiren en Axel Daeseleire gekeken hebben herkennen zeker haar naam: zijzelf (en ook haar zus Ansje) heeft heel wat voorwerpen onder handen genomen voordat ze naar het veilinghuis gingen om bij opbod verkocht te worden voor een goed doel.

29 april. Bijeenkomst van HOOP!

Onze PE H. Maria Magdalena viert in september ’24 haar 5e verjaardag . Tijd dus voor een evaluatie . Op 29 april werden we hiertoe op een OPEN VERGADERING uitgenodigd .

We keken eerst naar een fotoreportage van wat de afgelopen jaren werd gerealiseerd . Het enthousiasme van deelnemers, vrijwilligers en het pastoraal Team bij tal van ludieke, catechetische, vormende, liturgische of ontspannende activiteiten was haast voelbaar . We groeien naar een warme geloofsgemeenschap toe !

Gastspreker Ronald Sledsens, pastoor  in de PE Damiaan bracht ons een  hoopgevende boodschap :

  • Waar we in het verleden onze identiteit ontvingen en de parochie de plek was waar alle dimensies van het leven samenkwamen – van wieg tot graf -, zijn we nu uitgenodigd onze identiteit op te bouwen in een geseculariseerde maatschappij.  Secularisatie is geen  boeman  maar een realiteit die ook nieuwe kansen biedt. De tekenen van deze tijd moeten we leren zien als één van de manieren waarop de H Geest ons leidt .
  • Waar we vroegen ons geloof ontvingen,  worden we vandaag uitgedaagd om keuzes te maken . Dit vraagt om een anders-denken, voorbij onszelf en onze eigen plek .

De kerk van vandaag is immers niet langer een geografische identiteit maar zal een pleisterplek zijn , her en der , een warme gemeenschap die nabijheid en verbondenheid nastreeft en open staat voor al wie langs komt , een keuzeparochie , gekozen om zijn onthaal, de verzorgde liturgie, de muziek .

Daartoe is een pastoraal project nodig om het HEDEN  uit te vinden . De nieuwe geloofsgemeenschap moet niet talrijk zijn, wel een TEKEN  zijn.

Vervolgens schetsten pastoor Tom en Anne De Vos, lid van het pastoraal team de toestand binnen onze PE .

In Mortsel wordt in 2025 een nieuw kerkenplan uitgewerkt . Tijd dus om verder uit te zoeken hoe het gesteld is met de toekomst van de onderscheiden parochies .  De parochies kregen het label A ( blijft als parochiekerk actief ) / B ( er is 5 jaar tijd om een nieuw toekomstplan op te stellen – zo nieuwe bestemming wordt evenwel een bidkapel gegarandeerd ).  De studies over bestemming en herbestemming zijn lopende . Alleen voor SLM ligt 25.08.24 -feestdag van St Lodewyck – vast als datum van de laatste zondagviering . Tot 12.25 zijn huwelijken en uitvaarten evenwel nog mogelijk

Ook in Edegem zijn de plannen nog niet definitie uitgewerkt . Studies voor herstellingswerken aan de Basiliek en de grot en samenkomsten voor herbestemming/sluiting van kerken zijn aan de gang

Willen wij als gemeenschap vruchten dragen dan moeten wij ons als ranken verbonden weten met de wijnstok  . De zondagskerken moeten de plaats worden van Goddelijke sappenstroom .

Het kerkenplan wordt vaak gezien als een drastische snoei in de wijngaard ! Maar hierdoor kunnen krachten worden gebundeld wat de kwaliteit van de liturgie verbeterd en  het een intergenerationele plek van ontmoeting kan worden die ook jongeren aanspreekt. Zo kan de zondagskerk uitgroeien tot een vurige levende gemeenschap met een kloppend hart .

Iedereen kan zijn steentje bijdragen om tot een onthalende warme gemeenschap uit te groeien: een onthaal team , een actieve misdienarenkring, kinder- nevendiensten, een gemotiveerd lectoren team, een koffieploeg . Zo kunnen ook activiteiten voor de viering ( catechese, duiding lezing van die zondag, aanleren nieuwe liederen) of  het luisteren naar getuigenissen tijdens de liturgie de actieve deelname  versterken .

