Category Archive Bidden

We vieren de Nationale feestdag en de naamdag van onze patrones de Heilige Maria Magdalena

Op 21 juli waren zowel politieke vertegenwoordigers als vertegenwoordigers van politie en leger aanwezig om mee te vieren. De viering in een goedgevulde kerk werd voorgegaan door Pastoor Tom die benadrukte dat het zowel Nationale feestdag was als de naamdag van onze patrones de Heilige Maria Magdalena. Het werd een levendige viering; Mooi opgeluisterd door de muzikenten en met een kerk die uit volle borst meezong.

Of het toeval was? Pastoor Tom benadrukte van wel. Het thema dat uit de lezingen naar voor kwam was:

‘Dan stel ik herders over hen aan die hen echt zullen weiden’

Heel toepasselijk.

Opvallend was het aantal jongeren dat ook deze week weer naar voor kwam om samen het ‘Onze Vader’ te bidden. In de Heilig Kruiskerk lijkt die groet alleen maar toe te nemen. Dat is hoopvol!

Tot slot was er een erg mooie communiebezinning die we jullie niet willen onthouden.

En natuurlijk werd er afgesloten met het Te Deum, de Vlaamse Leeuw en het nationale volkslied.

Na de viering werden we verrast met een verfrissende gazpacho en een gezellige babbel in de ontmoetingsruimte. Velen trokken aansluitend verder naar de barbecue om de naamdag van onze patrones in gemeenschap te vieren. Daarover meer in een ander artikel.

Foto’s onderaan!

Bezinning na de communie

God,
Geef mij een hart dat vakantie kan nemen.
zich even kan losmaken uit het gareel van zorg en verantwoordelijkheid

God,
Geef mij een hart dat vakantie kan nemen
dat, los en vrij, de aarde kan proeven en ruiken,
en de lucht en het water en de mensen erbij.

Geef mij een hart, dat nog kan open staan
om naar de mensen toe te gaan te luisteren
naar hun verhalen en te snoepen van hun vriendschap,
als de avond valt.

Geef mij een hart dat gelukkig kan zijn om kleine dingen
een hart dat kan bewonderen zonder te grijpen
kan bidden zonder woorden
een hart dat door de dingen heen U kan zien

Geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals Gij,
Op die zevende dag, toen alles goed was, wat Gij had gemaakt.  

(naar Manu Verhulst)  

POP-UPNIEUWS: GEBED IN DE SINT-ANTONIUSTUIN!

Heb jij zin om met anderen samen te bidden? Sluit je dan zeker aan bij de gebedsgroep via de QR-code. Het mooie van de Sint-Antoniusplek is dat je er bij elk weer terecht kunt, of het nu in de tuin of in de kerk is.

Dinsdagmorgen stuurde ik een berichtje in onze WhatsApp-groep en ’s avonds, met het dalen van de zon, zaten we al met een groepje samen in de tuin. Deze locatie brengt een oase van rust en is ideaal om tot gebed te komen. We dankten de Heer voor al het moois en stonden stil bij het leven, onze zorgen en onze vreugde. Naar het einde toe werd het wat frisser, maar met een tas verse muntthee en wat meegebrachte aardbeien konden we nog extra blijven nagenieten. Het was echt zalig!Kom jij volgende keer ook?

M.G.Wil jij ook op de hoogte zijn van de volgende pop-ups? Maak je dan snel lid van de WhatsApp-groep via de QR-code of bel naar 0487 89 08 41.

Barbecue met heel de pastorale eenheid!

We vieren op 21 juli feest ter ere van onze patrones de Heilige Maria Magdalena.

Inschrijven kan  HIER! Graag inschrijven VOOR 15 juli!

Download HIER de hele Zalige Zomerfolder.

Eucharistieviering met paus Franciscus in Koning Boudewijnstadion

Het staat nu vast dat paus Franciscus zijn bezoek aan ons land op zondagochtend 29 september afsluit in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De eucharistieviering wordt wereldwijd uitgezonden.


