Category Archive Bisdom Antwerpen

Volwassenen en jongeren uit onze PE gevormd in de Pinksterviering in de kathedraal

Iedereen heeft ze wel gezien. De drie jongelui die dit jaar het volwassenen/jongerentraject volgden als vormeling; Ze kwamen meevieren in onze zondagskerken en kregen van pastoor Tom een aangepast vormend traject dat ze maandelijks bij ‘IederEEN vurig verbonden’ beleefden.

Zondag 19 mei was voor hen de grote dag. Ze mochten hun vormsel ontvangen van onze bisschop Johan Bonny in de kathedraal in Antwerpen. Het werd een mooi stemmige en ook wel lange vieringen met meer dan 50 vormelingen uit gans ons bisdom. Alle vormelingen, die verspreid over gans de overvolle kerk zaten, droegen een witte sjaal. Een mooi teken. Allemaal mensen van 14 tot meer dan 40 die voor het vormsel kiezen. Mensen van overal die in onze kathedraal samen kwamen omdat ze de oproep van Pinksteren hadden gehoord en begrepen.

Een dikke proficiat aan de drie vormelingen en hun familie.

Trefdag Attent, thema VREDE! Jij komt toch meedoen?

Het kan jaren duren, decennia zelfs, maar het is waar: enkel door de dialoog te beginnen, kan je van geweld gaan naar rechtvaardige vrede. Ook in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne lijkt de kans op gesprek verder af dan ooit. Maar op het slagveld zal het zeker niet gebeuren. Hoe dan wel beginnen bouwen aan vrede? Hoe dit visioen iets dichter brengen? Pax Christi Vlaanderen gaat met ons mee op zoek naar mogelijke sporen. Tegelijk hebben we ook aandacht voor vormen van “kleine vrede”, als niet te miskennen bouwsteen. Waar we ook zijn, werken en leven: vrede blijft altijd weer kwetsbaar. De Trefdag zet ons in beweging!

Programma:

12.30 uur:  Ontvangst met broodjesmaaltijd. Ga ook creatief aan de slag door alvast aan ‘vrede te vouwen’. Je kan dat ook vooraf doen! Breng je mooiste papieren vredesduifjes mee. Ze krijgen een plekje bij het het vredesteken vooraan in de zaal. Zo bouwen we samen symbolisch vrede. 

13.15 uur:  Start met welkomstwoord door Luc Braekmans, voorzitter Attent.

13.30 uur:  Tom Sauer, professor internationale politiek UAntwerpen en Annemarie Gielen, Bewegingswerker Conflictregio’s bij Pax Christi Vlaanderen bekijken ieder vanuit de eigen specialisatie de oorzaken van het conflict in Oekraïne en de actualiteit. Zowel geopolitieke feiten als pacifistische krachten van onderuit spelen een rol. 

14.15 uur:  Koffiepauze – Gelegenheid om vragen in te dienen voor de sprekers.

14.35 uur:  Jouw vraag voorgelegd aan Tom Sauer en Annemarie Gielen.

14.55 uur:  Start van de werkwinkels. Keuze uit vijf werkwinkels: meer info klik HIER!

15.50 uur:   Getuigenis van onze bisschop Johan Bonny over zijn bezoeken aan oorlogsgebieden.

16.30 uur:   Slotwoord gevolgd door netwerkmoment met ‘peace of cake’ met fruitsap, koffie/thee, water.

17.00 uur:    Einde van de Trefdag. Neem een vredesduifje mee naar huis om het aan iemand door te geven!  

Inschrijven: via dit online formulier

Mgr. Johan Bonny u graag uit om deel te nemen aan deze Mariale meibedevaart

Traditiegetrouw is de maand mei toegewijd aan Maria. Ons bisdom heeft een bijzondere band met Maria: zij is de patrones van het bisdom, de kathedraal en de stad Antwerpen. Daarnaast zijn heel wat parochies in ons bisdom aan haar toegewijd.

Kapelletjes en bedevaartsoorden worden in de maand mei dan ook extra feestelijk versierd. 

Dit jaar organiseren wij in ons bisdom op één plek een Mariale meibedevaart met als thema “Wees gegroet, Maria”. Mgr. Johan Bonny u graag uit om deel te nemen aan deze bedevaart op woensdag 15 mei 2024 om 14 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal.

Hij zal er voorgaan in een feestelijke eucharistieviering, in concelebratie met de vicarissen, de dekens en de aanwezige priesters. Na de viering is er gelegenheid om nog even na te praten bij een kopje koffie. Het einde is voorzien tegen 17 uur. Een opname van de viering zal achteraf beschikbaar komen.

