Category Archive Geen categorie

Bypastoor Tom

22 juli feestdag Heilige Maria Magdalena

Uit vele inzendingen werd een shortlist gedistilleerd en toen kreeg elke heilige een persoonlijke advocaat, maar uiteindelijk haalde de Heilige Maria Magdalena het heel vlot als onze patrones voor de pastorale eenheid van Mortsel en Edegem.

Over de Heilige Maria Magdalena valt veel te zeggen, maar zeker dat ze als eerste de verrezen Heer heeft ontmoet en zo apostel van de apostelen is geworden. We hopen en bidden dat zij ook ons de weg naar Christus en Zijn verrijzenis kan wijzen.

Mag ik u vragen voor onze gemeenschap te bidden met dit gebed:

Goede God,

wij eren uw grote naam

wij loven U omwille van uw oneindige liefde

en wij danken U voor onze wereld en de mensen die Gij geschapen hebt.

Breng ons samen om een gemeenschap te bouwen volgens uw wil.

Heer Jezus, spreek tot ons uw Woord, dat wij mogen leren van uw evangelie

en de weg mogen bewandelen die Gij met uw leerlingen zijt voorgegaan,

Dat wij met elkaar het leven mogen delen als zusters en broeders.

Kom dan Heilige Geest, verlicht ons hart en onze geest

opdat we met uw kracht mogen bouwen aan een dienstbare gemeenschap. Heilige Maria Magdalena, eerste getuige van de verrijzenis, bid voor ons. Amen.

Bypastoor Tom

Midzomerwandeling 31 juli: helaas geannuleerd

Als pastorale eenheid willen wij bouwen aan een vurige gemeenschap. Een mooie wandeling, luisteren naar een boeiend verhaal, van gedachten wisselen en mekaar ontmoeten zetten ons al op weg.

Op vrijdag 31 juli plannen we een (gezins)uitstap naar Tongerlo. Je kan een keuze maken uit een korte wandeling (+/- 3 km), een grotere wandeling (6 à 7 km) in de namiddag of een dagtocht van een 15-tal km. Na het vieruurtje volgt een apotheose en een warme maaltijd. De abdij geeft ons bij slecht weer een ideale schuilplek.

Het wordt ongetwijfeld een intense belevenis waarop u allen heel hartelijk welkom bent in het bijzonder ook gezinnen en families.

Inschrijven doe je uiterlijk op 15 juli via onze website www.mijnparochie.be klik door op midzomerwandeling. Voor meer info of telefonische inschrijving kan je bellen op nr. 0487 890 841.

Inschrijven kan via https://forms.gle/K791oDRn3LVCNC7i9

ByDirk Van de Poel

Wondere Woensdagen voorlopig geannuleerd.

Folder downloaden? Klik hier!

Zolang hebben we stilgezeten, maar deze zomer laten we niet zomaar zonder enig initiatief voorbijgaan. Eén daarvan is de “wondere woensdagen”.

Elke woensdagavond nodigt de pastorale eenheid H. Maria Magdalena ons uit om uit ons kot te komen voor een wonder verhaal uit de Bijbel en daarna elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten, uiteraard mits in acht nemen van… je weet wel.

Elke woensdagavond neemt een andere verteller uit onze eigen gemeenschap ons mee in het levensverhaal van mensen met ronkende namen als Abraham, Mozes,  David, Tobit, Daniel en Ruth,… unieke levensverhalen, getekend door moed, vriendschap, geloof, vertrouwen, strijd,…

Maar bovenal zijn het allemaal mensen met een sterke relatie met hun God. Het zijn boeiende, wondere verhalen, maar misschien ontdekken we wel dat ze niet zover van ons af staan als we denken. Ook de grote figuren uit de Bijbel zijn immers mensen zoals wij. Misschien herkennen we wel iets in hun verhaal zo gaan – de – weg..?

Wie weet wel enkele wonderen?
We wensen het u van harte toe!
Iedereen is welkom, ook de kinderen!

Je hoeft niet in te schrijven, de toegang is vrij.
Kies je favoriete verhaal of verhalen uit of… volg de hele reeks, want elke avond zal net een beetje anders zijn.

Wil je de sfeer opsnuiven? Kijk dan hier:

Bypastoor Tom

Weekend september

Deze maand volgen we nog steeds het normale rooster in onze kerken. Het maximaal aantal mensen dat wordt toegelaten per kerk is 200 MET het bewaren van een afstand van minimum 1 m tussen de bubbels. Het dragen van mondmaskers is verplicht. Iedereen is alvast opnieuw hartelijk welkom.

