Category Archive Bidden

ByDirk Van de Poel

Kerstbezinning Femma St.-Jozef Edegem

Op dinsdag 20 december hebben we met Femma een kerstbezinning in de kerk Sint-Jozef in Edegem om 18 uur met koor Capodaster, en daarna glühwein en een broodjesmaaltijd in de Schrans.

Info en inschrijven bij Magda Stoffelen tel:03/4494101

ByDirk Van de Poel

IederEEN vurig verbonden! Durf jij het onverwachte verwachten?

Twaalf vier de zondagen lang hebben we (met enige overdrijving) nog geen druppel regen gehad.
Op de dertiende editie was het van dattum. Het thema was dan ook “verwacht het onverwachte”.

Nu lieten we die regendruppels echt niet aan ons hart komen. Het enige nadeeltje was misschien dat we wat meer dan anders binnenshuis gekluisterd waren. Maar daar was dan ook heel wat te beleven.

Met een flinke groep van meer dan 50 (kinderen inbegrepen) genoten we eerst van de lekkere balletjes met soep (alternatief: lekkere soep zonder balletjes) in een rode of groene versie. Van alle soepterrines was op het einde enkel nog de bodem te zien: dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
Van het Turks brood was nog wat meer over, maar dat vond wel zijn weg op het einde van de dag.

Het thema werd ingeleid door Leentje en Volodymyr met een reuze verrassingspak voor de jarigen van de maand november. Wat zou daar in zitten? Verwacht het onverwachte: er kwam verdraaid een bus uit om op het einde van de dag onze vrije bijdragen in te deponeren, maar ook… een hele collectie zelf gebakken taarten waar iedereen naar hartenlust kon van mee snoepen. De toon was gezet!

De activiteit was een groepsspel met een schare aan onverwachte (wat dacht je?) opdrachten die door jong en oud met enthousiasme vervuld werden. Het ging van het proeven van onverwachte drankjes tot ernstige vragen als “Heb je Jezus al ooit ontmoet?” of: “Durf je iets van God verwachten? En wat dan?”

De eucharistieviering was de kers op de taart. Pastoor Tom verduidelijkte het evangelie van de dag met één woord: “nu is de tijd om klaar te zijn voor Jezus’ komst”. Door een link met de goede Sint snapte elke aanwezige (van jong tot oud) wat bedoeld werd en het werd heel concreet toen onze pastoor 3 reuze-speculazen tevoorschijn toverde en dat op nog een goeie week vóór 6 december.

Wat heeft God nog voor ons in petto? Wees vol verwachting… voor het onverwachte.

ByDirk Van de Poel

BIDDEND UITZIEN NAAR KERSTMIS: gebedsmomenten in de Advent

morgen – en avondgebed tijdens de advent

Advent: sterke start van een nieuw liturgisch jaar. Tijd van verwachting, van hoopvol uitzien naar het Licht voor onze wereld en voor ieder mens persoonlijk.
Zoals reeds enkele jaren de gewoonte is, vullen we dit in onze pastorale eenheid ook in met extra gebedsinitiatieven waar iedereen kan aan deelnemen.
Elke weekdag (van maandag 28 november tot vrijdag 23 december) bidden we om 8.30 uur een morgengebed in de St. Benedictuskerk in Mortsel.

Psalmen uit het getijdengebed van die dag, lezing uit het evangelie, een lied, stille tijd en vrije voorbede zijn de ingrediënten. Het gebed duurt een half uur.
Elke weekdag (van maandag 28 november tot vrijdag 23 december) bidden we om 19 uur een avondgebed in de St. Antoniuskerk in Edegem. Het avondgebed is opgebouwd zoals het morgengebed en duurt ook ongeveer een half uur.
Iedereen is van harte uitgenodigd op dit morgen- en/of avondgebed. Kom gerust één keer of enkele keren of… maak er misschien een dagelijkse afspraak met God van.

gezongen avondgebed op woensdag 7 december

Op woensdag 7 december, breiden we dit avondgebed uit tot een volledige vesperdienst. We zingen dan samen op eenvoudige melodieën de psalmen die in de hele wereldkerk op die avond worden gebeden door monniken en monialen, maar ook door gelovigen die zich tot deze gebedsvorm aangetrokken voelen.
Het is een mooie gelegenheid om eens actief kennis te maken met het getijdengebed dat al eeuwenlang in onze Kerk gebeden wordt.
Deze vesperdienst gaat ook door in de St. Antoniuskerk (dus NIET in St.-Benedictus, zoals de voorbije jaren) en begint om 19 uur.

