Category Archive Diaconie

De Babbelkar komt ook deze zomer naar je toe

Ook deze zomer komt de Babbelkar naar zijn vertrouwde plekje aan het Sint-Goriksplein.

Je vindt ons daar op:

  • 8 juli
  • 22 juli
  • 19 augustus
  • 9 september
  • 23 september

Telkens van 14.00 u. tot 16.00 u.
Iedereen altijd hartelijk welkom voor een gezellige babbel, een gratis koffie of thee en zelfgebakken koekjes. Maar natuurlijk vooral om elkaar te ontmoeten.

Op 5 augustus zijn we er even tussenuit wegens vakantie van onze vrijwilligers.

Wil jij graag meedoen met de Babbelkarploeg? Geef gerust een seintje op 0487 89 08 41.

Oekraïneproject met goed nieuws!

ZEER GOED NIEUWS over onze ‘kerkdeuractie’ in Edegem en Mortsel: Grote DANK aan GOD en aan eenieder die hiertoe heeft bijgedragen.

Want bij de organisatie van een dergelijke actie in ALLE kerken van de twee gemeenten van onze pastorale eenheid ‘H. Maria Magdalena’ komt er heel wat kijken. Maar met grote vreugde mogen we u melden dat Jezus’ GEEST van solidariteit met de meest-kwetsbaren, in casu met de zeer talrijke burgerlijke en militaire slachtoffers in deze verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, sterk leeft bij de kerkgangers in Edegem en Mortsel. Dit blijkt uiteindelijk uit het mooie eindresultaat van deze actie: 1.774  euro! Daarnaast gaf het fonds diaconie nog 1000 euro wat het totaal brengt op 2774 euro.

Nogmaals van harte gefeliciteerd voor jullie WERKDADIG geloof of medeleven. Laten we nooit vergeten dat God zich geïdentificeerd heeft met wie zoveel moeten missen, dichtbij en ook veraf, niet alleen op materieel maar ook op spiritueel vlak.

Laten we Gods LIEFDE steeds actiever worden in ons en door ons naar wie op ons een beroep doen!

Liliane

Oproep: Wie gaat mee op stap voor “In de Buurt”

Op 24 en 25 augustus doet de St.-Jozefparochie in Mortsel zijn jaarlijkse inzamelactie voor ‘In de Buurt VZW’. Ook dit jaar gaan we de straat op en halen huis aan huis allerlei etenswaren en hygiëneproducten op. Katrien onze trouwe voortrekker zoekt nog enkel helpers. Mensen die jong van hart zijn en die mee op pad gaan om de goederen in te zamelen. Succes verzekerd, want in de wijk Savelkoul staat men klaar met heel wat spullen.

Neem contact op met de PE op peheiligemm@gmail.com
Of bel even met onze diaconie telefoon 0487 89 08 41

Katrien neemt dan zelf contact op om concreet af te spreken!

Troostbanken

Wie deze zomer doorheen Mortsel wandelt zal op zijn pad een drietal TROOSTBANKEN tegenkomen.

De werkgroep rouwzorg ‘DE WITTE VLINDER‘ kon bij het stadhuis 3 banken adopteren.   Op het Meerminneplein, in ’t Parkse en bij de begraafplaats nodigen de banken uit om tot rust te komen, stil te staan bij eigen pijn of te luisteren naar het verdriet van de anderen.

Empatisch luisteren is luisteren met het hart .

Hopelijk zullen deze banken met het logo:’ De Witte Vlinder, Hemel en Aarde opnieuw verbonden’ en vermelding van de naam van onze Pastorale Eenheid, uitnodigen om bij jezelf en de andere thuis te komen, te luisteren en beluisterd te worden om dan opnieuw de moeizame weg van rouw en verdriet verder te gaan.

