Category Archive Parochies

Afscheid van “ons” Basilicakoor.

Zondag 23 juni 

Die zondag was het een dubbele viering om 9.30u in de Basiliek.

We vierden feestelijk Petrus en Paulus en de Basiliek enerzijds en ook was er het afscheid van “ons” Basilicakoor.

Er was feestelijk gezang, de homilie van Pastoor Tom over het evangelie waarin Jezus de rivier overstak. 

Ook “ons  Basilicakoor,”steekt over. Ze krijgen een nieuwe dirigent, willen niet meer iedere viering ,zoals in het verleden) opluisteren.  Ze nemen even een  Sabbatjaar, ze zullen in 2025 de Basiliekviering zingen en even bezinnen wat ze verder willen doen.

Laten we zeggen, zoals in hun slotlied, “op een dag staan ze terug recht”.

Na een luid applaus,woorden van dank, konden de aanwezigen genieten van een receptie buiten voor de kerk.

Het zonnetje was van de partij en zo was het een mooie zondagmorgen.

De homilie van Pastoor Tom nam ik mee naar huis en ik zal daar nog vaak aan terug denken en over nadenken.

Ook dat hoort bij een viering, raken en geraakt worden.

N. DL.

Foto’s Jo Vervoort waarvoor dank!

Barbecue met heel de pastorale eenheid!

We vieren op 21 juli feest ter ere van onze patrones de Heilige Maria Magdalena.

Inschrijven kan  HIER! Graag inschrijven VOOR 15 juli!

Download HIER de hele Zalige Zomerfolder.

Vlaamse feestdag in Mortsel gevierd in de Heilig Kruiskerk.

In aanwezigheid van de burgemeester, en een aantal raads- en bestuursleden werd zondag 7 juli in de Heilig Kruiskerk de eucharistieviering gehouden voor de Vlaamse Feestdag van 11 juli. Pastoor Tom ging deze viering met zijn gekende gedrevenheid voor. De viering kadert naar gewoonte in de Vlaamse feestweek van Mortsel.

We citeren graag enkele teksten uit de viering.

Pastoor Tom bij het begin van de viering:

Vandaag vieren wij hier het feest van de Vlaamse Gemeenschap Om zoveel waardevolle Vlaamse traditie willen wij dankbaar zijn “Vlaams” en “Christelijk” gingen eeuwen hand in hand In meesterwerken die ver over onze grenzen bekend zijn hebben Vlaamse kunstenaars hun liefde voor het volk en hun geloof uitgedrukt.

Communiebezinning:

Ik bad om kracht en God gaf mij zorgen om mij sterk te maken.
Ik bad om wijsheid en God gaf mij problemen om te leren oplossen,
Ik bad om welvaart en God gaf mij verstand en spieren om te werken
Ik bad om moed en God gaf mij gevaren om te overwinnen
Ik bad om liefde en God gaf me lastige mensen om te helpen
Ik bad om gunsten en God gaf mij gunstige gelegenheden.
Ik kreeg niets van wat ik gevraagd had.
Ik kreeg alles wat ik nodig had.
Dank U, God, omdat Gij mijn gebed hebt verhoord.  

De Cantorij Sint-Cecilia o.l.v. Elisabeth Meulenbergs verzorgt de muzikale omlijsting van de Eucharistieviering. Als solisten spelen Danielle Van Keilegom (hoorn en dwarsfluit), Marc Preud’homme (klarinet) en Jos Smets ( orgel en piano).

Apotheose 5 jaar Pastorale Eenheid!

Op 15 september volgt de apotheose van dit feestjaar!

We vieren dan in de basiliek onze 5de verjaardag. Met een stevig gelegenheidskoor, workshops,
infostandjes en allerlei lekkers na de viering.

We starten om 9.30 u., de viering is om 11 u.
Tijdens dit weekend zullen er geen andere vieringen zijn in onze pastorale eenheid; we verwachten jullie allemaal op het feest!