ByDirk Van de Poel

Hij komt

Ja, de Sint zal ook wel komen, maar we hebben het nu natuurlijk over Jezus, de langverwachte Messias. Aan de evangelies van de voorbije zondagen kon u merken dat we evolueren naar het einde van het kerkelijke jaar. Dat betekent dus ook dat het nieuwe bijna voor de deur staat. Zoals we gewend zijn willen tijdens de advent een aantal stappen zetten op weg naar Kerstmis. We overlopen het aanbod

Dagelijks op weekdagen is er het adventsgebed om 8.30 uur in de kerk van Sint-Benedictus en om 19 uur in de kerk van Sint-Antonius. Iedereen is welkom, ook wanneer u één keer, enkele keren… wil komen.

Daarnaast krijgen de woensdagen een speciaal karakter. Op 30 november starten we met de encycliek Fratelli Tutti waarin Paus Franciscus spreekt over de broederschap (en zusterschap uiteraard), het samen in liefde leven als christenen. We komen samen in Johannes XXIII en we beginnen om 20 uur. Pastoor Tom stelt het document voor en daarna gaan we kort met elkaar in gesprek.

Op 7 december is er om 19 uur in Sint-Antonius een uitgebreid avondgebed en op 14 december hebben we iemand van Welzijnszorg uitgenodigd om de campagnes allemaal digitaal toe te lichten. We sluiten de reeks af op 21 december om 19 uur in de kerk van Sint-Jozef Edegem voor een verzoeningsviering. Over de laatste drie volgt er later nog meer info.

ByDirk Van de Poel

Aanbiddingsfestival

Van donderdag 10 november tot en met zondag 20 november vindt in heel België op vraag van de bisschoppen het jaarlijks aanbiddingsfestival ‘Venite Adoremus’ plaats. Tijdens dit festival willen we onze Heer heel speciaal eren en danken in Zijn Heilig Sacrament.

In de Sint-Jozefkerk, Molenveldlaan, Edegem,  is er elke donderdagavond van 19u30 tot 20 u een Eucharistische aanbidding.

Wij nemen deel aan dit festival en nodigen meteen ook de parochianen van onze pastorale éénheid Heilige Maria Magdalena uit om op donderdag 17 november met ons mee te komen bidden tussen 19u30 en 21 u volgens ieder zijn mogelijkheden.

ByDirk Van de Poel

Extra diensten voor Allerheiligen en Allerzielen

elke weekdag 19.00 u.rozenkransgebed om in de kerk van Sint-Antonius
31 oktober 17.00 u.Jaarherdenking in de kerk van Sint-Benedictus
1 novemberalle diensten zoals op zondag met Herdenkingsvieringen in Sint-Jozef Mortsel, Sint-Lodewijk, Heilige Bernadette en Heilig Kruis
1 november 19.00 u.Jaarherdenking in de kerk van Heilige Familie
2 november 19.00 u.Jaarherdenking in de kerk van Sint-Jozef Edegem
Jaarherdenking in de Basiliek

ByDirk Van de Poel

23 oktober een zondag vol nederigheid.

gebed van Moeder Teresa

Bevrijd mij, o Jezus van het verlangen om geliefd te zijn,

van het verlangen om verhoogd te worden, van het verlangen om geëerd te worden,
van het verlangen om geprezen te worden, van het verlangen om de voorkeur van mensen te krijgen,
van het verlangen om geraadpleegd te worden, van het verlangen om goedgekeurd te worden,
van het verlangen om populair te zijn,

van de angst om vernederd te worden, van de angst om geminacht te worden,
van de angst om vermaand te moeten worden, van de angst om gelasterd te worden,
van de angst om vergeten te worden, van de angst om verkeerd begrepen te worden,
van de angst om belachelijk gemaakt te worden, van de angst om verdacht te worden.

En, Jezus, geef mij de genade, om te verlangen dat anderen meer geliefd zijn dan ik,
dat anderen hoger geacht worden dan ik, dat volgens de opinie in de wereld anderen meer worden
en ik minder, dat anderen worden gekozen en ik opzij word gezet, dat anderen telkens boven mij verkozen worden,
dat anderen heiliger worden dan ik, terwijl ik heilig word zoals U heeft bedoeld.

Moeder Teresa

ByDirk Van de Poel

Psalmen in popsongs ~ Bruce Springsteen en psalm 126

Overgenomen van Kerknet door: Lieve Wouters

Bruce Springsteen en ‘Badlands’

Badlands is het openingsnummer op het vierde album van de Amerikaanse artiest Bruce Springsteen, Darkness on the Edge of Town uit 1978. De toon is heel anders, veel donkerder, dan de vrolijk escapistische plaat Born to Run. De artiest ging door een crisis als gevolg van een zakelijk conflict met zijn manager. Eindelijk kan hij weer de studio in. Hij blijft aan zijn nummers sleutelen, ze moeten écht klinken.

