Category Archive Bijeenkomsten

Dankviering 16 maart

Het is een van de mooiste woorden die we hebben: danken. Je kan het achteloos uitspreken, maar als het gemeend is, schept het sterke banden. In een oprecht moment van dank zijn zowel gever als ontvanger vol vreugde. Je zou zelfs kunnen zeggen dat oprecht danken ervoor zorgt dat beide kanten zowel gever als ontvanger worden.

Danken is dus verbindend, het brengt mensen bij elkaar en verbindt ook God en mens. Het lijkt me geen toeval dat we het woord eucharistie gebruiken, wat het Griekse woord is voor danken. Ik geef het vaak als raad aan mensen die de eucharistie krachtiger willen beleven: ga voor je vertrekt even zitten en vraag je af waarvoor je God dankbaar wil zijn.

Ook wetenschappers hebben het belang van dankbaarheid gevonden. Dankbaar zijn is één van de meest doeltreffende en eenvoudige manieren om het leven positiever te ervaren en zelf gelukkiger te worden.

Tegelijk is dankbaarheid ook een merkwaardig begrip, je kan ook danken voor iets wat nog moet komen, bijvoorbeeld dankbaar zijn voor een opdracht die je krijgt, zelfs voor commentaar die als bedoeling heeft dat je kan groeien en er een sterker mens van kan worden.

In elk geval hebben we als pastorale eenheid en ikzelf ook als pastoor vele redenen om verbindend dankbaar te zijn. Als tweede grote activiteit na het dankfeest voor de vrijwilligers willen we dan ook als gemeenschap dankend voor God verschijnen. Dat doen we in de viering op zaterdag 16 maart in de kerk van Sint-Benedictus.

We willen graag iedereen van harte uitnodigen om mee te komen vieren. Het verloop ziet er een beetje anders uit dan op andere zaterdagen:

 • We starten al om 16.30u met het inzingen van de liederen zodat we als hele gemeenschap dankbaar zingend voor God kunnen verschijnen. Wie niet zo graag zingt, mag zich gerust laten dragen door de zang van de anderen.
 • Omstreeks 17u begint zoals altijd de eucharistieviering waarin we uitdrukkelijk onze dankbaarheid zullen uitspreken en uitdrukken. Alle voorgangers kunnen ook in albe en wit scapulier mee voorgaan. Breng dan best zelf uw eigen albe mee.
 • Na de viering is iedereen welkom om nog een glaasje en een klein hapje te ontvangen als een teken van verbondenheid in dit grote feest van dankbaarheid.

Hartelijk welkom.
Pastoor Tom

Asoplegging 14 februari 2024

Je bent van harte welkom op de asoplegging in volgende kerken:

Sint Jozef Edegem 10.00 u. (enkel asoplegging)
Heilige Familie 11.00 u. (enkel asoplegging)
Heilig Kruis 18.30 u. (gebedsdienst met asoplegging)
Basiliek 20.00 u. (gebedsdienst met asoplegging

Gebedsmomenten tijdens de vasten? Klik HIER!

Gebedsmomenten tijdens de vasten

Asoplegging 14 februari: ASWOENSDAG klik HIER!

Enkele bijzondere initiatieven in de veertigdagentijd:

 • Leef met genoegen – belevingsavond Broederlijk Delen op woensdag 6 maart om 20 uur in Johannes XXIII, H.-Kruisstraat 18 in Mortsel.
 • Hora Santa in de St.-Antoniuskerk op woensdag 13 maart om 19 uur.
 • Verzoeningsviering in de H.-Kruiskerk op woensdag 20 maart om 19 uur. Er is die dag dan geen avondgebed in St.-Antonius.

Je bent van harte uitgenodigd op het morgengebed en de gebedsavonden tijdens de vastentijd. Hieronder vind je een overzicht.

