Category Archive Parochies

24 en 25 februari als topervaring

In een kalender komen soms verschillende sporen in een bepaald weekend samen. Zo was er in het weekend van 24 en 25 februari heel veel te beleven voor de kinderen van de eerste communie, het vormsel en de tieners van onze pastorale eenheid. Een overzicht van wat zoal gebeurde:

Zaterdagnamiddag kwamen de kinderen van de verschillende werkingen van de eerste communie uit Edegem samen in de basiliek. Binnen het domein verkondiging aan kinderen vinden we het belangrijk dat kinderen kennis maken met de eucharistie vooraleer ze zelf hun eerste communie ontvangen. We nodigen hen daarom uit deel te nemen aan een kruispuntviering, maar organiseren per gemeente ook een ingroeiviering waarin we meer ruimte hebben om samen met de kinderen en hun families dichter bij Jezus te komen. Het was in elk geval duidelijk dat de kinderen enthousiast hebben meegedaan. Zij hoorden de stem van God klinken in het evangelie. Die stem bracht de boodschap: “Dit is Mijn welbeminde Zoon, luister naar Hem.”

Ook de vormselwerking van Mortsel had in dat weekend catechese over de werken van barmhartigheid en viering in de kerk. In de viering op zaterdagavond in de kerk van Sint-Benedictus waren de vormelingen getuige van het doopsel van Maite, één van de vormelingen. Het was voor de vormelingen een bijzondere ervaring om in de aanloop naar hun vormsel van zo nabij de betekenis van het doopsel te mogen ervaren.

Zondagvoormiddag was Hannelore als vormeling misdienaar in de zondagsviering om 9.30u. tot daar was het niet zo bijzonder, maar dat werd het wel toen ze als stap tussen haar doopsel vorig jaar in mei en het vormsel dit jaar in mei op die dag haar eerste communie mocht ontvangen. Jezus ontmoeten in het gebed om ontferming, Jezus beluisteren in het evangelie en Jezus ontvangen in de communie was de leidraad van deze viering. Haar stralende gezicht sprak alleszins boekdelen.

Op zondag was de werking van de eerste communie van Heilige Familie op bezoek in de basiliek. Het thema ‘kerkgebouw als symbolische ruimte’ bracht de kinderen met enkele vrijwillige ouders naar de preekstoel, biechtstoel, het altaar, de sacristie, het tabernakel en de grot. We zijn de ouders heel dankbaar dat ze zo creatief met de aangeboden informatie en catechese aan de slag zijn gegaan. Op die manier wordt echt waar wat de communicanten op één van de posten werd geleerd: wij zijn de levende stenen van de kerk als gemeenschap en Jezus is de hoeksteen.

Vormelingen komen meevieren in H. Kruiskerk

Foto’s onderaan het bericht

Deze zondag mochten we in de kerk een 20-tal vormelingen verwelkomen die mee kwamen vieren. Maar bij pastoor Tom is meevieren niet enkel luisteren. Je moet meedoen. Hij spreekt je direct aan; Tijdens de preek, bij het onze vader en op sommige onverwachte momenten in de viering;

Het thema: ‘Waar sla jij je tent op?’ sprak de jongelui (en ook de ander kerkgangers) erg aan. Geloven is tenslotte doen. In actie schieten. En vooral: “Luister naar HEM.”

We vertrokken met een warm gevoel uit de kerk.

Godly Play uitnodiging voor kinderen tussen 6 en 9 jaar.

Lang, lang geleden werd in Bethlehem een bijzondere baby geboren. Zijn naam was Jezus. Zijn ouders, Maria en Jozef, zorgden liefdevol voor hem.

Toen Hij 12 jaar was, ging Hij met zijn ouders naar de tempel in Jeruzalem. Daar luisterde Hij naar de leraren en stelde slimme vragen. Iedereen was verbaasd over Zijn wijsheid.

Hij was een speciale jongen met een belangrijke missie! Benieuwd welke zending Hij kreeg?

Schrijf je dan snel in via deze link https://forms.gle/RwMNU4nRoiebaNha7 of QR-code, de plaatsen zijn beperkt!

Praktisch:
10 maart van 16.00 u. tot 17.00 u.
O.-.L.-Vrouw-van-Lourdesbasiliek
Hoverstraat 58, Edegem

Parochie Heilige Bernadette vierde zijn naamfeest

Op zondag 18 februari, de feestdag van de H. Bernadette Soubirous, vierden we onze patroonheilige.
Pater Gust ging voor in de feestelijke eucharistieviering die opgeluisterd  werd door ons parochiekoor.

Na de viering kwamen we samen in het Atrium voor een hapje en een drankje in een warme en gezellige sfeer.

We danken van harte allen die zich ingezet hebben voor de mooie liturgie en voor de receptie achteraf.
Het was weer een dag waarop we de hechte band voelden tussen de mensen van onze parochie. Dat deed deugd!

Eerste communicantjes verkennen de St.-Benedictuskerk

Op zondag 18 februari kwamen we met de communicanten voor de vierde keer samen om hun eerste communie voor te bereiden. Het thema van deze bijeenkomst was ‘de kerk’. Dus uiteraard werd de kerk verkend. Wat is een biechtstoel? Waarvoor dient de preekstoel? Waar staat het altaar voor? Ook een kijkje nemen in de sacristie mocht niet ontbreken. Met z’n allen samen op ontdekking. Samen op weg naar de eerste communie.

