Category Archive Rijstaktie

NIEUWS VAN DE RIJSTAKTIE: Een nieuw rekeningnummer

Lieve missievrienden,

Om kosten te besparen hebben wij vanaf heden de rekening van RIJSTAKTIE ELSDONK/MOLENVELD bij de Belfiusbank stopgezet. Wie de Rijstaktie verder wil steunen (ook tijdens het lopende jaar) kan dat nog steeds doen op:

BE82 0000 9019 7468 van S.O.S. SCHEUT met vermelding:  ‘Project 06086003 – Patrick Taveirne’

Ofwel BE06 0882 1090 0122 van Children of the World International ‘Project Evelyne Wairy’

Elke gift, klein of groter, is voor die projecten wel degelijk belangrijk. Bij giften vanaf 40 euro per jaar krijg je tot 45% terug via je personenbelasting. Je krijgt daartoe een fiscaal attest.

Martin Franken

Rijstaktie Edegem

NIEUWS VAN DE RIJSTAKTIE

Lieve mensen van de pastorale éénheid H. Maria Magdalena en dan meer bepaald de mensen van Edegem,

De resultaten van onze oktober actie 2023 zijn bekend.

Mede door enkele grotere giften maar zeer zeker ook door de vrijgevigheid van al onze missievrienden komen wij in totaal voor het werk van Pater Patrick Taveirne en voor het werk van Evelyne Wairy tot een bedrag van 12.790 Euro. In naam van deze mensen van harte dank!
Het zal hen zeker deugd doen dat we hen vanuit Edegem zowel financieel als in gebed blijven steunen.
De mensen in Binnen-Mongolië en de straatkinderen in Brazilië zullen er zeker wel bij varen.

Wie nu nog of in de loop van het nieuwe jaar op een voor hem of haar geschikt moment een gift wil doen vindt hierna de rekeningnummers.

 • Rijstaktie Edegem
  BE66 8333 8698 9143
  LET WEL: HIERVOOR KRIJG JE GEEN FISCAAL ATTEST
 • CHILDREN OF THE WORLD INTERNATIONAL
  BE06 0882 1090 0122
  VERMELDING: PROJECT EVELYNE WAIRY
  VANAF 40 EURO KRIJG JE EEN FISCAAL ATTEST
 • S.O.S. SCHEUT
  BE82 0000 9019 7468
  VERMELDING: PROJECT 06086003 – PATRICK TAVEIRNE
  VANAF 40 EURO KRIJG JE EEN FISCAAL ATTEST

RIJSTAKTIECOMITE
MARTIN FRANKEN

Kerstwensen uit Brazilië

Van Evelyne Wairy ontvingen we kerstwensen. Zij vangt in Brazilië kinderen op in de organisatie Criancas de Mundo.

Ik wil jullie allen zeer hartelijk danken voor uw trouwe hulp. De hulp door de Rijstaktie en ook de persoonlijke hulp van vele mensen van Edegem en omtrek. Onze kinderen, onze medewerkers en ikzelf zijn jullie echt zeer dankbaar! In naam van allen hier in Brazilië, kinderen en volwassenen, wens ik jullie allen een zalig en vrolijk Kerstmis, en een zeer gelukkig Nieuwjaar! Veel liefde, vreugde en vrede in het hart van iedereen. En een jaar 2024 vol gezondheid en voldoening.