Category Archive ecokerk

ByDirk Van de Poel

Werkgroep Ecokerk, ATTENT Antwerpen Iets voor jou?

In de werkgroep Ecokerk werken we samen aan 
een actiegerichte eco-spiritualiteit, gebaseerd op de oproep tot een dringende ​globale ecologische bekering, waarbij zowel de “schreeuw van de aarde” als de “schreeuw van de armen”wordt beantwoord

(Paus Franciscus: Laudato si’ en Fratelli tutti) 

Het campagnemoment is de “Scheppingsperiode” tussen 1 september en 4 oktober; maar we willen het hele jaar door onze plaatselijke gemeenschappen bewust maken van de eco-problematiek (klimaat, milieu, biodiversiteit, roofbouw van grondstoffen, duurzaamheid, solidariteit en rechtvaardigheid, een economie dienstig aan alle mensen, …) en hen sensibiliseren/enthousiasmeren om samen, maar ook individueel of als gezin, lokaal werk te maken van een integrale ecologie.  

De werkgroep organiseert daarom in het bisdom Antwerpen per vicariaat
tweetal maal per jaar een ruimere ecokerk-raad 
om ontmoeting en netwerking te bevorderen
tussen eco-geïnteresseerden en –enthousiastelingen,
om visie/werking/aanbod van Ecokerk te duiden,
om ideeën en ‘good practices’ uit te wisselen,
en zo lokaal een meer actieve werking ‘integrale ecologie’ op te zetten. 
Wij nodigen u graag uit op:

Ontmoetingssessie ecokerk-raad vicariaat Kempen:
–    zaterdag 18 juni 09u30-12u00
–    locatie: Parochiecentrum Sint-Martinus
                  Sint-Jozeflei 27, 2930 Westmalle
Ontmoetingssessie ecokerk-raad vicariaat Antwerpen:
–    zaterdag 25 juni 14u30-17u00
–    locatie: Theologisch Pastoraal Centrum (TPC)                                     Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen

Programmatie van de ontmoetingssessie:

 • Onthaal/koffie                                                            09u30-10u00 (18/06) 14u30-15u00 (25/06)
 • Welkom en toelichting ‘Ecokerk-raad’ (Patrick)                                                                   10 min.
 • Korte voorstelling van enkele ‘klimaat’-spelers => visie/doel/werking/aanbod                 3 x 10 min.
 • Youth For Climate (Dimo Pambudi)
 • Grootouders voor het klimaat (Hugo Van Dienderen)
 • Ecokerk Vlaanderen (Karel Malfliet)
 • Ontmoeting bij een drankje                                                                                                  20 min.
 • Met lokale partners ‘on a common ground’ eco-acties opzetten
 • uw vragen aan het panel “klimaat’-spelers’                                                                  20 min.
 • Voorstelling campagne Ecokerk ‘Scheppingsperiode 2022’ (Karel en Patrick):                  20 min.
 • Ecokerk Vlaanderen ‘Scheppingsperiode 2022’
 • PowerPointpresentatie
 • Aanbod materiaal, ondersteuning bij activiteiten, … vanuit de werkgroep Ecokerk Antwerpen
 • Afsluiting (Patrick):                                                                                                                10 min.
 • Ecokerk-raad => Ecokerk-werkgroep
 • Aankondiging ‘Ecokerk-raad’ 15 en 22 oktober 2022:

– voorstelling van enkele eco-projecten in het bisdom Antwerpen (o.a.: Tuinproject in Antwerpenstad, …)
– evaluatie campagne Ecokerk ‘Scheppingsperiode 2022’ en suggesties campagne Ecokerk ‘Scheppingsperiode 2023’
– uitwisseling plaatselijke ‘good practices’
– … … …
– Dankwoordje

ByDirk Van de Poel

Financieel en materieel beheer

Een goede zorg voor een pastorale eenheid betekent ook een gedegen financieel en materieel beheer. Het gaat hierbij om de zorg voor gebouwen en patrimonium, maar ook voor de financiële middelen die nodig zijn voor de pastorale activiteiten, vergoedingen… Ons beleid is er op gericht de brede pastoraal te ondersteunen in onze tijd, maar er ook voor te zorgen dat onze opvolgers zullen kunnen leven en werken binnen onze pastorale eenheid. Daarvoor moeten we onze gebouwen onderhouden, op tijd en stond verbouwingen en werken uitvoeren en nu al sparen voor de nieuwe gebouwen van de toekomst.

