Category Archive iederEEN vurig verbonden

ByDirk Van de Poel

Wat als… de vier de zondag op Kerstmis valt?

Dan valt Kerstmis op de vier de zondag!

Ja, we zien het als een unieke gelegenheid om op een van de grootste feesten samen te komen met onze nieuwe gemeenschap “IederEEN vurig verbonden”.
Wel in een afgeslankte versie (qua tijdsgebruik) om ieder de kans te geven ook nog familiebezoeken af te leggen.

We komen dus samen op zondag 25 december om 12 uur in de “Tandem”, de school achter de St. Benedictuskerk voor een glaasje en een fijn koud buffetje.

Daarna vieren we samen eucharistie in de kerk en rond 14 uur… kan ieder zijns weegs gaan!

Iedereen is welkom (ook als je nog nooit op een vier de zondag was).

Je moet wel inschrijven (graag vóór 22 december)

Klik HIER! of via de QR-code op de affiche (die is ook te vinden op de website).
Als dit niet lukt kan je ook gewoon bellen op nummer 0487 89 08 41

Je hoeft niets mee te brengen. Je kan ter plaatse een vrije bijdrage geven.

ByDirk Van de Poel

IederEEN vurig verbonden! Durf jij het onverwachte verwachten?

Twaalf vier de zondagen lang hebben we (met enige overdrijving) nog geen druppel regen gehad.
Op de dertiende editie was het van dattum. Het thema was dan ook “verwacht het onverwachte”.

Nu lieten we die regendruppels echt niet aan ons hart komen. Het enige nadeeltje was misschien dat we wat meer dan anders binnenshuis gekluisterd waren. Maar daar was dan ook heel wat te beleven.

Met een flinke groep van meer dan 50 (kinderen inbegrepen) genoten we eerst van de lekkere balletjes met soep (alternatief: lekkere soep zonder balletjes) in een rode of groene versie. Van alle soepterrines was op het einde enkel nog de bodem te zien: dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
Van het Turks brood was nog wat meer over, maar dat vond wel zijn weg op het einde van de dag.

Het thema werd ingeleid door Leentje en Volodymyr met een reuze verrassingspak voor de jarigen van de maand november. Wat zou daar in zitten? Verwacht het onverwachte: er kwam verdraaid een bus uit om op het einde van de dag onze vrije bijdragen in te deponeren, maar ook… een hele collectie zelf gebakken taarten waar iedereen naar hartenlust kon van mee snoepen. De toon was gezet!

De activiteit was een groepsspel met een schare aan onverwachte (wat dacht je?) opdrachten die door jong en oud met enthousiasme vervuld werden. Het ging van het proeven van onverwachte drankjes tot ernstige vragen als “Heb je Jezus al ooit ontmoet?” of: “Durf je iets van God verwachten? En wat dan?”

De eucharistieviering was de kers op de taart. Pastoor Tom verduidelijkte het evangelie van de dag met één woord: “nu is de tijd om klaar te zijn voor Jezus’ komst”. Door een link met de goede Sint snapte elke aanwezige (van jong tot oud) wat bedoeld werd en het werd heel concreet toen onze pastoor 3 reuze-speculazen tevoorschijn toverde en dat op nog een goeie week vóór 6 december.

Wat heeft God nog voor ons in petto? Wees vol verwachting… voor het onverwachte.

ByDirk Van de Poel

IederEEN vurig verbonden Verwacht het onverwachte

Op 27 november komt de gemeenschap IederÉÉN vurig verbonden weer bijeen om de vierde zondag te vieren. Het is een bijzondere dag, want deze vierde zondag is ook de eerste zondag van de advent en van het kerkelijk jaar. Wij gaan vooral uitkijken naar de komst van God onder de mensen. Zo’n belangrijke ontmoeting veronderstelt ook een voorbereiding.

Waarschijnlijk heeft ieder van ons wel ervaring met wachten. Zeker als het gaat om een belangrijk bezoek, een spannend verslag of langverwachte ontmoeting. Hoewel je kan vermoeden wat gaat gebeuren, blijft er toch altijd nog iets onbekends. Hoe iets precies gaat verlopen weet je vaak niet en de verwachtingen die je hebt vanuit je ervaring kunnen doorbroken worden door iets totaal onverwachts. Hoe beleef ik dan verwachting? Welke gevoelens houden mij dan bezig? Het evangelie van de eerste zondag van de advent roept ons tot waakzaamheid op.