Dank om vóór 6 mei 2024 te laten weten of u zal deelnemen. U kan uw inschrijving, bij voorkeur via email, bezorgen aan meibedevaart@bisdomantwerpen.be (of telefonisch via 03 500 00 18). 

Om organisatorische redenen vragen we om bij uw inschrijving de volgende informatie door te geven:

* de naam van uw groep of voorziening, of naam en voornaam als u ten persoonlijke titel wenst deel te nemen

* naam, emailadres, telefoonnummer van de contactpersoon

* aantal deelnemers; voor personen met een rolstoel voorzien we een voorbehouden ruimte, gelieve hen daarom apart te vermelden

* hoeveel mensen graag de ziekenzalving willen ontvangen

* hoe u de verplaatsing naar de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal maakt: met de auto of minibus of autocar.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

“VAN ABBA TOT ZONDEBOK” Bijbelse oefening in dialogeren

Van 25 april tot 6 juni 2024 wordt in Antwerpen een ‘Bijbels leerhuis’ georganiseerd door de Antwerpse Diocesane Werkgroep Bijbel (DWB) en de Antwerpse contactgroep voor joods-christelijke betrekkingen (ACJCB). Uitgangspunt is het boek Van Abba tot Zondebok (Uitgeverij Halewijn, 2019). Daarin worden 57 bijbelse woorden of begrippen behandeld die essentieel zijn voor ons geloofsverstaan maar die vaak uitgelegd worden ten koste van het jodendom. Het boek is de neerslag van een debat tussen joden en christenen dat in Duitsland gedurende drie jaar plaatsvond. Elk bijbels woord of begrip wordt besproken volgens een drieslag: (1) probleemstelling (‘Wat loopt er hier fout?’), (2) analyse (‘Hoe moeten we dit woord in zijn juiste bijbelse betekenis interpreteren?’) en (3) perspectieven (‘Wat betekent dit nu voor onze catechese en verkondiging van vandaag?’).

In dit ‘leerhuis’ zullen tijdens elke samenkomst drie trefwoorden behandeld worden (analyse, verdieping, gesprek), zodat in totaal 18 fundamentele bijbelse begrippen de revue zullen passeren vanuit het oogpunt van de joods-christelijke dialoog. De begeleiding is in handen van Jean Bastiaens, David Godecharle, Rik Hoet en Danny Rouges.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Theologisch en Pastoraal Centrum (TPC), Groenenborgerlaan 149 te Antwerpen (ruime parkeergelegenheid ter plaatse) op de donderdagen 25 april, 2, 16, 23 en 30 mei en 6 juni 2024, telkens van 20 tot 21:30 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van 10 euro per samenkomst (koffie en syllabus inbegrepen). De zes avonden vormen een geheel maar men kan er ook voor kiezen om slechts één of enkele van de avonden te volgen. Meer informatie bij david.godecharle@bisdomantwerpen.be, inschrijven bij els.want@bisdomantwerpen.be.

Misdienaarsdag komt eraan!

Jongeren uit 6 pastorale eenheden van het dekenaat Kempen-West slaan de handen in elkaar voor de allereerste misdienaarsdag van Kempen-West. Deze zal plaatsvinden in Hove gespreid over de kerk van Sint-Laurentius en de middelbare school Regina Pacis op woensdag 1 mei. Om 16u zorgen we voor een hoogtepunt met een mooie processie en eucharistieviering. De processie zal lopen van Regina
Pacis naar Hove Sint-Laurentius. Kom ons zeker aanmoedigen en genieten van de
eucharistieviering in de kerk.

Groet van de misdienaars: Thomas (PE Immanuel), Liesbeth (PE Sint-Salvator), Valérie (PE Heilige Gummarus en Zalige Beatrijs) en Michiel (PE Heilige Maria Magdalena)

Boodschap van onze bisschop Johan Bonny

Week van de Vrijwilliger 2024: boodschap van de bisschop: vrijwilligerswerk is een ontdekkingsreis? Veel dank aan iedereen die zich als vrijwilliger in ons bisdom Antwerpen dagelijks inzet!

Dekenale conferentie

We willen je nog even herinneren aan de Dekenale conferentie van ons Vicariaat Kempen waarop iedereen van harte is uitgenodigd. Laat even weten als jij meedoet.

via email: vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be
of via het nummer 03 500 00 18,
ten laatste tot 28/2/2024 voor Geel en tot 6/3/2024 voor Hove.
Deelname is gratis. Een vrijblijvende gift mag.
De kosten voor deze conferenties worden gedragen door de dekenale fondsen voor kerkopbouw.