De eucharistieviering met paus Franciscus in het Koning Boudewijnstadion op zondag 29 september vangt aan om 10 uur. Er dient om praktische redenen op voorhand en individueel te worden ingeschreven. Momenteel wordt de mogelijkheid bestudeerd om ook in groep in te schrijven. Vóór de opening van de registratie wordt hierover duidelijkheid gegeven. 

Registreren kan vanaf maandag 19 augustus om 10 uur via een link die dan actief zal zijn op www.pausbezoek.be.

Het gratis ticket dat zo wordt verkregen, dient als toegangsbewijs. Bij het binnenkomen van het stadion ontvangen alle gelovigen een misboekje voor de meertalige viering. De organisatoren roepen op maximaal van het openbaar vervoer gebruik te maken om naar het stadion te komen. Groepen wordt aangeraden een bus in te leggen. Uiterlijk om 8.30 uur dient iedereen in het stadion aanwezig te zijn. Voor meer info over de bereikbaarheid van het stadion, klik op Koning Boudewijnstadion.

Zaligverklaring Ana van Jezus

Aan het begin van de eucharistieviering zal paus Franciscus de in Brussel overleden karmelietes Ana van Jezus zalig verklaren. Een uitzonderlijk gebeuren want zaligverklaringen worden door paus Franciscus normaliter tijdens vieringen in Rome voltrokken. De van Spanje afkomstige Ana van Jezus was een nauwe medestandster van de grote Teresa van Avila en ze hielp haar bij de hervorming van de karmelieten. Ze werd onder meer naar Madrid, Parijs en Brussel gezonden. Vanuit Brussel, waar ze in 1621 stierf, stichtte zij kloosters in Leuven en Bergen en hielp ze bij de oprichting van de kloosters in Antwerpen en Krakau. Meer info over leven en werk van deze weldra zalige via deze link.

Deze meertalige viering met paus Franciscus vindt plaats op de jaarlijkse katholieke Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen. De paus koos dit jaar als thema “God gaat op weg met zijn volk”; een keuze die opvallend nauw aansluit bij de leuze waaronder zijn bezoek aan ons land plaatsvindt: “Hoopvol onderweg”.

Verdere info

De organisatoren van het pausbezoek werken volop verder het programma uit in nauw overleg met de Vaticaanse verantwoordelijken. Een volledig en gedetailleerd overzicht wordt binnenkort gecommuniceerd. Alle actuele info is steeds te vinden op www.pausbezoek.be. Daar kan u ook de FAQ-lijst raadplegen.

Zomergroet,

Nathalie Milio
Woordvoerder Mgr. Johan Bonny
Communicatieverantwoordelijke
Bisdom Antwerpen

Zalige Zomer: pop-ups

Hoe verloopt de organisatie van de pop-ups?

In juli en augustus kan er elke week één gebedsmoment en één lange tafel pop-up georganiseerd worden, geleid door een initiatiefnemer uit de WhatsAppgroep.

Gebedsmomenten: Maandag of dinsdagavond in de tuin van de Sint Antoniuskerk in Edegem.Lange Tafel Pop-ups: Woensdag t/m zondag. Mogelijke locaties zijn de Heilige Bernadettekerk in Mortsel of de Basiliek in Edegem.

De praktische zaken worden verder in de groep besproken.

Iedereen is van harte welkom!

Download HIER de hele Zalige Zomerfolder.

SINT-BENEDICTUSKERK De restauratiewerken gaan nog altijd verder…

De communiebank aan de beurt

Deze eikenhouten communiebank uit 1762 met haar zeven smeedijzeren panelen en haar kronkelende vormen werd ontworpen door architect Engelbert Baets. Het smeedwerk is van de hand van Cornelis Marckx. Deze laatste is ook degene die de ijzeren leuning aan de voorgevel van het stadhuis van Lier vervaardigd heeft. Dank zij de richtlijnen van de restauratrices van Universiteit Antwerpen, hebben een aantal leden van de Kerkfabriek de originele kleurzetting teruggegeven aan het smeedwerk van de communiebank. De gouden accenten komen nu weer helemaal tot hun recht. 