“Verwacht het onverwachte” wordt dan ook het thema van onze gemeenschapsdag op 27 november. Iedereen is van harte welkom om samen het onverwachte tegemoet te gaan.

We komen samen om 12 uur in de “Tandem”, de school achter de St.-Benedictuskerk (Lepelstraat). We starten met de maaltijd. Wij bieden soep met broodjes aan, je hoeft dus zelf geen eten mee te brengen. Daarop volgt een thematische activiteit en we eindigen met een vreugdevolle eucharistieviering.

Je kan inschrijven tot 24 november klik HIER! of telefonisch op nummer 0487 89 08 41.

ByDirk Van de Poel

IederEEN vurig verbonden! Uit eigen kracht op de rechte weg?

De “vier de zondag” van oktober

“Wie komt er naar de “vier de zondag” van IederEEN vurig verbonden”, vraag je je misschien af.

Mensen schrijven in. Jawel. Maar toch is het ook altijd een beetje een verrassing. We hebben intussen een vaste kern van deelnemers die (bijna) altijd paraat zijn. Ze willen de vier de zondag voor geen geld (maar misschien wel al eens voor een andere verplichting) missen. Er kan ook al eens iets tussenkomen: virussen kondigen hun komst nu eenmaal geen weken op voorhand aan. En dan zijn er elke keer weer de “nieuwelingen”, mensen die voor de eerste keer komen en die we uiteraard bijzonder in de watten leggen! Jong en wat ouder.

Op 23 oktober hadden we er zo enkele te gast, waaronder zelfs 2 van onze toekomstige vormelingen. Zij hadden ingeschreven om de eucharistie te “dienen” als misdienaar en kregen er meteen een volledige “vier de zondag” bovenop. Samen met onze nieuwe tienerbegeleiders en de kleinkindjes van R. zorgden ze voor een forse daling van de gemiddelde leeftijd.

Het evangelieverhaal van de Farizeeër en de tollenaar had ons op het thema gebracht “uit eigen kracht?”

Elke leeftijdsgroep ging met die vraag aan de slag. Verschillende creatieve werkvormen (beeld en woord) brachten ons tot introspectie: waar zie ik de Farizeeër in mezelf? De man die alles op een rijtje heeft, die voor God staat met het rapport dat hij zichzelf heeft toegekend: tien op tien en die… het niet kan laten zelfvoldaan op anderen neer te kijken. En waar zie ik de tollenaar die bewust van eigen kleinheid veel, zo niet alles van God verwacht?

Daarna volgden boeiende gesprekken en konden we voor elkaar bidden. De grote openheid naar elkaar toe was een verrijkende ervaring.

De eucharistie vierden we deze keer in onze refter in de Tandem omwille van een concert dat gelijktijdig plaatsvond in St. Benedictus.

Het zorgde voor een nog knussere en heel familiale sfeer: dicht bij elkaar rond het

geïmproviseerde altaar. Pastoor Tom had de kinderen weer direct mee: allen verkondigden ze vol overtuiging dat ze  “met een open hart” (en met de fiets) naar de vier de zondag gekomen waren. Waarna de boodschap klonk dat je enkel met een open hart veel van God mag verwachten. Een open hart, zoals dat van de tollenaar.

Tot slot hier een van de creatieve vruchten van onze introspectie: een gedicht van Benjamin:

In deze tijd van eigen kracht
waarin ik mag gaan staan,
vraag ik wat U van mij verwacht.
Waar spreekt U mij op aan?

Terwijl U naar mij kijkt
en ‘t goede in mij ziet,
is er ook schaamte.
Daaraan ontkom ik niet.

Is het het één of het ander?
Of kan het allebei?
Gebogen en rechtop,
’t is beide deel van mij.

De volgende vier de zondag is op 27 november (late uurregeling: we starten om 12 uur). Volgende week meer daarover.

Wees welkom, helemaal zoals je bent!

