Category Archive nieuwsbrief

ByDirk Van de Poel

We vegen onze voeten aan de vrede

Met de temperaturen van oktober en begin november zou je het niet zeggen, maar stilaan loopt het kerkelijk jaar ten einde. Dat betekent dat de advent er zit aan te komen. Wie advent zegt, denkt natuurlijk meteen ook aan Kerstmis en is Kerstmis niet het grote feest van vrede? In 2022 kunnen we niet zomaar doen alsof er niets aan de hand is en al smullend van kalkoen en taart iets mompelen dat met vrede te maken heeft.

Toch heeft elkaar de vrede toewensen in de volle zin van het woord veel te maken met ons Christelijk Geloof. Elke viering doen we dat volmondig en sinds Corona ook met gebarentaal bij de vredewens. Elke viering eindigt trouwens met de woorden: ga dan allen heen in vrede.

Daarom hebben we besloten een concrete actie op poten te zetten. Iemand de vrede toewensen is een heel intense en krachtige boodschap. Het is een hartverwarmend woord, dat voor meer staat dan ‘ geen oorlog’. We wensen elkaar ook innerlijk evenwicht  , innerlijke rust , ….geen zorgen of tekorten…….aandacht en zorg voor ieder op zijn of haar persoonlijke maat.

Door een vredesboodschap te plaatsen op de mat aan de deur worden we eraan herinnerd telkens we een huis binnen of buitengaan. Zo wordt vrede een wens die we elkaar onderweg willen meegeven of laten tegemoetkomen.

Mogen we van ganser harte in dit bijzondere jaar ‘vrede voor jou’ toewensen en een mooie deurmat aanbieden aan 20 euro per stuk. Wat we aan het eind over hebben, schenken we aan de werking diaconie van onze pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena in Mortsel-Edegem.

U kan matten bestellen of aankopen: klik HIER!
De bestelling wordt definitief door overschrijving van 20 euro per mat op rekeningnummer BE87 7310 3581 4694 met melding naam -aantal-kokosmat.

Meer info? Een plaatsje op een kerstmarkt? Een idee om te helpen?
Pastoor.tomschellekens@gmail.com / gsm 0494478499
marie.louise.van.den.eede@telenet.be 0468261664
Buggenhoutannick@gmail.com /0497.73.41.81.

ByDirk Van de Poel

Kerknet-academie: Onlinecursus Tweede Vaticaans Concilie: schrijf je nu gratis in!

van Sim D’Hertefelt overgenomen van Kerknet

60 jaar geleden begon Vaticanum II. Nog altijd zijn de resultaten niet geheel verwerkt. Wil je weten waar het Concilie over gaat? Volg de basiscursus.

De rooms-katholieke kerk kan je niet verstaan zonder het Tweede Vaticaans Concilie, ook wel Vaticanum II genoemd. 

Maar wat is dat Concilie precies, hoe verliep het, wie nam eraan deel, wat waren de hete hangijzers en wat de resultaten? 

Dat kom je allemaal te weten in deze basiscursus. 

60 jaar na de opening van het Concilie op 11 oktober 1962, roept paus Franciscus op om de resultaten ervan te herontdekken. Het proces naar meer synodaliteit in de kerk dat hij lanceerde, ligt helemaal in de lijn van het Concilie. 

Met deze basiscursus ben je goed voorbereid om de Conciliedocumenten zelf te lezen, eventueel in groep. 

Ja, ik wil me gratis inschrijven

Wat mag je verwachten?

 • 10 onderdelen van 10 à 15 minuten
 • 19 korte filmpjes van 3 à 5 minuten
 • Het verhaal achter de schermen
 • Uniek historisch fotomateriaal
 • Gemaakt onder leiding van universitaire onderzoekscentra 

Inhoud in detail

 • Hoe verloopt het Concilie?
 • Wie neemt deel aan het Concilie?
 • Hoe komen de Conciliedocumenten tot stand?
 • Evolutie of revolutie?

