Category Archive Geen categorie

Bypastoor Tom

Vieringen 17 januari 2021

VIERINGEN OP 17 JANUARI in PE H.MARIA MAGDALENA

In afwachting van versoepeling van de maatregelen zullen op zondag 17 januari in de kerken van onze pastorale eenheid 2 vieringen doorgaan, telkens met maximaal 15 deelnemers. Dit is een EENMALIG INITIATIEF. De onlineviering gaat ook door.

Reserveren kan uitsluitend telefonisch vanaf woensdag bij de contactpersonen in de tabel hieronder.

Is een dienst volzet, probeer dan gerust elders.

Zeg dit voort aan mogelijke geïnteresseerden.

Edegem
St. Antonius8 uurEucharistieLutgart Vermeiren0498 70 17 24
OLV-basiliek9.30 u.EucharistieLugart Vermeiren0498 70 17 24
 10.30 u.W&C-dienstLutgart Vermeiren0498 70 17 24
H. Familie10.45 u.W&C-dienstLuc Van Hoof0487 89 06 13
 11.45 u.W&C-dienstLuc Van Hoof0487 89 06 13
St. Jozef9.45 u.W&C-dienstChristine Van de Wiele03 458 07 74
 10.45 u.W&C-dienstChristine Van de Wiele03 458 07 74
     
Mortsel  
H. Kruis10 u.W&C-dienstSus Demarbaix0473 47 04 18
 11 u.EucharistieSus Demarbaix0473 47 04 18
H. Bernadette9.45 u.EucharistiePater Gust0473 37 26 87
 11 u.EucharistiePater Gust0473 37 26 87
St. Benedictus9.45 u.W&C-dienstDenise Buntincx0497 11 68 27
 10.45 u.W&C-dienstDenise Buntincx0497 11 68 27
St. Jozef9.45 u.W&C-dienstMarjet Schelkens0486 59 83 96
 11.15 u.W&C-dienstMarjet Schelkens0486 59 83 96
St. Lodewijk9.45 u.W&C-dienstAlice Dierckx0487 46 15 88
 10.45 u.W&C-dienstAlice Dierckx0487 46 15 88
ByDirk Van de Poel

Drie keer Emmaüs- tocht

Op zondag 20 december, zondag 27 december en op zondag 3 januari organiseren wij een Emmaüstocht in het domein van Hof Ter Linden, in het centrum van Edegem. Voor dit initiatief hoef je niet in te schrijven.  Je komt gewoon naar de parking van Hof ter Linden (domein van de baron), recht tegenover de Sint-Antoniuskerk.  Je wordt in groepjes van 2 à 3 verdeeld en iedereen krijgt een blad mee, met daarop een klein stukje uit het evangelie en een aantal gespreksvragen.

Je kan terecht vanaf 14.30 u.

Gedurende zo’n drie kwartier wandel je, samen met je tochtgenoten door het prachtige ‘domein van de baron’. Je geniet van de natuur en onderweg wissel je van gedachten over wat op je blad staat.

Ook op die manier bouwen we aan een warme gemeenschap. 

ByDirk Van de Poel

Een lichtpunt(je) in de duisternis

November, december, … zijn sowieso al sombere maanden; de avonden zijn lang, de dagen kort, kil, somber en grijs en we missen de warmte van de zonnestralen,
Velen onder ons missen in deze moeilijke coronatijd ook de warmte van hun medemens. Vele momenten van samenzijn werden immers alweer on hold gezet.
Misschien wordt het voor sommigen onder ons moeilijk om zich te beredderen en worden zij geconfronteerd met eenzaamheid. Voor hen lijkt het uitkijken naar mekaar opnieuw te ontmoeten een utopie.
Mensen met sterke schouders kunnen hiervoor een antwoord bieden.
Mensen die occasioneel of regelmatig willen inspringen om iemand uit onze eigen omgeving te helpen. Het gaat dikwijls om kleine interventies: een eenzame regelmatig opbellen, iemand eten brengen of voor hem naar de apotheek gaan…
Via deze link kan je je aanmelden om een handje toe te
steken – ieder binnen zijn mogelijkheden – en het leven van onze medemens wat aangenamer te maken. Of contacteer ons op het nummer 0487 89 08 41.
Ook op dit nummer kan je terecht met een concrete vraag of wanneer je nood hebt aan contact.
Laten we samen in dienstbaarheid zorgen voor elkaar.
(de werkgroep diaconie van onze pastorale eenheid)