Tussen pot en pint werd ons gevraagd 2 korte vraagjes te beantwoorden :  Wat heeft jou in deze avond geraakt ? Wat geeft je hoop … Want Christenen zijn mensen van de Hoop, steeds onderweg en dus niet vastgeroest in oude gedragspatronen en gewoonten , of niet soms ?

Voorstelling Gerestaureerde schilderijen in de St.-Benedictuskerk

Het was een groot moment voor het oudste historische gebouw van Mortsel. De schilderijen die enkele jaren geleden werden weggenomen voor restauratie zijn terug. De voorstelling van al het monnikenwerk gebeurde in de kerk. We verzamelden hier enkele reportages:

Voor het verslag van Ronny Mullens van het Antwerps Persbureau klik HIER!

De foto’s van Ronny Mullens vind je hier:

Reportage Mortsel TV

Interview met Patricia Van den Borne over restauratie twee schilderijen uit de Sint-Benedictuskerk van Mortsel TV

Eigen opname van de receptie en ceremonie door de tv-ploeg van St.-Benedictus.

Sint-Benedictuskerk: De terugkeer van schilderijen (deel 2)

Net zoals het schilderij boven het hoofdaltaar, dat we verleden week bespraken, hangt ook het schilderij “De marteling van Sint Sebastiaan” (zijaltaar kant Dorpsstraat) na ongeveer 4 jaar restauratie terug in onze kerk.

Monnikenwerk

Net zoals voor het schilderij van het hoofdaltaar was weer monnikenwerk nodig: reinigen en ontsmetten van het ganse doek, kaarsvet en vernislagen verwijderen, bestuderen van de verschillende lagen, herstellen van het doek waar nodig, de originele kleuren terugbrengen,… teveel om op te noemen … En ook bij dit schilderij moest het houten kader hersteld worden.

Tijdens de restauratie zelf kwamen vele personages weer tot leven. Deze kunstenaar kon zelfs “doorzichtig” gewaden schilderen. De expressie in de ogen spreekt boekdelen en de kleuren schitteren terug zoals weleer.

Een ontdekking!

De restauratie van dit schilderij leverde een waardevolle ontdekking op: men vond de handtekening van de klassiek-barokke schilder Pieter Van Lint (1609-1691) (zie foto). Van deze Antwerpse schilder, vooral bekend voor zijn religieuze afbeeldingen, zijn over heel de wereld in grote musea (Hermitage, Louvre, Prado,…) nog prachtige kunstwerken te bewonderen. Dit maakt van onze kerk echt een pareltje-met-geschiedenis in Mortsel.

Kom kijken van nabij!

Ter staving vinden jullie hierbij een foto van vóór en na de restauratie  Op de foto’s kun je al een groot verschil zien, maar het loont echt de moeite om alles in het echt en van nabij te komen bewonderen. Toch nog niet overtuigd? Kom gerust eens met je eigen ogen kijken en je zult verbaasd zijn van het resultaat …

Volgende keer komt er wat meer informatie over een ander gerestaureerd monument in onze kerk … Blijven volgen dus.

Dankviering 16 maart

Op 16 maart had de tweede activiteit plaats voor het vijfjarig bestaan van onze pastorale eenheid. Dit was een heel bijzondere viering in de St.-Benedictuskerk.

We vierden namelijk Pastoor Tom die deze week (vrijdag 22 maart) 50 kaarsjes mag uitblazen. Die dit jaar 20 jaar Diaken en Priester is. Die 10 jaar pastoor is van Mortsel en 5 jaar de herder van onze pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena van Edegem en Mortsel samen.

Men vroeg om tijdig te komen. er was geen koor. We zouden samen zingen. Pastoor Tom werd in de viering begeleid door alle gebedsvoorgangers van onze pastorale eenheid en een grote groep misdienaars.

Diaken Luc luisterde de viering op met zijn hemelse muziek die door Peter en Jo aan de kerk werd aangeleerd.

Wat was het een warme viering. De fotoreportages van Ronny M. en Dirk vertellen de rest.