En een wist-je-datje…

Wisten jullie trouwens dat de kerk tijdens de eerste Wereldoorlog als paardenstal heeft gefungeerd? Bewijzen daarvan zijn de bijtsporen van de paarden op het bovenblad van de communiebank. Ga dat bij een bezoek aan de kerk gerust eens van nabij bekijken.

5 jaar Pastorale Eenheid H. Maria Magdalena Feest in volle gang

Ons feestjaar is halfweg.  Een kleine terugblik én een overzicht van wat we nog tegoed hebben.

De VRT kwam al twee keer langs. Vanuit onze beide zondagskerken Heilig Kruis in Mortsel en de Basiliek van Edegem bereikten we tienduizenden mensen via radio en televisie. De derde viering op 29 september zal waarschijnlijk plaats ruimen voor de uitzending van de mis in Koekelberg bij het pausbezoek.

Onze vrijwilligers werden verwend op februari. De ingrediënten zijn bekend: fijne animatie, een bevlogen speech van pastoor Tom en een overdadig dessertenbuffet, verzorgd door ouders van communicanten en vormelingen. Het was een fantastische avond, waar velen stilaan het gevoel kregen dat we samenhoren.

Onze pastoor Tom is tien keer zo oud als onze pastorale eenheid. Piepjong dus. Een vat vol energie, maar toch iemand die Abraham heeft gezien. Op 16 maart vierden we niet alleen zijn verjaardag, maar ook zijn twintigjarig priesterjubileum.

Meimaand Maria-maand. Op 18 mei smeerden 40 deelnemers hun kuiten in voor een bedevaart naar Scherpenheuvel. 32 kilometer vanuit Aarschot, 10 kilometer vanuit Zichem of 60 km met de fiets. Aankomen deden ze allemaal. Het stramme gevoel ’s anderendaags varieerde van deelnemer tot deelnemer.

De langste tafel staat deze zomer bij ons secretariaat Johannes XXIII aan de kerk van Heilig Kruis. Op 21 juli is het niet alleen nationale feestdag, maar vieren we ook patrones de Heilige Maria Magdalena. Na de eucharistie van 11 u. schuiven we aan voor een gezellige barbecue aan Johannes XXIII.

De grot van Edegem is een verborgen parel van rust en gebed. Maar het is ook al jaren het decor voor bijbelse vertellingen. Ook dit jaar is iedereen welkom op vrijdag 16 augustus om 20 u. Myriam Liénard vertelt ons het levensverhaal van Bernadette Soubirous, aan wie Maria in Lourdes is verschenen.

Op 23 augustus trekken we weer onze wandelschoenen aan. De zomerwandeling voert ons dit jaar naar de mooie streek rond Bonheiden. We picknicken aan het kasteel van Zellaer en sluiten bezinnend af bij de zusters van de abdij van Bethlehem.

Op 15 september volgt dan de apotheose van dit feestjaar. Dan vieren we in de basiliek onze 5de verjaardag. Met een stevig gelegenheidskoor, workshops vooraf, infostandjes en allerlei lekkers na de viering. We starten om 9.30 u., de viering is om 11 u. De andere parochies sluiten aan en er zijn geen andere vieringen dat weekend.

Muziek brengt vreugde.

Naar jaarlijkse traditie was de accordeon verenging ‘De Nachtegaal’ te gast in de basiliek op 2 juni. Nu ja, we zeggen accordeonvereniging, maar er spelen ook een aantal leden slagwerk, fluitinstrumenten…

Tijdens de viering klonken prachtige stukken en ook het bekende ‘Lief vrouwke ik kom niet om te bidden’ herkenden we meteen. Meteen na de viering was er nog muziek op het voorplein van de basiliek en die was zo aanstekelijk dat enkele dames en zelfs de misdienaar ijverig aan het dansen gingen.

Hartelijk dank aan de nachtegaal!

Tweede televisieviering in de basiliek: Wat een feest…

For the beauty of the earth,
for the glory of the skies
for the love which from our birth
over and around us lies:
Lord of all, to Thee we raise
this, our joyful hymn of praise.