ByDirk Van de Poel

“Vier de zondag” van oktober “Uit eigen kracht?”

In september gingen we vol goede moed en een flinke dosis zelfzekerheid de rechte weg van God volgen.

Op 23 oktober lezen we het evangelie van de Farizeeër en de tollenaar. De Farizeeër is er vast van overtuigd dat hij op de rechte weg loopt. Hij is vol van alles wat hij op zijn todo- lijstje kan afvinken om een perfecte Jood te zijn. En de tollenaar? Die beseft maar al te goed dat hij niet op eigen houtje de rechte weg kan bewandelen.

De tweede “vier de zondag” van de gemeenschap IederEEN vurig verbonden heeft dan ook als thema: “Uit eigen kracht?”.

In een activiteit aangepast aan alle leeftijden willen we bij die vraag stilstaan. Daarna eten we gezellig samen en we eindigen met een vreugdevolle eucharistieviering.

Deze “vier de zondag” volgen we de vroege dagindeling. Dat betekent dat we je onthalen om 10 uur in “de Tandem”, Lepelstraat (achter de St. Benedictuskerk). Het einde is voorzien ca. 14.30 uur.

Alle leeftijden zijn welkom.

Deze keer brengt ieder een eigen eenvoudige picknick mee.

Bespeel je een muziekinstrument? Breng het mee.

Inschrijven tot donderdag 20 oktober klik HIER! of telefonisch op nummer 0487 89 08 41

ByDirk Van de Poel

IederEEN vurig verbonden op de rechte weg

Het klinkt misschien zelfzeker, maar het drukt eerder onze intentie of onze vurige wens uit. We willen met onze gemeenschap op weg, vooruit, en wel op de weg die God ons wijst: de rechte weg. Natuurlijk met vallen en opstaan, maar steeds vooruit, meebouwend aan de wereld zoals God hem droomt.

Onder een zacht herfstzonnetje, de uitzondering in een eindelijk nog eens natte week, kwamen we voor de eerste keer na de lange vakantie weer samen op 25 september.

Wil je genieten van een heerlijk maaltje? Zeg dan aan de mensen dat ze “gewoon wat kouds” moeten meebrengen voor zichzelf en “een klein beetje meer” en “dat we dat zullen delen” en je krijgt de heerlijkste schotels bij elkaar. Maar het heerlijkste moment was toch toen we Cynthia en Jeroen, pas getrouwd, nog eens in de bloemetjes zetten: zij sloten wel een heel speciaal verbond binnen de groep van iederEEN vurig verbonden!

Dan gingen we op stap langs de kaarsrechte Van Dijckstraat naar het gezellige parkje van de Mayerlei: via de rechte weg naar een paradijsje. Daar deelden we in groepjes rond het thema van de dag: “Wat betekent het voor je de rechte weg te volgen?”

We eindigden met een enthousiaste viering, waarin Vlodymyr, de Oekraïense stagiair voor onze pastorale eenheid zich aan ons voorstelde en pastoor Tom nog dieper inging op de lezingen van de zondag. Op de rechte weg laat je niet enkel sommige dingen achter, maar moet je ook dingen doen, zoals de bevlogen profeet Amos ons voorhoudt. Dat is niet altijd gemakkelijk. Maar we staan er niet alleen voor: “God helpt”, wat de betekenis is van de naam van de arme Lazarus uit het evangelie.

En met dat woord ”God helpt” is meteen de link gelegd naar onze volgende “Vier de zondag”. Die zal als thema hebben: “Uit eigen kracht?” Daarover binnenkort meer.

ByDirk Van de Poel

IederEEN vurig verbonden! Daar zijn de “vier de zondagen” weer

Het nieuwe werkjaar van onze gemeenschap IederEEN vurig verbonden op 25 september met de eerste “vier de zondag”.
Thema is: “de rechte weg”
We komen samen om 12 uur in de “Tandem”, de school achter de St. Benedictuskerk (Lepelstraat).

Het nieuwe werkjaar van onze gemeenschap IederEEN vurig verbonden op 25 september met de eerste “vier de zondag”.
Thema is: “de rechte weg”
We komen samen om 12 uur in de “Tandem”, de school achter de St. Benedictuskerk (Lepelstraat).