Zaterdag:       

17u eucharistieviering in Sint-Benedictus

Zondag:                 

8.00u viering in Sint-Antonius

9.30u eucharistieviering in de Basiliek (behalve op 13 september, dan is er een grotviering op 12 sept om 18.30u)

9.45u Gebedsdiensten in Sint-Jozef Mortsel, Sint-Lodewijk en Heilige Bernadette

10.45u Viering in Sint-Jozef Edegem

11u Eucharistieviering in Heilig Kruis

11.45u Viering in Heilige Familie

ByDirk Van de Poel

Pinksterfilmpjes jongeren en kinderen

De Pinksterviering werd op afstand door veel jongeren en kinderen mee gedragen. Wat ze voor de viering maakten, vind je in dit bericht.

Dank voor al jullie bijdragen. Dank voor het enthousiasme waarmee zoveel gezinnen mee vierden. Dank aan iedereen die deelnam.

ByDirk Van de Poel

Meimaand Mariamaand

Wat kan u doen in de meimaand-Maria maand?

In het dagelijks gebed van pastoor Tom (te vinden op deze website) zal dagelijks ook een Weesgegroet gebeden worden. In de weekendviering opgenomen in Sint-Benedictus zit in de maand mei ook steeds een Marialied (ook te beluisteren via deze website).

Individueel mag u natuurlijk de grot bezoeken aan de basiliek in Edegem of bidden bij het beeld van OLV van rust in de kerk van Heilig Kruis.

Voor wie niet zelf naar de grot kan gaan of graag verbonden is met anderen is hier een digitale bedevaart naar de grot https://www.youtube.com/watch?v=i8_K2pZ9nnc&feature=youtu.be

We zijn het gewend een kaarsje aan te steken voor iemand of te bidden om wat licht. Nu vele mensen niet meer buiten kunnen of durven komen, is het moeilijk om dat te doen. Daarom geven we u de kans een kaarsje ‘te bestellen’. Wij steken het dan aan voor u. Dat kan voor de grot in Edegem en ook voor de kerk van Heilig Kruis in Mortsel.
Kies dus het juiste bedrag en stort op BE87 73103581 4694 met vermelding van hoeveel kaarsjes en waar u die wil laten branden.
Wij doen de rest.

Voor de grot:

  • Gewone kaars brand 4uur 0.5 euro
  • een dag kaars 1 euro
  • Drie dagen kaars 2 euro
  • Negen dagen kaars 4 euro

Voor H Kruis:

  • Kaarsje 30 cent

Lied gemaakt over de Heilige Bernadette (Nederlands) met info over mei bedevaart: https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/informatie/meibedevaart-info

Voor eucharistie, rozenkrans en gebed: http://www.radiomaria.be/

Bypastoor Tom

Vormsel in Coronatijd

Beste ouders, op deze pagina zal u zowel de praktische info vinden over de vormselvieringen als ook concreet materiaal om samen met uw vormeling en ook de voorbereiding op het vormsel te beleven.

Ter voorbereiding op de digitale viering van Pinksteren voor onze communicanten en vormelingen dit filmpje: https://www.mijnparochie.be/wp-content/uploads/2020/05/WhatsApp-Video-2020-05-17-at-13.20.12.mp4

Vanuit de werking van Mortsel: https://docs.google.com/document/d/1Ae6nWH6whC_BS8xoGL3HOQwFcGia5mPuAApcBipTFvQ/edit

Vanuit het bisdom: Kroongetuigen! 

Wie zijn de voornaamste getuigen in en van deze corona-tijd?
Ja, kinderen! Zij hebben vaak een klare en eerlijke kijk.
Ze hebben oog voor wat wij, volwassenen, vaak niet zien. 
Om die reden willen we kinderen graag aan het woord laten.
‘Kroongetuigen’ is een programma voor en door kinderen!

Het programma wil kinderen de ruimte bieden om gevoelens en ideeën te uiten en samen met pastoor Bart te zoeken hoe we in deze bijzondere periode het best kunnen omgaan met de situatie en met elkaar!

Vanaf vandaag, van maandag tot en met vrijdag, om 13.30 uur!