‘Gouverner c’est prévoir’ zegt het spreekwoord en dus zetten we nu geld opzij voor de toekomst. Met een stijgende inflatie en zonder rente op spaarboekjes beheren we daarom al vele jaren ook een beleggingsportefeuille. Die is heel divers samengesteld om het risico realistisch te spreiden en is in zijn geheel SRI gescreend zoals ze dat noemen. Dat betekent dat we uitsluitend beleggen in fondsen die voldoen aan ethische criteria.

De voorbije maand september ondersteunden we met onze pastorale eenheid het project van de Zevensprong. Dit project vraagt aandacht voor de schepping. Ook met onze gelden kunnen we een bijdrage leveren aan het goede beheer van Gods wereld en zorg dragen voor zijn mensen. Daarom hebben we naast de klassieke fondsen die banken aanbieden, specifieke fondsen opgenomen binnen vijf domeinen. We versterken daarmee de weg die we al enige tijd gaan.

De vijf domeinen gaan over: ecologie met een bijzondere aandacht voor water; levenskwaliteit- en verwachting met bijzondere aandacht voor de oudere generatie; duurzame en slimme vormen van mobiliteit; gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen en een laatste accent op gezondheidszorg met bijzondere aandacht voor oncologie.

Op die manier willen we het vuur van onze gemeenschap delen met de mensen om ons heen en samen bouwen aan een mooie toekomst. We danken ieder van u alvast voor het vertrouwen in onze pastorale eenheid en vragen onze patrones de H Maria Magdalena die als eerste getuigenis was van Gods steeds vernieuwende liefde ook ons te zegenen en bij te staan.

ByDirk Van de Poel

10 tips voor een ecospiritualiteit

Het klimaat is iets van ons allemaal. En we weten wat ons te doen staat: duurzaam leven, door ons aankoopgedrag, onze manier van wonen, onze mobiliteit, onze reisgewoonten en onze voeding af te stemmen op de draagkracht van onze planeet.

① Ervaar alles weer als een gave
② Hou de pijn van het bewustzijn vol
③ Consumeer minder, creëer meer
④ Vind heling in heropvoeding
⑤ Breng harmonie door te rusten
⑥ Eis je vrijheid terug van de techniek
⑦ Word weer intiem met het leven
⑧ Kies tussen groei en verval
⑨ Leef met een blik op oneindig
⑩ Cultiveer een beschaving van liefde

ByDirk Van de Poel

Ecokerk: Met een 7sprong naar integrale ecologie

In de digitale reeks Geloven op maandag” vertelden drie mensen welke acties ze reeds voerden en welke 7-sprong ze willen maken voor de toekomst. Inspiratie verzekerd! Deze Youtubepresentatie (18’) kan je hieronder bekijken.

De presentatie licht het begrip ‘integrale ecologie toe’, gaat in op de doelstellingen van “de 7sprong” en maakt dit alles concreet door drie verhalen. 
Anne-Mie Castelein, lid van de werkgroep Ecokerk van Attent, vertelt over de werkgroep spiritualiteit en de praktische stappen die in haar congregatie al gezet zijn en hoe naar de toekomst wordt gekeken.

Herman Augustyns, die tot voor kort priester was op Linkeroever en daar een groep medestanders had die onder meer het kerkgebouw zo ecologisch mogelijk renoveerden, licht toe welke stappen daar werden gezet en kijkt uit naar het moment dat hij in zijn nieuw werkveld in de Rupelstreek ook kan werken aan ecologische initiatieven. “Onze aarde heeft het nodig”, besluit hij.

