Category Archive Geen categorie

ByDirk Van de Poel

Sint-Jozef Mortsel: nieuwe voorzitter benoemt meteen ere-voorzitter.

Het was via de grote poort dat Joris Boeykens binnenkwam in de kerkraad van Sint-Jozef in Mortsel. Ja, hij wilde wel mee helpen, maar dat hij op die eerste vergadering dan ook meteen tot voorzitter verkozen zou worden, dat had hij niet gedacht.

Toch zette hij zich vanaf het begin sterk in voor de kerkraad. De zorg voor het gebouw ging hem heel erg ter harte. We denken dan aan dakgoten, schilderwerken en allerlei andere ingrepen om het gebouw goed te onderhouden. Maar we denken ook aan verfraaiingswerken die de kerk een meer – in zijn woorden – intimistisch karakter moesten geven.

Zorgen voor de kerk was voor Joris zowel zorgen voor het gebouw als zorgen voor de mensen en de gemeenschap. Hij werd dan ook voorganger in uitvaarten. Helaas heeft Joris sinds enige tijd zelf zorg nodig en was het niet meer mogelijk vergaderingen bij te wonen al bleef hij tot enkele weken geleden achter de schermen actief bezig met het contacteren van aannemers.

Johan Deforche neemt nu zijn plaats in. Net verkozen in de kerkraad, neemt ook hij meteen de functie van voorzitter op. Uit grote dankbaarheid voor wat Joris voor de parochie en de kerkraad heeft betekend werd hij dan ook eensgezind tot erevoorzitter benoemd. Proficiat voor uw grote inzet en een enorme dank je wel!

Pastoor Tom

ByDirk Van de Poel

Sint Lodewijk: een dankbare terugblik op de viering van 15 augustus.

O-L-Vrouw Hemelvaart werd in onze parochie feestelijk gevierd!

Pater Cor Bekers zorgde voor een zeer verzorgde Eucharistieviering met bewieroking van het schilderij van O-L-Vrouw van het H. Hart, dat vorig jaar in augustus ingehuldigd werd.

Na lange tijd zonder zang in onze zondagsvieringen zorgde het gregoriaans koor voor een “hemels” samenzijn op dit feest van O-L-Vrouw Tenhemelopneming. Bovendien mochten we ook weer samen zingen, wat de samenhorigheid ten goede kwam. Hoe hebben we dit gemist!

We hebben de viering dan ook afgesloten met het gekende lied: Lieve Vrouwe van ons land, dat iedereen voluit kon meezingen.

Alles gebeurde uiteraard coronaveilig en met mondmasker!

ByDirk Van de Poel

Wondere Woensdag 5 was meer dan de moeite waard

De vijfde wondere woensdag was weer een schot in de roos: we konden genieten van een heus muzikaal kwartet en onze eerste vrouwelijke “storyteller”. Griet voerde ons mee van Kanaan naar Egypte. Ze bracht op onnavolgbare wijze Jozef de dromer tot leven. Hij was de lievelingszoon van Jacob, daarvoor benijd door zijn broers die zo ver gingen hem te verkopen! Maar alles komt goed. Door zijn goddelijke gave van droomuitlegger schopt Jozef het tot onderkoning van Egypte. Maar het mooiste is toch… dat hij niet haatdragend is tegenover zijn broers en dat Jacobs familie in Egypte herenigd wordt. We genoten van het verhaal en natuurlijk ook van de babbels bij een drankje onder zowaar een flets maar toch zomers zonnetje.

Het geheel werd opgeluisterd door wel vier muzikanten. Die zorgden voor de sfeervolle muziek en begeleidden Jo en de gemeenschap in de samenzang.

Het was weer helemaal top. Men zegge het voort.

Volgende week afspraak met Myriam die ons vertelt over Ester, het Joodse meisje dat koningin van Perzie werd. Maar toen…
Kom en luister!

Jij komt toch ook?