We delen een maaltijd met wat ieder meebrengt.
We maken samen (iedereen kan mee) een korte wandeling. Onderweg staan we ook even stil bij het thema van de dag.
Daarna vieren we enthousiast eucharistie in de St. Benedictuskerk.
Het einde is voorzien rond 16.30 uur.
Iedereen is welkom.

Kinderen gaan mee op de wandeling, maar krijgen ook nog kans om vrij te spelen.

Bespeel je een muziekinstrument? Breng het mee!

Schrijf in ten laatste op donderdag 22 september Klik HIER! of bel 0487/89.08.41!

ByDirk Van de Poel

A-Initiatieven: iets nieuws voor jou?

Beste lezer

Het aanbod van de pastorale eenheid is ruim en soms zien mensen door het bos de bomen niet meer. Daarom hebben we een aantal initiatieven uitgekozen die we prioritair vinden. Die krijgen het label A-initiatief mee en dat betekent dat we ze ruim bekendmaken en vooraan plaatsen in de communicatie.

 • Willen jullie er mee reclame voor maken door ze op te nemen in jullie communicatie? 
 • Kunnen jullie er in jullie eigen programmatie rekening mee houden, zodat onze en jullie initiatieven niet overlappen? 
 • Kunnen jullie overwegen of jullie sommige van onze initiatieven niet gewoon zouden opnemen in jullie eigen programmatie?  We denken dan aan werkingen zoals eerste communie en vormsel en groepen en verenigingen zoals OKRA, KWB, Femma, Samana, de parochies…  Gewoon aansluiten met je groep kan! Graag contact opnemen, dan.

Nieuwe gemeenschap: IederEEN vurig verbonden

Je hebt er al van gehoord, natuurlijk. Een groeiende groep mensen uit onze pastorale eenheid wil onder de bezielende leiding van onze pastoor Tom groeien naar een hechte christelijke gemeenschap met de blik op de toekomst. Deze groep was het die ook het initiatief nam om vorige zomer de succesvolle ‘Wondere Woensdagen’ te organiseren en een midzomerwandeling naar Tongerlo. In juni 2021 organiseerden we een projectweek. Toen hebben een dertigtal mensen van gedachten gewisseld over hoe zo een gemeenschap op er zou kunnen uitzien.

Daaruit zijn dit werkjaar de maandelijkse gemeenschapszondagen gegroeid, onder de naam “Vier de zondag”. Het is immers telkens op de 4e zondag van de maand en we willen die zondag ECHT vieren! Tientallen mensen engageerden zich om in de mate van het mogelijke aan deze dagen deel te nemen. Maar deze zondagen staan ook open voor al wie eens wil komen proeven of enkele keren meedoen. Alle leeftijden zijn welkom.

De “Vier de zondag”en gaan door in de St. Benedictuskerk en in school de Tandem (achter de kerk). Een “vier de zondag” bevat altijd volgende ingrediënten:

 • een enthousiaste eucharistieviering;
 • een gezamenlijke maaltijd;
 • een gemeenschapsopbouwende activiteit: dat kan ontspanning zijn (een wandeling of spel bvb) of verdieping (een stukje bijbelstudie, deelgroepjes rond een thema,…)

Data gemeenschapsdagen 2022-2023

 • 25 sept: 12u tot 16.30u
 • 23 okt:  10u tot 14u
 • 27 nov: 12u tot 16.30u
 • 25 dec: middagviering+ maaltijd
 • 22 jan: 12u tot 16.30u
 • 26 feb: 10u tot 14u
 • 26 maart: 12u tot 16.30u
 • 23 april: 10u tot 14u
 • 28 mei: Pinksteren : 12u tot 16.30u
 • 25 juni : 10u tot 14u

Kruispuntvieringen: 1ste zondag van de maand (H. Kruis), 3de zondag van de maand (Basiliek)

In het Tweede Vaticaans concilie werd de zondagse eucharistieviering hoogtepunt en bron van het christelijke leven genoemd. Helaas kunnen we dat niet elke week en overal waarmaken. Omdat het deugd doet met velen samen te vieren, daarbij alle generaties welkom te heten en de liturgie extra te verzorgen, zijn de kruispuntvieringen ontstaan. Op de eerste zondag in Heilig Kruis in Mortsel en de derde zondag in de basiliek van Edegem vindt een warme en enthousiaste viering plaats. We zorgen voor een warm onthaal, een stevige liturgie, kans tot ontmoeting achteraf en in Heilig Kruis ook voor een kindernevendienst. Elke maand staat een andere groep uit het pastorale veld centraal. Willen jullie graag ook eens centraal staan, laat dan snel iets weten.

