Category Archive Geen categorie

ByDirk Van de Poel

Een lichtpunt(je) in de duisternis

November, december, … zijn sowieso al sombere maanden; de avonden zijn lang, de dagen kort, kil, somber en grijs en we missen de warmte van de zonnestralen,
Velen onder ons missen in deze moeilijke coronatijd ook de warmte van hun medemens. Vele momenten van samenzijn werden immers alweer on hold gezet.
Misschien wordt het voor sommigen onder ons moeilijk om zich te beredderen en worden zij geconfronteerd met eenzaamheid. Voor hen lijkt het uitkijken naar mekaar opnieuw te ontmoeten een utopie.
Mensen met sterke schouders kunnen hiervoor een antwoord bieden.
Mensen die occasioneel of regelmatig willen inspringen om iemand uit onze eigen omgeving te helpen. Het gaat dikwijls om kleine interventies: een eenzame regelmatig opbellen, iemand eten brengen of voor hem naar de apotheek gaan…
Via deze link kan je je aanmelden om een handje toe te
steken – ieder binnen zijn mogelijkheden – en het leven van onze medemens wat aangenamer te maken. Of contacteer ons op het nummer 0487 89 08 41.
Ook op dit nummer kan je terecht met een concrete vraag of wanneer je nood hebt aan contact.
Laten we samen in dienstbaarheid zorgen voor elkaar.
(de werkgroep diaconie van onze pastorale eenheid)

Bypastoor Tom

Studie site Sint-Jozef Mortsel

U kan deelnemen via deze link: https://bit.ly/3bWwTrP

Beste buur

De ganse site ‘Sint-Jozef’ aan de Liersesteenweg is toe aan een nieuwe toekomstvisie. Het gaat om de kerk, het parochiecentrum, de school, het scoutslokaal… dus van de steenweg tot aan de natuur van de Bessem. In dit ruime gebied is er nood aan en ruimte voor kerk, onderwijs, verenigingen, jeugdwerk… maar misschien ook voor veel meer. Wie binnen een aantal jaar iets wil realiseren, moet er nu grondig over nadenken. Met een globaal plan voor het hele gebied willen we ervoor zorgen dat een harmonieus geheel ontstaat waarbij de verschillende functies goed op elkaar zijn afgestemd. Bouwen aan een warme gemeenschap betekent ook aandacht hebben voor gebouwen en infrastructuur.

Daarom willen we u uitnodigen om mee te brainstormen over de invulling van deze site. We zijn bezig met een uitgebreid participatietraject om een plan te bekomen met aandacht voor de sociale, economische, geestelijke en culturele noden van dit deel van Mortsel. Velen hebben de enquête al ingevuld, maar we vinden het belangrijk dat de naaste buren ook sterk betrokken zijn, daarom deze brief.

Graag nodigen we u uit om een korte enquête (max. 10 minuten) in te vullen die polst naar de noden en wensen van de gemeenschap voor de buurt. Vanuit deze enquête zullen we een masterplan ontwikkelen voor dit gebied, waarbij alle partners van de site betrokken worden.

In de enquête kan u uw gegevens meegeven zodat we u eventueel later kunnen contacteren in verband met verdere participatiemomenten.

U kan de enquête invullen via volgende link: https://bit.ly/3bWwTrP Dit project loopt op vraag van de dekenale vzw Rupel Nete regio Kontich in samenwerking met de vzw Stefanus. Geef je patrimonium betekenis (www.stefanus.be)

ByDirk Van de Poel

Een hart voor mensen

Als werkgroep ‘diaconie’ (zorgen voor anderen – zorgen voor elkaar) van de pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena uit Mortsel en Edegem worden we regelmatig geconfronteerd met hulpvragen van mensen die nergens anders steun of assistentie kunnen vinden.

Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die occasioneel of regelmatig willen inspringen om iemand uit onze eigen omgeving te helpen. Het kan gaan om kleine interventies (iemand eten brengen of naar de dokter voeren…) of grotere engagementen (helpen om een appartement te huren, een job te zoeken…). We bouwen aan een stevige groep zodat we telkens bij iemand kunnen aankloppen.

Wil jij ook helpen?

Bezorg ons dan je naam en contactgegevens. We contacteren je snel om samen te bekijken waar jij kan ingezet worden voor de hulpvragers.
Of vul de digitale vragenlijst in via:
https://forms.gle/1mM5Ukq9W8ri8Mn7A

ByDirk Van de Poel

Pinksterfilmpjes jongeren en kinderen

De Pinksterviering werd op afstand door veel jongeren en kinderen mee gedragen. Wat ze voor de viering maakten, vind je in dit bericht.

Dank voor al jullie bijdragen. Dank voor het enthousiasme waarmee zoveel gezinnen mee vierden. Dank aan iedereen die deelnam.

