Category Archive Parochies

ByDirk Van de Poel

FEMMA SINT-BENEDICTUS MORTSEL IJssalon weer een succes!

We hebben er hard naar uitgekeken om deze activiteit opnieuw te laten doorgaan, want het is een gebeuren waar veel leden op af komen en dat betekent dat het dik oké is.

Woensdag 22 juni. Tegen 14 uur kwamen de dames afgezakt naar het lokaal van de Tandem om daar opgewacht en verwelkomd te worden door de teamleden.

Er werd weer heel wat gebabbeld en de laatste nieuwtjes werden uitgewisseld. Ondertussen deed het team haar werk: aardbeien werden gesneden en de verse room werd opgeklopt.

Het “moment suprême” … de ijsjes met aardbeien of advokaat werden rondgedeeld en opgesmuld. Nadien nog een kopje koffie of thee met een koekje.

Dat was weer een geslaagde activiteit.

We zetten dit opnieuw op de kalender van ons volgend werkjaar.

Dus afspraak ergens in juni 2023.

Het Femma team

ByDirk Van de Poel

Groene vingers gezocht (geen voorkennis nodig)

Wil jij meehelpen? Graag!

Klik HIER om je even op te geven. Zo weten we dat we op jou kunnen rekenen!

ByDirk Van de Poel

Luc De Fleurquin overleden

Woensdagnacht is Luc De Fleurquin overleden. Hij verbleef al geruime tijd in Immaculata en ging vroeger dan verwacht van ons heen. Op uitdrukkelijke vraag van de familie is de uitvaart gisteren in besloten kring gehouden, voorgegaan door onze bisschop. Volgende zondag, 26 juni, wordt in de kerk van Heilige Familie om 11.45 u.  een herdenkingsdienst gehouden. 

We willen op die manier met onze parochiegemeenschappen op een warme en persoonlijke manier afscheid nemen van Luc De Fleurquin, die tientallen jaren lang de liturgie in onze parochies mee gestalte gaf, naast zijn werkzaamheden aan de KU Leuven en in het bisdom. Anders dan aangekondigd in het parochieblad, is deze dienst  een eucharistieviering.

Iedereen is hartelijk welkom.

ByDirk Van de Poel

Laatste Kruispuntviering was kers op de taart in Edegem

De zondagskerk van Edegem maakte haar rol helemaal waar voor 50 communicanten en vormelingen en hun gezinnen. Het werd een mooie dankviering en een prachtige afsluiting van het werkjaar. Met dank aan de catechisten, de muzikanten, de misdienaars, de lezertjes, het koor, de mensen die de receptie verzorgden en natuurlijk de eeuwig enthousiaste pastoor Tom, die de kern van ons christen zijn alweer pakkend verwoordde voor klein en groot: christen zijn is durven zeggen: Jezus is de Christus: gezalfd en zo vervuld van Gods liefde en kracht, dat wij niet anders kunnen dan zeggen: ’Ik geloof, ik doe mee.’

ByDirk Van de Poel

90ste Kempense dagbedevaart naar Beauraing met Mgr. Luc Van Looy

Op woensdag 6 juli 2022 organiseert de Kempense Beauraingbedevaart haar 90ste dagbedevaart naar Beauraing.
Na 2 kleinere edities omwille van de coronamaatregelen, hopen we opnieuw met een grote groep (500 bedevaarders in 2019) op bedevaart te gaan
naar De Dame met het Gouden Hart, Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing.

Beauraing

Beauraing ligt in de provincie Namen op ongeveer 20 kilometer van Dinant. Van 29 november 1932 tot 3 januari 1933 verschijnt Onze-Lieve-Vrouw er 33 keer aan de zussen en broer Fernande (15 jaar), Gilberte (13 jaar) en Albert Voisin (11 jaar) en de zussen Andrée (14 jaar) en Gilberte Degeimbre (9 jaar). De verschijningen vinden plaats in en nabij de tuin van het plaatselijke klooster. Maria is gekleed in een lang wit kleed met blauwe tinten. Haar hoofd is bedekt met een witte sluier die tot op haar schouders neervalt. Uit haar hoofd komen fijne lichtstralen die een kroon vormen. Doorgaans verschijnt zij met haar handen samengevoegd en glimlachend. Vanaf 29 december merken de kinderen tussen haar open armen haar hart, helemaal lichtend zoals een gouden hart. Voor elk van de kinderen afzonderlijk heeft Maria een persoonlijke boodschap.

