Category Archive Heilige Familie

Kerk en leven. ons ‘Parochieblad’ Vergeet niet te abonneren!

“Deze week” start de laatste maand van het jaar.

Dan sluit ook de inschrijvingsperiode af voor het jaarabonnement 2024 op het parochieblad Kerk & Leven – Edegem Mortsel.

Iedereen heeft praktisch zijn jaar abonnement vernieuwd op enkelen na.

Als je het toch nog moest vergeten hebben doe het nog snel deze week, dan moet je zeker volgend jaar het parochieblad geen enkele week missen. Alle info vindt je in het parochieblad zelf, of op de overschrijvingsformulieren achteraan in de kerk.”

Catechese bijeenkomst naamopgave en water in Edegem

Op woensdag 15 November kwamen de kandidaat vormelingen opnieuw samen in de Basiliek.

Deze keer waren het er wel 80. Thema van vandaag was de naamopgave en water. De kandidaat vormelingen werden onderverdeeld in 3 verschillende groepen. Ze maakten kennis met de verschillende aspecten van deze thema’s.  

Aan de hand van de glasramen uit de doopkapel, werd er stilgestaan bij de kracht van water uit het Oude en het Nieuwe Testament. De kandidaat vormelingen leerden geboeid de vernietigende, maar ook herstellende kracht van water uit het verhaal van Noah kennen en de levengevende kracht uit het verhaal van Mozes, die water uit de rotsen slaat. Beiden voorafbeeldingen van de kracht van het doopsel, in het Nieuwe Testament, welke uiteraard ook prachtig afgebeeld wordt in één van de glasramen.  

Bij een andere catechist verkenden ze de verschillende namen uit de bijbel en hun betekenis. Ook hier maakten ze een reis langs het oude en het nieuwe testament met namen zoals Adam, Abraham, Mozes, Petrus en uiteraard Jezus. Daarbij leerden ze dat bij namen ook opdrachten hoorden en dat zij bij hun vormsel op hun beurt een opdracht zouden krijgen in naam van God zelf.

Bij het opgeven van hun naam treden ze In de voetsporen van de apostelen in het volgen van Jezus.
Hoe ze dit gestalte zouden geven we werden besproken in derde groep.

Daar dachten de kandidaat vormelingen na over hoe zij van de wereld een betere plek konden maken. Toen de apostelen door Jezus geroepen werden, waren ze aan het vissen in een vissersbootje. Een bootje werd dus ook het symbool waarmee de kandidaat vormelingen hun engagement wilden tonen.

We nodigen u allemaal graag uit om te kijken naar de vele bootjes van onze vormelingen, die je achteraan In de basiliek kan terugvinden. 

Er werd afgesloten met een zangmoment, waarin de catechisten opnieuw het enthousiasme van deze grote groep mocht ontdekken, die ze voordien door hun geïnteresseerde vragen en medewerking al getoond hadden.

Toen Jezus, Simon Petrus riep om een apostel te worden beloofde hij hem een Visser van Mensen te maken, en als catechisten kunnen we alleen maar blij zijn met deze grote waardevolle vangst en kijken we uit naar de volgende bijeenkomst. 

Een warm welkom

Dat was de kruispuntviering van 19 november in de basiliek in drie woorden samengevat. De eerste communicantjes van Sint-Jozef voelden zich welkom. Maar ook de mensen van Heilige Familie en Sint-Jozef Edegem die de oversteek hadden gemaakt, hadden er deugd van. Zo bleek toch uit de rondvraag tijdens de koffie na de viering.

Maandenlang hebben we er over nagedacht, gewikt en gewogen, de argumenten beluisterd en de drempelvrees uitgesproken, maar nu was het zover. De deuren van Heilige Familie en Sint-Jozef bleven dicht en dat zal vanaf nu zo zijn elke derde zondag van de maand. Iedereen is welkom in de kruispuntviering om 9.30 uur in de basiliek. Een moedig groepje mensen zette de stap naar de zondagskerk. Sommigen voor de eerste keer.

Christine, jarenlang actief in de kindervieringen van Sint-Jozef zei dat ze ervan genoten had. ‘Het is fijn om zoveel kinderen rond het altaar te zien staan. En het is wel eens aangenaam om in een grotere groep bijeen te komen. En je kan van pastoor Tom zeggen wat je wil, maar hij kan het!’

De lector van dienst, een andere Christine zei: ‘Ik vond het echt de moeite. Er hing echt een warme sfeer van verbondenheid. Haar man Chris trad haar kort en bondig bij: ‘Meer volk en meer dynamiek!’

