Category Archive Diaconie

Trefdag van Attent

Neem jij ook deel aan de Trefdag van Attent? De dag vindt plaats op zaterdag 25 mei vanaf 12.30 uur (start om 12.30 uur met broodjes) in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle

Deze dag wordt eenmaal per jaar ingericht en weet telkens een tachtigtal deelnemers actief op het terrein van solidariteit en diaconie aan te spreken. Dat zal zeker ook zo zijn voor het thema van dit jaar: “Hoe bouwen aan vrede?”. Voor de inhoud werken we samen met Pax Christi Vlaanderen.

De dag vindt plaats op zaterdag 25 mei vanaf 12.30 uur (start om 12.30 uur met broodjes) in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle. 
 
De oorlog in Oekraïne staat centraal in de inbreng van professor internationale politiek Tom Sauer en van Annemarie Gielen van Pax Christi Vlaanderen. Ze gaan in op zowel geopolitieke feiten als op pacifistische krachten aan de basis. Na hun gezamenlijke inleiding nemen ze ook elk een workshop voor hun rekening.
 
We hebben ook volop aandacht voor de ‘kleine vrede”: hoe kunnen we zelf in conflicten aan vrede bouwen? Hiervoor kan je terecht in twee workshops.
 
We vroegen ons ook af hoe het werk van een legeraalmoezenier er in deze tijden uitziet. Kan ook daar aan vrede worden gebouwd en hoe dan? Legeraalmoezenier Erwin Vilain komt het graag vertellen.
 
Tenslotte geven we het woord aan onze bisschop, die ook al enkele malen een bezoek bracht aan oorlogsgebieden.
 
Met dit programma zijn we er van overtuigd dat de Trefdag ieder van ons in beweging zet en de hoop sterkt dat vrede mogelijk en nodig is. Hopelijk wil jij daar een deel van zijn!
 
Inschrijven kan vanaf nu via dit formulier, waarin je aangeeft welke werkwinkel je wil volgen en je ook de gegevens vindt voor het betalen van het deelnamegeld van 15 euro (Je kan ook een attest van deelname bekomen). 

Inschrijven? Klik HIER!

Een precieze omschrijving van de vijf workshops vind je op de website van Attent: klik hier voor het volledige programma.

En waag je ook een poging om een vredesduif uit papier te leren vouwen? Het instructiefilmpje vind je ook op onze website. Veel succes en graag tot 25 mei in Malle!

Gevonden: woning

Al maanden waren we met Levensadem op zoek naar een woning voor een gezin (moeder en kinderen). Het was niet eenvoudig maar het is gelukt; Dank aan allen die mee zochten, meedachten, meehielpen. Iemand een thuis kunnen bieden is een van de mooiste dingen die je voor een mens (een gezin) kan doen.

Gezocht … vervoer met een groot HART

Een dame uit de Liersesteenweg (dichtbij het gemeentehuis) zoekt vervoer om ’s zondags naar de viering van 11 uur in Heilig Kruis te gaan. Wie kan of kent iemand waaraan we het kunnen vragen?
Ze is lid van de mindemobielencentrale maar daar vonden ze geen chauffeur. Geef een belletje op de diaconietelefoon! 0487 89 08 41

Een kleine moeite een groot plezier en een grote gemeenschap!

UITNODIGING voor 7 mei 2024 vanwege het Oekraïne-Project-Edegem vzw

Geïnteresseerd in een spiritueel aanbod, gratis, om stand te houden in deze moeilijke tijd?

Dan is dit beslist een niet te missen bijeenkomst, gratis, op dinsdagavond, 7 mei, om 19.30 u. in de St.-Jozefkerk, Molenveldlaan 2, 2650 Edegem.

Heb je het soms moeilijk met de zovele onheilsberichten, die je bereiken via ontelbare sociale media?
Of met al de veranderingen, in een ontzettend snel tempo, vooral door de digitale revolutie, waaraan niemand kan ontsnappen?
Of omdat je je zo eenzaam voelt, zelfs al heb je misschien zovele relaties?
En je kan dit lijstje zelf nog aanvullen met misschien nog zoveel andere persoonlijke problemen.

Aarzel niet om eens in te gaan op dit spiritueel aanbod, al was het maar uit weetgierigheid. Het kost je geen cent, alleen een kleine inspanning.
En denk eraan: een gezonde(re) geest kan bijdragen tot een gezond(er) lichaam! IEDEREEN is WELKOM!