ByDirk Van de Poel

Meimaand Mariamaand

Wat kan u doen in de

meimaand-Maria maand?

In het dagelijks gebed van pastoor Tom (te vinden op deze website) zal dagelijks ook een Weesgegroet gebeden worden. In de weekendviering opgenomen in Sint-Benedictus zit in de maand mei ook steeds een Marialied (ook te beluisteren via deze website).

Individueel mag u natuurlijk de grot bezoeken aan de basiliek in Edegem of bidden bij het beeld van OLV van rust in de kerk van Heilig Kruis.

Voor wie niet zelf naar de grot kan gaan of graag verbonden is met anderen is hier een digitale bedevaart naar de grot https://www.youtube.com/watch?v=i8_K2pZ9nnc&feature=youtu.be

We zijn het gewend een kaarsje aan te steken voor iemand of te bidden om wat licht. Nu vele mensen niet meer buiten kunnen of durven komen, is het moeilijk om dat te doen. Daarom geven we u de kans een kaarsje ‘te bestellen’. Wij steken het dan aan voor u. Dat kan voor de grot in Edegem en ook voor de kerk van Heilig Kruis in Mortsel.
Kies dus het juiste bedrag en stort op BE87 73103581 4694 met vermelding van hoeveel kaarsjes en waar u die wil laten branden.
Wij doen de rest.

Voor de grot:

  • Gewone kaars brand 4uur 0.5 euro
  • een dag kaars 1 euro
  • Drie dagen kaars 2 euro
  • Negen dagen kaars 4 euro

Voor H Kruis:

  • Kaarsje 30 cent

Lied gemaakt over de Heilige Bernadette (Nederlands) met info over mei bedevaart: https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/informatie/meibedevaart-info

Voor eucharistie, rozenkrans en gebed: http://www.radiomaria.be/

Bypastoor Tom

Vormsel in Coronatijd

Beste ouders, op deze pagina zal u zowel de praktische info vinden over de vormselvieringen als ook concreet materiaal om samen met uw vormeling en ook de voorbereiding op het vormsel te beleven.

Ter voorbereiding op de digitale viering van Pinksteren voor onze communicanten en vormelingen dit filmpje: https://www.mijnparochie.be/wp-content/uploads/2020/05/WhatsApp-Video-2020-05-17-at-13.20.12.mp4

Vanuit de werking van Mortsel: https://docs.google.com/document/d/1Ae6nWH6whC_BS8xoGL3HOQwFcGia5mPuAApcBipTFvQ/edit

Vanuit het bisdom: Kroongetuigen! 

Wie zijn de voornaamste getuigen in en van deze corona-tijd?
Ja, kinderen! Zij hebben vaak een klare en eerlijke kijk.
Ze hebben oog voor wat wij, volwassenen, vaak niet zien. 
Om die reden willen we kinderen graag aan het woord laten.
‘Kroongetuigen’ is een programma voor en door kinderen!

Het programma wil kinderen de ruimte bieden om gevoelens en ideeën te uiten en samen met pastoor Bart te zoeken hoe we in deze bijzondere periode het best kunnen omgaan met de situatie en met elkaar!

Vanaf vandaag, van maandag tot en met vrijdag, om 13.30 uur!

Het programma is te vinden via:

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoBsBL5PSYnOKZVwu2r0Drg/featured

Bypastoor Tom

Eerste communie

Beste ouders op deze pagina vindt u zowel de praktische info ivm de voorbereidingen van de eerste communievieringen als ook materiaal om samen met uw kinderen deze Vasten en Paastijd te beleven en naar de eerste communie toe te groeien.

Vanuit het bisdom: Kroongetuigen! 
Wie zijn de voornaamste getuigen in en van deze corona-tijd?
Ja, kinderen! Zij hebben vaak een klare en eerlijke kijk.
Ze hebben oog voor wat wij, volwassenen, vaak niet zien. 
Om die reden willen we kinderen graag aan het woord laten.
‘Kroongetuigen’ is een programma voor en door kinderen!
Het programma wil kinderen de ruimte bieden om gevoelens en ideeën te uiten en samen met pastoor Bart te zoeken hoe we in deze bijzondere periode het best kunnen omgaan met de situatie en met elkaar!

Vanaf vandaag, van maandag tot en met vrijdag, om 13.30 uur!
Het programma is te vinden via:
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoBsBL5PSYnOKZVwu2r0Drg/featured

ByDirk Van de Poel

Broederlijk delen

Een warme groet vanuit de Werkgroep Broederlijk Delen

Zou ik dat durven?  In volle Corona-tijd jullie aandacht vragen voor problemen van mensen in het Zuiden? 