Heilig Kruis    (1ste zondag)Basiliek (3de zondag)
SeptEcokerk3de verjaardag van de pastorale eenheid
OktTussenstapviering (3de tot 5de leerjaar) Tussenstapviering (3de tot 5de leerjaar)
NovVormelingen MortselVormelingen Edegem
Dec1ste comm  HKM HBM Welzijnszorg
JanNieuwjaar1ste communicanten Sint-Jozef
FebGehuwden1ste communicanten Heilige Familie
Maart1ste commnicanten  SBM SJM SLM 1ste commic. OLVvLourdes + Broederlijk Delen
AprilHerdenking 5 aprilVerenigingen
MeiVerenigingenMaria
JuniDankvieringDankviering

Alpha-cursus: donderdag 6 oktober 19 u.: alle donderdagen tot en met 22 dec (behalve 3 nov en 1 dec) + zat 3 dec

Zet de woorden ‘alpha’ en ‘cursus’ bij elkaar en je weet dat je iets zal leren en dat de bijeenkomst open staat voor iedereen, we beginnen immers bij het begin. Dat betekent dat de reeks open staat voor iedereen, zowel wie zijn eerste stapjes zet in het geloof als voor iemand die al decennia lang gewoon is te geloven. De avond start met een eenvoudige maaltijd, gaat verder met een korte inleiding op het thema (ongeveer 30 minuten) en besluit met een gesprek in vaste groepjes. De bedoeling is dat deelnemers de hele reeks volgen.


Gezinsactiviteit ‘Hop on hop off, levengevende plaatsen bezoeken’: Zondag 16 oktober

Uiteraard is iedereen welkom, maar de doelgroep van deze activiteit zijn gezinnen. We richten ons op ouders, grootouders, kinderen klein en groot. De activiteit is een tocht op zondag en start na de viering in de basiliek. Langs het parcours kunnen gezinnen kennismaken met allerlei initiatieven die erin slagen op een inspirerende manier christen te zijn. Elk gezin kan zelf naar believen kiezen op welke plaatsen ze al dan niet halt houden en komen proeven, meedoen… kortom iets kunnen ervaren.


Vrijwilligersfeest: Vrijdagavond 3 maart

Intussen is het al een stevig gewortelde traditie. We danken onze vrijwilligers met een ’s avonds een fijn en gezellig vrijwilligersfeest. Zet het dus alvast in de agenda van alle werkingen, verenigingen, kerkraden, werkgroepen… elke vrijwilliger is heel erg welkom. We zijn dit jaar opnieuw in Mortsel te gast, meer informatie komt later.


Samen solidair:  Zaterdag 11 maart

Dienstbaar zijn is een opdracht voor elke christen. Velen nemen deze opdracht van Jezus erg serieus en zetten zich heel concreet in voor mensen in nood, dichtbij en veraf. Heel wat mensen willen ook graag iets doen, maar hebben de weg nog niet helemaal gevonden. De veertigdagentijd, waarin zusterlijk-en broederlijk delen centraal staan, is een goede periode om met elkaar aan de slag te gaan en onze diaconie te verkennen, versterken…


Woestijnwandeling: Zaterdag 18 maart:

De woestijn spreekt tot de verbeelding. Dat merken we ook in vele Bijbelverhalen. Misschien komt de boodschap van die verhalen wel sterker tot leven als we zelf in zo’n woestijnlandschap kunnen rondwandelen. We hebben geluk dat op een uurtje rijden net over de Nederlandse grens een mooi duinengebied ligt, waar we dichtbij die ervaring kunnen komen. Deze zaterdagactiviteit richt zich naar gezinnen, jong en oud en zeker de kinderen zijn bijzonder welkom.