Wil je de viering uitgesteld bekijken? Klik hieronder:

Vrijwilligersfeest: Pastoor Tom legt uit…

Dit is een verkorte versie van de speech op het vrijwilligersfeest. Het was intussen al het tiende feest voor de parochies van Mortsel en het vijfde voor de hele pastorale eenheid. Het was meteen ook een heel geslaagde editie waarbij ik van heel wat mensen heb gehoord dat ze stilaan toch een aantal mensen kennen uit andere parochies, werkingen… Als eerste stap in ons feestjaar was dit er alvast ‘boenk oep’ zoals ze zeggen.

Complimentendag

Het vrijwilligersfeest valt toevallig op complimentendag. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ons grootste compliment van vandaag gaat naar alle vrijwilligers die zich op heel veel uiteenlopende manieren inzetten voor onze pastorale eenheid. Jullie geven net als het zout smaak aan onze werking, we zijn jullie daar heel dankbaar voor.

Vergelijking met trouwen

U kent wellicht de uitdrukking: zijt gij uit vrije wil en met de volle instemming van uw hart… Het is de eerste vraag uit de ondervraging in een huwelijksviering. Ik gebruik deze woorden om ook iets over vrijwilligers te zeggen. Het is immers belangrijk dat vrijwilligers uit hun vrije wil mogen vertrekken. De vrijheid van de vrijwilliger is een kostbaar goed, dat betekent ook te mogen aangeven welke engagementen iemand wel of niet wil doen en of het misschien tijd is om te stoppen of iets anders te doen.

Daarnaast is de volle instemming van groot belang. Volheid van hart is iets wat we meteen aanvoelen bij mensen. Iemand die vanuit een vol hart vertrekt doet niet alleen een taak, die brengt ook vreugde, verbinding… Voor ons christenen in ons geloof in Jezus Christus de bron van die volheid. Als we het niet samen doen omwille van Jezus Christus wordt alles een lege doos.

Nadien wordt aan het koppel gevraagd elkaar lief te hebben en te waarderen. De reden waarom de vraag een dubbele focus heeft, is dat het niet elke dag vanzelfsprekend is om lief te hebben. Laat er die dag tenminste waardering zijn. Ook dit is een mooie vraag in onze vrijwilligerswereld. Niet alle initiatieven of gekozen richtingen zullen meteen veel spontane liefde opwekken, maar laat er tenminste voor elkaar steeds waardering zijn.

De derde vraag in een huwelijk gaat over het ontvangen van kinderen en ze in de liefde van de ouders te laten opgroeien. Kinderen zijn er niet zonder hun ouders en dragen er veel van mee, maar tegelijk zijn ze ook altijd anders en hebben ze eigen voorkeuren en plannen. Zo gaat het ook in de kerk. Elke generatie zal zien dat de volgende niet anders kan dan voortbouwen op wat er al is, maar tegelijk zelf ook andere wegen in zal slaan. Laten we ook de volgende generatie in onze liefde laten opgroeien.

Lees verder onder de foto’s

Lopende projecten.

We kunnen niet alles vermelden, maar ik sta toch stil bij enkele lopende projecten. Sinds november hebben we Elise die meewerkt als projectmedewerker. Haar taak is de processen beter te laten verlopen. Zo heeft ze al hard gewerkt rond patrimonium en administratie en gaan we nu starten met de domeinen liturgie en verkondiging. We zijn ook heel blij met het enthousiasme rond het tienerweekend, IederEEN vurig verbonden, de thema vieringen…

De speech werd afgerond met een warme oproep om deel te nemen aan de komende grote initiatieven. De vrijwilligers zijn degenen die alle vijf de grote initiatieven van het feestjaar kunnen bijwonen, maar u allen heel welkom op de bedevaart naar Scherpenheuvel op 18 mei, het kamp van 3 tot 6 juli in de Meerseldreef en natuurlijk ook de feestviering op 15september in de basiliek.

Het vrijwilligersfeest was een knaller!

Ik ga het niet met woorden zeggen. Dat verslag komt nog. Met meer dan 130 kwamen we samen en als je de beelden bekijkt, die zeggen genoeg. Een bomvolle zaal vol met goedgezinde vrijwilligers eerst samen in de kerk bezinnen dan luisterden, praten en aandacht bij de boeiende toespraak van pastoor Tom.

