Category Archive Nieuws

Zomerwandeling 23 augustus!

Op 23 augustus trekken we weer onze wandelschoenen aan. De zomerwandeling voert ons dit jaar naar
de mooie streek rond Bonheiden.
We houden een bezinning bij de zusters van de abdij van Bethlehem en sluiten picknickend af aan het kasteel van Zellaer.

Meerijden kan!

Meer detailinfo en inschrijven? Klik HIER!

Download HIER de hele Zalige Zomerfolder.

Afscheid van “ons” Basilicakoor.

Zondag 23 juni 

Die zondag was het een dubbele viering om 9.30u in de Basiliek.

We vierden feestelijk Petrus en Paulus en de Basiliek enerzijds en ook was er het afscheid van “ons” Basilicakoor.

Er was feestelijk gezang, de homilie van Pastoor Tom over het evangelie waarin Jezus de rivier overstak. 

Ook “ons  Basilicakoor,”steekt over. Ze krijgen een nieuwe dirigent, willen niet meer iedere viering ,zoals in het verleden) opluisteren.  Ze nemen even een  Sabbatjaar, ze zullen in 2025 de Basiliekviering zingen en even bezinnen wat ze verder willen doen.

Laten we zeggen, zoals in hun slotlied, “op een dag staan ze terug recht”.

Na een luid applaus,woorden van dank, konden de aanwezigen genieten van een receptie buiten voor de kerk.

Het zonnetje was van de partij en zo was het een mooie zondagmorgen.

De homilie van Pastoor Tom nam ik mee naar huis en ik zal daar nog vaak aan terug denken en over nadenken.

Ook dat hoort bij een viering, raken en geraakt worden.

N. DL.

Foto’s Jo Vervoort waarvoor dank!

Apotheose 5 jaar Pastorale Eenheid!

Op 15 september volgt de apotheose van dit feestjaar!

We vieren dan in de basiliek onze 5de verjaardag. Met een stevig gelegenheidskoor, workshops,
infostandjes en allerlei lekkers na de viering.

We starten om 9.30 u., de viering is om 11 u.
Tijdens dit weekend zullen er geen andere vieringen zijn in onze pastorale eenheid; we verwachten jullie allemaal op het feest!

  • Laat even weten als je komt. Meer detailinfo en inschrijven als deelnemer? Klik HIER!
  • We kunnen nog heel wat hulp gebruiken. Wil jij helpen? Er zijn heel wat kleine en grote taken. Meer detailinfo en inschrijven als helper ? Klik HIER!

ZONDAG 25 AUGUSTUS 2024: Een historische dag voor de parochie Sint-Lodewijk

Op 25 augustus zijn er voor onze parochie drie belangrijke zaken:

  • – Feestdag van de Heilige Lodewijk
  • – 95 jaar parochie
  • – Afscheid van de zondagsvieringen.

Er is dan om 11 uur de Plechtige Eucharistieviering in de kerk en om 12 uur een receptie en de projectie van een video “95 jaar Parochie St.-Lodewijk” in het Dieseghemhof, Osylei 43 in Mortsel.

Voor de receptie ontvangen we graag uw inschrijving, bij voorkeur per email: alice.dierckx99@gmail.com of telefoon: 0487 46 15 88.

Vermits de Sint-Lodewijkkerk het zgn. B-statuut heeft, werden de zondagsvieringen al gedurende enkele jaren afgebouwd. De volledige stopzetting ervan is gepland vanaf 1 september a.s. zodat op zondag 25 augustus de laatste zondagsviering zal plaatsvinden. Toevallig (of is het geen toeval?) is het die dag ook de feestdag van Sint-Lodewijk, de patroonheilige van de parochie. Uitvaarten, huwelijken, gelegenheidvieringen, concerten, … blijven wel mogelijk tot de kerk een nieuwe bestemming zal gekregen hebben.

