Category Archive Nieuws

ByDirk Van de Poel

Wonen: een gunst of een recht?

‘Iedereen heeft recht op menswaardig wonen’ staat in artikel 3 van de Vlaamse Wooncode. Met menswaardig wonen bedoelt men een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen betaalbare prijs en met woonzekerheid. Maar er zijn te weinig woningen. Wie niet terecht kan op de private huurmarkt zal een beroep moeten doen op een sociale woning. In Vlaanderen staan hiervoor meer dan 150 mensen op de wachtlijst en de wachttijden lopen op tot 7 jaar.

De kwaliteit van de goedkoopste woningen is slecht. Dit heeft een impact op de fysieke en psychische gezondheid van mensen die er moeten wonen. Meer dan 12 procent van de goedkope woningen vertoont nog steeds ernstige gebreken.

De woningen zijn te duur. Meer dan de helft van de private huurders geeft meer dan één derde van zijn inkomen uit aan huur. Met een te hoge huur en een te laag inkomen blijven er onvoldoende middelen over om in de andere basisbehoeften te voorzien. Goed wonen is voor velen onbetaalbaar. Dit is onaanvaardbaar.

Met de campagne van 2021 wil Welzijnszorg dit probleem onder de aandacht brengen. Welzijnszorg steunt meer dan honderd armoedeorganisaties die zich dagelijks inzetten voor mensen in armoede. Brecht Thijs, stafmedewerker bij Welzijnszorg Antwerpen, zal op woensdag 15 december de woonproblematiek komen toelichten en ons vertellen wat wij concreet kunnen doen. Alle geïnteresseerden zijn om 20 uur welkom in de zaal Johannes XXIII. Op zondag 19 december houden we een speciale omhaling voor Welzijnszorg en wordt zowel aan de Basiliek als aan de Heilig-Kruiskerk na de zondagsviering soep verkocht. Meer hierover in een ander artikel maar alvast warm aanbevolen.

ByDirk Van de Poel

Koren gezocht voor Pinkstermaandag!

Op Pinkstermaandag 6 juni 2022 hopen we dat de omstandigheden rondom het Coronavirus beter zijn en met mensen vanuit heel bisdom Antwerpen samen te komen in Turnhout voor een inspiratie- en ontmoetingsdag tot besluit van het driejarig project Handelingen. Op dit Pinkstergebeuren willen we via een gevarieerd keuzeprogramma mensen van alle leeftijden een interessant aanbod doen. Er is een binnenprogramma met onder meer lezingen, workshops, getuigenissen, vieringen en rondleidingen met duiding in de kerken van de binnenstad. Daarnaast willen we ook naar buiten komen met een religieuze markt, optredens, een vredeswandeling, dialoog op de Grote Markt en een gezamenlijke zendingsviering. Het programma is voorzien tussen 9:30-18:00 uur.

Vraag aan u:

We willen ook graag koren een centrale plek geven op deze dag, goed wetende dat sommige koren hard getroffen zijn door Corona.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Deelnemen aan de korenuitwisseling in de namiddag, waarbij koren elkaar een lied aanleren om het repertoire uit te breiden.
  • Tijdens de dag met enkele leden of het volledige koor deel uitmaken van het koor voor de engagementsviering waarvoor onder andere een nieuw gecomponeerd Handelingenlied zal dienen te worden ingestudeerd. Dit kun je op de dag zelf aangeleerd krijgen.
  • Tijdens de dag 1 op meerdere optredens geven met uw koor in open lucht.
  • Individueel of als groep aansluiten bij het aanbod van deze dag: er zullen verschillende workshops zijn die gericht zijn op zang, maar uiteraard kunt ook aansluiten bij het hele aanbod.

Graag vragen we u met uw koor te bekijken of er interesse is om deel te nemen aan deze dag en in welke vorm. Gelieve bij interesse dit te laten blijken via onderstaande contactgegevens. Op deze manier kunnen we u verdere toelichting geven, vragen proberen te beantwoorden en u ook voorzien van de nodige promotiematerialen. Mocht er vanuit uw koor geen interesse zijn, zouden we het ook graag weten.

Al hartelijk bedankt voor uw reactie,

Met vriendelijke groeten, Chris Van Vliet coördinator van project Handelingen,         handelingen@bisdomantwerpen.be of via 0476 97 17 63.

ByDirk Van de Poel

Teamdag voor het team van onze pastorale eenheid

Het is niet eenvoudig om zo’n grote groep parochies langzaam om te smeden tot een pastorale eenheid. Daarvoor brachten we een 10-tal mensen bijeen die samen het team van de pastorale eenheid vormen. Heel verschillende mensen die samen op weg gaan om de gemeenschap te verbinden.

Ieder heeft zijn eigen sterktes en die proberen we in te zetten voor onze gemeenschap. Om elkaar beter te leren kennen, gingen we zondagnamiddag 21 november samen op teamdag. We trokken naar de omgeving van de abdij van Westmalle.

Bij de start werden we verblijd door een dubbele regenboog. Een teken van hoop voor ons allemaal. Daarna wandelden we in een hevige regenbui en gingen midden in het druilerige bos bezinnen vanuit een boeiende tekst die elk van ons ook heel persoonlijk raakte en waarbij we veel van onszelf prijsgaven. Vertrouwensvol stapten we in hoog tempo naar de abdij om net op tijd toe te komen voor de Vespers.

Na een kleine versnapering zakten we af naar een restaurant in Boechout waar al snel de gesprekken over de toekomst gingen. Want we willen een mooie toekomst voor onze pastorale eenheid. En daar gaan we samen verder aan werken; Niet alleen met het team, maar met iedereen van goede wil die graag wil meedoen.

Dirk

ByDirk Van de Poel

Vurige Zondag!

Het was een vurige zondag. In de voormiddag scheen de zon mooi door de ramen. De kerk was goed gevuld voor de kruispuntviering met veel warmte en een opgemerkte boodschap: brood voor iedereen, er is genoeg. Na de viering aten we samen een donut in de ontmoetingsruimte terwijl de kerk in allerijl werd klaargemaakt voor een doopsel. Zoals altijd mocht een jong kind aan het einde de doopkaars uitblazen. Groot was onze verbazing dat tegelijk met de kaars alle lichten uitgingen.

Oorzaak was een kortsluiting in een spot in de ontmoetingsruimte die ook rook en stank veroorzaakte. De brandweer nam de zaak bijzonder ernstig en kwam met 7 wagens ter plaatse. Gelukkig bleef het probleem beperkt tot de spot. Zoveel vuur hadden we niet verwacht.

Pastoor Tom