 • donderdag 15/02 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • donderdag 15/02 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • vrijdag 16/02 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • vrijdag 16/02 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • vrijdag 16/02 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem

 • maandag 19/02 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • maandag 19/02 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • dinsdag 20/02 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • dinsdag 20/02 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • woensdag 21/02 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • woensdag 21/02 vespers (gezongen) om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • donderdag 22/02 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • donderdag 22/02 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • vrijdag 23/02 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • vrijdag 23/02 om 14.45 u Gebed voor de Goddelijke Barmhartigheid: in de Basiliek te Edegem (zijkapel vooraan links)
 • vrijdag 23/02 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem

 • maandag 26/02 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • maandag 26/02 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • dinsdag 27/02 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • dinsdag 27/02 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • woensdag  28/02 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • woensdag  28/02 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • donderdag 29/02 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • donderdag 29/02 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • vrijdag 1/03 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • vrijdag 1/03 om 14.45 u Gebed voor de Goddelijke Barmhartigheid: in de Basiliek te Edegem (zijkapel vooraan links)
 • Vrijdag 1/03 Opgelet er is geen gebedsavond!!!

 • maandag 4/03 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • maandag 4/03 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • dinsdag 5/03 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • dinsdag 5/03 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • woensdag 6/03 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • woensdag 6/03 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • donderdag 7/03 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • donderdag 7/03 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • vrijdag 8/03 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • vrijdag 8/03 om 14.45 u Gebed voor de Goddelijke Barmhartigheid: in de Basiliek te Edegem (zijkapel vooraan links)
 • vrijdag 8/03 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem

 • maandag 11/03 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • maandag 11/03 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • dinsdag 12/03 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • dinsdag 12/03 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • woensdag 13/03 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • woensdag 13/03 – Hora Santa om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • donderdag 14/03 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • donderdag 14/03 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • vrijdag 8/03 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • vrijdag 15/03 om 14.45 u Gebed voor de Goddelijke Barmhartigheid: in de Basiliek te Edegem (zijkapel vooraan links)
 • vrijdag 15/03 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem

 • maandag 18/03 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • maandag 18/03 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • dinsdag 19/03 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • dinsdag 19/03 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • woensdag 20/03 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • woensdag 20/03 VERZOENINGSVIERING in Heilig Kruiskerk te Mortsel om 19.00 u.                         
 • donderdag 21/03 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • donderdag 21/03 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • vrijdag 22/03 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • vrijdag 22/03 om 14.45 u Gebed voor de Goddelijke Barmhartigheid: in de Basiliek te Edegem (zijkapel vooraan links)
 • vrijdag 22/03 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem

 • maandag 25/03 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • maandag 25/03 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • dinsdag 26/03 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • dinsdag 26/03 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem
 • woensdag 27/03 om 8.30 uur morgengebed in de St.-Benedictuskerk
 • woensdag 27/03 om 19.00 u. in de Sint-Antoniuskerk te Edegem

Missiecongres in Brussel 15, 16 en 17 maart

Beste mensen,
We weten het allemaal, er is dringend nood aan een nieuwe evangelisatie van de wereld, van ons land, van onze parochie. Dit is waar paus Franciscus ons aan herinnert wanneer hij ons aanspoort om onze huizen en kerken te verlaten en naar degenen te gaan die aan de drempel van onze kerken staan, wachtend ofzoekend, aan de rand, zoals hij zegt. Ja, alles goed en wel, maar hoe moet je dat doen? Wie kan ons begeleiden of helpen? Welke middelen moeten worden ingezet? Hoe kunnen we het Evangelie voorstellen of aanbieden in de hedendaagse samenleving?

Het Missiecongres dat op 15, 16 en 17 maart in de Basiliek van Koekelberg in Brussel plaatsvindt, wil
iedere christen, ongeacht zijn origine, concrete ideeën daarvoor aanreiken.
Door alle christenen, van alle generaties, Franstaligen en Nederlandstaligen, samen te brengen in een gemeenschap, moet het een plek worden voor het delen van concrete ervaringen op het terrein, waar iedereen de inspiratie en bemoediging kan opdoen die hij of zij nodig heeft.

Hoe doen we dit?
Wel, door het aanbieden van workshops, conferenties en rondetafelgesprekken omtrent een aantal thema’s die te talrijk zijn om hier op te noemen, maar jullie vinden ze op de website van het Congres, waarvan je het adres vindt op de folder die je aan het einde van de mis van mij kan ontvangen.