  • Laat even weten als je komt. Meer detailinfo en inschrijven als deelnemer? Klik HIER!
  • We kunnen nog heel wat hulp gebruiken. Wil jij helpen? Er zijn heel wat kleine en grote taken. Meer detailinfo en inschrijven als helper ? Klik HIER!

Met historische gids naar de begraafplaats van Edegem

Donderdag 27 juni bezochten we met een historische gids de begraafplaats van Edegem.  Het was een superwarme dag, zodat er op het laatste toch enkele mensen beslisten niet te komen wandelen wegens de hitte. Met 14 mensen kregen we een boeiende uitleg over bepaalde graven en symbolen, veelal tijdsgebonden. Het verschil tussen een kerkhof en een begraafplaats was de eerste verrassing. Eigenlijk zegt het woord dit al : kerkhoven liggen rondom een kerk, wat vroeger meestal het geval was. Maar door o.a. plaatsgebrek werden er meer buiten de dorpskern of het stadscentrum plaatsen gezocht waar men mensen kon begraven. Edegem heeft een begraafplaats, op deze plek werden rond de eerste wereldoorlog mensen begraven doordat het centrum aan de Sint-Antoniuskerk heringericht werd en er geen plaats meer bleef voor de vele overledenen.

De kerk – de basiliek – werd pas later gebouwd. Mede onder impuls van de historische gidsen kiest men in Edegem ervoor om graven niet allemaal te verwijderen, zodat we een waaier aan ‘speciale’ graven overhouden voor de generaties na ons. Er zijn soms pareltjes erbij en we zagen o.a. een graf ontworpen door architect Renaat Braem. Het zal u niet verbazen dat er vroeger meestal een kruis in verwerkt werd, met symbolen zoals een palmtak, een duif, kortom dingen die naar de bijbel of het christelijke geloof verwijzen. Maar ook een treurende vrouw, een verwijzing naar water in de vorm van een golfbeweging, een kinderschoentje, een natuurgraf en vele andere vormen geven een inkijk hoe mensen omgaan met het verdriet van het afscheid nemen van een geliefde. Vele leden herkenden namen van families uit Edegem en dan ontspon er zich een gesprek over wat deze mensen voor het dorp betekend hebben. Na een tweetal uurtjes gingen we ofwel een ijsje te eten ofwel onmiddellijk huiswaarts omdat het met de hoge temperatuur best vermoeiend was. Dit was onze laatste uitstap van het werkjaar, we nemen nu een vakantiepauze, maar hopen op een blij weerzien in september in het Middelheimpark.

Vertellen op vrijdag

De grot van Edegem is een verborgen parel van rust en gebed. Maar het is ook al jaren het decor voor
Bijbelse vertellingen.

Locatie: in open lucht, aan de Grot te Edegem, Hovestraat
Tijdstip: 20.00 u.

Geen inschrijving nodig

Download HIER de hele Zalige Zomerfolder.

Gezocht Jaarmarktverantwoordelijke voor Mortsel en/of Edegem

Voor onze stand van de pastorale eenheid HMM
Jaarmarkt Mortsel en/of Edegem

Gezocht

Verantwoordelijke M/V
om dit gebeuren in goede banen te leiden.

Vele vrijwilligers gaven zich reeds op om een taakje op te nemen tijdens de jaarmarkt van Mortsel en/of Edegem. Super!

We missen echter iemand die het overzicht bewaard en er voor zorgt dat wat er dient te gebeuren om onze stand op de jaarmarkt te realiseren in orde komt.

Heb je wel interesse, maar weet je niet wat er allemaal bij zo een jaarmarkt komt kijken? Geen probleem! Je hoeft dit niet alleen te doen.

Je wordt in je taak bijgestaan door onze jaarmarkt- en ervaringsdeskundigen Denise Buntincx en Jozef Stes (Mortsel) en Nicole De Laet (Edegem).