95 jaar parochie Sint-Lodewijk – enkele wetenswaardigheden

Dit jaar viert de parochie haar 95 jaar want op 25 mei 1929 werd bij Koninklijk Besluit een kapelanie in de wijk ‘Mortsel Statie’ opgericht. Tot die datum behoorde onze parochie tot Sint-Benedictus. Op 28 september werd E.H. Emiel Minnen tot kapelaan benoemd en hij begon te dromen van een eigen kerk met de naam ‘O.L.V. van het H. Hart’. In 1926 al werden door Ludovicus baron van de Werve gronden geschonken om hier een kerk en school op te bouwen. De parochie zou dan wel Sint-Ludovicus moeten heten. Het werd dan ook Sint-Lodewijk. De bouw gebeurde in 1934-35, maar omwille van geldgebrek werd slechts 2/3 van het kerkschip gerealiseerd. Er kwamen zeven gebrandschilderde glasramen van de gekende Eugeen Yoors en verschillende beelden van Floris De Cuijper. Verder zijn er beeldhouwwerken van kunstenaar Adolf van Dongen. Beide beeldhouwers woonden destijds in de Kapellelei. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk zwaar beschadigd. Door het bombardement van 5 april 1943 werden alle ramen van de kerk uitgeslagen, ook deze van Yoors in het koor. Maar de ergste beschadiging gebeurde op 27 februari 1945 door de inslag van een V1 die de naastgelegen pastorie platlegde. Op 2 juni 1945 kon de (voorlopig) herstelde kerk terug in gebruik worden genomen. Latere pogingen van E.H. Emiel van Put, in 1947 als pastoor aangesteld, om in 1959 toch het kerkschip tot de volledige lengte bij te bouwen, strandden na tal van plannen en bestekken in 1969 op … niets, weer omwille van de kostprijs.

Het kerkgebouw bleef zoals het was. Een mooie aanwinst was wel het pijporgel van de firma Bernard Pels uit Herselt. De volgende pastoor, E.H. Herman Peeters, en de leden van het ‘Orgelfonds’ hadden er verschillende jaren voor geijverd. Op 23 november 1978 kon het orgel, dat door prima onderhoud tot op de dag van vandaag een muzikale parel is, door Stanislas Deriemaeker, toen de organist-titularis van de kathedraal van Antwerpen, worden ingespeeld. Buiten de erediensten wordt dit orgel ook gebruikt voor concerten en de orgellessen van de muziekacademie van stad Mortsel. De grote vraag is nu: wat gaat er later met dit waardevol orgel gebeuren?

Een bloeiend parochieleven heeft ook nood aan een ruimte voor ontmoeting en activiteiten. Een paviljoen dat tijdens Expo ‘58 dienstdeed als motel werd naar de Osylei gebracht. Het was een tijdelijke oplossing met lokalen voor Chiro en Scouts, een vergaderzaaltje voor de sociale verenigingen en een gelagzaal. De ‘barak’ zoals het lokaal werd genoemd, was geen ideaal maar toch wel een redding. In 1964 werd dan onder impuls van Pieter De Jaeck, de stichter van ‘Lustrerie Massive’, een vzw opgericht om een soort van prefab constructie op te bouwen. Op 9 oktober 1965 werd het parochiecentrum, kortweg ’t Centrum, ingewijd. Na volwaardige uitbreidingen in 1968, 1974 en in de jaren 1990 kwam er een woongelegenheid voor de gerant bij, een modernisatie en vergroting van de gelagzaal en extra vergaderzalen. Het was een ontmoetingsplaats geworden voor de Sint-Lodewijkgemeenschap en ver daarbuiten om te vergaderen, te feesten, te sporten, toneel te spelen, tentoonstellingen…

Terwijl vroeger enkel geranten de dienst uitmaakten, kwam er vanaf oktober 2022 een zelfstandige uitbater en wordt het parochiecentrum omgedoopt tot ‘Dieseghemhof’. Ondertussen is deze formule terug achterhaald en is er een persoon die enkel de toogdienst verzorgt. Wat zal de toekomst voor ons parochiecentrum brengen?