ByDirk Van de Poel

Een lichtpunt(je) in de duisternis

November, december, … zijn sowieso al sombere maanden; de avonden zijn lang, de dagen kort, kil, somber en grijs en we missen de warmte van de zonnestralen,
Velen onder ons missen in deze moeilijke coronatijd ook de warmte van hun medemens. Vele momenten van samenzijn werden immers alweer on hold gezet.
Misschien wordt het voor sommigen onder ons moeilijk om zich te beredderen en worden zij geconfronteerd met eenzaamheid. Voor hen lijkt het uitkijken naar mekaar opnieuw te ontmoeten een utopie.
Mensen met sterke schouders kunnen hiervoor een antwoord bieden.
Mensen die occasioneel of regelmatig willen inspringen om iemand uit onze eigen omgeving te helpen. Het gaat dikwijls om kleine interventies: een eenzame regelmatig opbellen, iemand eten brengen of voor hem naar de apotheek gaan…
Via deze link kan je je aanmelden om een handje toe te
steken – ieder binnen zijn mogelijkheden – en het leven van onze medemens wat aangenamer te maken. Of contacteer ons op het nummer 0487 89 08 41.
Ook op dit nummer kan je terecht met een concrete vraag of wanneer je nood hebt aan contact.
Laten we samen in dienstbaarheid zorgen voor elkaar.
(de werkgroep diaconie van onze pastorale eenheid)

Bypastoor Tom

Studie site Sint-Jozef Mortsel

U kan deelnemen via deze link: https://bit.ly/3bWwTrP

Beste buur

De ganse site ‘Sint-Jozef’ aan de Liersesteenweg is toe aan een nieuwe toekomstvisie. Het gaat om de kerk, het parochiecentrum, de school, het scoutslokaal… dus van de steenweg tot aan de natuur van de Bessem. In dit ruime gebied is er nood aan en ruimte voor kerk, onderwijs, verenigingen, jeugdwerk… maar misschien ook voor veel meer. Wie binnen een aantal jaar iets wil realiseren, moet er nu grondig over nadenken. Met een globaal plan voor het hele gebied willen we ervoor zorgen dat een harmonieus geheel ontstaat waarbij de verschillende functies goed op elkaar zijn afgestemd. Bouwen aan een warme gemeenschap betekent ook aandacht hebben voor gebouwen en infrastructuur.

Daarom willen we u uitnodigen om mee te brainstormen over de invulling van deze site. We zijn bezig met een uitgebreid participatietraject om een plan te bekomen met aandacht voor de sociale, economische, geestelijke en culturele noden van dit deel van Mortsel. Velen hebben de enquête al ingevuld, maar we vinden het belangrijk dat de naaste buren ook sterk betrokken zijn, daarom deze brief.

Graag nodigen we u uit om een korte enquête (max. 10 minuten) in te vullen die polst naar de noden en wensen van de gemeenschap voor de buurt. Vanuit deze enquête zullen we een masterplan ontwikkelen voor dit gebied, waarbij alle partners van de site betrokken worden.

In de enquête kan u uw gegevens meegeven zodat we u eventueel later kunnen contacteren in verband met verdere participatiemomenten.

U kan de enquête invullen via volgende link: https://bit.ly/3bWwTrP Dit project loopt op vraag van de dekenale vzw Rupel Nete regio Kontich in samenwerking met de vzw Stefanus. Geef je patrimonium betekenis (www.stefanus.be)

ByDirk Van de Poel

Een hart voor mensen

Als werkgroep ‘diaconie’ (zorgen voor anderen – zorgen voor elkaar) van de pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena uit Mortsel en Edegem worden we regelmatig geconfronteerd met hulpvragen van mensen die nergens anders steun of assistentie kunnen vinden.

Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die occasioneel of regelmatig willen inspringen om iemand uit onze eigen omgeving te helpen. Het kan gaan om kleine interventies (iemand eten brengen of naar de dokter voeren…) of grotere engagementen (helpen om een appartement te huren, een job te zoeken…). We bouwen aan een stevige groep zodat we telkens bij iemand kunnen aankloppen.

Wil jij ook helpen?

Bezorg ons dan je naam en contactgegevens. We contacteren je snel om samen te bekijken waar jij kan ingezet worden voor de hulpvragers.
Of vul de digitale vragenlijst in via:
https://forms.gle/1mM5Ukq9W8ri8Mn7A

ByDirk Van de Poel

Pinksterfilmpjes jongeren en kinderen

De Pinksterviering werd op afstand door veel jongeren en kinderen mee gedragen. Wat ze voor de viering maakten, vind je in dit bericht.

Dank voor al jullie bijdragen. Dank voor het enthousiasme waarmee zoveel gezinnen mee vierden. Dank aan iedereen die deelnam.