Belangrijke Conciliethema’s: 

 • Liturgievernieuwing: meest zichtbare resultaat
 • Wat is de kerk: van hiërarchie naar volk van God
 • Kerk in de wereld: van wereldverachting naar engagement
 • Oecumene: de Geest verlangt naar één kerk
 • Godsdienstvrijheid: basis voor geloof en dialoog
 • Leken: geroepen tot heiligheid én apostolaat

En verder:

 • Oproep: lees opnieuw de Conciliedocumenten, met links naar Nederlandse vertalingen die je online kan lezen
 • Boeken over het Concilie

Schrijf je nu gratis in

 • Je krijgt dan binnen enkele minuten een e-mail met een toegangslink naar de hele cursus. 
 • Je volgt de cursus online op je eigen tempo. Je kan zo vaak onderbreken als je wil.
 • Bewaar zorgvuldig je toegangslink zodat je later altijd kan terugkeren naar de cursus. 

Ja, ik wil me gratis inschrijven

Tip • Je kan de cursus ook samen volgen in je parochie, je organisatie, je gemeenschap, je werk… Stuur hen de link van deze pagina zodat ze kunnen inschrijven.

ByDirk Van de Poel

FEMMA SINT-BENEDICTUS In de ban van de wattman

Weer een aparte activiteit vanwege Femma Sint-Benedictus!

Wanneer? Maandag AVOND (!) 21 november

Waar? Trammuseum, Diksmuidelaan 42 te Berchem. Dit is een overdekte loods, droog, maar niet verwarmd. Je kan binnenkomen langs de grote poort.

Wie? Verteller Dirk.

Hoe laat? Om 19 uur stipt

Hoelang duurt het? 75 minuten

Hoeveel kost het? 15 euro per persoon (maximum 20 personen)

Hoe geraak je er? Voor de deur van het museum is een halte van bussen 51 en 52. De trein kan ook: station Berchem is maar 500 meter ver. En met de auto kan je in de buurt gratis parkeren vanaf 19 uur.

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK (gezien het maximum aantal personen) tot en met 17 november bij Hedwige De Pooter, Wouwstraat 135, 03 455 62 30 en hedwige.de.pooter@telenet.be.

ByDirk Van de Poel

Onze Joodse buren uit Antwerpen

Op zondag 23 oktober brachten wij met de ‘Oecumenische Werkgroep’ een bezoek aan de Synagoge in de Hoveniersstraat in Antwerpen.

Wij werden begeleid door een plaatselijke, Joodse gids. Wij hebben heel wat gezien en gehoord, heel boeiend. We zouden graag nog meer willen horen over het Joodse beleven.

Wij organiseren daarom een bijkomende ontmoeting, waarbij wij onze indrukken kunnen uitwisselen en waar ook anderen bij kunnen aansluiten. Wij willen leren van elkaar.

Onderwerp is de ‘Antwerpse Joodse Gemeenschap’ en het belang van de ‘Joods-Christelijke dialoog vandaag’. De aanzet kregen we met het boek van Margot Vanderstraeten: Minjan.

De inhoudelijke leiding van deze avond is in handen van Danny Rouges, die lang in de Joodse buurt van Antwerpen woonde en secretaris is van de ACJCB (= de Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen) en ds. Marieke den Hartog, die behalve predikant in Boechout, ook Judaicus is en enkele jaren in Jeruzalem studeerde.

De avond gaat door op dinsdag 22 november 2022 om 20u in het Bistlokaal – Bistweg (hoek Elfbunderweg) in Boechout.

Iedereen is van harte welkom, ook wie niet bij het synagoge-bezoek aanwezig was.

Namens de ‘Oecumenische Werkgroep’,

Ds Marieke den Hartog, Danny Rouges, Miecke Rutges

ByDirk Van de Poel

Nazomer

Van Diane Schoeters, orgeliste in Sint-Jozef Edegem, kregen we volgend bericht door.

Zonnebloemen… Nog steeds

Tijdens het voorjaar, ik denk dat het tijdens de vastenperiode was, kregen wij allemaal een zakje met zonnebloemzaden.
Ik heb heel de zomer eindeloos veel geduld gehad en alles goed verzorgd, maar de groei en de bloei wilden echt niet lukken. Nu, half  de maand oktober zijn de planten plots wakker geworden en zijn ze in versneld tempo uitgegroeid tot grote bloemen.
Ja de seizoenen, het klimaat en blijkbaar de hele wereld staan op hun kop. Naar de figuur naast de bloemen moet je niet kijken. Ik was in de tuin  aan het werken en aan het spelen met de hond van een buur, in werkkledij…
Maar de bloemen … die zijn gelukt … een moment van troost in de zot draaiende  wereld waar de zonnebloemen zich niets van aan trekken.