Voor de schoonheid van de aarde
voor de glorie van de hemelen
voor de liefde die ons toevalt
vanaf onze geboorte,

Heffen wij U, Heer dit loflied aan.

Zo klonk het vreugdevolle lied van John Rutter na de communie van onze tweede televisieviering.

Een woord van dank is op zijn plaats, niet alleen aan de drie-ene God, die we vandaag vierden, maar ook aan al wie voor een tweede keer onze pastorale eenheid liet schitteren voor de tienduizenden kijkers en luisteraars over heel Vlaanderen.

Bedankt pastoor Tom, voor je heldere predicatie en je warme manier van voorgaan.  Bedankt Peter en Jo om de viering mee samen te stellen. Bedankt lector Bart voor je waardig voorlezen en voorbidden, bedankt koster Nicole en de misdienaars.  Bedankt André, voor alle logistieke zorgen.

Bedankt aan Mia en de cateringploeg om de mensen van de VRT te verwennen en om achteraf de aanwezigen te tracteren op koffie en cake.

Bedankt Michèle, om ook deze keer de telefoon en e-mailpermanentie te houden voor reacties van kijkers en luisteraars.

Bedankt, Luk om het mejestueuze orgel op deze manier te laten jubelen en juichen.  Bedankt Floris en de leden van het Basilica-koor.  Jullie hebben er een waar feest van gemaakt. Het was jullie voorlaatste viering.  Het einde van een tijdperk, het maakt ons ook verdrietig en bezorgd, maar wat een manier om af te sluiten!

Onze grootste dank gaat uit naar de  tientallen mensen die de oversteek maakten van hun eigen parochie naar de Basiliek. Hopelijk groeit het inzicht dat we dit vaker mogen en moeten doen.  Want ook op deze manier bouwen we aan de toekomst van onze pastorale eenheid.

Wil je de viering (opnieuw) bekijken? Kijk onder de foto’s.

Onze derde televisieviering was gepland op 29 september.  Graag ruimen we plaats voor paus Franciscus die die zondag hoogstwaarschijnlijk een viering zal voorgaan in Brussel. De mensen van de VRT vragen ons toch om stand-by te zijn, voor het geval de paus last-minute zijn bezoek aan België zou moeten afzeggen. Dat zijn vele uren werk. Maar ook dat is dienstbaarheid.

Er kwamen heel wat reacties binnen op de viering. Een overzicht vind je HIER!

Laatste keer Oosterhuis

Naar aanleiding van het overlijden van Huub Oosterhuis, met Pasen 2023, organiseerden wij een reeks themavieringen rond het repertoire van een van de grootste religieuze dichters van ons taalgebied. Verschillende liederen uit het repertoire van Rabboeni passeerden de revue. Op 9 juni willen we jullie uitwuiven met een zegenwens. 

In dit bijna frivole lied moet je haast op zoek gaan naar de religieuze bodem.  Het zegt iets over onze gefragmenteerde aandacht, de twijfel waar we onze prioriteiten moeten leggen.  Over de waan van de dag enerzijds en Gods aanbod om Hem als waarheid te aanvaarden anderzijds. Doorheen al ons gepruts klinkt een bijna geruststellende bemoediging van Godswege: Mensen, veel geluk!

De themaviering gaat door in Heilige Familie Edegem op 9 juni om 11.15 u.  Wie een keertje de sfeer wil opsnuiven in Rabboeni: we oefenen om 10 u stipt.

De geloofsavond waarin we het thema samen verkennen is diezelfde week, op dinsdag 4 juni om 20 u in de 72 (Vestinglaan 72, Edegem).

Wonen, overal nergens thuis,
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis,
vallende sterren en schim van de maan,
mensen die opstaan en leven gaan.
Mensen, veel geluk.

Wonen, overal nergens thuis.
handel en wandel en huis na huis.
Leven en bidden op waarheid en waan,
wagen en winnen en verder gaan.
Mensen, veel geluk.

Wonen, overal nergens thuis,
aarde mijn hemel, mijn vaders huis.
Stijgende sterren, de lach van de maan,
mensen die dromend een stem verstaan.
Mensen, veel geluk.