ByDirk Van de Poel

Meimaand Mariamaand

Wat kan u doen in de

meimaand-Maria maand?

In het dagelijks gebed van pastoor Tom (te vinden op deze website) zal dagelijks ook een Weesgegroet gebeden worden. In de weekendviering opgenomen in Sint-Benedictus zit in de maand mei ook steeds een Marialied (ook te beluisteren via deze website).

Individueel mag u natuurlijk de grot bezoeken aan de basiliek in Edegem of bidden bij het beeld van OLV van rust in de kerk van Heilig Kruis.

Voor wie niet zelf naar de grot kan gaan of graag verbonden is met anderen is hier een digitale bedevaart naar de grot https://www.youtube.com/watch?v=i8_K2pZ9nnc&feature=youtu.be

We zijn het gewend een kaarsje aan te steken voor iemand of te bidden om wat licht. Nu vele mensen niet meer buiten kunnen of durven komen, is het moeilijk om dat te doen. Daarom geven we u de kans een kaarsje ‘te bestellen’. Wij steken het dan aan voor u. Dat kan voor de grot in Edegem en ook voor de kerk van Heilig Kruis in Mortsel.
Kies dus het juiste bedrag en stort op BE87 73103581 4694 met vermelding van hoeveel kaarsjes en waar u die wil laten branden.
Wij doen de rest.

Voor de grot:

  • Gewone kaars brand 4uur 0.5 euro
  • een dag kaars 1 euro
  • Drie dagen kaars 2 euro
  • Negen dagen kaars 4 euro

Voor H Kruis:

  • Kaarsje 30 cent

Lied gemaakt over de Heilige Bernadette (Nederlands) met info over mei bedevaart: https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/informatie/meibedevaart-info

Voor eucharistie, rozenkrans en gebed: http://www.radiomaria.be/

Bypastoor Tom

Vormsel in Coronatijd

Beste ouders, op deze pagina zal u zowel de praktische info vinden over de vormselvieringen als ook concreet materiaal om samen met uw vormeling en ook de voorbereiding op het vormsel te beleven.

Ter voorbereiding op de digitale viering van Pinksteren voor onze communicanten en vormelingen dit filmpje: https://www.mijnparochie.be/wp-content/uploads/2020/05/WhatsApp-Video-2020-05-17-at-13.20.12.mp4

Vanuit de werking van Mortsel: https://docs.google.com/document/d/1Ae6nWH6whC_BS8xoGL3HOQwFcGia5mPuAApcBipTFvQ/edit

Vanuit het bisdom: Kroongetuigen! 

Wie zijn de voornaamste getuigen in en van deze corona-tijd?
Ja, kinderen! Zij hebben vaak een klare en eerlijke kijk.
Ze hebben oog voor wat wij, volwassenen, vaak niet zien. 
Om die reden willen we kinderen graag aan het woord laten.
‘Kroongetuigen’ is een programma voor en door kinderen!

Het programma wil kinderen de ruimte bieden om gevoelens en ideeën te uiten en samen met pastoor Bart te zoeken hoe we in deze bijzondere periode het best kunnen omgaan met de situatie en met elkaar!

Vanaf vandaag, van maandag tot en met vrijdag, om 13.30 uur!

Het programma is te vinden via:

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoBsBL5PSYnOKZVwu2r0Drg/featured

Bypastoor Tom

Eerste communie

Beste ouders op deze pagina vindt u zowel de praktische info ivm de voorbereidingen van de eerste communievieringen als ook materiaal om samen met uw kinderen deze Vasten en Paastijd te beleven en naar de eerste communie toe te groeien.

Vanuit het bisdom: Kroongetuigen! 
Wie zijn de voornaamste getuigen in en van deze corona-tijd?
Ja, kinderen! Zij hebben vaak een klare en eerlijke kijk.
Ze hebben oog voor wat wij, volwassenen, vaak niet zien. 
Om die reden willen we kinderen graag aan het woord laten.
‘Kroongetuigen’ is een programma voor en door kinderen!
Het programma wil kinderen de ruimte bieden om gevoelens en ideeën te uiten en samen met pastoor Bart te zoeken hoe we in deze bijzondere periode het best kunnen omgaan met de situatie en met elkaar!

Vanaf vandaag, van maandag tot en met vrijdag, om 13.30 uur!
Het programma is te vinden via:
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoBsBL5PSYnOKZVwu2r0Drg/featured