En het gebed dan?
Natuurlijk zullen we elkaar ook ontmoeten om te bidden en om onze vreugde over het geloof in God te delen tijdens een keuze aan wakes op vrijdag- en zaterdagavond. Natuurlijk ook als we allemaal samen zijn tijdens de missen die met onze bisschoppen worden gevierd, en persoonlijk wanneer we dat willen in de tent voorbehouden voor aanbidding.

Het Missiecongres is een evenement dat wordt gedragen en georganiseerd door leken zoals u en ik, van alle generaties. We hebben jullie nodig om het bekend te maken en om ons te helpen bij de organisatie ervan.
Kom na de zegen naar mij met je vragen en dan kan ik jullie ook flyers meegeven voor mensen waarvan je denkt dat ze geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Je kan ons ook terugvinden op onze website
www.missiecongres.be en je kunt je nu reeds inschrijven voor deelname of als vrijwilliger.
Op 15, 16 en 17 maart staan de deuren van de basiliek dan ook wagenwijd voor je open! Bedankt en een
fijne dag gewenst!

Catechesemoment over sacramenten: vormelingen van Edegem

Onderaan fotoreportage!

Ondanks de winterprik, komen de eerste jongens en meisjes om 18.15 u. de basiliek binnen. Zo blijven ze tot 18.30 u. binnenstromen voor een nieuw catechesemoment.

Ook Pastoor Tom is stilletjes binnengekomen, hij komt eens kijken en een praatje maken met enkele vormelingen.

Ondertussen zijn ze in zes groepjes verdeeld aan de hand van een gekleurd briefje.  Het ene groepje is al wat groter dan het andere, ze hebben zelf een ruilhandeltje opgestart om toch maar bij dat ene vriendje of vriendinnetje in een groepje te zitten.

We beginnen met het smeren van de stemmen, door de kleine liedjes onder leiding van Gert nog eens goed te oefenen. 

Hierna gaan we aan de slag met de 7 sacramenten. Enkele moeders komen het team van de catechisten versterken.  Waarvoor onze dank, want met een groep van 84 is extra hulp welkom.

Zo is er in de doopkapel, Katleen, zij vertelt met het gebruik van tekeningen, over het doopsel, logisch want ze zitten in de doopkapel.

Aan de biechtstoel geeft Arthur uitleg over verzoening en hoe dat vroeger ging als je om vergeving ging vragen.  Daarvoor gebruikt hij de biechtstoel.

Een beetje verderop treffen we Katrien, zij vertelt over de ziekenzalving, wanneer en wie deze kan vragen en krijgen.

Aan het tabernakel zit Sofie het volgende groepje op te wachten. Zij stelt de vraag wat ze thuis gezamenlijk doen.  Het meest gehoorde antwoord is samen eten en dat vinden ze toch wel heel belangrijk.  En zo wordt de link naar de eucharistie gelegd.

Voor het altaar krijgen ze de verschillende stappen over het huwelijk te horen.
Fabienne geeft de stappen weer die nodig zijn om een kerkelijk huwelijk aan te gaan.

En dan vinden we in de sacristie Bart, hij vertelt hen over het priesterschap, de studies,  die zijn best lang en wie er priester kan worden.

Aan het einde komen alle groepjes terug samen in de kerk en wordt hen de vraag gesteld of er niets opgevallen is bij de sacramenten.

Bijna in koor antwoorden ze, het waren er maar zes.  Waar is het sacrament van het Vormsel?  

Het antwoord hierop is.  Voor jullie is dit op dit moment in jullie leven het belangrijkste sacrament en daarom gaan we daar in april wat meer tijd aan besteden tijdens onze catechesedag.

Na het bidden van het “Onze Vader” keerden we allen huiswaarts.

Een vierde zondag op de derde! Kun je nog volgen?

“Kun je nog volgen?” was ons dagthema. Niet omwille van het woordspel met 3e en 4e zondag, maar omwille van het evangelie van die dag. Daarin roept Jezus zijn eerste leerlingen en spreekt Hij de woorden “Kom en volg mij”

Het was meteen ook de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar en we werden verwelkomd met een een glaasje bubbels en hapjes. Het deed goed om bij te praten want voor sommigen was het twee maand geleden dat we elkaar zagen op een “vier de zondag”.