Om 20.15 u. komen we samen – met wie dit wensen – ineen lokaal van De Schrans (vlak naast de kerk).Het Davidsfonds Mortsel-Berchem zal ons dan de opbrengst van de tweedehands weekendverkoop van boeken en platen officieel overhandigen. Deze werd op 17 en 18 februari ll. georganiseerd ten voordele van ons Oekraïneproject voor hulp aan de oorlogsslachtoffers en mest-kwetsbaren IN Oekraïne.

MORTSEL-DORP CONCERT/ORFEO Een onvergetelijke Vivaldi!

Zondag 14 april. Meer dan 150 muziekliefhebbers waren opgedaagd voor het concert van het Grand String Trio, viool, altviool en cello, dat de vier seizoenen van Vivaldi bracht. En of ze gelijk hadden, die kunstminnende mensen, want het werd weer eens een prachtig muzikaal gebeuren! Het doet zo’n deugd om die gekende stukken nog eens live mee te maken!

Vivaldi en de vier seizoenen

Vivaldi schreef bij deze vierdelige reeks muziekparels ook per onderdeel een korte beschrijvende beschouwing. Het Trio had daartoe actrice Nira De Groof uitgenodigd om ze voor te lezen. Prachtige afwisseling! Het ensemble kreeg dan ook aan het eind een staande ovatie. Indrukwekkend, hoe drie mensen ons een heel orkest kunnen doen vergeten!

Decor

Behalve de mooie bloemstukken was ons decor deze keer nog uitgebreid met een vierdelige kunstfotoreeks van Mortselaar Geert Deilgat: vier maal eenzelfde boom, die de seizoenen in beeld brengt.

Goede doel

Na het concert kon de stuurgroep zoals gebruikelijk weer een cheque van 750 euro overhandigen aan Dirk, de afgevaardigde van In de Buurt vzw. Wekelijks worden door deze organisatie meer dan 140 gezinnen ondersteund met pakketten op maat.

Nabeschouwingen

De gratis receptie na het concert gaf het publiek de kans om contact met de artiesten te hebben, de foto’s van de boom van naderbij te bekijken, én de teruggekeerde schilderijen in de kerk te gaan bewonderen.

Het was weer goed geweest! Op naar het 12e seizoen. Daarover later bericht.

De babbelkar komt naar je toe.

Kom jij meedoen? Iedereen hartelijk welkom!

We kunnen nog enkele helpende handen gebruiken. Om mee een babbel te doen, koffie en thee te verdelen, gezelligheid te maken, …

Heb jij zin? Bel 0487 89 08 41!

Daar is de lente, …. daar is onze babbelkar, …..

Inderdaad, de lente is aangebroken; hopelijk is de zon weer voldoende van de partij.

Mocht dat niet zo zijn; ze schijnt zeker in het hart van onze diaconieploeg..

We houden ze niet stilletjes voor ons maar willen de warmte ervan delen met jullie. Met onze mobiele babbelkar komen we naar buiten. We wensen jullie te ontmoeten bij een warme babbel waarbij een koffietje niet mag ontbreken.

Dit betekent concreet dat we onze bakfiets volstouwen met een tafeltje, wat plooistoelen en warme dranken. We plaatsen ons in een eerste fase aan het Sint Goriksplein te Edegem en komen daar veertiendaags telkens op een maandagnamiddag. Onze eerste afspraak is maandag 15 april van 14 uur tot 16 uur.

Daar is de lente, de tijd van binnen zitten heeft nu lang genoeg geduurd; kom naar buiten en geniet met ons van een babbeltje bij een warme tas koffie of thee.

Tot 15 april (14 uur – 16 uur) op het Sint Goriksplein te Edegem.

De diaconieploeg

Wereldtuberculosedag op 24 maart

.

Tuberculose, of tbc, is een besmettelijke ziekte die vooral de longen aantast. De voornaamste symptomen zijn een hardnekkige hoest, hoge koorts en gewichtsverlies. Tuberculose is dodelijk: zonder medische hulp overlijdt meer dan de helft van de mensen met tbc. Om mensen te genezen en de ziekte een halt toe te roepen, hebben we dringend meer middelen nodig

3 miljoen mensen missen
essentiële medische hulp Elk jaar raken wereldwijd meer dan 10 miljoen mensen besmet met tuberculose. Vooral personen in kwetsbare omstandigheden lopen risico om zwaar ziek te worden. Enerzijds spelen omgevingsfactoren een rol, zoals mensen die in sloppenwijken leven, mijnwerkers of zorgverleners.

