Category Archive Bijeenkomsten

5 jaar Pastorale Eenheid H. Maria Magdalena Feest in volle gang

Ons feestjaar is halfweg.  Een kleine terugblik én een overzicht van wat we nog tegoed hebben.

De VRT kwam al twee keer langs. Vanuit onze beide zondagskerken Heilig Kruis in Mortsel en de Basiliek van Edegem bereikten we tienduizenden mensen via radio en televisie. De derde viering op 29 september zal waarschijnlijk plaats ruimen voor de uitzending van de mis in Koekelberg bij het pausbezoek.

Onze vrijwilligers werden verwend op februari. De ingrediënten zijn bekend: fijne animatie, een bevlogen speech van pastoor Tom en een overdadig dessertenbuffet, verzorgd door ouders van communicanten en vormelingen. Het was een fantastische avond, waar velen stilaan het gevoel kregen dat we samenhoren.

Onze pastoor Tom is tien keer zo oud als onze pastorale eenheid. Piepjong dus. Een vat vol energie, maar toch iemand die Abraham heeft gezien. Op 16 maart vierden we niet alleen zijn verjaardag, maar ook zijn twintigjarig priesterjubileum.

Meimaand Maria-maand. Op 18 mei smeerden 40 deelnemers hun kuiten in voor een bedevaart naar Scherpenheuvel. 32 kilometer vanuit Aarschot, 10 kilometer vanuit Zichem of 60 km met de fiets. Aankomen deden ze allemaal. Het stramme gevoel ’s anderendaags varieerde van deelnemer tot deelnemer.

De langste tafel staat deze zomer bij ons secretariaat Johannes XXIII aan de kerk van Heilig Kruis. Op 21 juli is het niet alleen nationale feestdag, maar vieren we ook patrones de Heilige Maria Magdalena. Na de eucharistie van 11 u. schuiven we aan voor een gezellige barbecue aan Johannes XXIII.

De grot van Edegem is een verborgen parel van rust en gebed. Maar het is ook al jaren het decor voor bijbelse vertellingen. Ook dit jaar is iedereen welkom op vrijdag 16 augustus om 20 u. Myriam Liénard vertelt ons het levensverhaal van Bernadette Soubirous, aan wie Maria in Lourdes is verschenen.

Op 23 augustus trekken we weer onze wandelschoenen aan. De zomerwandeling voert ons dit jaar naar de mooie streek rond Bonheiden. We picknicken aan het kasteel van Zellaer en sluiten bezinnend af bij de zusters van de abdij van Bethlehem.

Op 15 september volgt dan de apotheose van dit feestjaar. Dan vieren we in de basiliek onze 5de verjaardag. Met een stevig gelegenheidskoor, workshops vooraf, infostandjes en allerlei lekkers na de viering. We starten om 9.30 u., de viering is om 11 u. De andere parochies sluiten aan en er zijn geen andere vieringen dat weekend.

BBQ samen met Maria Magdalena

Midden in de vakantie vieren we feest. Op 22 juli vieren we de naamdag van de patrones van onze pastorale eenheid: de Heilige Maria Magdalena.

Vorig jaar planden we die dag een BBQ; en dit was een schot in de roos. Na de eucharistieviering in de Sint Benedictuskerk namen een 80-tal ingeschrevenen plaats aan een bijzonder lange tafel om te genieten van een heerlijk maal, wondermooie muziek en een uitgebreid dessertenbuffet.

Neen, we moesten niet twijfelen. Dit warm samenzijn moeten we nog eens overdoen, en waarom niet ter gelegenheid van de naamdag van onze patroonheilige ?

Dit jaar houden we de BBQ op zondag 21 juli na de eucharistieviering van 11 uur in de Heilig Kruiskerk. Na het aperitief gaan we aan tafel aan zaal Johannes XXIII.

We maken een gedeeld buffet. Jij brengt een pasta- of ander slaatje mee. Of je zorgt voor dessert. Wij zorgen voor vlees of voor vegetarisch alternatief. Je kan ter plaatse altijd een vrije bijdrage leveren om mee te delen in de kosten.

Meer detailinfo en inschrijven? Klik HIER!.

De school een feest.

We staan er onvoldoende bij stil wat een voorrecht het is om naar school te mogen gaan. Leren lezen, schrijven, rekenen maakt al meteen een wereld van verschil. Maar we hebben allemaal op school nog veel meer geleerd dan dat. Naar school kunnen gaan, maakt het leven tot een feest van leren en weten.