(Voor deze tekst werd inspiratie gezocht in de publicatie uit 1979 ’50 jaar Sint-Lodewijkparochie’)

Hoera daar is de zon !!!

Eindelijk, eindelijk kunnen we genieten van hopelijk meerdere droge dagen. En wàt zou een wandelingetje ons dan deugd doen.

Wel, wij hebben een  wandeltip: Verken enkele straten van je wijk, je parochie of je gemeente. Steek intussen onze ‘Krant van Vuur’ in de brievenbussen.

Inderdaad; we verspreiden volgende week ons periodiek krantje in de 20.000 bussen van onze parochies (grosso modo Mortsel-Edegem en een klein stukje Boechout en Wilrijk).
In onze open kerken – Heilig Kruis/Mortsel, de basiliek en H.Familie/Edegem – kan je overdag de krantjes van een straat uit die buurt ophalen.

Wens je in een andere parochie te wandelen; ook daar zijn nog krantjes om in straten te bussen. Laat het gerust weten aan Reinhilde (0485 36 33 14); zij zal je dan concreet vertellen hoe die krantjes tot bij jou geraken.

Onder het motto ‘vele handen (en voeten) maken het werk licht’ is jullie aanbod – hoe klein ook – een grote hulp voor onze gemeenschap.

Alvast veel wandelplezier.

DE TANDEM: We wuiven iemand uit!

Het schooljaar ‘loopt op zijn laatste beentjes’, en dat brengt in scholen extra beweging met zich mee. Zo ook in de basisschool De Tandem, achter de Sint-Benedictuskerk.

Nieuwe wegen voor directeur Ilse De Vooght

In de loop van het huidige schooljaar werd bekendgemaakt dat mevrouw Ilse De Vooght een nieuwe uitdaging heeft aangenomen: directeur worden van een totaal nieuw opgerichte inclusieve basisschool. Na 11 jaar aan het roer van De Tandem keert zij terug naar haar professionele ‘roots’, want haar betrekking vόόr De Tandem oefende zij uit in het buitengewoon lager onderwijs. De school waar ze in september begint draagt de naam Bubao Hoelahoep (Buitengewoon basisonderwijs type 3 en type 9), gevestigd in de Diksmuidelaan 195 in Berchem. Op 6 juni, dus enkele weken geleden, mocht zij officieel ‘het lint doorknippen’ van de schoolgebouwen (zie foto).

En wie volgt haar op?

De meest logische vraag die je je dan stelt is: wie wordt haar opvolgster?

Na de gebruikelijke periode van kandidatuurstellingen werd de knoop doorgehakt: de opvolger van Ilse De Vooght is Veerle De Peuter, geboren en getogen én wonend in Mortsel-Dorp, leerkracht van De Tandem, die momenteel een ondersteunende functie uitoefent voor de lagere school.

Viering einde schooljaar in de Sint-Benedictuskerk

Het einde van het schooljaar zal heel speciaal gevierd worden voor zowel het personeel als de leerlingen van De Tandem. Aan de ene kant zal Ilse De Vooght feestelijk ‘uitgewuifd’ worden, en tegelijk zal Veerle De Peuter met enthousiasme onthaald worden als nieuwe directeur. Daarbij zal waarschijnlijk nog menig traantje vloeien…

Vanwege de St.-Benedictusparochie werd een attentie bezorgd door pastoor Tom. We wensen de beide dames succes in hun nieuwe loopbaan.