Wie graag met een vrijwilliger van De Witte Vlinder wil spreken kan contact opnemen klik HIER!  Of bel naar het diaconienummer : 0487 89 08 41

Samana ging op bedevaart

Vrijdag 24 mei, een natte namiddag, gingen we met een veertigtal leden op bedevaart in onze eigen gemeente. We kregen niettemin gezelschap van enkele Femmaleden en toevallige passanten, waaronder een OKRA-lid van Mortsel. Voorganger Luc Van Hoof begeleide onze viering en organist Rob Gillé zorgde voor muzikale ondersteuning. We verzamelden aan de kant van het grote Mariabeeld en brachten met bloemen en mooie teksten hulde aan deze Moeder der moeders. Luc verklapte dat hij niet zo’n intense band heeft met Maria maar gaf te kennen dat hij in de meimaand een tientje aan de grot bij mooi weer komt bidden. Dan komt hij tot rust, tot stilte. Soms vraagt hij haar wat hij kan doen voor anderen. En andere keren vraagt hij of Zij voor ons wil bidden…

Door de regen beslisten we om niet naar de grot te gaan en bleven we in de kerk voor de Mariahulde met een kaars en voorbeden. Na de viering konden we via een eventueel ommetje langs de grot naar sporthal Den Willecom gaan voor een gezellig samenzijn met pannenkoeken. We zagen vele blije gezichten en kregen te horen dat het een mooie viering was, ook vanwege de Femmaleden. We zullen volgend jaar zeker trachten om dit weer samen te organiseren en hopen dat we dan wél naar de grot zullen kunnen gaan.    

Hier zijn we met onze jaarlijkse KERKDEURENACTIE!

Even uitleggen waarin deze actie, welke al meer dan 20 jaren in Edegem bestaat en recent, sinds de pastorale fusie met alle kerken in Mortsel ook daar plaats vindt. De benaming verwijst naar de kerkdeuren. Inderdaad, onze OPE-vrijwilligers zullen bij de weekendvieringen op 8 en 9 juni van dit jaar postvatten aan alle kerkdeuren. Bij het binnenkomen zal aan de kerkgangers een omslag overhandigd worden waarin men zijn gift kan steken en die men bij het verlaten van de kerk kan deponeren in een mandje van een van onze vrijwilligers. Voor wie geen cent meer op zak heeft, geen nood. Men kan de omslag, waarop het rekeningnummer van het Oekraïne-Project-Edegem staat, meenemen en zo zijn financiële steun overmaken.

Waarvoor dient deze kerkdeurenactie?  De opbrengst ervan zal eerst besteed worden aan (de hoge transportkosten voor) NOODHULP voor de oorlogsslachtoffers en de meest kwetsbaren in Oekraïne. Verder worden we geconfronteerd met de vraag om ons jarenlange project van thuiszorg – voor alleenstaande behoeftigen boven de 80 jaar – niet op te geven.

Storten kan op het rekeningnummer: BE40 8803 5555 5163 op naam van Oekraïne-Project-Edegem.

Bij voorbaat van harte dank voor uw medeleven en vrijgevigheid. Meer info:  liliane.bollaerts@outlook.be ofwel tel. 03 288 73 65

SAMANA STEMT MET ZORG, JIJ TOCH OOK? StemZorgvuldig

Weet jij nog niet op wie je gaat stemmen voor de verkiezingen van 2024? Samana vzw lanceert StemZorgvuldig, een stemhulp die de partijstandpunten over zorgthema’s in kaart brengt.

Deze stemhulp werd wetenschappelijk begeleid door Dave Sinardet, professor politieke wetenschappen aan de VUB, en ontwikkeld door Tree Company.

Scan de QR-code of klik HIER en ontdek welke Vlaamse partij het meest aansluit bij jouw opinies rond zorg.

Trefdag Attent, thema VREDE! Jij komt toch meedoen?

Het kan jaren duren, decennia zelfs, maar het is waar: enkel door de dialoog te beginnen, kan je van geweld gaan naar rechtvaardige vrede. Ook in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne lijkt de kans op gesprek verder af dan ooit. Maar op het slagveld zal het zeker niet gebeuren. Hoe dan wel beginnen bouwen aan vrede? Hoe dit visioen iets dichter brengen? Pax Christi Vlaanderen gaat met ons mee op zoek naar mogelijke sporen. Tegelijk hebben we ook aandacht voor vormen van “kleine vrede”, als niet te miskennen bouwsteen. Waar we ook zijn, werken en leven: vrede blijft altijd weer kwetsbaar. De Trefdag zet ons in beweging!

