Category Archive Diaconie

ByDirk Van de Poel

Internationale Dag van Menselijke Broederschap 4 februari 2023

Overgenomen van Attent!

“De Internationale Dag van Menselijke Broederschap is een model voor interreligieuze harmonie”, aldus VN secretaris-generaal António Guterres op 27 januari 2023.

“De Internationale Dag van Menselijke Broederschap viert de waarden van mededogen, religieus begrip en wederzijds respect.  Deze waarden liggen ten grondslag aan de vrede en zijn de lijm die onze menselijke familie bijeenhoudt. Toch worden ze overal ter wereld uitgehold.  Door groeiende verdeeldheid, groeiende ongelijkheid en groeiende wanhoop. Door het toenemende sektarisme, strijd en zaaien van haat. We zien voorbeelden van religieus extremisme en onverdraagzaamheid in alle samenlevingen en onder alle religies.
Het is de plicht van religieuze leiders overal om het instrumentaliseren van haat te voorkomen en extremisme onder hun volgelingen onschadelijk te maken. Het document ‘Menselijke broederlijkheid voor wereldvrede en Samenleven (4 februari 2019)  – mede opgesteld door Zijne Heiligheid Paus Franciscus en Zijne Eminentie de Grootimam van Al-Azhar Sheikh Ahmed Al-Tayeb – is een model voor interreligieuze harmonie en menselijke solidariteit.
Laten wij ons allen hierdoor inspireren en het engagement vernieuwen om samen één menselijke familie te zijn.  Laten we samen bouwen aan een verbond van vrede. Rijk in verscheidenheid, gelijk in waardigheid en rechten, verenigd in solidariteit.”

ByDirk Van de Poel

St.-Antoniusviering Edegem: fotoverslag

De St.-Antoniusviering in Edegem behoort sinds kort tot Vlaanderens immateriaal erfgoed. En we zagen dat dat goed was.

Een goedgevulde kerk, een processie die steeds maar groeit, veel volk om te kijken en mee te beleven en heel veel giften voor Gastvrij Edegem.

Een frisse maar eerder een ijskoude zondag, maar het werd al snel warmer wanneer we de Antoniuskerk
zagen vollopen. Een volle Antoniuskerk alle stoelen bezet ook in kerkmeessterbanken achteraan in de
kerk. Een mooie sfeervolle viering. Na de kerkdienst kregen de aanwezigen nog een lekker koekje in de
vorm van een varkentje dat zeer erg geapressieerd werd, hiervoor al dank aan de baksters.

Buiten aan de kerk stonden weer veel sympatisanten om de processie te volgen, muziek voorop , het beeld
van de H Antonius, en pastoor Tom met het H Sacrament samen met enkele voorgangers. Op het eind
weer muziek en vele volgers.
Dank aan iedereen die er bij was, de kerkgemeenschap is weer eens op straat geweest.

De foto’s zeggen de rest.

Klik links of recht op de foto om door te schuiven. (er zijn een 300-tal foto’s)

Met dank aan Jan Caljon en de dame die ook nog 122 foto’s ter beschikking stelde.

ByDirk Van de Poel

Lepra, tuberculose en leishmaniasis

Lepra, tuberculose en leishmaniasis zijn drie ziektes die vele slachtoffers maken. Vooral mensen die in armoede leven of zich aan de rand van de samenleving bevinden, lopen een verhoogd risico om besmet te raken. Zij hebben vaak zeer beperkte of geen mogelijkheid om bij ziekte een diagnose te laten stellen en gepaste zorg te ontvangen.

Als ze behandeld worden, zijn deze drie ziektes geneesbaar. Helaas hebben de patiënten vaak geen toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg.

Het gevolg:

Jaarlijks sterven miljoenen mensen aan tuberculose en aan verwaarloosde tropische ziektes zoals leishmaniasis.
En zonder behandeling ontwikkelen mensen met lepra levenslange, onomkeerbare misvormingen en handicaps.

Maar in het spoor van de Heilige Pater Damiaan vecht Damiaanactie tegen deze ziektes en de onrechtvaardigheid die ermee gepaard gaat.