Gelukkig maar … toch nog een zekerheid!

ByDirk Van de Poel

Eén adres

Mensen vragen zich wel eens af: hoe kan ik een aankondiging of een verslag van een activiteit, viering of bijeenkomst laten verschijnen? En hoe krijg ik dat dan in de geschreven versie van Kerk & Leven of in de digitale versie van de nieuwsbrief of de nieuwsflash of misschien wel meteen in allemaal tegelijk?

Het antwoord is eenvoudig, slechts één adres. Alle artikels kan u sturen naar redactie@mijnparochie.be. Vanuit die mailbox wordt het dan opgenomen in alle verschillende publicaties van onze pastorale eenheid.

Dit is een goed moment om nog even te benadrukken dat artikels maximaal ongeveer 300 woorden lang mogen zijn én dat foto’s heel welkom zijn, maar dan wel in een apart beeldbestand (jpeg- of bitmap-formaat).

Wil u naast de papieren versie van Kerk & Leven graag ook digitaal op de hoogte blijven, schrijf u dan snel in voor de maandelijkse nieuwsbrief en/of de wekelijkse nieuwsflash. Dat kan eenvoudig op de startpagina van deze website www.mijnparochie.be.

ByDirk Van de Poel

Afscheid nemen … om verder te leven bij God

een tekst van een huisarts die zich zorgen maakt

Bij het begin van ons leven werden we naar de kerk gebracht om gedoopt te worden.

Bij het einde van ons leven hopen we dat we opnieuw naar de kerk worden gebracht om omringd door een gelovige gemeenschap te worden toevertrouwd aan het blijvende leven dicht bij God. Familie, vrienden, buren, kennissen en medeparochianen krijgen zo tevens de gelegenheid om in een sfeer van gebed afscheid te nemen. Ook voor hen is dat een betekenisvol  gebeuren, een manier om het verlies van een geliefde te verwerken.

Maar wat voor ons vanzelfsprekend lijkt is niet altijd zo voor kinderen of familieleden: ze staan soms wat verder van de kerk af of  delen niet altijd meer dezelfde geloofsovertuiging . En vaak wordt ook de band met vrienden, buren en medeparochianen onderschat.

En zo gebeurt het dat er van gelovige mensen afscheid genomen wordt met een burgerlijke uitvaartdienst.  Niet zelden zelfs vindt deze plaats in een verderaf gelegen auditorium van een uitvaartonderneming of in een crematorium dat voor de vaak ook oudere leeftijdsgenoten moeilijker bereikbaar is.

Wordt er dan niet wat tekort gedaan aan het leven en de overtuiging van de overleden gelovige? En wordt er aan een aantal mensen niet de gelegenheid ontnomen om gelovig afscheid te nemen van iemand met wie ze zich verbonden voelden? Men staat er misschien te weinig bij stil.

Daarom is het goed om op voorhand met de kinderen en familie te bespreken welke verlangens men heeft rond uitvaart en afscheid bij het levenseinde. 

Als men kiest voor een kerkelijke uitvaart kan men deze keuze eventueel zelfs laten noteren in een wilsbeschikking in het bevolkingsregister van de gemeente. Dat kan op het gemeentehuis of online en is kosteloos.

Ook sommige uitvaartondernemingen bieden de mogelijkheid deze keuze te registreren.

Door dit op voorhand te bespreken en eventueel vast te leggen is men zeker dat zijn verlangens worden gerespecteerd. Bovendien schept het duidelijkheid en is het een hulp voor de nabestaanden die soms in onzekerheid verkeren hoe ze de uitvaart en het afscheid moeten regelen.

Het overwegen waard?

ByDirk Van de Poel

6 juni Turnhout: Als een lopend vuurtje. Wij waren erbij!

Volledig fotoverslag onderaan!

Warm… Dat is het gevoel dat gans de dag in Turnhout overheerste bij de deelnemers aan de diocesane ontmoetingsdag in Turnhout. Niet omdat het zo warm was, want de weergoden speelden niet helemaal fair. Wel omdat we samen met zoveel andere gelovigen het vuur van de Geest van Pinksteren voelden branden.