Daarnaast houden scholen ook schoolfeesten. Die vallen op allerlei momenten in het schooljaar, maar soms vallen ze samen. In Amerika zouden ze 1 juni super Saturday noemen. In onze pastorale eenheid waren er maar liefst 6 schoolfeesten tegelijk. Pastoor Tom slaagde er in op een namiddag toch 5 te kunnen bezoeken. U ziet enkele impressies in de foto’s.

Omdat we niet altijd op elk schoolfeest geraken en omdat we alle leerkrachten en medewerkers van de scholen willen danken voor het feest van het leren van elke dag, zetten we 11 katholieke schoolteams letterlijk in de bloemetjes in de week van 17 juni.

Hartelijk dank aan de scholen!

Bedevaart naar de grot met Immaculata

Op 7 mei gingen een honderdtal bewoners van Woonzorgcentrum Immaculata op bedevaart naar de Lourdesgrot. Met de vlag voorop en begeleid door de politie trokken ze door de straten. Te voet, met rolstoelen of rollators, en met vele vrijwilligers, waaronder de leerlingen van … kwam de stoet onder de lentezon en een briesje bij de grot aan.

Myriam Liénard van de pastorale dienst vertelde er uit het leven van de nogal eigenzinnige maar vrome Bernadette, aan wie de ‘jongedame in het wit’ was verschenen. Ze heeft haar op verschillende plekken in de buurt van Lourdes gezien en gehoord. Een verhaal van onwrikbaar geloof en toewijding, kwetsbaarheid en kracht. Bernadette werd niet geloofd, zelfs na meer dan vijftien verschijningen, waarin Maria ook boodschappen doorgeeft. Pas vele jaren later wordt ze ernstig genomen en bouwt men een kapel, later een basiliek: Lourdes wordt een pelgrimsoord. Bernadette blijft echter eenvoudig leven, gaat naar het klooster in Nevers, mag niet meer spreken over de verschijningen en blijft “bidden voor de zondaars”, zoals de Dame haar had gevraagd.

De vertelling werd afgewisseld met Marialiederen en gebeden. Nadien werden kaarsen gebrand. Dit alles onder een stralende lentezon!

Op bedevaart naar Scherpenheuvel,

Fietsersverslag en groot fotoalbum onderaan!

Een wandeling van 32 km doorheen de wilde natuur

Om 6.45u verzamelden we aan het station in Mortsel om daar te trein te nemen richting Heist-op-den-Berg.  Met een kaart in de hand, een rugzak vol gezonde voeding en goede stapschoenen aan startten we onze wandeling richting Scherpenheuvel. Els en Marc hadden de tocht helemaal uitgestippeld en al eens zelf uitgetest, hierdoor stonden we niet voor verrassingen.

Doorheen slijkerige bospaden, aangevallen worden door agressieve bosmuggen, niets hield ons tegen om op tijd in Scherpenheuvel te geraken.

Tijdens de wandeling was er voldoende tijd om elkaar wat beter te leren kennen. Jaap Vannes had een mooie bezinningstekst geschreven met enkele vragen om over na te denken en te delen met elkaar.

Om 12u kwamen we aan in Herselt. Aan de kerk stond een picknick tafel die juist groot genoeg was om met zijn allen aan te zitten. Na het gezonde middagmaal hadden we terug energie om te startten aan het tweede deel van onze wandeling.

Na al dat gepraat was het tijd voor een stilte moment, om even te bezinnen. We genoten erg van de stilte, hadden tijd om na te denken en te genieten van de natuur.

Om 15.30u zagen we de basiliek van Scherpenheuvel, het is ons gelukt!

Na de eucharistieviering wandelden we terug naar de parking aan Den Egger en verzamelden we daar op het grasveld voor een gezellige maaltijd samen. Er werd gezorgd voor verse groenten en brood waardoor iedereen zijn batterij terug kon opladen. Er was iets teveel ijs, maar daar had pastoor Tom een oplossing voor gevonden.

Iedereen was vrolijk en enthousiast op zijn of haar manier, was het niet daaraan dat men christenen kon herkennen?

Per fiets op Bedevaart naar Scherpenheuvel op zaterdag 18 mei

Ik stelde me de vraag wat is nu eigenlijk de betekenis van op bedevaart gaan? Even op het internet opgezocht:  “Tijdens een bedevaart nemen gelovigen even afstand van de dagelijkse beslommeringen en ontmoeten ze onderweg andere gelovigen. Het samenzijn met veel geloofsgenoten geeft ze een goed gevoel dat lastig uit te leggen is aan ongelovigen. Samen toeleven naar hetzelfde doel zorgt voor verbinding en een sterke gemeenschapszin”

Dit verwoord exact wat de fietstocht op 18 mei voor mezelf betekende.