Meer info en contactpersoon:
Elise Verlaeckt
projecten.heiligemariamagdalena@gmail.com

Gepimpt!

Johannes xxxIII GEPIMPT

Wie binnenkort nog eens in de bovenzaal van parochiehuis Johannes 23 moet zijn, zal zeker verrast worden door haar nieuwe look!

Straatkunstenaar/ tatoeëerder Gideon Vermeulen pimpte voor ons deze ruimte in zijn unieke stijl, vol bonte kleuren en bewuste accenten.

De grote bovenzaal van Johannes 23, Heilig Kruisstraat 18 te Mortsel is al geruime tijd de place to be voor de vele vergaderingen, bijeenkomsten en ontmoetingen in onze PE.

Dat het kunstwerk gesprekken op gang mag brengen en creatieve inspiratie mag doen opborrelen, dat hopen we van harte!

ZONDAG 25 AUGUSTUS 2024: Een historische dag voor de parochie Sint-Lodewijk

Op 25 augustus zijn er voor onze parochie drie belangrijke zaken:

  • – Feestdag van de Heilige Lodewijk
  • – 95 jaar parochie
  • – Afscheid van de zondagsvieringen.

Er is dan om 11 uur de Plechtige Eucharistieviering in de kerk en om 12 uur een receptie en de projectie van een video “95 jaar Parochie St.-Lodewijk” in het Dieseghemhof, Osylei 43 in Mortsel.

Voor de receptie ontvangen we graag uw inschrijving, bij voorkeur per email: alice.dierckx99@gmail.com of telefoon: 0487 46 15 88.

Vermits de Sint-Lodewijkkerk het zgn. B-statuut heeft, werden de zondagsvieringen al gedurende enkele jaren afgebouwd. De volledige stopzetting ervan is gepland vanaf 1 september a.s. zodat op zondag 25 augustus de laatste zondagsviering zal plaatsvinden. Toevallig (of is het geen toeval?) is het die dag ook de feestdag van Sint-Lodewijk, de patroonheilige van de parochie. Uitvaarten, huwelijken, gelegenheidvieringen, concerten, … blijven wel mogelijk tot de kerk een nieuwe bestemming zal gekregen hebben.

95 jaar parochie Sint-Lodewijk – enkele wetenswaardigheden

Dit jaar viert de parochie haar 95 jaar want op 25 mei 1929 werd bij Koninklijk Besluit een kapelanie in de wijk ‘Mortsel Statie’ opgericht. Tot die datum behoorde onze parochie tot Sint-Benedictus. Op 28 september werd E.H. Emiel Minnen tot kapelaan benoemd en hij begon te dromen van een eigen kerk met de naam ‘O.L.V. van het H. Hart’. In 1926 al werden door Ludovicus baron van de Werve gronden geschonken om hier een kerk en school op te bouwen. De parochie zou dan wel Sint-Ludovicus moeten heten. Het werd dan ook Sint-Lodewijk. De bouw gebeurde in 1934-35, maar omwille van geldgebrek werd slechts 2/3 van het kerkschip gerealiseerd. Er kwamen zeven gebrandschilderde glasramen van de gekende Eugeen Yoors en verschillende beelden van Floris De Cuijper. Verder zijn er beeldhouwwerken van kunstenaar Adolf van Dongen. Beide beeldhouwers woonden destijds in de Kapellelei. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk zwaar beschadigd. Door het bombardement van 5 april 1943 werden alle ramen van de kerk uitgeslagen, ook deze van Yoors in het koor. Maar de ergste beschadiging gebeurde op 27 februari 1945 door de inslag van een V1 die de naastgelegen pastorie platlegde. Op 2 juni 1945 kon de (voorlopig) herstelde kerk terug in gebruik worden genomen. Latere pogingen van E.H. Emiel van Put, in 1947 als pastoor aangesteld, om in 1959 toch het kerkschip tot de volledige lengte bij te bouwen, strandden na tal van plannen en bestekken in 1969 op … niets, weer omwille van de kostprijs.