Baudouin en zijn echtgenote Marie-Christine getuigden: ‘Er zouden meer mensen de stap moeten zetten, zodat ze het enthousiasme zien. In Sint-Jozef en Heilige Familie, waar we ook geregeld naartoe gaan, zijn we vaak de jongsten, maar dat was vandaag natuurlijk niet het geval, met al die kinderen.

Margriet, die meezong in het koor, formuleerde het zo: ‘We moeten dit doen, het gaat niet meer anders, we moeten daar realistisch in zijn.’

Monique van Heilige Familie zei: ‘Wij vonden het een heel toffe viering. Wat we zo tof vinden is dat ze de eerstecommunicanten niet in een aparte viering uitnodigen, maar in de zondagsviering, dat geeft toch wat meer animo. En de kinderen waren ook heel hard betrokken’.

We moeten ook de gemeenschap van de basiliek bedanken. Veerle had de oproep van pastoor Tom ter harte genomen en ze had echt mensen wiens gezicht ze niet herkende aangesproken. Een koppel bleek zelfs van Zoersel te komen…

Zoals u weet hebben de vormelingen een beurtrol en moeten ze allemaal 3 keer de mis komen dienen in Sint-Benedictus, Heilig Kruis of de basiliek. Rita, die elke zondag de misdienaars opvangt en wegwijs maakt in de basiliek vindt dat een fijne opdracht. ‘Ze werken altijd goed mee en de meesten zijn enthousiast’.

Mia, onze trekker van de koffieploeg vond het een gezellige ontmoeting, achteraf. Na dagenlang regen stonden we daar te genieten in het zonnetje. ‘En het was een fijn weerzien met mensen van Elsdonk, toch de parochie waar ik zelf ooit vandaan kwam.’

Zo, en nu maar hopen dat deze verhalen mensen goesting doen krijgen om volgende keer de stap te wagen. Op 17 december staat de viering in het teken van Welzijnszorg. Welkom allemaal!

Een dak voor iedereen?

Is er nog plaats in onze herberg? 

In de Bijbel neemt de woning, in al haar variaties, een zeer grote plaats in.
Geen wonder, want leven is grotendeels ‘wonen’.
Miljoenen mensen in de wereld zijn op de vlucht voor oorlog en geweld, hongersnood en natuurrampen Dakloos.

Maar toch is wonen niet enkel een probleem veraf.

Al wie met een open hart en ogen bezig is met mensen uit kansengroepen weet dat de nood aan betaalbaar wonen in Vlaanderen extreme en nooit geziene vormen aanneemt. 
We bieden je in de tijd voor Kerstmis een inkijk in deze nood en durven je uitdagen om waakzaam te zijn voor kansen die je zelf hebt om je steentje bij te dragen.

Johannes XXIII  Heilig Kruisstraat 18 te 2640 Mortsel     20.00 u. – 21.30 u.

Samen op weg naar Kerstmis

Nog 2 weken en het is het de vierendertigste zondag door het jaar en Christus Koning. Dat is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en een week later beginnen we dus met de eerste zondag van de Advent aan een nieuw kerkelijk jaar. En natuurlijk ook aan de aanloop naar Kerstmis.

In die aanloop is er op woensdagen weer ons verdiepingsaanbod om bewuster toe te leven naar het feest van Kerstmis. Op die avonden komen we in een volgend nummer nog terug, maar hier alvast een overzicht.

  • Woensdag 6 december: Gezongen avondgebed – Sint-Antonius Edegem – 19 uur.
  • Woensdag 13 december: Een dak voor iedereen – Is er nog plaats in onze herberg? Infoavond rond betaalbaar wonen – Johannes XXIII Mortsel – 20 uur.
  • Woensdag 20 december: Verzoeningsviering – H. Bernadette Mortsel – 19 uur.

Gezocht; helper om dakgoten vrij te maken

U heeft zeker gemerkt dat de voorbije week een stevige storm is gepasseerd. Die zorgt ervoor dat bladeren en takjes in dakgoten van gebouwen terechtkomen. Zo loopt het water niet door de buizen en zoekt het zijn weg… Dat kunnen we niet zomaar laten gebeuren, dat brengt allerlei problemen met zich mee. Het beste is één keer per seizoen de dakgoten vrij te maken.

Het Elzenhof en Dieseghemhof staan het eerst op ons verlanglijstje, maar elk gebouw komt in aanmerking.   