Bypastoor Tom

Studie site Sint-Jozef Mortsel

U kan deelnemen via deze link: https://bit.ly/3bWwTrP

Beste buur

De ganse site ‘Sint-Jozef’ aan de Liersesteenweg is toe aan een nieuwe toekomstvisie. Het gaat om de kerk, het parochiecentrum, de school, het scoutslokaal… dus van de steenweg tot aan de natuur van de Bessem. In dit ruime gebied is er nood aan en ruimte voor kerk, onderwijs, verenigingen, jeugdwerk… maar misschien ook voor veel meer. Wie binnen een aantal jaar iets wil realiseren, moet er nu grondig over nadenken. Met een globaal plan voor het hele gebied willen we ervoor zorgen dat een harmonieus geheel ontstaat waarbij de verschillende functies goed op elkaar zijn afgestemd. Bouwen aan een warme gemeenschap betekent ook aandacht hebben voor gebouwen en infrastructuur.

Daarom willen we u uitnodigen om mee te brainstormen over de invulling van deze site. We zijn bezig met een uitgebreid participatietraject om een plan te bekomen met aandacht voor de sociale, economische, geestelijke en culturele noden van dit deel van Mortsel. Velen hebben de enquête al ingevuld, maar we vinden het belangrijk dat de naaste buren ook sterk betrokken zijn, daarom deze brief.

Graag nodigen we u uit om een korte enquête (max. 10 minuten) in te vullen die polst naar de noden en wensen van de gemeenschap voor de buurt. Vanuit deze enquête zullen we een masterplan ontwikkelen voor dit gebied, waarbij alle partners van de site betrokken worden.

In de enquête kan u uw gegevens meegeven zodat we u eventueel later kunnen contacteren in verband met verdere participatiemomenten.

U kan de enquête invullen via volgende link: https://bit.ly/3bWwTrP Dit project loopt op vraag van de dekenale vzw Rupel Nete regio Kontich in samenwerking met de vzw Stefanus. Geef je patrimonium betekenis (www.stefanus.be)

ByDirk Van de Poel

Een hart voor mensen

Als werkgroep ‘diaconie’ (zorgen voor anderen – zorgen voor elkaar) van de pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena uit Mortsel en Edegem worden we regelmatig geconfronteerd met hulpvragen van mensen die nergens anders steun of assistentie kunnen vinden.

Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die occasioneel of regelmatig willen inspringen om iemand uit onze eigen omgeving te helpen. Het kan gaan om kleine interventies (iemand eten brengen of naar de dokter voeren…) of grotere engagementen (helpen om een appartement te huren, een job te zoeken…). We bouwen aan een stevige groep zodat we telkens bij iemand kunnen aankloppen.

Wil jij ook helpen?

Bezorg ons dan je naam en contactgegevens. We contacteren je snel om samen te bekijken waar jij kan ingezet worden voor de hulpvragers.
Of vul de digitale vragenlijst in via:
https://forms.gle/1mM5Ukq9W8ri8Mn7A

Bypastoor Tom

22 juli feestdag Heilige Maria Magdalena

Uit vele inzendingen werd een shortlist gedistilleerd en toen kreeg elke heilige een persoonlijke advocaat, maar uiteindelijk haalde de Heilige Maria Magdalena het heel vlot als onze patrones voor de pastorale eenheid van Mortsel en Edegem.

Over de Heilige Maria Magdalena valt veel te zeggen, maar zeker dat ze als eerste de verrezen Heer heeft ontmoet en zo apostel van de apostelen is geworden. We hopen en bidden dat zij ook ons de weg naar Christus en Zijn verrijzenis kan wijzen.

Mag ik u vragen voor onze gemeenschap te bidden met dit gebed:

Goede God,

wij eren uw grote naam

wij loven U omwille van uw oneindige liefde

en wij danken U voor onze wereld en de mensen die Gij geschapen hebt.

Breng ons samen om een gemeenschap te bouwen volgens uw wil.

Heer Jezus, spreek tot ons uw Woord, dat wij mogen leren van uw evangelie

en de weg mogen bewandelen die Gij met uw leerlingen zijt voorgegaan,

Dat wij met elkaar het leven mogen delen als zusters en broeders.