Het kerkgebouw bleef zoals het was. Een mooie aanwinst was wel het pijporgel van de firma Bernard Pels uit Herselt. De volgende pastoor, E.H. Herman Peeters, en de leden van het ‘Orgelfonds’ hadden er verschillende jaren voor geijverd. Op 23 november 1978 kon het orgel, dat door prima onderhoud tot op de dag van vandaag een muzikale parel is, door Stanislas Deriemaeker, toen de organist-titularis van de kathedraal van Antwerpen, worden ingespeeld. Buiten de erediensten wordt dit orgel ook gebruikt voor concerten en de orgellessen van de muziekacademie van stad Mortsel. De grote vraag is nu: wat gaat er later met dit waardevol orgel gebeuren?

Een bloeiend parochieleven heeft ook nood aan een ruimte voor ontmoeting en activiteiten. Een paviljoen dat tijdens Expo ‘58 dienstdeed als motel werd naar de Osylei gebracht. Het was een tijdelijke oplossing met lokalen voor Chiro en Scouts, een vergaderzaaltje voor de sociale verenigingen en een gelagzaal. De ‘barak’ zoals het lokaal werd genoemd, was geen ideaal maar toch wel een redding. In 1964 werd dan onder impuls van Pieter De Jaeck, de stichter van ‘Lustrerie Massive’, een vzw opgericht om een soort van prefab constructie op te bouwen. Op 9 oktober 1965 werd het parochiecentrum, kortweg ’t Centrum, ingewijd. Na volwaardige uitbreidingen in 1968, 1974 en in de jaren 1990 kwam er een woongelegenheid voor de gerant bij, een modernisatie en vergroting van de gelagzaal en extra vergaderzalen. Het was een ontmoetingsplaats geworden voor de Sint-Lodewijkgemeenschap en ver daarbuiten om te vergaderen, te feesten, te sporten, toneel te spelen, tentoonstellingen…

Terwijl vroeger enkel geranten de dienst uitmaakten, kwam er vanaf oktober 2022 een zelfstandige uitbater en wordt het parochiecentrum omgedoopt tot ‘Dieseghemhof’. Ondertussen is deze formule terug achterhaald en is er een persoon die enkel de toogdienst verzorgt. Wat zal de toekomst voor ons parochiecentrum brengen?

(Voor deze tekst werd inspiratie gezocht in de publicatie uit 1979 ’50 jaar Sint-Lodewijkparochie’)

Oekraïneproject met goed nieuws!

ZEER GOED NIEUWS over onze ‘kerkdeuractie’ in Edegem en Mortsel: Grote DANK aan GOD en aan eenieder die hiertoe heeft bijgedragen.

Want bij de organisatie van een dergelijke actie in ALLE kerken van de twee gemeenten van onze pastorale eenheid ‘H. Maria Magdalena’ komt er heel wat kijken. Maar met grote vreugde mogen we u melden dat Jezus’ GEEST van solidariteit met de meest-kwetsbaren, in casu met de zeer talrijke burgerlijke en militaire slachtoffers in deze verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, sterk leeft bij de kerkgangers in Edegem en Mortsel. Dit blijkt uiteindelijk uit het mooie eindresultaat van deze actie: 1.774  euro! Daarnaast gaf het fonds diaconie nog 1000 euro wat het totaal brengt op 2774 euro.

Nogmaals van harte gefeliciteerd voor jullie WERKDADIG geloof of medeleven. Laten we nooit vergeten dat God zich geïdentificeerd heeft met wie zoveel moeten missen, dichtbij en ook veraf, niet alleen op materieel maar ook op spiritueel vlak.

Laten we Gods LIEFDE steeds actiever worden in ons en door ons naar wie op ons een beroep doen!

Liliane