ByDirk Van de Poel

Midzomer wandeling Meerseldreef : Franciscus van Assisi

Vrijdag 5 augustus. De dag zindert nog even na, wat een fijn nagevoel na zo een schitterende dag. Je moet het dan ook maar doen, een dag organiseren waarbij je als deelnemer van de ene verrijking in de andere valt. Extra dank dan ook aan Veva en Reinhilde en ook aan Susan, die veel aan de voorbereiding deed, maar zelf niet mee wandelde .

We kregen 2 verslagen; allebei de moeite om te publiceren. En een zee aan foto’s van Annick, Nathalie en Katrien. Gewoon om even rustig te bekijken. Wie erbij was, als herinnering. Wie er niet bij was, om je zin te doen krijgen in een volgende wandeling met onze PE.

Vrijdag 5 augustus 
De dag zinderde nog even na ,wat een fijn nagevoel na zo een schitterende dag.
Je moet het dan ook maar doen een dag organiseren waarbij je als deelnemer van de ene verrijking in de andere valt.
Extra dank dan ook aan Veva, Reinhilde en Susan.
Voor de lange wandeling mochten we meerijden met pastoor Tom. 
Aangekomen in Meerseldreef mochten we eerst een stukje Franciscus van Assisi beleven. Letterlijk in het belevingscentrum van de kappucijnen. Stilstaan bij de wondere wereld van de natuur en de Schepping,  luisteren naar het zonnelied  , de bevrijdende werking door te leven in soberheid en eenvoud , het zorg dragen voor onze overledenen door ze te begraven dichtbij Gods altaar  , het ontdekken van het medegeloofschap bij vreemden die daardoor geen vreemden meer blijven maar tochtgenoten worden  : het was het begin en een voorproefje van een stukje samen onderweg gaan. 
Dan volgde de uitgestippelde wandeling met opdrachten om stil te staan bij de tekst van het zonnelied en het vredesgebed.
We waren het erover eens  : Hoe de Schepping georchestreerd werd om ons het leven te bieden ,  dat kan alleen maar Gods werk zijn.
De omgeving was rijk aan mooie natuur wat dit gevoel extra versterkte.
Onze gebeden waren verhoord ook wat het weer betrof : niet te warm en toch een zon om van te genieten met tijdig een windje dat verfrissend werkte.
Lunchen deden we in de schaduw van de St Hubertus kapel  , het vieruurtje aten we op , gezeten op de banken aan de kappucijnen kerk. 
Met een mooie gebedsviering aan de grot als afsluiter  , en een gezellig samen vol au vent eten in de Zevenster. 
Ik was al fan van Franciscus van Assisi en koester nu nog meer zijn zonnelied en vredesgebed. 
Dank aan de mede tochtgenoten voor het delen van deze zonsovergoten dag , ook figuurlijk. 