Tenslotte vertelt Eline Vandendriessche hoe het ecologische al jaren sterk aanwezig is op de kampen van IJD Jongerenpastoraal Antwerpen en schetst uitdagingen om de ecologische keuze in de toekomst verder te ontwikkelen tot deze keuze gewoon normaal wordt.

Meer informatie nodig? Stel je vraag per mail aan Patrick Naulaerts, moderator van de werkgroep Ecokerk of aan Rita Boeren, stafmedewerker Attent.  

ByDirk Van de Poel

Ecokerk: een videoboodschap van de paus

Een duurzame levensstijl

Wie leiden nieuwe projecten om het milieu te beschermen en in stand te houden? De jongeren, zonder twijfel. Ze weten heel goed dat verbetering van het milieu en sociale vooruitgang hand in hand gaan. Wij volwassenen kunnen veel leren van de jongeren. Zoals de paus zegt: “Laten we profiteren van hun voorbeeld en vooral in deze tijden van crisis – gezondheidscrisis, sociale crisis, milieucrisis – nadenken over onze levensstijl.” Deel dit bericht van Franciscus met je familie en vrienden.#TijdVandeSchepping#DeVideoVandePaus#LatenWeOnzeLevensstijlVeranderenPope’s Worldwide Prayer Network – VaticanIn collaboration with the Dicastery for Promoting Integral Human Development and Laudato Si Movement.This edition of The Pope Video has the support of BIP.

Overgenomen van https://www.facebook.com/groups/Attent/

ByDirk Van de Poel

Starten met ECOKERK

September is voor velen het startsein om allerlei tradities op te nemen. Dat doen we ook in onze pastorale eenheid. Op zondag 5 september hebben we de eerste kruispuntviering van het nieuwe werkjaar. Bijna even traditioneel sluiten we die zondag aan bij het thema van scheppingszondag.

Bijna achteloos zouden we zeggen: ha ja natuurlijk. Inderdaad de eerste zondag van september is de start van de kruispuntvieringen en inderdaad we hebben al enkele jaren gehoord over de zorg voor de schepping. De realiteit van de laatste jaren en zeker ook de afgelopen zomer heeft ons echter doen inzien dat het thema van scheppingszondag geen traditioneel thema is of toch niet zou mogen zijn. Het is helaas voor heel wat mensen bittere ernst.

Sterker dan anders sluiten we dit jaar daarom aan bij het project ecokerk. Zoals u ook in de Krant van Vuur kan lezen zet de kerk in op 7 domeinen in verband met ecologie. De kruispuntviering van september is dus niet zomaar de start van een liturgische reeks, maar ook van een prioriteit waar we met zijn allen toe geroepen zijn: de zorg voor de schepping. Die zorg kunnen we samen dragen in onze manier van wonen, eten, reizen… en dus ook in het beheer van kerken en andere parochiale gebouwen.

Onze paus stuurde op 9 september een videoboodschap rond over een duurzame levensstijl. Klik hier voor deze boodschap!

ByDirk Van de Poel

SINT BENEDICTUS MORTSEL OMBOUW NAAR ECOLOGISCH GEBOUW

Ecologie voor een kerk

Wij beschouwen onze omgeving als een schepping van God, en dragen dan ook graag zorg voor dit geschenk. Een uitdrukking van deze zorg zit hem in vele kleine en grote dingen, die samen de impact op de omgeving tot een minimum beperken.

De verwarming

Een verwarming die geplaatst werd in de tijd van de goedkope energie, toen niet werd gekeken op een liter stookolie minder of meer, heeft zeker de grootste gevolgen voor het milieu. In 2015 hebben wij dan ook een grondige studie uitgevoerd om een nieuwe en energiezuinigere installatie te kunnen plaatsen.

