Category Archive oekraïneproject

Hier zijn we met onze jaarlijkse KERKDEURENACTIE!

Even uitleggen waarin deze actie, welke al meer dan 20 jaren in Edegem bestaat en recent, sinds de pastorale fusie met alle kerken in Mortsel ook daar plaats vindt. De benaming verwijst naar de kerkdeuren. Inderdaad, onze OPE-vrijwilligers zullen bij de weekendvieringen op 8 en 9 juni van dit jaar postvatten aan alle kerkdeuren. Bij het binnenkomen zal aan de kerkgangers een omslag overhandigd worden waarin men zijn gift kan steken en die men bij het verlaten van de kerk kan deponeren in een mandje van een van onze vrijwilligers. Voor wie geen cent meer op zak heeft, geen nood. Men kan de omslag, waarop het rekeningnummer van het Oekraïne-Project-Edegem staat, meenemen en zo zijn financiële steun overmaken.

Waarvoor dient deze kerkdeurenactie?  De opbrengst ervan zal eerst besteed worden aan (de hoge transportkosten voor) NOODHULP voor de oorlogsslachtoffers en de meest kwetsbaren in Oekraïne. Verder worden we geconfronteerd met de vraag om ons jarenlange project van thuiszorg – voor alleenstaande behoeftigen boven de 80 jaar – niet op te geven.

Storten kan op het rekeningnummer: BE40 8803 5555 5163 op naam van Oekraïne-Project-Edegem.

Bij voorbaat van harte dank voor uw medeleven en vrijgevigheid. Meer info:  liliane.bollaerts@outlook.be ofwel tel. 03 288 73 65

UITNODIGING voor 7 mei 2024 vanwege het Oekraïne-Project-Edegem vzw

Geïnteresseerd in een spiritueel aanbod, gratis, om stand te houden in deze moeilijke tijd?

Dan is dit beslist een niet te missen bijeenkomst, gratis, op dinsdagavond, 7 mei, om 19.30 u. in de St.-Jozefkerk, Molenveldlaan 2, 2650 Edegem.

Heb je het soms moeilijk met de zovele onheilsberichten, die je bereiken via ontelbare sociale media?
Of met al de veranderingen, in een ontzettend snel tempo, vooral door de digitale revolutie, waaraan niemand kan ontsnappen?
Of omdat je je zo eenzaam voelt, zelfs al heb je misschien zovele relaties?
En je kan dit lijstje zelf nog aanvullen met misschien nog zoveel andere persoonlijke problemen.

Aarzel niet om eens in te gaan op dit spiritueel aanbod, al was het maar uit weetgierigheid. Het kost je geen cent, alleen een kleine inspanning.
En denk eraan: een gezonde(re) geest kan bijdragen tot een gezond(er) lichaam! IEDEREEN is WELKOM!

Om 20.15 u. komen we samen – met wie dit wensen – ineen lokaal van De Schrans (vlak naast de kerk).Het Davidsfonds Mortsel-Berchem zal ons dan de opbrengst van de tweedehands weekendverkoop van boeken en platen officieel overhandigen. Deze werd op 17 en 18 februari ll. georganiseerd ten voordele van ons Oekraïneproject voor hulp aan de oorlogsslachtoffers en mest-kwetsbaren IN Oekraïne.

DAVIDSFONDS MORTSEL – BERCHEM Tweedehands boeken- en platenverkoop

Iedereen is van harte welkom op onze jaarlijkse benefietverkoop van kwaliteitsvolle tweedehands boeken en platen (lp, cd, dvd). Dit jaar steunen we het Edegemse project dat al 30 jaar rechtstreeks materiële en andere bijstand verleent aan de Oekraïense bevolking.

Afspraak op op zaterdag 17 van 9.30 tot 18 uur en op zondag 18 februari van 9.30 tot 16 uur op de vertrouwde locatie aan de Lepelstraat, 2640 Mortsel. Toegang gratis. Koopjes beginnen aan 50 cent, romans gaan 1 en 2 euro, grootformaat kunstboeken en curiosa zijn scherp geprijsd.

Mail: boekenplaten.dfmortsel@gmail.com

Web: mortsel-berchem.davidsfonds.be

bezoek ook www.oekraine-project-edegem.be

Oekraïne in Sint-Antonius

Wie op zondag 15 oktober om 8u de viering bijwoonde in de kerk van Sint-Antonius hoorde geen vertrouwde orgelklanken, maar wel de zang van de Oekraïense priester en zijn medezanger die de antwoorden voor zich nam. Het was immers een viering ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van het Oekraïneproject.