Annick 

Op vrijdag 5 augustus trokken een dertigtal mensen van de pastorale eenheid Maria-Magdalena naar
Meersel-Dreef in de Noorderkempen. Men kon kiezen tussen een korte wandeling, een flinke
wandeling en een dagtocht.
Onder een heerlijk zonnetje met een luchtig windje hebben we eerst gepicknickt op het grasperkje
achter de parking naast het Capucijnenklooster van Meersel-Dreef.
Na een dankwoord en zang aan de Heer voor spijs en drank hebben we genoten van de picknick die
we mee hadden gebracht en ook van de gezellige babbel met de mensen van de gemeenschap.
Na het eten zijn we met de groep van de middellange wandeling naar het Capucijnenklooster
getrokken waar we onder begeleiding van pater Kenny Brack een bezoek hebben gebracht aan het
belevingscentrum. Hier hebben we een mooie uitleg gekregen over de leer en het leven van
Franciscus doorheen acht ruimtes die volgens verschillende thema’s waren ingericht.
Persoonlijk vond ik de mooiste zaal die met het thema angst en vertrouwen. Hierin vonden we enkel
een slapende (opgezette) wolf. Er werd ons op een zeer boeiende wijze het verhaal verteld van
Franciscus en de wolf van Gubbio. Spijtig genoeg hadden we niet veel tijd meer over en hebben we
de kerk niet meer kunnen bezoeken.
Na het bezoek aan het belevingscentrum zijn we onze middellange wandeling van ongeveer 5 à 6
kilometers gestart. De groep werd opgedeeld in twee waarvan één groep met Reinhilde de
wandeling deed en de andere groep met Veva &.Jo
Het eerste deel hebben we in stilte gewandeld en hebben we ons bezonnen over delen uit het
Zonnelied van Franciscus. De pracht en de stilte van de natuur en wat het met ons doet. Over
Broeder Zon die ons vreugde brengt. Langsheen prachtige wegen, landbouwgronden,
aardbeienteelt en zalige natuur hebben we gewandeld en met elkaar gebabbeld. We zijn ook de
grens met Nederland overgestoken.
Tegen 16u hebben we een halte gehouden aan een kabbelende beek. Ieder van ons had een
vieruurtje voorzien. Deze hebben we dan samen gedeeld en opgegeten.
Spijtig genoeg hebben we onze wandeling een beetje moeten inkorten door tijdsnood en omdat we
om 16u15 verwacht werden aan de Maria-grot voor een korte viering met iedereen samen.
Pastoor Tom heeft hier een woordje gesproken en we hebben samen gezongen en gebeden.
De dag werd zeer gezellig afgerond met een gezamenlijk avondmaal in de Zevenster, namelijk
heerlijke vol-au-vent met frietjes en een fris slaatje.
Het was een zeer geslaagde dag, met vele mooie momenten en gezellige gesprekken en nieuwe
ontmoetingen.
Een zéér gemeende dank aan Pastoor Tom en Reinhilde, Veva en Susan voor de organisatie en natuurlijk
ook aan iedereen die van deze dag een onvergetelijke beleving heeft gemaakt.

Nathalie

ByDirk Van de Poel

IederEEN vurig verbonden: Een proef-jaar dat naar meer smaakt.

Eén jaar “vier de zondagen

Al tijdens de 2 missieweken (2018 en 2019) met de zusters van “Sementes do Verbo” groeide het verlangen om in onze pastorale eenheid “iets” te beginnen rond gemeenschap, rond enthousiaste liturgie, rond delen over ons geloof.

En hoe vreemd het misschien ook mag klinken: de coronajaren gaven ons een flinke duw in de goede richting toen de missieweek van 2020 niet kon doorgaan.

Na de (ik mag wel zeggen gedurfde) projectweek vorig jaar in juni was het kindje klaar om ter wereld te komen.
De nieuwe gemeenschap zou starten onder de naam “IederEEN vurig verbonden”.
Daarin heeft elk element zijn betekenis:
een gemeenschap open voor IEDEREEN: intergenerationeel en divers in vele betekenissen, VERBONDEN rond de ENE God en gestuwd door het VUUR van de Heilige Geest.

Ons eerste proef-jaar zouden we een maandelijkse gemeenschapszondag organiseren, open voor iedereen en met telkens 3 ingrediënten: een maaltijd, een enthousiaste eucharistieviering en een gemeenschapsactiviteit, verdiepend en/of ontspannend. We doopten dit kindje “vier de zondag”.

Op 26 juni vierden we onze tiende vier de zondag. En het was een succes. Met meer dan 70 waren we, waaronder een delegatie van de Clemenspoort in Gent. Zij kwamen mee proeven en inspiratie opdoen voor hun eigen beginnende gemeenschap.

Voor de laatste  bijeenkomst van dit jaar hadden we de maaltijd extra verzorgd. De eucharistie begon dan ook in een opperbeste stemming. “Bemin en doe wat je wil”, was het thema, naar het bekende citaat van St. Augustinus. Pastoor Tom maakte in zijn homilie  het verband tussen ware vrijheid en liefde overduidelijk, zelfs voor de aanwezige kinderen.

Daarna gingen we in gesprek rond dit thema en eindigden met een leuk ladderspel voor de hele familie. En, niet te vergeten: als toetje nog een rijkelijk vieruurtje, aangeboden door Leentje die jarig was.

En zo zit ons proef-jaar erop. Een proefjaar dat naar meer smaakt. In september komen de vier de zondagen terug. Wie weet wat de Heilige Geest nog voor ons in petto heeft.