Badlands wordt geen grote hit, maar het is wel één van Springsteens eigen favoriete nummers, dat hij tot vandaag op haast elk concert speelt.

Beluister Bruce Springsteen met ‘Badlands’ live in Barcelona. Tekst gaat verder onder de video.

Bruce Springsteen & The E Street Band – Badlands (Live In Barcelona)

Badlands en psalm 126

Het nummer schetst meteen een weinig rooskleurige situatie:

 • Well, lights out tonight
  Trouble in the heartland

Het is donker en onrustig op het platteland. In de volgende strofe zingt Springsteen dat hij er genoeg van heeft om ter plaatse te trappelen:

 • I don’t give a damn
  For the same old played out scenes
 • Honey, I want the heart, I want the soul

Springsteen wil het hart, de ziel. En hij zal zijn droom najagen tot hij hem kan realiseren:

 • Talk about a dream
  Try to make it real

Het inzicht waar deze song om draait, komt naar voren in het refrein:

 • Badlands, you gotta live it everyday
  Let the broken hearts stand
  As the price you’ve gotta pay
  Keep pushin’ ‘til it’s understood
  And these badlands start treating us good

Hoe gaat Springsteen zijn droom beleven? Niet door manieren te zoeken om te ontsnappen aan problemen, maar door ze het hoofd te bieden. We leven nu eenmaal in een ‘land van teleurstelling en pech’, zoals je de titel zou kunnen vertalen.

Een gebroken hart staat voor de prijs die je betaalt om liefde en geluk te vinden.

Maar dat kun je niet op je eentje, beseft de zanger, die nooit een geheim maakte van zijn gelovige inspiratie (al liet hij zijn kinderen niet dopen en woont hij zelden een ritueel bij). In een interview (The Atlantic) vertelt Springsteen: Ik zeg altijd: mijn strofen zijn blues en mijn refreinen evangelie. En het tweede is voor mij nog belangrijker dan het eerste. 

 • Well, I believe in the love that you gave me
  I believe in the faith that can save me
  I believe in the hope and I pray
  That someday it may raise me
  Above these … Badlands, you gotta live it everyday

Uiteindelijk komt zijn kracht van boven, beseft Springsteen. Dat is de boodschap van hoop die hij meegeeft in een rocknummer, dat op het eerste zicht donker lijkt, maar dus eigenlijk best vreugdevol is. Zelf bleef Springsteen altijd wonen op het platteland, daar waar we onze wortels en gemeenschap eren.

En die boodschap brengt ons bij de psalmen, bij uitstek psalm 126.

 • Keer ook nu ons lot, HEER,
  zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
  Zij die in tranen zaaien,
  zullen oogsten met gejuich.

Zie je het leven even niet meer zitten? Luister nog eens naar Badlands. Of mediteer bij psalm 126. 

Wil je nog meer weten over Popsongs en Psalmen? Klik dan op deze link!

ByDirk Van de Poel

Waarom de rozenkrans bidden en waarom in oktober?

De rozenkrans… hemeltjelief!  3×50 keer hetzelfde gebed prevelen. Waarom zou je dat “in deze tijd” nog doen?

De rozenkrans bidden… sommigen denken stil of zeggen openlijk dat dit hopeloos passé is. Eindeloos dezelfde woorden “aframmelen”. Is dit wel echt bidden? Wij zoeken iets persoonlijkers, iets diepers in ons bidden, zegt men. 

Vanzelfsprekend is het zoeken naar diepte in ons gebed terecht.

Maar hoe vaak staan we niet met de mond vol tanden en “weten wij niet eens hoe wij behoren te bidden” (Rom. 8,26)? Dikwijls voelen wij pijnlijk onze armoede voor God.

Op die momenten stil voor Hem zitten, enkel met de woorden “Ik weet niet wat ik moet zeggen, Heer…” kan het meest authentieke gebed zijn. Maar het kan ons ook de moed ontnemen om vol te houden in het gebed want  “ik weet toch niks te zeggen”…

Formules uit onze rijke gebedstraditie kunnen dan helpen.

In kloosters en abdijen worden al sinds mensenheugenis dagelijks de 150 psalmen gebeden. Telkens opnieuw, dag na dag, op gestelde tijden.