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die zich inzet voor mensen met lepra, tuberculose en andere ziektes die vooral de kwetsbaarste bevolkingsgroepen treffen.

We sporen slachtoffers op, vaak in de meest afgelegen gebieden. We helpen hen genezen, en geven hen extra sociaal-economische hulp. Bovendien zetten we ook in op wetenschappelijk onderzoek, informeren we de bevolking, vechten we tegen het stigma rond de ziektes, en leiden we lokaal personeel op.

Damiaanactie telt meer dan duizend medewerkers. In België, maar vooral in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 99% van hen zijn lokale krachten. Zij kennen als geen ander hun land, en kunnen ons heel wat bijleren. Wij zijn onafhankelijk en gaan langetermijnprojecten aan, maar dragen de fakkel over zodra de lokale teams over voldoende middelen beschikken om de ziektes zelf doeltreffend te bestrijden.

Op 28 januari verkopen de vormelingen stiften ten voordele van Damiaanactie in het centrum van Mortsel. Daarnaast is er na de vieringen in St.-Benedictus, de basiliek en de Heiligkruiskerk een kleine verkoopstand. Alle giften zijn hartelijk welkom.

Wil jij meehelpen? stuur een mailtje naar damiaanactieantwerpen@gmail.com .

Volg in het spoor van Damiaan. Met 50 Euro red je een mensenleven!

ByDirk Van de Poel

Damiaanactie: nooit opgeven, net zoals Pater Damiaan

Het is een harde realiteit: elk jaar krijgen zo’n 200.000 mensen lepra. Met Damiaanactie proberen we die patiënten zo snel mogelijk op te sporen, vaak in de meest afgelegen gebieden ter wereld. Hoe vlugger we hen kunnen behandelen, hoe minder heftig deze vreselijke ziekte kan toeslaan.
We bieden patiënten een kosteloze behandeling en informeren de plaatselijke bevolking ook over het stigma dat deze patiënten onterecht krijgen. Want lepra is te genezen. Dat is waar we naar blijven streven: een toekomst zonder lepra en de vreselijke handicaps die het kan veroorzaken. Damiaanactie zet al sinds 1964 het werk van pater Damiaan voort. De vormelingen van Mortsel trekken rond om geld in te zamelen op zaterdagmiddag 28 januari.

In de vieringen van St.-Benedictus op zaterdag 28/1 en op zondag 29/1 de basiliek en de Heilig Kruiskerk zal speciaal aandacht aan Damiaan en Damiaanactie worden gegeven. Na elke viering kan u achteraan stiftjes kopen om Damiaanactie te steunen.

ByDirk Van de Poel

Woning gezocht! DRINGEND!

We kregen volgende dringende oproep:

Een gezin uit onze PE moest op 31/12 hun woning verlaten. Ondertussen staan ze op straat.Ze hebben 3 kindjes van 3j, 2j en 1j. Het jongste kindje heeft medische problemen.
Ze hebben tijdelijk onderdak gevonden bij de oma, maar zij woont ook in een sociale woning en ze moeten daar zo snel mogelijk weer buiten.
Het OCMW kan niet helpen, het gezin woont nog geen 5j in Mortsel.

Hebt u een oplossing? Bel even… 0487 89 08 41

ByDirk Van de Poel

Sint-Antonius: het feest komt er aan

De zondag na 17 januari is het traditioneel feest van Sint-Antonius. Dit jaar zal het feest doorgaan op zondag 22 januari. U kan er bij zijn. De viering in de kerk begint om 9u en aansluitend na de viering start de processie die door Edegem trekt en via de basiliek terugkeert naar de kerk van Sint-Antonius.

In de processie wordt het beeld van de H. Antonius gedragen door de leden van de Sint-Sebastiaansgilde. Het muziekkorps van KSA Cantincrode en de accordeonclub de Nachtegaal zullen ons muzikaal begeleiden. Het jeugdhuis ’t Varken viert met ons mee en dit jaar is voor het eerst ook het Genootschap Cantecroy uit Mortsel van de partij.