Deze katholieke viering volgens de Oosterse traditie heeft ook een ander schema voor de lezingen, we geven hier een stukje weer van de homilie van de Oekraïense priester:

Homelie:

Jezus Christus zij geprezen!

Geliefden in Christus, het is waarlijk een groot genoegen om hier vandaag in gebed te zijn op uitnodiging van Liliane en haar collega’s van het Oekraïne Project Edegem. We zijn dankbaar voor hun harde en onschatbare werk gedurende 30 jaar dat hulp georganiseerd werd voor Oekraïne. Het evangelie van vandaag openbaart ons de barmhartigheid van onze God voor alle mensen. Lucas. 6, 31-36. “Zoals gij wilt dat de mensen u doen, doet gij hun ook zo.”

De Heer geeft ons de “gouden regel”: zoals wij anderen behandelen, zo doen anderen dat ook met ons. Zoals wij ons gedragen met onze naaste, zo geven we hem het recht zich met ons te gedragen. We hebben altijd wel iets aan te merken op iemand: iemand keek verkeerd naar ons, zei iets verkeerds, reageerde verkeerd, behandelde ons onterecht. We zijn erg gevoelig voor wat anderen met ons doen. Tegelijkertijd nemen we onze acties naar anderen toe licht op. Het doet ons veel pijn als we gekwetst worden, maar we doen anderen gemakkelijk pijn.

De regel die de Heer geeft is heel eenvoudig: wat wij willen dat ons wordt gedaan, doen wij ook anderen. Als we vergeven willen worden, vergeven we ; als we geliefd willen worden, hebben we lief. Als we niet gekwetst willen worden, kwetsen we niet; als we niet vernederd willen worden, vernederen we anderen niet. Immers, wat wij voor anderen doen, zullen anderen ook voor ons doen.

Voor ons in Oekraïne is het, vooral op dit moment, moeilijk om een gevoel van liefde voor onze vijanden te ervaren. meer dan eens stel ik mezelf de vraag hoe ik moet omgaan met vijanden die ons pijn hebben gedaan maar de woorden van Christus geven het antwoord – Vader , vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Het is moeilijk voor ons om barmhartig en tegelijkertijd rechtvaardig te zijn, maar de Heer geeft ons het voorbeeld van zijn nederige offer, dat Hij bracht als losprijs voor onze zonden. Vandaag moeten we ons hart openen voor Gods vergeving, zodat Hij ons de wijsheid van Zijn vergeving en barmhartigheid kan leren. Laat geen oorlog onze menselijkheid doden, maar laat ons eruit komen als mensen met de hoofdletter M. Laten we daarom de wapenrusting van God aantrekken, laten we alle haat uit ons hart gooien en laten we degenen die tegen ons zijn erin verdrinken.

Niemand van ons wil zich hulpeloos, zwak of machteloos voelen. Iedereen wil zeker zijn van zichzelf, maar deze zekerheid is altijd beperkt.

We beginnen vaak op God te vertrouwen als we ons hulpeloos en zwak voelen. God is degene die ons in alles kan helpen, maar we moeten voelen dat we zijn hulp nodig hebben. Zolang we dit niet ervaren, kan God ons niet veranderen of gelukkig maken. Pas als we onze hulpeloosheid beseffen, kan God met zijn hulp en kracht komen!

Moge de Heer al onze goede bedoelingen op het pad van de verlossing zegenen door onze goede daden, op deze speciale dag voor onze vrienden. U heeft zich verenigd in het helpen van Oekraïne, omdat u echte vrienden van Oekraïne bent, u hebt de roep van Christus gehoord en brengt deze in uw stad ten uitvoer en u wakkert met uw genegenheid en liefde de harten aan van degenen die Christus willen leren kennen. Amen.

30 jaar Oekraïneproject

2 belangrijke activiteiten staan op stapel; Wie aanwezig is, steunt niet enkel het project, maar geeft ook morele steun aan zoveel vrijwilligers en Oekraïners die betrokken zijn bij ons project.

  • Gebedsmoment voor de overleden vrijwilligers graag toegevoegd zou zien en voor alle oorlogsslachtoffers in Oekraïne.
  • ACADEMISCHE ZITTING: Getuigenissen en dit is het ook van Oekraïners, die rechtstreeks tot naar het front gaan. Het zijn dus mensen die komen vertellen/getuigen over hun oorlogsERVARINGEN

Inschrijven? Klik HIER!

Inschrijven? Klik HIER!

