Category Archive de witte vlinder

SAMEN DELEN; DAT IS DIACONIE. DEEL JE MEE?

Begin vorige maand informeerde de kerngroep diaconie de aanwezigen op de ontmoetingsavond in de eerste plaats over onze kerntaak. Daar waar andere hulpinstanties niet (meer) kunnen helpen, hulp bieden aan hen die echt noodlijdend zijn. Diaconie is een dienst verricht door christenen uit liefde voor God. 

Enkele mooie voorbeelden van wat we in het verleden aan hulp al hebben kunnen lenigen werden toegelicht; het naar school brengen van kleine kinderen wanneer de ouder(s) daartoe tijdelijk niet in staat waren; eten maken voor een alleenstaande zieke; een luisterend oor voor iemand die het moeilijk had na een homilie, vraag naar een babbel van iemand die zich erg eenzaam voelt, ….

Het mooie maar nog veel te weinig gekend initiatief is DE WITTE VLINDER. Mensen zetten zich in om rouwenden te helpen met hun verdriet en hun verlies verder te gaan.

Samen kwamen we tot volgende meest humane en adequate wijze van antwoord bieden op de hulpvraag:

In een aangemaakt whatsapp-groep komen de hulpvragen. Iedereen die wil helpen, hoe bescheiden de hulp ook is, kan deel uitmaken van deze groep. Zo is de kandidaat-helper steeds op de hoogte van de nood die zich voordoet en kan daarop gepast reageren. 

We ondervinden dat de hulplijn – ons diaconienummer (0487 89 08 41) – nog te weinig bekend is. We hebben daarom stickers laten maken waarop ons logo met telefoonnummer is vermeld. Vraag naar een sticker; zo heb je het nummer steeds bij de hand wanneer je hulp nodig hebt of hulp wil bieden. 

Tenslotte hebben we ons nieuw initiatief voorgesteld: de mobiele babbelkar. Met een bakfiets gevuld met een tafeltje, wat stoelen, koffie en een koekje, willen we erop uit trekken om mensen (mekaar) te ontmoeten. Voorlopig plannen we dit eenmaal per maand en in Edegem. Zodra het initiatief concreet is uitgewerkt en de wintermaanden voorbij zijn hoor je hierover nog van ons.

En nu een warme oproep: ben je bereid nu en dan, ook al is het sporadisch, enige vorm van hulp – hoe klein ook – te bieden laat het ons weten op peheiligemm@gmail.com of 0487 89 08 41. Het zou fijn zijn wanneer we je mogen opnemen in de whatsapp-groep. 

Bedankt

De kerngroep diaconie.

Allerheiligen/Allerzielen

Tijdens de uitvaart werd een kruisje met de naam van de overledene op de kist of naast de urne geplaatst als teken van hoop en als teken van verbondenheid met de Verrezen Christus . 

Het werd tot nu geplaatst achteraan in de kerk , als uitnodiging aan de geloofsgemeenschap de overledene in gebed te blijven gedenken .

Het kruisje kan – tijdens onderstaande vieringen –  worden meegenomen naar huis als hoopvol aandenken en symbool van ons geloof, ondanks alles ….

Leden van de werkgroep rouwzorg ‘ De Witte Vlinder’ zullen aanwezig zijn op deze speciale viering . Nadien  wordt  U een kopje warme koffie aangeboden en worden tulpenbollen uitgedeeld. U kan ze in de eigen tuin planten of ze kunnen worden bijgezet in de bloembakken voor de Basiliek .

Zo ook blijven we verbonden
met de natuur, waaruit steeds weer nieuw leven ontkiemt, 
met elkaar, als bron van troost en bemoediging
met God, die alles ten goede brengt

  • 31.10 – 17 u: Sint Benedictus Mortsel
  • 1.11 – 09.45 u.: Heilige Bernadette Mortsel
  • 1.11 – 09.45 u.: Sint Jozef Mortsel
  • 1.11 – 09.45 u. Sint Lodewijk Mortsel
  • 1.11 – 11 u.: Heilig Kruis Mortsel
  • 1.11 – 19 u.: Heilige Familie Edegem
  • 2.11 – 19 u.: Basiliek Edegem
  • 2.11 – 19 u.: Sint Jozef Edegem

Meer weten over rouwzorg of contact met de Witte vlinder? klik HIER!

Diaconie: een telefoonnummer, een logo

Diaconie is helpen is een stukje van jezelf delen. Dat kan door tijd te schenken om mensen te helpen;

In onze pastorale eenheid lopen veel kleine en grote initiatieven die allemaal diaconie zijn. vele van deze initiatieven verlopen stil. Helpen is onze christelijke plicht en daar hoeven mensen geen lof voor te ontvangen. Dat is goed zo.

Maar … Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt.

Hoe vind je ons? Waar vraag je hulp? Daarom gebruiken we onze eigen telefoon. Dat is een gemakkelijk toegankelijk medium. (Maar let op! Om hulp vragen is niet altijd gemakkelijk; Soms moeten mensen ook daar bij geholpen worden)

0487 89 08 41

We vinden het belangrijk om dat telefoonnummer extra bekend te maken. Daarom een logo met het nummer. Wil je een sticker om dit nummer bij de hand te hebben? Geef een seintje op peheiligemm@gmail.com . We bezorgen je snel een exemplaar.

Heb je zelf een hulpaanbod? Laat het weten. Mail naar peheiligemm@gmail.com of bel 0487 89 08 41. Alle helpers zijn welkom.

De witte vlinder

Een gekend (maar nog te weinig ingezet) initiatief is DE WITTE VLINDER. Mensen zetten zich is om rouwenden te helpen met hun verdriet en hun verlies verder te gaan; In een aantal kerken is door hen ondertussen ook een rouwhoek klaargemaakt. Daar is duidelijk nood aan. De respons is dan ook groot.
Wil je meer weten over DE WITTE VLINDER? Heb je nood aan een gesprek? Wil je dat er iemand langskomt; je helpt met je verlies. Aarzel niet! Neem contact op.
Klik op HIER voor de contactpersonen en telefoonnummers.

Hieronder vind je de 5 recentste diaconieberichten!