Na de maaltijd kregen we een enquête onder de kiezen als teaser voor het thema van de dag. De vragen gingen over diverse levensdomeinen die in onze tijd steeds maar complexer worden Er is zoveel informatie die ons overspoelt via zoveel kanalen dat het alsmaar moeilijker wordt om mee te zijn, om verantwoorde beslissingen te nemen, kortom om te … volgen.

We deelden hierover in kleine groepjes. Het was boeiend je mening te toetsen aan die van de anderen. Uiteindelijk kwamen we terecht bij de vraag hoe Jezus te volgen en hoe je eigen persoonlijke roeping te vinden.

Intussen kregen kinderen en tieners hun eigen programma. De kinderen moesten de juiste xeg vinden in een doolhof; de tieners kregen een boeiende rondleiding in de St. Benedictuskerk door pastoor Tom.

We eindigden zoals steeds met een vreugdevolle eucharistieviering.

Volgende maand valt de vier de zondag weer op de 4e zondag (25 februari) . Het thema is “Waar sla ik mijn tent op?”. Iedereen is welkom!

K.G en J.V.

Eerste muzikale gebedsavond van 2024

Samen met onze wensen voor een deugddoend en gelukkig 20024 nodigen we je van harte uit voor de eerste muzikale gebedsavond van 2024. Die gaat door nu vrijdag 12 januari om 20 uur in de St. Antoniuskerk te Edegem.

Breng gerust nog andere mensen mee!

Hartelijke groet

de kerngroep van IederEEN vurig verbonden.

We gaan op kamp!

Volgend jaar bestaat onze pastorale eenheid 5 jaar. Dat willen we 5 keer vieren. Meer info over die 5 vieringen vind je HIER!

Een belangrijk moment is het KAMP!
Ja, echt, we gaan samen op kamp! En iedereen mag mee.

Ons doel is Meerseldreef. En er zijn formules voor iedereen. Je kan kamperen in tent, caravan of mobilehome, maar er zijn ook kamers voor 1 of 2 personen. Binnen kan je eventueel ook op je eigen veldbed slapen of met je matras of slaapmat terecht. de prijs houden we zeer democratisch. Kijk naar de flyer voor meer info of klik op de link HIER . In ons inschrijvingsformulier vind je ook al wat meer informatie!

Inschrijven kan via QR-code of HIER!

Uitwisselen, vormen, ontdekken, verwondering, respect, …

Vandaag hadden we met het team van onze Pastorale eenheid een ontmoeting met het team van de Pastorale Eenheid St.-Franciscus. Ze omvatten een gebied van Hoogstraten tot Rijkevorsel. een erg dynamisch team met heel wat initiatief zorgde voor een boeiende uitwisseling;

Hoewel sommigen met wat tegenzin naar de bijeenkomst kwamen, ging iedereen met een enthousiast en warm gevoel naar huis!

Dit vraagt om meer.

We zien elkaar zeker terug…

En … Deze zomer gaan we met onze Pastorale Eenheid bij hen op kamp in Meerseldreef. Een kans om nog met meer mensen elkaar te ontmoeten.

Bezoek even hun website. Klik HIER!

Zingen voor vrede

Een groep mensen van onze pastorale eenheid engageerden zich na onze oproep om samen met Pax Christi vrede te bezingen in winkelend Antwerpen. In een adventstijd van oorlog in Oekraïne en Palestina is de kreet om vrede overal te horen. Met onze zang willen we die kreet kracht bijzetten in de drukte van de shoppingcentra’s in Antwerpen. Een heel mooi initiatief dat op verschillende locaties op applaus werd onthaald.

Fotoreportage en filmpjes onderaan!

Dank aan Annick en Peter om dit te trekken.
Dank aan alle zangers om je koopzondag ‘anders’ in te vullen. Er straalde warmte uit dit initiatief.

Klik op play voor het filmpje! (onderaan nog meer!)