Zoals vorige jaren zamelen we weer toiletartikelen en niet bederfbare voeding in ten voordele van Gastvrij Edegem. Goederen kunnen gebracht worden aan de kerk tussen 9 en 12 uur en ook onderweg lopen de vormelingen mee met bolderkarren en kruiwagens om goederen in te zamelen.

De viering en processie van St. Antonius is een oude traditie. Die we graag mee in ere houden.

In het driemaandelijks tijdschrift   “De Drie Rozen”  van de Heemkundige Kring van ’s Gravenwezel 56° jaargang  4de trimester 2022 stond volgende interessante bijdrage:

ByDirk Van de Poel

Feestpakketten voor mensen die het moeilijk hebben

De Christelijke kerken van Mortsel (dat zijn de Protestantse gemeenschappen en onze eigen katholieke Pastorale Eenheid) hebben ondertussen al enkele jaren een project lopen waarbij we mensen die het moeilijk hebben toch een feestelijk eindejaar proberen te bezorgen.

Het eerste jaar deden we dat met een feestmaaltijd die gratis werd aangeboden. er waren meer dan 150 deelnemers. Toen kwam corona. Daardoor moesten we ons concept wijzigen. Het werden feestpakketten die we aanbieden; Niet zomaar aan iedereen. We bieden die aan aan wie het echt kan gebruiken. Ook u sponsorde mee via de aankoop van de dranken die in onze feestzakken werden gestoken: fruitsap en alcoholvrij aperitief.

Het project groet. Dat is zeker. En daardoor komt ook de roep naar een naam. We kozen de naam SAMEN en Guido ontwierp een eenvoudig logo met toch wel een duidelijke christelijke verwijzing.

De vorige jaren mochten we telkens zo’n dikke 100 pakketten verdelen. Mensen kwamen die bij ons ophalen of ze werden (tijdens de eerste coronagolf) aan huis gebracht.

Dit jaar zonder coronabeperkingen konden we meer doen. Mensen die hun pakket kwamen ophalen, ontvingen we met een tasje thee of koffie. er was muziek van een gezellige muziekgroep afgewisseld met Diaken Luc Van Hoof op piano. En de mensen bleven zitten voor een gezellige babbel en sommigen zelfs om even enkele uurtjes niet alleen te zijn.

Dit jaar konden we 135 pakketten verdelen waarmee we meer dan 460 mensen bereikten. (waarvan een dikke 150 kinderen) Het werd een dag vol menselijke warmte.

Dank aan de vrijwilligers. Dank aan elke helpende hand. Dank aan de sponsors. het is fijn om vanuit je geloof met zoveel fijne mensen te kunnen samenwerken.

We kiezen bewust om geen beelden van het ophalen of het gezellige praatmoment te delen omdat we discreet willen zijn t.o.v. de mensen die van deze dienst gebruik maken. Ook niet al onze vrijwilligers komen graag in beeld; Maar ze hebben wel een groot hart en daar gaat het om!

ByDirk Van de Poel

Naamopgave vormelingen Edegem

Zondag 18 november, een bijzondere dag voor onze kandidaat-vormelingen. In de Kruispuntviering klonk hun naam, zij stonden recht, en zo kon iedereen in de kerk zien wie er in 2023 het Vormsel zal ontvangen. Je naam opgeven, dat is voor onze jongens en meisjes geen loze belofte.
Neen, ze gaven gehoor aan verschillende acties waar ze de handen uit de mouwen staken. Zo was er “Soep op de Stoep”, er was een ruime keuze aan soep, en dat resulteerde in een mooie opbrengst voor “Welzijnszorg”. Ook hadden we hen gevraagd om kaartjes te maken en deze te voorzien van een warme wens.
De kaartjes werden afgegeven aan de bewoners van Immaculata.
Het resultaat van de kaartjes is te zien op de foto’s. En als laatste werden er 200 lekkere desserts gemaakt voor “Gastvrij Edegem”.  Voor al deze acties, een dikke merci om de oproep te beantwoorden en zo deze acties succesvol te maken.