SINT-BENEDICTUSKERK De restauratiewerken gaan nog altijd verder…

De communiebank aan de beurt

Deze eikenhouten communiebank uit 1762 met haar zeven smeedijzeren panelen en haar kronkelende vormen werd ontworpen door architect Engelbert Baets. Het smeedwerk is van de hand van Cornelis Marckx. Deze laatste is ook degene die de ijzeren leuning aan de voorgevel van het stadhuis van Lier vervaardigd heeft. Dank zij de richtlijnen van de restauratrices van Universiteit Antwerpen, hebben een aantal leden van de Kerkfabriek de originele kleurzetting teruggegeven aan het smeedwerk van de communiebank. De gouden accenten komen nu weer helemaal tot hun recht. 

En een wist-je-datje…

Wisten jullie trouwens dat de kerk tijdens de eerste Wereldoorlog als paardenstal heeft gefungeerd? Bewijzen daarvan zijn de bijtsporen van de paarden op het bovenblad van de communiebank. Ga dat bij een bezoek aan de kerk gerust eens van nabij bekijken.

Troostbanken

Wie deze zomer doorheen Mortsel wandelt zal op zijn pad een drietal TROOSTBANKEN tegenkomen.

De werkgroep rouwzorg ‘DE WITTE VLINDER‘ kon bij het stadhuis 3 banken adopteren.   Op het Meerminneplein, in ’t Parkse en bij de begraafplaats nodigen de banken uit om tot rust te komen, stil te staan bij eigen pijn of te luisteren naar het verdriet van de anderen.

Empatisch luisteren is luisteren met het hart .

Hopelijk zullen deze banken met het logo:’ De Witte Vlinder, Hemel en Aarde opnieuw verbonden’ en vermelding van de naam van onze Pastorale Eenheid, uitnodigen om bij jezelf en de andere thuis te komen, te luisteren en beluisterd te worden om dan opnieuw de moeizame weg van rouw en verdriet verder te gaan.

Wie graag met een vrijwilliger van De Witte Vlinder wil spreken kan contact opnemen klik HIER!  Of bel naar het diaconienummer : 0487 89 08 41

FEMMA SINT-BENEDICTUS Bezoek aan fort Liefkenshoek

Fort Liefkenshoek vormt één van de laatste stukjes groen te midden van een industrielandschap. Je kan er ook heerlijk fietsen en wandelen.

Slechts vijf personen hadden zich ingeschreven voor een bezoek aan dit fort. Maar dat deerde ons niet.

Met de tram togen we naar Antwerpen om daar op de waterbus te stappen.

Na een koffietje in de vernieuwde brasserie en een lekker middagmaal konden we op ontdekking in de verschillende ruimtes van dit fort. In het bezoekers- en belevingscentrum ontdekten we spelenderwijs de geschiedenis van het fort en de regio: een tentoonstelling, een kerkhofscene met verhalen, een heel oude boot, enz…. We genoten ervan en we staken er nog wat van op ook…

In de namiddag genoten we nog van een drankje, en dan namen we rond 16 uur de waterbus terug. Na een klein uurtje meerden we terug aan in Antwerpen.

De afwezigen hadden ongelijk, en wij hadden een leuke dag.

Het Femma team

Paus ontvangt 100 comedians en ze hebben gelachen!

Dat humor een belangrijk deel van onze huidige media-activiteiten omvat, zal niemand zijn ontgaan. Maar dat humor, lachen , ook met de kerk, zelfs door onze paus hoog in het vaandel wordt gevoerd, is toch wel belangrijk nieuws.

Klik op onderstaande links voor meer:

Nieuwsblad: Het is maar om te lachen: paus ontvangt ruim honderd comedians in Vaticaan

Het laatste nieuws: Lachen met God mag van de paus als je rekening houdt met één regel

Gazet van Antwerpen: Paus Franciscus ontving vrijdagochtend 107 comedians uit vijftien landen

Otheo (Kerknet): ‘Mag je lachen met God?’ – paus ontvangt 107 komieken in Vaticaan

RTL.nl: Heilige humor: Paus prijst comedians wereldwijd: ‘Jullie talent is kostbaar’

Otheo (Kerknet): Dit humoristisch gebed leest de paus élke dag