35 fietsknooppunten lang, stopten we enkel aan kapelletjes – bezaaid langs onze Vlaamse wegen- om te rusten, te bezinnen, mee te bidden, om diepe gesprekken te houden, en om elkaar (beter) te leren kennen.  Hoogst waarschijnlijk gingen we allen onderweg met een eigen doel, voor de ene was de eindbestemming het voornaamste voor de andere het onderweg zijn naar.  Respectvol naar ieders vermogen, elektrisch of non-motorisch, gingen we  met een fijne groep van 4 op weg van de St. Benedictus kerk langs abdijen tot aan de basiliek. Onderweg verbroederend op de “treinbrug” met mede bedevaarders uit Mortsel, om uiteindelijk met ons allen samen te komen in de misviering voorgegaan door Pastoor Tom.

Ook de weergoden waren ons goed gezind, geen druppel regen, tot na het avondeten.  Het was fijn het vuur en de geest van Jezus in andere te mogen beleven en ontdekken en om te behoren tot deze fijne gemeenschap van gelovigen van onze Parochiale Eenheid Maria Magdalena.   Dit helpt me onderweg te zijn in het leven langs de vele knooppunten van het Geloof.

Er was natuurlijk ook de 10 km.

De tocht van 10 km liep langs de Demer, dwars door het rustige dorp Zichem en door de velden naar Scherpenheuvel. Onder een, soms, warme voorjaarszon liepen we langs groene bermen met veldbloemen, bloeiende vlierstruiken…
We ontdekten grote huisjesslakken, zagen zwarte libellen en een eenzame ooievaar…
Al stappende maakten we kennis met elkaar : namen werden herhaald en stukjes van ons leven werden gedeeld.  We stapten op ons eigen ritme maar af en toe werd er halt gehouden om terug te verzamelen tot één groep om even uit te wisselen of iedereen nog mee kon.

Na een paar uur wandelen, zagen we de torens van de basiliek en hoorden we in de verte de klokken al luiden. We arriveerden tussen de talrijke bedevaarders in een druk Scherpenheuvel. 
Onze toch zat erop. Het was een deugddoende ervaring!

En dan waren er de mensen die met de auto op bedevaart kwamen

En ons allemaal veilig terug thuis brachten. Maar eerst zorgden ze voor een verfrissend vier-uurtje en na de viering voor een heerlijke maaltijd.

Een heel speciale dankjewel aan alle verantwoordelijken die een tocht organiseerden; Zonder jullie was dit hele opzet nooit mogelijk geweest.
En een speciale dank aan Reinhilde die tussen alles door de tijd vond om dit geheel te organiseren en in goede banen te leiden.

Ons Heer Hemelvaart in Sint-Lodewijk

De feestelijke misviering ter gelegenheid van “Ons Heer Hemelvaart” in de Sint-Lodewijkparochie werd voorgegaan door Pater Clement. Ja, in Sint-Lodewijk zijn ze er weeral eens in geslaagd een andere voorganger te vinden voor deze viering. Bovendien is het hartverwarmend hoe deze jonge priester, uit het verre India, op een serene en devote manier een boodschap brengt van “Geloof Hoop en Liefde” in deze woelige wereld.

Deze viering waarvoor een vijftigtal mensen waren opgekomen stond tevens in het teken van “Rerum Novarum”, encycliek van Paus Leo XIII, de basis voor alle sociale bewegingen onder de koepel van “Beweging.net”.

Na de viering was er een receptie in het Dieseghemhof. Voorzitter Marleen Aertssen belichtte in haar toespraak de uitgangspunten van de sociale leer in de encycliek. Vervolgens bracht Emiel Vervliet een presentatie over de sociale school in Lumumachi en aanverwante sociale verwezenlijkingen in de mijngebieden in het zuiden van de Democratische Republiek Congo.

Weer een geslaagde Rerum-Novarumviering.

Hora Santa Heilig Kruis 17 mei

Een hartelijk welkom op het gebedsmoment Hora Santa!

Tijdens dit heilige uur komen we samen als één gemeenschap, verbonden door de kracht van de Heilige Geest. 
Het is een tijd van diepe reflectie en bezinning waarin we de Heer vragen ons te leiden vanuit Zijn liefde en te verenigen.