Drie grote bezorgdheden stonden centraal:

 • Eerst en vooral de overschakeling naar een minder vervuilende brandstof, daarom zijn wij overgeschakeld van stookolie naar gas.
 • Respect voor het erfgoed en het interieur: een plotse grote opwarming en de daarbij horende luchtvochtigheid zijn kwalijk voor belangrijke historische voorwerpen zoals de houte lambrisering en meubels, en vooral voor het orgel dat een samenstelling van hout en metaal heeft, waarop temperatuurschommelingen grote impact hebben. Daarom kozen wij voor een verwarming met een stijging van maximaal 2°C per uur. Hierdoor wordt ook de warmte beter verdeeld over de gehele ruimte, en krijgen wij een maximale opgespaarde warmte van de stenen van vloer en zuilen.
 • En natuurlijk een optimaal rendement van de verwarming. De verbranding staat fijn afgeregeld om zo zuinig mogelijk om te gaan met het gas. De warme lucht wordt door een fijne regeling van de ventilatiesnelheid dusdanig geregeld dat er geen koude lucht wordt rondgeblazen, maar langzaam wordt opgebouwd, en wanneer de verbranding is gestopt, langzaam afneemt, waardoor de warmte in de luchtkanalen optimaal benut wordt.

Een meevaller was dat de roosters voor het uitblazen en afzuigen optimaal geproportioneerd waren en op de juiste plaatsen lagen.

En natuurlijk wordt de verwarming geprogrammeerd zodat het op het juiste ogenblik warm is, dat er niet nodeloos verwarmd wordt.

En ja, ook dit, een kerk is een gebouw waar je in de winter met een jas binnenkomt, het is nu eenmaal geen woonkamer. Zestien graden is aangenaam met een gepaste kleding, zeker als je beweegt en mee viert.

De verlichting

Een tweede grote energieverbruiker is de verlichting. In 2016 hebben we een studie laten uitvoeren om deze te laten vervangen door een ledverlichting. In 2017 werden de werken uitgevoerd.

Veel aandacht hebben wij besteed aan het juist uitlichten van de voorwerpen, zodat er geen hinderlijke schaduwplekken waren, en ook geen fout gerichte lichtbundels. Tevens is de keuze van een warme kleur een bijdragen tot een aangenaam gevoel.

Een grote ruimte juist verlichten naargelang de nood of de stemming die je wil bekomen, is een heel avontuur. Met een domotica-oplossing hebben wij hier een gebruiksvriendelijke toepassing gevonden, waarbij het niet lang zoeken is om de juiste verlichting in te stellen, dus minder verlies door de foutieve lampen aan- en uit te schakelen.

In de doorgangslokalen en nevenruimte werden sensoren gebruikt in plaats van de gewone schakelaars, zodat men niet toevallig kan vergeten het licht te doven.

Op de zolder werden de gloeilampen ook door ledlampen vervangen.

Aankoop energie

Minder energie gebruiken is het belangrijkste punt, maar voor de energie die je aankoopt ook nog groene energie te kiezen, is tevens een bijdragen aan een betere leefomgeving. Ons GROENESTROOMATTEST kan je HIER bekijken!

Regenwater

Met een groot dak vangt een kerkgebouw veel regen op. Het is dan ook een bewuste keuze om dit afzonderlijk op te vangen, van zodra er een gescheiden riolering in de omgeving wordt aangelegd, kan onze kerk hierop aangesloten worden zodat ¾ van het water juist geloosd kan worden.

De toekomst

Een gebouw van ruim 400 jaar kan je niet op korte termijn ombouwen, maar bij iedere restauratie en verbouwing wordt gekeken waar wij toch een extra bijdragen kunnen leveren om de schepping van de Heer te beschermen. Het is vooral een attitude die wij hebben aangenomen om een betere toekomst uit te bouwen.
Dit nemen wij mee bij iedere beslissing.