Waarom niet? Temeer omdat hun verhaal een boodschap van hoop en optimisme is.
Broederlijk Delen steunt mensen met plannen in Afrika en Zuid-Amerika. Dit jaar staan Senegal, Congo en Colombia in de aandacht. We leren straffe boeren en boerinnen kennen, die zich verenigen en samen aan een mooiere toekomst bouwen.

Dit is de link naar de pagina van de Broederlijk Delen-website, waarin je hen kan ontmoeten: https://www.broederlijkdelen.be/nl/ontmoet-onze-campagnefiguren

Of voor wie nu zoveel tijd heeft dat hij of zij het hele achtergronddossier wil lezen: https://www.broederlijkdelen.be/sites/default/files/achtergronddossier-campagne-2020.pdf

Op zondag 22 maart houden we normaal omhaling voor Broederlijk Delen.  Wellicht komt er een initiatief van de bisschoppen om dit later te doen, wanneer we allemaal weer samen zitten in de kerk.  Maar als u toch werk wil maken van dit jaarlijks weerkerende vastenpuntje: niks houdt u tegen om een bijdrage te storten. 

Dat kan op rekeningnummer BE12 0000 0000 9292 met gestructureerde mededeling +++201/1000/50493+++

Of online via deze link: https://www.broederlijkdelen.be/nl/doe-een-online-gift

Welbedankt

Namens de werkgroep Broederlijk Delen
Peter De Vriendt

ByDirk Van de Poel

Bemoedigend

VERGRENDELING

Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt gehamsterd.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood,
Maar,
Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai
de vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust
de lucht niet langer stijf staat van de smog
maar blauw en grijs en helder is.
Ze zeggen dat in de straten van Assisi
mensen elkaar toezingen
over de lege pleinen
en hun ramen openhouden,
zodat zij die alleen zijn
de geluiden van families
om hen heen kunnen horen.
Ze zeggen dat een hotel
in het westen van Ierland
gratis maaltijden aanbiedt
en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.

Vandaag is een mij bekende jonge vrouw
druk bezig om in haar buurt
flyers te verspreiden met haar nummer,
zodat de ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen.
Vandaag bereiden kerken, synagoges,
moskeeën en tempels zich voor
om dakloze, zieke en vermoeide mensen
te kunnen verwelkomen
en onderdak te bieden.
Over de hele wereld beginnen mensen
te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit,
voor hoe groot we eigenlijk zijn
en hoe klein onze feitelijke controle,
voor wat er werkelijk toe doet.
Voor liefde.
Dus we bidden en realiseren ons:
Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie,
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte
maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood,
maar er kan altijd
een wedergeboorte van liefde zijn.
Word je bewust van de keuzes die je maakt
voor je leven nu.
Vandaag: Adem.

Hoor,
achter de fabrieksgeluiden van je paniek,
zijn de vogels weer aan het zingen,
klaart de hemel op,
is de lente in zicht.
En altijd worden we omringd door Liefde.
Open de ramen van je ziel.
En al ben je niet in staat
om de ander over het lege plein aan te raken:
Zing.

br. Richard Hendrick, OFM CAP
13 maart 2020


Hou jullie goed! Stephanie

ByDirk Van de Poel

Heel het boek Handelingen lezen ook in Coronatijd.

De apostelen bleven doorgaan ondanks gevangenschap, vervolgingen, stormweer. Dan zal het coronavirus ons toch ook niet tegenhouden?
We zetten onze leesavonden digitaal verder via Praatbox. Iedereen is welkom om deel te nemen. We lezen drie hoofdstukken op een avond met wat bespreking. Dit is onze planning:

  • Dinsdag 19 mei om 20u: hoofdstukken 21, 22, 23
  • Dinsdag 26 mei om 20u: hoofdstukken 24, 25, 26
  • Woensdag 3 juni om 20u: hoofdstukken 27, 28

Op het afgesproken tijdstip klik je eenvoudigweg op deze link:https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=leesgroephandelingenedegemmortselkracht&wrd_a=leesgroepHandelingen&wrd_b=EdegemMortsel&wrd_c=kracht

En al de rest gaat vanzelf.
Eén aandachtspuntje hierbij: je moet hiervoor wel standaard de webbrowser Google Chrome gebruiken.
Wie er nog niet helemaal gerust in is, kan in dit filmpje zeer duidelijke en eenvoudige instructies vinden:

Je kan ook individueel lezen en je bedenkingen neerschrijven. Dit is een link naar een aantal documenten (een per hoofdstuk) waarin we onze gezamenlijke reflecties kunnen neerschrijven:
https://drive.google.com/open?id=1t8FI4iBBzZndFCaxVTYQTh-UFehdrTMz
Iedereen kan hierin schrijven en lezen. Je kan dit voor, tijdens, of na onze bijeenkomst doen.

Hopelijk tot dan!

Paul