Film

Wil jij zien hoe onze pastorale eenheid bruist van leven. Hoe wij trachten een levende gemeenschap van Christenen te zijn? Bekijk dan zeker deze film die we lanceerden op de toekomstavond van 29 april. De film werd samengesteld uit beeldmateriaal dat door talloze vrijwilligers werd aangebracht. Waarvoor dank. Ons archief groeit; Heb jij beeldmateriaal? Stuur het gerust door. Ook ons archief is een levend archief.

Geniet ervan!

Jaarlijkse gezinsdag Vormselwerking

De Mortselse vormselwerking organiseerde op zondag 22 april hun jaarlijkse gezinsdag. De weergoden waren ons gunstig gezind. Want alhoewel fris en soms wat winderig, bleef de regen in de namiddag uit en kwam de zon zelfs regelmatig piepen. Maar vergeleken met het weer van de voorbije dagen, waren we heel tevreden dat de dag grotendeels droog bleef.

Alle gezinnen van de vormelingen begonnen de dag  met de eucharistieviering in de kerk van Heilig Kruis. Het thema op Roepingenzondag was “Jezus is de goede herder”. Geen beter beeld om Jezus’ liefde voor ons uit te leggen en om gehoor te geven aan Zijn oproep om in Zijn spoor ons leven te leven.

Lees verder onder de fotogallerij!

Daarna kwam iedereen samen in OLVE om samen te eten.

In de namiddag speelde de gezinnen het vormselspel. 20 opdrachten van diverse aard waren voorbereid en uitgewerkt. Alle opdrachten hadden een link met het vormsel, sommigen waren ludiek, voor anderen moesten de hersenen werken.

Om 16u stond het vieruurtje klaar en de hotdogs werden erg gesmaakt.

De dag werd afgesloten met de kruisjesviering: een bezinning waarin de vormelingen hun kruisje kregen dat ze zullen dragen op hun vormsel. De kruisjes  kochten we 1,5 jaar geleden in Beth Saour in Israel. De kinderen dragen dus een kruisje uit het Heilig Land!

Lees verder onder de fotogallerij!

Hiermee sloten we het werkjaar inhoudelijk af. De catechesemomenten liggen achter ons. Nu gaat het in rechte lijn naar het vormsel op zaterdag 11 mei.

We denken ook al stilaan aan het komende werkjaar. We zijn altijd op zoek naar helpende handen. Binnen de catechesewerking zijn er vele taken, groot en klein, éénmalig of terugkerend. Wil je graag meehelpen, spreek dan pastoor Tom aan of stuur een mailtje naar vormselwerking.mortsel@gmail.com

Vurig verbonden met de Heilig Kruiskerk Zondag 28 april

Het werd tijd om met de groep van IederEEN Vurig Verbonden te laten zien wie we zijn en wat we doen. Maar ook… om ons meer te verbinden met de kerkgemeenschappen van onze pastorale eenheid; Daarom trokken we naar de Heilig-Kruiskerk om samen de zondagsviering met een plus te beleven.

Om 11 uur was het eucharistieviering. En wat een viering was het.
Daar hebben we samen met de gemeenschap en de gebruikelijke kerkgangers samen mis gevierd. We waren erg blij met het enthousiasme en de fijne manier waarop er samen werd gezongen en gevierd.

Na de mis hebben we een sandwich gegeten. ze waren allemaal heel lekker. De ontmoetingsruimte was goed gevuld, want vele kerkgangers deden gewoon mee. Dat was de bedoeling.
Dank u aan de mensen die daaraan gewerkt hebben.

Na het lekkere eten begonnen we aan onze activiteiten van vurig verbonden. Er waren 3 activiteiten:

  • een brief schrijven voor Amnesty International,
  • mooimakers in de buurt van de kerk (afval gaan oprapen)
  • mee op bezoek gaan gaan naar het Meerminnehof.

Het bezoeken van mensen in het Meerminnehof heb ik meegedaan. Het was super gezellig en aangenaam. De bedoeling was om met de mensen te babbelen en te gaan wandelen, maar was wat koud dus hebben we aan tafel wat gebabbeld en koffie gedronken.

Veva kreeg een pak brieven in ’t Engels en Spaans mee om te posten voor Amnesty.

En een jonge ploeg enthousiastelingen heelde maar even 5 grote vuilzakken vol afval bijeen. De zakken waren niet te tillen. Zo zwaar.

Lees verder onder de fotoreportage!

Achteraf kwam het parlement. Dat is het overlegmoment waar ieder vrij zijn mening kan zeggen en ideeën worden uitgewisseld. We hebben dan gepraat over welke datums en evenementen er nog komen en ook hier en daar wat er verbeterd kan worden binnen de gemeenschap van IederEEN Vurig Verbonden.  

Ilse