Het rozenkransgebed is ooit ontstaan als alternatief hiervoor “voor de gewone mensen”. De 150 psalmen werden 150 Onze Vaders, later 150 Weesgegroeten. Een gebedssnoer (een paternoster) hielp om de tel niet te verliezen. In de praktijk wordt echter per gebedsmoment maar 1/3 van een volledige rozenkrans gebeden.

Steeds dezelfde woorden bidden… dat past in de traditie van het repetitief gebed dat al bij de kluizenaars uit de oosterse Kerk bestond. Je vindt het ook in het “Jezusgebed”, het eerbiedig herhalen van de Naam van Jezus, bijna zoals een mantra die helpt bij de meditatie.

Door een gebed steeds te herhalen, creëer je rust en aandacht om je te verdiepen. De praktijk van het “aframmelen” is daar een karikatuur van.

In het begin van de 16e eeuw werd het rozenkransgebed verrijkt en kreeg het zijn huidige vorm. Per tientje wordt een passage uit het evangelie overwogen (de “mysteries”) en toegepast op het eigen leven. Intenties worden uitgesproken: verlangens, noden, zorgen waarvoor gebeden wordt.

Het is een misvatting dat de rozenkrans enkel bidden tot Maria is en een nodeloze omweg naar God. Het is in essentie juist een gebed tot de Drieëne God, in het bijzonder tot de Vader, waarbij we Maria uitnodigen om voor ons/met ons mee te bidden. Het is een beleven van de gemeenschap van de heiligen in de praktijk.

De maand oktober is bij uitstek de maand waarin de rozenkrans gebeden wordt. Ze wordt dan ook de Rozenkransmaand genoemd. Dat heeft te maken met het feest van O.L.V. van de Rozenkrans  dat sinds de 16e eeuw in de katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober gevierd wordt.

Zoals de vorige jaren bidden we de rozenkrans in onze pastorale eenheid tijdens de maand oktober op elke weekavond (maandag-vrijdag) in de St. Antoniuskerk, Edegem. We beginnen om 19 uur. Het gebed duurt een half uur.

De rozenkrans bidden: het is geen must, maar het is een waardevolle gebedsvorm die verdient (her)ontdekt te worden. Je bent welkom!

ByDirk Van de Poel

Remedies voor deze crisisperiode, aangeboden door het OEKRAÏNE-PROJECT-EDEGEM vzw

Het bestuur van het ‘Oekraïne-Project-Edegem’ vzw, nodigt jullie van harte uit op haar gebedsmoment van het najaar 2022, dat doorgaat op dinsdag 4 oktober om 19.30 u. zoals altijd in de Sint-Jozefkerk, Molenveldlaan 2 in Edegem.

Zie je het nog moeilijk zitten of ben je op zoek naar middelen om deze bewogen tijd aan te kunnen, dan raden we je aan om één van onze halfjaarlijkse bijeenkomsten mee te maken. Niet dat wij denken over tovermiddelen te  beschikken of zouden ontkennen dat er niet dringend politieke steunmaatregelen nodig zijn. Maar er is meer nodig om  de huidige viervoudige crisis in onze samenleving aan te kunnen.  Want de kans bestaat, althans volgens Prof. Erika Vlieghe, dat we binnenkort weer geconfronteerd worden met een sanitaire crisis. Voeg daarbij de energiecrisis, die op haar beurt mee de economische crisis veroorzaakt, zonder dan nog de klimaatcrisis te vergeten en misschien kan je dit lijstje nog aanvullen.  Een mens zou voor minder angstig of moedeloos worden.  En toch…. mogen we niet bij de pakken blijven zitten en niet vergeten ook spirituele energiebronnen in te schakelen.

WAAR en WANNEER zijn deze remedies te krijgen?

Kom eens op dinsdagavond, 4 oktober, om 19.30 u. naar de St Jozefkerk (Molenveldstraat, 2) in Edegem. Tijdens dit goed half uurtje hoor je misschien iets dat je precies kan helpen, wie weet!  Of kom je tot rust door het beluisteren van mooie muziek in goed gezelschap of leg je achteraf nieuwe waardevolle contacten. Want na dit gebedsmoment ben je welkom in ‘De Schrans ‘(café naast de St Jozefkerk). Het staat je vrij om alleen ook maar naar dit  ‘gezellig samenzijn’ te komen (rond 20.10u).  Mis dit gratis aanbod aan speciale hulpmiddelen niet. Het bestuur van het Oekraïne-Project-Edegem heet jullie allemaal  zeer welkom, uiteraard ook de Oekraïners die het bijzonder zwaar kunnen hebben en die we zeker tijdens onze bijeenkomst niet vergeten. (Meer info bij Liliane : tel. 03 288 73 65)