Anderzijds lopen personen met een zwakke gezondheid gevaar, bijvoorbeeld mensen met hiv of diabetes, mensen die ondervoed zijn, of jonge kinderen. Een op drie, of 3 miljoen mensen, heeft geen toegang tot medische zorgverlening en krijgt dus nooit een diagnose. Weerzinwekkend, zeker als je weet dat één persoon gemiddeld 10 anderen aansteekt.

Damiaanactie strijdt tegen tuberculose in 14 landen, waaronder België. Lokale teams sporen mensen met tuberculose op en begeleiden hen tijdens de lange, uitputtende behandeling.

Tuberculose: ook in België

Tuberculose is geen ver-van-ons-bedshow. Ook in België treft tbc jaarlijks zo’n 900 mensen. Het gaat vooral om mensen die in armoede leven of geen dak boven het hoofd hebben. Zij kunnen zich vaak geen medische hulp veroorloven. In samenwerking met Brusselse partners BELTA en Vrienden van het Huizeke voorziet Damiaanactie sociale ondersteuning aan mensen met tbc in financiële moeilijkheden.
Dak- of thuisloze mensen met tuberculose mogen gratis verblijven in een studio. Dat is essentieel om hun behandeling structureel te blijven volgen. Daarnaast geven we ook psychosociale en budgetbegeleiding. We proberen om samen met hen een netwerk uit te bouwen van organisaties en diensten, zodat ze hun leven weer op de rails krijgen,” aldus Andy Vandermeersch, maatschappelijk werker bij Vrienden van het Huizeke.

Wil je meer weten over Tuberculose in België, Klik HIER!

Zo ziet het werk van Damiaanactie er in Afrika, Azië en Latijns-Amerika eruit:

  • Actieve opsporingscampagnes in regio’s waar tbc veel voorkomt
  • Sensibilisatie van de bevolking, ontkrachten van misvattingen en vooroordelen
  • Gratis medische hulp en medicijnen, opvolging tijdens de behandeling (6 tot 12 maanden)
  • Ondersteuning aan families in nood, zoals voeding, schoolbeurzen of beroepsopleidingen
  • Wetenschappelijk onderzoek naar behandelingen en resistente vormen van de ziekte

Wil je meer weten over Tuberculose vandaag? Klik HIER!

Steun onze strijd tegen ziekte

Om de strijd tegen tuberculose verder te zetten, hebben we jullie hulp hard nodig. Doe vandaag nog een genezende gift.

Ik doe een gift

PRIESTER EDWARD POPPEJAAR

Bij een Jubileumjaar hoort ook een jubileumboek.

Dat boek zal in de lente, op 1 mei 2024 het licht zien en is van de hand van Edward Janssens, rector van het heiligdom van de zalige Poppe te Moerzeke.

Het bevat een bondige biografie van Edward Poppe volgens een origineel concept aangevuld met teksten uit de pen van Poppe zelf.

Het boek in veelkleurendruk zal worden uitgegeven door de goede zorgen van uitgeverij Betsaïda en zal simultaan in 3 talen verschijnen: Nederlands, Frans en Engels. De uitstraling van de zalige Edward Poppe beperkt zich immers niet tot het Nederlandse taalgebied.

U kan van nu intekenen op het boek!

De voorintekenprijs bedraagt : 25 euro – de verkoopprijs : 30 euro.

De intekenaars zullen opgenomen worden in de bijlage van het boek.

Intekenen kan tot en met 25 maart 2024. Stuur een mailtje naar: priester.poppe@edpnet.be 

Gewenste taal:     Nederlands/Frans/Engels

Ik ga akkoord dat mijn naam opgenomen wordt in de lijst van de voorintekenaars,
en stort het voorziene bedrag op rekening: BE63 4423 0010 6108
van: Priester Edward Poppecomité, Kasteellaan 1A, 9220 Moerzeke

OP ZOEK NAAR EEN WOONST. DE TIJD DRINGT VOOR 1 MAART! HELP HELP HELP! We zijn te laat! Het gezin leeft op straat!

We helpen een alleenstaande invalide moeder met 5 kinderen om een woning te vinden. Eind januari is ze uit haar huis gezet, het huis is onbewoonbaar verklaard. Op dit moment logeert ze bij een vriendin in moeilijke omstandigheden maar daar kan ze ook niet blijven. Ze zoekt een woning met 3 slaapkamers , het maakt niet uit waar…

Een idee, een voorstel? Bel snel! Het is HEEL dringend!

Mensen kunnen met ons contact opnemen: 0485 62 86 39.