En natuurlijk was er het dessertenbuffet waar we door de ouders van vormelingen en eerste communicantjes extra werden verwend.

Dank allemaal. Zonder vrijwilligers konden we geen kerk zijn!

Verschillende leuke berichtjes bereikten ons. Dit willen we de organisatoren zeker niet onthouden:

Wat een toffe bijeenkomst was dat weer gisterenavond!!!

Ik vermoed dat er NIEMAND moet “aangepord” worden om de ingeslagen weg voort te gaan!  Het gaat GOED met onze PEHMM!!! Ik denk dat er vele PE’s mogen JALOERS zijn op datgene wat WIJ hebben aan mogelijkheden en INZET!

Het deed DEUGD en het moedigt aan om er weer VOLOP tegen aan te gaan!!!

Groetjes,

Lily

24 en 25 februari als topervaring

In een kalender komen soms verschillende sporen in een bepaald weekend samen. Zo was er in het weekend van 24 en 25 februari heel veel te beleven voor de kinderen van de eerste communie, het vormsel en de tieners van onze pastorale eenheid. Een overzicht van wat zoal gebeurde:

Zaterdagnamiddag kwamen de kinderen van de verschillende werkingen van de eerste communie uit Edegem samen in de basiliek. Binnen het domein verkondiging aan kinderen vinden we het belangrijk dat kinderen kennis maken met de eucharistie vooraleer ze zelf hun eerste communie ontvangen. We nodigen hen daarom uit deel te nemen aan een kruispuntviering, maar organiseren per gemeente ook een ingroeiviering waarin we meer ruimte hebben om samen met de kinderen en hun families dichter bij Jezus te komen. Het was in elk geval duidelijk dat de kinderen enthousiast hebben meegedaan. Zij hoorden de stem van God klinken in het evangelie. Die stem bracht de boodschap: “Dit is Mijn welbeminde Zoon, luister naar Hem.”

Ook de vormselwerking van Mortsel had in dat weekend catechese over de werken van barmhartigheid en viering in de kerk. In de viering op zaterdagavond in de kerk van Sint-Benedictus waren de vormelingen getuige van het doopsel van Maite, één van de vormelingen. Het was voor de vormelingen een bijzondere ervaring om in de aanloop naar hun vormsel van zo nabij de betekenis van het doopsel te mogen ervaren.

Zondagvoormiddag was Hannelore als vormeling misdienaar in de zondagsviering om 9.30u. tot daar was het niet zo bijzonder, maar dat werd het wel toen ze als stap tussen haar doopsel vorig jaar in mei en het vormsel dit jaar in mei op die dag haar eerste communie mocht ontvangen. Jezus ontmoeten in het gebed om ontferming, Jezus beluisteren in het evangelie en Jezus ontvangen in de communie was de leidraad van deze viering. Haar stralende gezicht sprak alleszins boekdelen.

Op zondag was de werking van de eerste communie van Heilige Familie op bezoek in de basiliek. Het thema ‘kerkgebouw als symbolische ruimte’ bracht de kinderen met enkele vrijwillige ouders naar de preekstoel, biechtstoel, het altaar, de sacristie, het tabernakel en de grot. We zijn de ouders heel dankbaar dat ze zo creatief met de aangeboden informatie en catechese aan de slag zijn gegaan. Op die manier wordt echt waar wat de communicanten op één van de posten werd geleerd: wij zijn de levende stenen van de kerk als gemeenschap en Jezus is de hoeksteen.

2024 – een feestjaar dat we starten met ons vrijwilligersfeest.

Op vrijdag 1 maart willen we onze vrijwilligers verwennen.  Zij hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 

Steek ook jij ergens in onze pastorale eenheid, in je parochie, op regelmatige basis een handje toe voor om het even wat, dan ben ook jij meer dan welkom. 

We starten om 19.30 uur in de kerk Heilige Familie, Edegem om nadien te feesten in het Elzenhof. 

Je dient je hiervoor wel in te schrijven voor 15 februari bij Luc Van Hoof met vermelding van je voornaam en je familienaam. 

luc.van.hoof1@telenet.be  (SMS: 0487 89 06 13)

Pastoor Tom en het team van de pastorale eenheid