Gebedsmomenten voor de tweede week van de vasten:

Morgengebed om 8.30 uur in de St. Benedictuskerk op de weekdagen van maandag
tot en met vrijdag.
Avondgebed om 19 uur in de St. Antoniuskerk op de weekdagen van maandag tot en met
donderdag.

OPGELET: Op vrijdag 1 maart is er ‘geen avondgebed’.

Samana bezocht sterrenwacht Urania in Hove.

Donderdag 22 februari kregen we een boeiende rondleiding in Urania. We konden (bijna liggend) kijken naar de hemel van de dag : van ’s ochtends tot ’s nachts en van ter plaatse tot verder weg. Zo zagen we het verschil in sterrenhemel bij ons, dichtbevolkt en overbelicht, al beter in de Ardennen en in Afrika waar helemaal geen lichtvervuiling is, daar kun je meer dan het driedubbele aan sterren zien.

We kozen voor een film met de stem van Frank Deboosere over de plannen om naar de maan te emigreren. Met de huidige technische mogelijkheden kan men toekomstvisioenen uitbeelden. We kregen een overzicht van nu tot over 100 jaar. Wij zullen het niet meer kunnen controleren of dit effectief zal gerealiseerd worden, maar het was knap ‘gefilmd’. De mens blijft niet alleen de aarde maar ook de ruimte exploreren én exploiteren.

Na een koffiepauze kregen we uitleg over kometen, meteorieten, … en hun inslagen in de zaal waar verschillende gesteenten tentoon staan. We mochten zelfs een stuk vasthouden.

Rond half vijf keerden we een ervaring rijker huiswaarts.

Dankviering 16 maart

Het is een van de mooiste woorden die we hebben: danken. Je kan het achteloos uitspreken, maar als het gemeend is, schept het sterke banden. In een oprecht moment van dank zijn zowel gever als ontvanger vol vreugde. Je zou zelfs kunnen zeggen dat oprecht danken ervoor zorgt dat beide kanten zowel gever als ontvanger worden.

Danken is dus verbindend, het brengt mensen bij elkaar en verbindt ook God en mens. Het lijkt me geen toeval dat we het woord eucharistie gebruiken, wat het Griekse woord is voor danken. Ik geef het vaak als raad aan mensen die de eucharistie krachtiger willen beleven: ga voor je vertrekt even zitten en vraag je af waarvoor je God dankbaar wil zijn.

Ook wetenschappers hebben het belang van dankbaarheid gevonden. Dankbaar zijn is één van de meest doeltreffende en eenvoudige manieren om het leven positiever te ervaren en zelf gelukkiger te worden.

Tegelijk is dankbaarheid ook een merkwaardig begrip, je kan ook danken voor iets wat nog moet komen, bijvoorbeeld dankbaar zijn voor een opdracht die je krijgt, zelfs voor commentaar die als bedoeling heeft dat je kan groeien en er een sterker mens van kan worden.

In elk geval hebben we als pastorale eenheid en ikzelf ook als pastoor vele redenen om verbindend dankbaar te zijn. Als tweede grote activiteit na het dankfeest voor de vrijwilligers willen we dan ook als gemeenschap dankend voor God verschijnen. Dat doen we in de viering op zaterdag 16 maart in de kerk van Sint-Benedictus.

We willen graag iedereen van harte uitnodigen om mee te komen vieren. Het verloop ziet er een beetje anders uit dan op andere zaterdagen:

  • We starten al om 16.30u met het inzingen van de liederen zodat we als hele gemeenschap dankbaar zingend voor God kunnen verschijnen. Wie niet zo graag zingt, mag zich gerust laten dragen door de zang van de anderen.
  • Omstreeks 17u begint zoals altijd de eucharistieviering waarin we uitdrukkelijk onze dankbaarheid zullen uitspreken en uitdrukken. Alle voorgangers kunnen ook in albe en wit scapulier mee voorgaan. Breng dan best zelf uw eigen albe mee.
  • Na de viering is iedereen welkom om nog een glaasje en een klein hapje te ontvangen als een teken van verbondenheid in dit grote feest van dankbaarheid.

Hartelijk welkom.
Pastoor Tom

Babbelen tijdens de preek??!

In de beide kuispuntvieringen van deze maand vond een gedurfd experiment plaats.  Pastoor Tom hield zijn preek kort en zette ons daarna aan het werk met twee werkvragen. Hoe kunnen wij als zondagskerk nog gastvrijer worden en wat kan ik daartoe bijdragen. Het was fijn om te zien hoe mensen uit hun confortzone werden getrokken, maar toch de uitdaging aangingen. Met de ideeën gaat de werkgroep ‘Activering van de zondagskerken’ zeker aan de slag.

HELP HELP HELP

We helpen een alleenstaande invalide moeder met 5 kinderen om een woning te vinden. Eind januari is ze uit haar huis gezet, het huis is onbewoonbaar verklaard. Op dit moment logeert ze bij een vriendin in moeilijke omstandigheden maar daar kan ze ook niet blijven. Ze zoekt een woning met 3 slaapkamers , het maakt niet uit waar…

Een idee, een voorstel? Bel snel! Het is HEEL dringend!

Mensen kunnen met ons contact opnemen: 0485 62 86 39.