Missiecongres in Brussel 15, 16 en 17 maart

Beste mensen,
We weten het allemaal, er is dringend nood aan een nieuwe evangelisatie van de wereld, van ons land, van onze parochie. Dit is waar paus Franciscus ons aan herinnert wanneer hij ons aanspoort om onze huizen en kerken te verlaten en naar degenen te gaan die aan de drempel van onze kerken staan, wachtend ofzoekend, aan de rand, zoals hij zegt. Ja, alles goed en wel, maar hoe moet je dat doen? Wie kan ons begeleiden of helpen? Welke middelen moeten worden ingezet? Hoe kunnen we het Evangelie voorstellen of aanbieden in de hedendaagse samenleving?

Het Missiecongres dat op 15, 16 en 17 maart in de Basiliek van Koekelberg in Brussel plaatsvindt, wil
iedere christen, ongeacht zijn origine, concrete ideeën daarvoor aanreiken.
Door alle christenen, van alle generaties, Franstaligen en Nederlandstaligen, samen te brengen in een gemeenschap, moet het een plek worden voor het delen van concrete ervaringen op het terrein, waar iedereen de inspiratie en bemoediging kan opdoen die hij of zij nodig heeft.

Hoe doen we dit?
Wel, door het aanbieden van workshops, conferenties en rondetafelgesprekken omtrent een aantal thema’s die te talrijk zijn om hier op te noemen, maar jullie vinden ze op de website van het Congres, waarvan je het adres vindt op de folder die je aan het einde van de mis van mij kan ontvangen.

En het gebed dan?
Natuurlijk zullen we elkaar ook ontmoeten om te bidden en om onze vreugde over het geloof in God te delen tijdens een keuze aan wakes op vrijdag- en zaterdagavond. Natuurlijk ook als we allemaal samen zijn tijdens de missen die met onze bisschoppen worden gevierd, en persoonlijk wanneer we dat willen in de tent voorbehouden voor aanbidding.

Het Missiecongres is een evenement dat wordt gedragen en georganiseerd door leken zoals u en ik, van alle generaties. We hebben jullie nodig om het bekend te maken en om ons te helpen bij de organisatie ervan.
Kom na de zegen naar mij met je vragen en dan kan ik jullie ook flyers meegeven voor mensen waarvan je denkt dat ze geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Je kan ons ook terugvinden op onze website
www.missiecongres.be en je kunt je nu reeds inschrijven voor deelname of als vrijwilliger.
Op 15, 16 en 17 maart staan de deuren van de basiliek dan ook wagenwijd voor je open! Bedankt en een
fijne dag gewenst!

Vicaris stelt voor het eerst zijn indrukwekkende verzameling van 500 kerststallen tentoon

Via het Nieuwsblad bereikte ons volgende info. Echt de moeite.

Onze Vicaris Wim Selderslaghs verzamelt al ruim dertig jaar kerststallen. Zijn enorme collectie is in de loop van december te bewonderen. En er zijn echt wel uitzonderlijke stukken bij.

Klik op de link voor het filmpje: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20231206_94043929

Lees het artikel in het Nieuwsblad online klik HIER!

Vroege uitnodinging: dekenale conferenties van 5 en 12 maart 2024 met als thema “Kiemcellen van kerk zijn”

Wat we als parochie en pastorale eenheid kunnen betekenen. Wat zijn tegenwoordig manieren om als gelovigen en zinzoekers een gemeenschap te vormen? In onze samenleving zoeken velen naar dit soort gemeenschappen, maar kunnen ze deze maar moeilijk vinden.

Voor al die mensen kunnen we als geloofskernen en pastorale eenheid een kiemcel zijn. Daarvoor moeten we vooral zelf een biddende gemeenschap vormen.

Door samen stil te staan en ruimte te bieden, kunnen we uitstralen wat geloof kan betekenen. Dat is broodnodig, binnen en buiten de parochie. Op deze avonden gaan we aan de hand van basisprincipes uit de kloosterspiritualiteit samen op zoek.

Als gastspreker verwelkomen we op deze avonden prof. dr. Thomas Quartier, osb, benedictijnermonnik en hoogleraar Liturgische en Rituele Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

U kan kiezen uit één van beide avonden (telkens van 19.30 tot 22.00 uur, onthaal vanaf 19.00 uur):

  • 5 maart 2024 in de Sint-Franciscuskerk, Dokter Peetersstraat 88, 2440 Geel-Elsum
  • 12 maart 2024 in het Geloofscentrum Immanuel (Sint-Jozefkerk), Albrecht Rodenbachstraat 33, 2540 Hove

Iedereen is welkom, na inschrijving: via email: vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be of via het nummer 03 500 00 18, ten laatste tot 28/2/2024 voor Geel-Elsum en tot 6/3/2024 voor Hove.

Deelname is gratis. Een vrijblijvende gift mag. De kosten voor deze conferenties worden gedragen door de dekenale fondsen voor kerkopbouw.