ByDirk Van de Poel

Hebt u gehoord van de metaalactie van het Oekraïne Café te Edegem ?

Tijdens de eerste twee weken van september 2022 werd allerlei metaal en oud ijzer verzameld door vrijwilligers van het Oekraïne Café en de Oekraïense gasten te Edegem. We maakten promotie via verschillende kanalen, via de GVA, posters, sociale media, Kerk en Leven met dank aan pastoor Tom Schellekens van de Pastorale Eenheid H. Maria Magdalena Mortsel en Edegem, Hoplr. Onze actie werd gesteund door Schroothandelaar Vermetal uit Schelle, onze partner die goede voorwaarden bood. Op het einde van de actie konden we hen twee volle containers meegeven. De Universiteit Antwerpen schonk daarbovenop ook nog een container wat een totaal bedrag opleverde van zo’n €4,500.

Het bedrag werd gestort aan de organisatie België voor Oekraïne. Met dit bedrag werd een power bank Eco Flow DELTA 2 Portable Power Station ter waarde van €1,199 aangekocht. Dit is momenteel een veelgevraagd artikel in Oekraïne dat stroom kan leveren tijdens de langdurige stroomonderbrekingen als gevolg van voortdurende bombardementen op elektrische installaties in Oekraïne. De rest van het geld ging naar de aankoop van dringend medisch materiaal zoals anesthesie en krachtige pijnmedicatie, nasogastrische sondes, urinezakken, spuiten en zoveel meer waarvan een gedeelte tot nog toe lokaal geproduceerd werd in Charkiv. Deze fabriek is intussen echter gebombardeerd

Dinsdag 20 december 2022 vertrok deze lading samen met ander medisch materiaal ter waarde van zo’n €20,000 richting Lviv. De materialen werden overhandigd aan een anesthesist werkzaam bij het “Anesthesiology and Intensive Care Unit Staff of 8th Hospital” te Lviv. Zij bewerkstelligen ook de dispatch van een gedeelte van de materialen naar ziekenhuizen dicht bij het front. Nadia met Oekraïense roots, haar man Tim en Etienne uit Boechout en Dieter uit Kontich staan mede garant dat de goederen in goede handen komen.

Wilt u ook steun geven aan de Oekraïners via deze locale contacten? Dit kan altijd door te storten op Rekening belgiëvooroekraïne : BE73 9531 3254 9960 met vermelding ‘LVIV 8 Support’.

Voor meer informatie over belgiëvooroekraïne, mail Etienne Wauters @ e.wauters@skynet.be

Het Oekraïne Café Edegem werkt samen met EGRIS, de gemeentelijke raad voor internationale solidariteit, werkt aan de opvang en ondersteuning van onze Oekraïense gasten in Edegem en ondersteunt de organisatie belgiëvooroekraïne van Boechout.

Voor meer informatie over het Oekraïne Café Edegem, mail Wilfried Van Bouwel @  vzwnosissa@hotmail.com

ByDirk Van de Poel

Iedereen digitaal een impressie, een engagement … 14 december 2022

“Als je ergens gewoon een koffietje wil drinken, moet je er al veel voor over hebben, met zo’n QR-code. Je moet een smartphone hebben en
internet, dat is toch hoogdrempelig.”
getuigenis signaaldag Antwerpen

En daarover hebben we ons met een ploeg mensen uit onze pastorale eenheid een hele avond over geborgen. Wat voor problemen brengt onze digitale wereld aan de meest kwetsbare van ons mee.

O ja, de smartphone hebben de meesten al wel. maar hoe gebruiken, wat maakt het zo moeilijk, …

Eerlijk… soms moesten we zelf toegeven dat het ons allemaal wat moeilijk is.

Maar er was ook engagement… Wij zijn ook snel met QR-codes, formulieren om digitaal in te vullen, …

Maar een goede babbel, een telefoontje en een bezoek om iemand echt te helpen, doet nog steeds veel meer deugd en is zoveel menselijker.

Dankjewel Rita Boeren voor de eyeopener. We hebben veel geleerd.
We gaan ermee aan de slag!