Kempense Beauraingbedevaart

Normaal gaat traditiegetrouw onze Antwerpse bisschop Mgr. Johan Bonny mee als hoofdcelebrant, maar die is helaas dit jaar verhinderd. Hij heeft voor ons Mgr. Luc Van Looy, bisschop-emeritus van Gent als waardig vervanger gevraagd. Mgr. Luc Van Looy is een echte Kempenzoon afkomstig uit Tielen en is ereburger van Kasterlee. Onze bedevaart is een samenvoeging van een bedevaart vanuit de Kempen n.a.v. de genezing van Maria Van Laer uit Turnhout en missionarisbedevaarten naar Beauraing. In de bovenste basiliek vind je ook een afbeelding van de H. Damiaan uit de Damiaankerk van het TPC. Het zou fijn zijn om deze 90ste editie het internationaal karakter van het priesterkorps van het bisdom Antwerpen en de Kempen ook te mogen zien. Bovendien kunnen priesters zich ook dienstbaar opstellen bij de verzoeningsviering door het horen van de biecht.

Op het programma:

11u Eucharistieviering12u30 Warme maaltijd (apart voor in te schrijven)14u30 Verzoeningsviering met persoonlijke biechtgelegenheid15u30 Lof
Inschrijving:€25 p.p. voor deelname€25 p.p. voor een warme maaltijdInschrijven kan tot 216 juni bij een plaatselijke contactpersoon of tot 29 juni per e-mail: kempense.beauraingbedevaart@gmail.com en met overschrijving van het verschuldigde bedrag op 
rekeningnummer BE37 7310 3095 8028 van de Kempense Beauraingbedevaart met vermelding van het aantal personen en maaltijden.

Opstapplaatsen:

Er zijn diverse opstapplaatsen verspreid over het bisdom (zie bijlage).
Wanneer er meer dan 10 bedevaarders verzameld wordt, dan kan eventueel een opstapplaats in uw buurt bij voorzien worden.

Opstapplaatsen in onze regio:

Bus 3: Antwerpen
7u30: Berchem Station, Borsbeeksebrug, halte Flixbus
8u00: Edegem-Basiliek

Een warme oproep om ook parochianen of andere gelovigen mee op bedevaart te nemen.
Hopelijk zien we elkaar in Beauraing op 6 juli!

Namens het kernbestuur,

Paul Renders
voorzitter Kempense Beauraingbedevaart Pastoraal Werker Bethanië, ggz, ZoerselStafmedewerker Vicariaat Diocesane Diensten
Bisdom Antwerpen

ByDirk Van de Poel

19 juni uitgestelde feestdag H. Bernadette

Officieel is de feestdag van de H. Bernadette al voorbij, maar zondag 19 juni was het zover. We konden haar feestdag vieren na al de corona miserie. Het feest begon met een mooie eucharistieviering voorgegaan door Pater Gust. Traditioneel werd de viering afgesloten met het Bernadettelied gezongen door ons koor. Na de receptie zorgden Guy en Robert voor perfect gebakken vlees op de BBQ. Reinhilde ontpopte zich als spelleidster voor een spelletje Bingo met mooie prijzen. We sloten af met het dessert. Met dank aan al die helpende handen.

ByDirk Van de Poel

Sint-Benedictus: 335ste voetbedevaart naar Scherpenheuvel

Na 2 jaar wachten door corona kon op 4 juni 2022 onze voetbedevaart toch doorgaan. Ik hoor het je al zeggen “bedevaart, dat is niet meer van deze tijd”, maar niets is minder waar. Zaterdag om 4 uur trokken 15 moedige stappers zich op gang richting het Maria oord. Langs vrij landelijke wegen maalden we al zingend en biddend en bezinnend de 50 kilometer af. Eens op het rechte stuk richting basiliek maakte de vermoeidheid plaats voor vreugde. Vreugde omdat je je doel hebt bereikt. Je voelt je trots (en terecht) en klein tegelijk en zegt oprecht: Dank U Lieve Vrouwke, voor deze mooie dag, en hopelijk tot volgend jaar ! We verwachten iedereen  weer op post op 27 mei 2023!

ByDirk Van de Poel

OKRA SINT-LODEWIJK: Wafels- en taartjesnamiddag in ‘t Centrum

Op vrijdag 10 juni had Okra een Wafel- en taartjesnamiddag gepland in ’t Centrum. Daar was op dat ogenblik eigenlijk geen gerant, maar dankzij de inzet van het bestuur werd het toch nog een succes. Vliegensvlug hadden Huguette en Hubert een zelfbedieningsstand klaargemaakt en opgesteld met wafels en gebakjes. Op een bord werden de deelnemers welkom geheten door de Bosnische familie die vroeger ons parochiecentrum uitbaatte. De inzet van die mensen werd zeker gewaardeerd, maar iedereen zou het toch erg op prijs stellen dat er spoedig een definitieve oplossing komt voor ’t Centrum.

Intussen voelden we ons vlug thuis in de cafetaria, onze gewone stek. De praatgroepjes waren snel gevormd. En dat het gezellig was is goed te zien op de foto’s bij dit artikel.