Voor meer info: Liliane De Cooman-BOLLAERTS , T. 03 288 73 65 (met antwoordapparaat)

Email: liliane.bollaerts@outlook.be
meer info: https://oekraine-project-edegem.be

OPROEP om de OORLOGSSALCHTOFFERS in Oekraïne niet te vergeten

Want het gaat van kwaad naar erger in OEKRAÏNE!
Niet alleen een humanitaire crisis maar ook nog een ecologische crisis met daarbij nog een ernstige gezondheidscrisis: allemaal het gevolg van de breuk van de stuwdam in KAKHOVA, in de regio Kherson!

De beelden spreken voor zich.

Dit meisje is ALLEEN gered, maar nu zonder familie -moederziel alleen op de wereld – samen met haar poesje.

Terwijl men mensen poogt te helpen, worden hulpverleners soms nog beschoten of geraken gewond.

Vrijdagnamiddag, 9 juli, drie dagen na deze verschrikkelijke ramp met deze stuwdam in Kakhova, zijn wij – Dr Ihor Vitenko (te zien op elke foto) Pierre Mertens (rechts op de foto)  en Liliane Bollaerts (links op de foto) – in spoedvergadering bijeengekomen om na te gaan hoe we best vanuit onze verschillende organisaties kunnen helpen nu zovele Oekraïners letterlijk alles hebben verloren.  

Hoe kunnen we best helpen?  Een SOLIDAIRE GESTE bij het opstellen van het vakantiebudget? WAAROM NIET?

Uit de bespreking tijdens deze spoedvergadering bleek dat financiële steun het meest aangewezen is om SNEL te kunnen reageren op de meest-dringende noodsituaties, zoals om DRINKBAAR WATER te kunnen voorzien voor al deze oorlogsslachtoffers. Een klein MOBIEL waterzuiveringssyteem is hiervoor erg doeltreffend (in de plaats van water in flessen naar ginder te moeten sturen met alle kosten en problemen vandien. )

Voor je bijdrage voor dit waterzuiveringenstationnetje  kan je zeer concreet storten op het rekeningnummer BE40 8803 5555 5163 op naam van het Oekraîne-Project-Edegem’ met  vermelding: gift voor ‘regio Kherson’. En wij volgen alles strict op.

Waarom zouden vele vakantiegangers er niet eens aan denken om OPE een heel klein percentje van hun vakantiebudget over te maken?. Want  ‘vele kleintjes maken een groot ’ en zo zouden we  één klein mobiel waterzuiveringssysteem  kunnen schenken aan een ‘kampdorp’ in de regio van Kherson (kostprijs :3. 000 euro’s). En vergeet niet : ‘DELEN MAAKT GELUKIKIG’  !

En hulpgoederen blijven nog altijd WELKOM!

Men kan  de gewenste dringende hulpgoederen ook zelf aankopen en ze naar hangar 42 in Edegem brengen. De hangar is gevestigd in De Burletlaan tegenover huisnummer 175 en je kan er elke dinsdag tussen 9 en 17 uur terecht.

Wat is er NU het meest dringend nodig voor de slachtoffers van de  regio  Kherson?  

Naast drinkbaar water (dus een waterzuiveringssysteem zoals hierboven aangehaald) houdbare  voeding ( soep en groenten in conserven ,pasta, thee,  koffie, snoepjes voor de kinderen, enz…  ) hygiënische producten, (zeep,, tandpasta,  wasproducten, maandverbanden…)  zomerse kledij, ( T-shirts ,lichte broeken, …)  En er is  vraag naar allemlei soort linnengoed,  enz. Ook medisch materiaal blijft altijd zeer welkom. (Hoeveel wordt er niet weggesmeten omdat het lichtjes over tijd is volgens de Europese normen, maar nog wel goed bruikbaar? Denk dan aan ons of DENK aan het medisch personeel in Oekraïne AUB.

Wij  moeten bovendien de nodige financiële middelen vinden om deze hulpgoederen tot in het zuiden van Oekraïne te krijgen als we ze niet kunnen meegeven met een betrouwbaar transport. Daarom hopen we dat de schenkers van hulpgoederen ook eens een gift zullen doen om hun hulpgoederen ter bestemming te brengen. Onze transportkosten zijn niet te onderschatten! Hiernaast hebben we  ‘OPE- engelen’ als vrijwilligers (zonder enige symbolische vergoeding) om in de hangar alles degelijk te verpakken en achteraf te laden! God zij dank is iedereen sterk gemotiveerd om, ondanks de beperkte financiële middelen die onze vereniging heeft, de mensen die zoveel tekort hebben in Oekraïne te helpen.

Bij vragen over deze OPROEP om HULP kan men altijd terecht bij  Liliane : tel. 03 288 73 65 (met antwoordapparaat, dus niet te snel inhaken) of via mail : liliane.bollaerts@outlook.be