Het programma is te vinden via:

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoBsBL5PSYnOKZVwu2r0Drg/featured

Bypastoor Tom

Eerste communie

Beste ouders op deze pagina vindt u zowel de praktische info ivm de voorbereidingen van de eerste communievieringen als ook materiaal om samen met uw kinderen deze Vasten en Paastijd te beleven en naar de eerste communie toe te groeien.

Vanuit het bisdom: Kroongetuigen! 
Wie zijn de voornaamste getuigen in en van deze corona-tijd?
Ja, kinderen! Zij hebben vaak een klare en eerlijke kijk.
Ze hebben oog voor wat wij, volwassenen, vaak niet zien. 
Om die reden willen we kinderen graag aan het woord laten.
‘Kroongetuigen’ is een programma voor en door kinderen!
Het programma wil kinderen de ruimte bieden om gevoelens en ideeën te uiten en samen met pastoor Bart te zoeken hoe we in deze bijzondere periode het best kunnen omgaan met de situatie en met elkaar!

Vanaf vandaag, van maandag tot en met vrijdag, om 13.30 uur!
Het programma is te vinden via:
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoBsBL5PSYnOKZVwu2r0Drg/featured

ByDirk Van de Poel

Broederlijk delen

Een warme groet vanuit de Werkgroep Broederlijk Delen

Zou ik dat durven?  In volle Corona-tijd jullie aandacht vragen voor problemen van mensen in het Zuiden? 


Waarom niet? Temeer omdat hun verhaal een boodschap van hoop en optimisme is.
Broederlijk Delen steunt mensen met plannen in Afrika en Zuid-Amerika. Dit jaar staan Senegal, Congo en Colombia in de aandacht. We leren straffe boeren en boerinnen kennen, die zich verenigen en samen aan een mooiere toekomst bouwen.

Dit is de link naar de pagina van de Broederlijk Delen-website, waarin je hen kan ontmoeten: https://www.broederlijkdelen.be/nl/ontmoet-onze-campagnefiguren

Of voor wie nu zoveel tijd heeft dat hij of zij het hele achtergronddossier wil lezen: https://www.broederlijkdelen.be/sites/default/files/achtergronddossier-campagne-2020.pdf

Op zondag 22 maart houden we normaal omhaling voor Broederlijk Delen.  Wellicht komt er een initiatief van de bisschoppen om dit later te doen, wanneer we allemaal weer samen zitten in de kerk.  Maar als u toch werk wil maken van dit jaarlijks weerkerende vastenpuntje: niks houdt u tegen om een bijdrage te storten. 

Dat kan op rekeningnummer BE12 0000 0000 9292 met gestructureerde mededeling +++201/1000/50493+++

Of online via deze link: https://www.broederlijkdelen.be/nl/doe-een-online-gift

Welbedankt

Namens de werkgroep Broederlijk Delen
Peter De Vriendt

ByDirk Van de Poel

Bemoedigend

VERGRENDELING

Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt gehamsterd.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood,
Maar,
Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai
de vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust
de lucht niet langer stijf staat van de smog
maar blauw en grijs en helder is.
Ze zeggen dat in de straten van Assisi
mensen elkaar toezingen
over de lege pleinen
en hun ramen openhouden,
zodat zij die alleen zijn
de geluiden van families
om hen heen kunnen horen.
Ze zeggen dat een hotel
in het westen van Ierland
gratis maaltijden aanbiedt
en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.

Vandaag is een mij bekende jonge vrouw
druk bezig om in haar buurt
flyers te verspreiden met haar nummer,
zodat de ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen.
Vandaag bereiden kerken, synagoges,
moskeeën en tempels zich voor
om dakloze, zieke en vermoeide mensen
te kunnen verwelkomen
en onderdak te bieden.
Over de hele wereld beginnen mensen
te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit,
voor hoe groot we eigenlijk zijn
en hoe klein onze feitelijke controle,
voor wat er werkelijk toe doet.
Voor liefde.
Dus we bidden en realiseren ons:
Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie,
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte
maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood,
maar er kan altijd
een wedergeboorte van liefde zijn.
Word je bewust van de keuzes die je maakt
voor je leven nu.
Vandaag: Adem.

Hoor,
achter de fabrieksgeluiden van je paniek,
zijn de vogels weer aan het zingen,
klaart de hemel op,
is de lente in zicht.
En altijd worden we omringd door Liefde.
Open de ramen van je ziel.
En al ben je niet in staat
om de ander over het lege plein aan te raken:
Zing.

br. Richard Hendrick, OFM CAP
13 maart 2020


Hou jullie goed! Stephanie