Heel deze namiddag werd door Okra gratis aangeboden als een soort compensatie voor de vele activiteiten die door Corona niet konden doorgaan.

ByDirk Van de Poel

Kerk & Leven in de vakantie

Iedere week staan in Kerk en Leven verschillende artikels, de informatie over de vieringen, parochienieuws, een agenda en nuttige informatie. Voor dit alles wordt gezorgd door vrijwilligers in de parochies. En die doen dat op een ogenblik dat ze er tijd voor hebben, soms zelfs tijdens hun vakantie. Anders ligt het bij de uitgever. Daar werken werknemers en die hebben recht op vakantie. Om dat mogelijk te maken verschijnen er in de zomer twee nummers voor telkens drie weken. Volgende week komt het eerste daarvan. Je zal er de informatie in vinden voor de vieringen van 2 tot 22 juli.

Op de woensdagen 6 en 13 juli verschijnt het blad niet. Een volgend nummer is er op dan op woensdag 20 juli met ook weer de informatie voor drie weken: 23 juli tot 12 augustus. Dan komen er nog eens twee weken zonder parochieblad, maar op woensdag 10 augustus zit er weer gewoon een blad in de bus met de informatie voor één week.

ByDirk Van de Poel

Beweging.net vierde Rerum Novarum

In de eucharistieviering van 29 mei in de Heilig-Kruiskerk dankte pastoor Tom allen die erg bewogen zich daadwerkelijk inzetten voor de zwakkeren van onze maatschappij en bad voor sterkte en bemoediging zodat zij hun engagement met evenveel ijver en enthousiasme kunnen verder zetten.

Aan de leden en sympathisanten van beweging.net werd een receptie aangeboden, mooi verzorgd door dames van de eigen afdeling.

In zijn encycliek Rerum Novarum riep paus Leo XIII onder meer op tot sociale gerechtigheid voor alle volkeren. Onze huidige paus voegde hieraan nog twee zaken toe: barmhartigheid en zorg voor ons gemeenschappelijk huis; de planeet Aarde. De klimaatverandering is een maatschappelijke uitdaging voor de 21ste eeuw.

In een volle zaal Johannes XXIII was professor Hans Bruyninckx onze gastspreker. Als doctor in internationaal milieubeleid is hij sinds 2013 directeur van het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen. Als geen ander is deze Mortselaar de geknipte persoon om ons de klimaatproblematiek te schetsen. De broeikasgassen, vooral te vinden in het transport, de landbouw en de industrie, zijn vooral de oorzaak van de fenomenen in het veranderd klimaat. Denken we maar aan de verhoging van de zeespiegel, de vele bos- en heidebranden, de droge zomers, ja zelfs de te verwachten verspreiding van malaria. Wanneer we onze levenswijze niet aanpassen hebben we, hier in het Westen, drie planeten nodig om eenzelfde levenswijze te behouden maar we hebben maar één planeet!!

Zijn er oplossingen? Oh, jawel. De klimaattop in Glasgow van vorig jaar heeft een aantal concrete en hoopgevende gevolgen: hernieuwbare energie wordt de norm; mobiliteit wordt niet langer gebaseerd op verbrandingsmotoren; het bouwen van klimaatneutrale steden en huizen en het streven naar een plantaardig en lokaal voedingssysteem.

Het onlangs opgestelde Europese beleidsplan Green Deal bevat een pakket beleidsinitiatieven die de Europese Unie moet helpen met de groene transitie, waarbij het einddoel klimaatneutraliteit in 2050 is. Met de initiatieven die België heeft ingediend scoort ons land bij de slechtsten van de klas; het aantal genomen maatregelen is wel groot maar niet structureel.

De initiatieven moeten op een rechtvaardige manier genomen worden door verdeling van verantwoordelijkheid, verdeling van de gevolgen en de baten, het investeren in een sociaal rechtvaardig klimaat. Goede voorbeelden in de Scandinavische landen zijn: het klimaatneutraal renoveren van woningen van de sociale  huisvestingsmaatschappijen en het zorgen voor een goed openbaar vervoer gekoppeld aan een goede fietsstructuur.

Het gebrek aan kennis, het prioritair bezig zijn met bijvoorbeeld Covid of vluchtelingen, het te duur vinden, zijn redenen om niet te handelen.

Maar er is hoop. We beseffen allen dat er iets moet gebeuren; bedrijven nemen initiatieven; duurzaamheid wordt goedkoper; we weten dat we zelf – met kleine stapjes – veel kunnen doen. Europa speelt een leidende rol en zeker de jongeren zijn zich bewust van de ganse klimaatproblematiek.

Helder, erg gedocumenteerd met schokkende beelden en duidelijke grafieken schotelde professor Bruyninckx ons de realiteit voor ogen en de schrikwekkende prognoses die wetenschappelijk onderbouwd zijn.