Dat deze dag het driejaarlijkse project handelingen afsloot, is iedereen ondertussen bekend.

Maar de warmte en het enthousiasme dat uitgaat van zovele organisatoren, vrijwilligers en deelnemers was meer dan de warmte die de zon ooit aan een dag als deze kon toevoegen.

Onze eigen pastoor Tom ging in de Pinksterkerk een charismatische viering voor.

Er stond veel op het programma. Meer dan we hier kunnen opnoemen. Alles was verspreid over gans Turnhout. Tussendoor werd er dus stevig gewandeld of namen we de pendelbus. Dat gaf het gevoel dat er niet altijd evenveel mensen waren. Maar op het slot-event bleek dat er toch een massa volk te zijn.

Ook jij kan een kleine apostel zijn

We citeren graag even onze bisschop

Met Pinksteren breekt de wereld open, zoals een eierschaal openbreekt. En komt het kuiken tevoorschijn, nog bibberend en bevend, kleverig en nat, maar het staat er. Zo staan de apostelen er met Pinksteren: bibberend en bevend, nog wat nat en onzeker, maar ze staan er. Als begin van een nieuw verhaal én als ontknoping van het verhaal van Jezus met zijn leerlingen toen, nu en in alle tijden”, zegt mgr. Johan Bonny, vooruitblikkend naar het slotfeest van het project ‘Handelingen’ in Turnhout op pinkstermaandag 6 juni. “Elke Kerk heeft bijwijlen zo’n pinksterervaring nodig. Op het moment zelf is dat doorgaans niet zo prettig, maar daarna sta je er en gaat je wereld plots terug open.”

Het enthousiasme voor het project Handelingen was duidelijk te merken . 10-tallen vierkante meters werden aangebracht en tot een tapijt/vlag herwerkt. Er werd gezongen. Er waren getuigen en er waren voorbeelden hoe mensen kleine apostelen kunnen zijn.
Want die kleine apostelen zijn er altijd. Maar ze zijn niet met 12. Ze zijn met 12 keer 12 keer 12! En ook jij en ik kunnen daarbij horen.

Met die warmte stapten we samen op de bus naar Mortsel. Morgen werkdag, maar voor altijd een beetje anders met het Pinkstervuur dat in ons brandt.

We waren niet overal tegelijk. Heb jij zelf nog foto’s die je met ons wil delen? Stuur ze graag door. We zetten ze graag bij in ons album!

ByDirk Van de Poel

Deze zomer Wondere Woensdagen 3.0

 • Verslagje van de eerste wondere woensdag. Myriam vertelde hoe het allemaal begon: Klik HIER!
 • Verslagje van de tweede wondere woensdag. Dirk vertelde speciaal ook voor kids! Klik HIER!
 • Verslagje van de derde wondere woensdag. Jo vertelt over Mozes in de woestijn.
  Klik HIER!

Heel de zomer lang elke woensdag 19.00 u. O.L.V.van Lourdesgrot Edegem (bij regen in de Basiliek)

het programma:

 • 06/7 Hoe het allemaal begon.
 • 13/7 Spits jullie oren! (speciaal ook voor kids!!!!)
 • 20/7 Wat deed Mozes in de woestijn?
 • 27/7 Wie kan er leeuwen temmen?
 • 03/8 Jezus heeft je iets te zeggen.
 • 10/8 Verhalen met een staartje (speciaal ook voor kids!!!!)
 • 17/8 Straffe man die Mozes!
 • 24/8 Ken je Samuel?

Affiche/folder downloaden, Klik HIER!

ByDirk Van de Poel

Mariabeeldjes geplaatst

Na de eerste reeks, begin mei, werden in de loop van de maand nog een heel stel Mariabeeldjes geplaatst door onze vrijwilligers. Benieuwd of jij ze al tegenkwam?

Een dikke dankjewel aan Filip en zijn ploeg voor dit waardevolle initiatief. En we hopen volgend jaar op nog zo’n initiatief. Hebt u interesse? Neem gerust contact op.

Maar dat is niet alles… Tot in Brussel werd dit initiatief gesmaakt en volgde een bestelling.