Kom dan Heilige Geest, verlicht ons hart en onze geest

opdat we met uw kracht mogen bouwen aan een dienstbare gemeenschap. Heilige Maria Magdalena, eerste getuige van de verrijzenis, bid voor ons. Amen.

Bypastoor Tom

Midzomerwandeling 31 juli: helaas geannuleerd

Als pastorale eenheid willen wij bouwen aan een vurige gemeenschap. Een mooie wandeling, luisteren naar een boeiend verhaal, van gedachten wisselen en mekaar ontmoeten zetten ons al op weg.

Op vrijdag 31 juli plannen we een (gezins)uitstap naar Tongerlo. Je kan een keuze maken uit een korte wandeling (+/- 3 km), een grotere wandeling (6 à 7 km) in de namiddag of een dagtocht van een 15-tal km. Na het vieruurtje volgt een apotheose en een warme maaltijd. De abdij geeft ons bij slecht weer een ideale schuilplek.

Het wordt ongetwijfeld een intense belevenis waarop u allen heel hartelijk welkom bent in het bijzonder ook gezinnen en families.

Inschrijven doe je uiterlijk op 15 juli via onze website www.mijnparochie.be klik door op midzomerwandeling. Voor meer info of telefonische inschrijving kan je bellen op nr. 0487 890 841.

Inschrijven kan via https://forms.gle/K791oDRn3LVCNC7i9

ByDirk Van de Poel

Wondere Woensdagen voorlopig geannuleerd.

Folder downloaden? Klik hier!

Zolang hebben we stilgezeten, maar deze zomer laten we niet zomaar zonder enig initiatief voorbijgaan. Eén daarvan is de “wondere woensdagen”.

Elke woensdagavond nodigt de pastorale eenheid H. Maria Magdalena ons uit om uit ons kot te komen voor een wonder verhaal uit de Bijbel en daarna elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten, uiteraard mits in acht nemen van… je weet wel.

Elke woensdagavond neemt een andere verteller uit onze eigen gemeenschap ons mee in het levensverhaal van mensen met ronkende namen als Abraham, Mozes,  David, Tobit, Daniel en Ruth,… unieke levensverhalen, getekend door moed, vriendschap, geloof, vertrouwen, strijd,…

Maar bovenal zijn het allemaal mensen met een sterke relatie met hun God. Het zijn boeiende, wondere verhalen, maar misschien ontdekken we wel dat ze niet zover van ons af staan als we denken. Ook de grote figuren uit de Bijbel zijn immers mensen zoals wij. Misschien herkennen we wel iets in hun verhaal zo gaan – de – weg..?

Wie weet wel enkele wonderen?
We wensen het u van harte toe!
Iedereen is welkom, ook de kinderen!

Je hoeft niet in te schrijven, de toegang is vrij.
Kies je favoriete verhaal of verhalen uit of… volg de hele reeks, want elke avond zal net een beetje anders zijn.

Wil je de sfeer opsnuiven? Kijk dan hier:

Bypastoor Tom

Weekend september

Deze maand volgen we nog steeds het normale rooster in onze kerken. Het maximaal aantal mensen dat wordt toegelaten per kerk is 200 MET het bewaren van een afstand van minimum 1 m tussen de bubbels. Het dragen van mondmaskers is verplicht. Iedereen is alvast opnieuw hartelijk welkom.

Zaterdag:       

17u eucharistieviering in Sint-Benedictus

Zondag:                 

8.00u viering in Sint-Antonius

9.30u eucharistieviering in de Basiliek (behalve op 13 september, dan is er een grotviering op 12 sept om 18.30u)

9.45u Gebedsdiensten in Sint-Jozef Mortsel, Sint-Lodewijk en Heilige Bernadette

10.45u Viering in Sint-Jozef Edegem

11u Eucharistieviering in Heilig Kruis

11.45u Viering in Heilige Familie

ByDirk Van de Poel

Pinksterfilmpjes jongeren en kinderen

De Pinksterviering werd op afstand door veel jongeren en kinderen mee gedragen. Wat ze voor de viering maakten, vind je in dit bericht.

Dank voor al jullie bijdragen. Dank voor het enthousiasme waarmee zoveel gezinnen mee vierden. Dank aan iedereen die deelnam.