Is dat iets voor u? Neem snel contact op met Projecten Heilige Maria Magdalena projecten.heiligemariamagdalena@gmail.com

Onze P.E op de TV

In het feestjaar 2024, het jaar waarin onze pastoor Tom én onze pastorale eenheid een aantal ronde getallen achter hun naam kunnen schrijven, heeft de werkgroep liturgie ja gezegd op een niet zo vanzelfsprekende vraag.  We werden namelijk aangezocht om 3 televisie- en radiovieringen te verzorgen. 

Dat is best wel een heel engagement, qua voorbereiding én qua uitvoering.  Er komen namelijk flink wat repetities bij kijken.  Toch vonden we dat we dit moesten doen, als dienst aan de 80.000 minder gezonde, minder jonge of minder mobiele mensen voor wie de radio of TV de enige manieren zijn om nog mee te kunnen vieren.

Bovendien gaat het om live-uitzendingen om 10 uur, zodat de gemeenschappen van beide zondagskerken zullen moeten ‘fusioneren’. 

Dit zijn de data:

  • Zondag 28 januari: Heilig Kruis
  • Zondag 26 mei: Grot Edegem (of basiliek bij slecht weer)
  • Zondag 29 september

Voor de eerste viering op 28/1 wordt een gelegenheidskoor opgericht met als kern het koor van de themavieringen ‘Rabboeni’ van Heilige Familie.

Wie wil aansluiten bij het koor, neemt contact op met Peter De Vriendt voor meer info

Peter_devriendt@icloud.com  0475 87 45 37

Hou rekening met volgende repetitiemomenten:

  • Zondag 14 januari 9 30 u. tot 11 u  (in de themaviering van 11.15 u. die zondag zingen we al een deel van de liederen)
  • Woensdag 24 januari 20 u. Kerk Heilig Kruis
  • Zaterdag 27 januari 13.30 u. tot 16.30 u. Technische repetitie, Kerk Heilig Kruis
  • Zondag 8.15 u .Sound check en generale repetitie, Kerk Heilig Kruis

Themaviering 5 november Heilige Familie

In de themaviering van 5 november in Heilige Familie stond het lied van Huub Oosterhuis centraal. ‘Doe mij binnengaan in uw oord van rust en vrede’ Het werd een bezinnende viering over het vertrouwen in Gods belofte dat Hij voor ons zorgt, over de dood heen.

We baden speciaal voor onze voorgangers van wie we de voorbije jaren afscheid hebben genomen: Karel Heuten, Karl De wachter, Luc De Fleurquin en André Goossens.

Eucharistische aanbidding

In heel wat parochies is het gebruikelijk om tijdens de week met enkele mensen samen te komen voor een Eucharistische aanbidding.
In de Sint-Jozefparochie Edegem gebeurt dat reeds 30 jaar lang.
Deze bijzondere vorm van aanbidding is van onschatbare waarde voor het leven van de kerk. Ze is nauw verbonden met de viering van de Eucharistie.
Mensen willen waken bij het Brood, de levende aanwezigheid van Christus.
Op vraag van de bisschoppen van België is er jaarlijks een festival : ‘Venite Adoremus’ genoemd.
Het zou mooi zijn mochten we ook van de andere parochies uit onze pastorale éénheid H. Maria Magdalena een aantal deelnemers ontmoeten om naar ieders mogelijkheid een korte of een langere tijd in aanbidding bij de Heer te vertoeven.
Wij starten op donderdag 23 november 2023 te 19u00 met een eucharistieviering voorgegaan door onze Pastoor. Daarna is er aanbidding tot 21u00. Zie het volledige programma op de affiche hierboven en in de verschillende kerken.

Martin Franken

Themaviering De nacht zal ooit verdwijnen 10 December Heilige Familie 11.15 u. samen voorbereiden

Op dinsdag 28 november is er een voorbereidingsavond voor de volgende themaviering.
Die gaat door op 10 december en dan zitten we volop in de advent.
Uit het grote repertoire van Huub Oosterhuis kiezen we …

De tekst waarrond we werken zal hier kortelings verschijnen!

Op de voorbereiding gaan we in gesprek met mekaar, over dit lied, over de lezingen van de tweede zondag van de advent, over onze grote bange wereld…

Welkom op dinsdag 28 november om 20 u. op de Vestinglaan 72.  Bedankt om aan te melden als u komt.  peter_devriendt@icloud.com  0475 87 45 37