Programma:

12.30 uur:  Ontvangst met broodjesmaaltijd. Ga ook creatief aan de slag door alvast aan ‘vrede te vouwen’. Je kan dat ook vooraf doen! Breng je mooiste papieren vredesduifjes mee. Ze krijgen een plekje bij het het vredesteken vooraan in de zaal. Zo bouwen we samen symbolisch vrede. 

13.15 uur:  Start met welkomstwoord door Luc Braekmans, voorzitter Attent.

13.30 uur:  Tom Sauer, professor internationale politiek UAntwerpen en Annemarie Gielen, Bewegingswerker Conflictregio’s bij Pax Christi Vlaanderen bekijken ieder vanuit de eigen specialisatie de oorzaken van het conflict in Oekraïne en de actualiteit. Zowel geopolitieke feiten als pacifistische krachten van onderuit spelen een rol. 

14.15 uur:  Koffiepauze – Gelegenheid om vragen in te dienen voor de sprekers.

14.35 uur:  Jouw vraag voorgelegd aan Tom Sauer en Annemarie Gielen.

14.55 uur:  Start van de werkwinkels. Keuze uit vijf werkwinkels: meer info klik HIER!

15.50 uur:   Getuigenis van onze bisschop Johan Bonny over zijn bezoeken aan oorlogsgebieden.

16.30 uur:   Slotwoord gevolgd door netwerkmoment met ‘peace of cake’ met fruitsap, koffie/thee, water.

17.00 uur:    Einde van de Trefdag. Neem een vredesduifje mee naar huis om het aan iemand door te geven!  

Inschrijven: via dit online formulier

Film

Wil jij zien hoe onze pastorale eenheid bruist van leven. Hoe wij trachten een levende gemeenschap van Christenen te zijn? Bekijk dan zeker deze film die we lanceerden op de toekomstavond van 29 april. De film werd samengesteld uit beeldmateriaal dat door talloze vrijwilligers werd aangebracht. Waarvoor dank. Ons archief groeit; Heb jij beeldmateriaal? Stuur het gerust door. Ook ons archief is een levend archief.

Geniet ervan!

Dan toch een geslaagde start van onze babbelkar

Maandag 15 april ..; dat was het plan om onze nieuwe activiteit op te starten.

Maar de weergoden hebben er écht last minute anders over beslist.  Een hevige storm juist op het middaguur en de voorspellingen van enorme hagelbuien en een scherpe koude wind kort na de middag deden ons beslissen om noodgedwongen onze eerste ontmoetingen te verdagen naar 29 april.

En ja, die maandag, vergezeld van een stralend lentezonnetje, kwamen we tegen 14 uur aan op het Sint Goriksplein van Edegem. Isabel gepakt en gezakt met een bakfiets volgeladen met een tafeltje en stoeltjes. Ook voor lekkere koffie en thee was gezorgd. Al snel was er een aangenaam contact met enkele passanten. En we kregen alle lof voor dit diaconie-initiatief. Een oudere dame, vergezeld met haar dochter, had de uitnodiging op de eerder gebuste flyers duidelijk begrepen; ze namen plaats op de stoeltjes

En zo waren we echt gestart. Zo passeerde er nog een man die bedroefd was; zijn huisdiertje was die voormiddag gestorven. We konden hem opbeuren met een warme drank en een goede babbel. Een goede, opbeurende  en/of een ontspannende babbel; dat is het opzet van ons initiatief.

Rond 16 uur hebben we, geheel voldaan en met een warm hart tafeltje en stoeltjes opnieuw in de bakfiets geladen met de zekerheid op maandag

Iedereen maar vooral wie zin heeft in een hartige babbel is meer dan welkom (voorlopig) op het Sint Goriksplein te Edegem op 13 mei, 27 mei en wellicht veertiendaags, elke maandagnamiddag (14 uur – 16 uur).