Category Archive administratie en secretariaat

Tussentijdse evaluatie

In september 2019 ging onze pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena van start. Het eerste team werd aangesteld voor een periode van 6 jaar. Dat betekent dat we nu halfweg zijn.

In de ruime omgeving kijkt men met enthousiasme naar de werkkracht van het team en de vele domeinen waarop we actief zijn. Maar dat betekent nog niet dat alles goed is, wat nu gebeurt.

Daarom willen we in deze fase u betrekken bij de gang van zaken en uw mening vragen. Dat kan door enkele korte vragen te beantwoorden voor een eerste indruk, maar dat kan ook door een enquête in te vullen. Hiervoor heeft u een kwartiertje nodig. U kan zich zelfs melden voor een interview zodat we nog beter kunnen begrijpen waarom u bepaalde dingen zegt of denkt.

We hopen dat we zo nog beter de weg van God kunnen gaan en bidden dat de Geest ons mag leiden. We kozen natuurlijk niet zomaar de Heilige Maria Magdalena als patrones. Zij was als eerste getuige van de verrijzenis en zag dus Gods licht dat ons de weg wijst.

De meest eenvoudige weg voor dit soort van bevragingen is digitaal. U kan dus de enquêtes vinden via onze website www.mijnparochie.be of zelfs rechtstreeks via https://forms.gle/gvuACXnBu2Ps1WnM7 We zullen in elke kerk ook een afgedrukt exemplaar bezorgen. Wie meer exemplaren op papier wil, kan dat aanvragen bij pastoor Tom

Financieel en materieel beheer

Een goede zorg voor een pastorale eenheid betekent ook een gedegen financieel en materieel beheer. Het gaat hierbij om de zorg voor gebouwen en patrimonium, maar ook voor de financiële middelen die nodig zijn voor de pastorale activiteiten, vergoedingen… Ons beleid is er op gericht de brede pastoraal te ondersteunen in onze tijd, maar er ook voor te zorgen dat onze opvolgers zullen kunnen leven en werken binnen onze pastorale eenheid. Daarvoor moeten we onze gebouwen onderhouden, op tijd en stond verbouwingen en werken uitvoeren en nu al sparen voor de nieuwe gebouwen van de toekomst.

‘Gouverner c’est prévoir’ zegt het spreekwoord en dus zetten we nu geld opzij voor de toekomst. Met een stijgende inflatie en zonder rente op spaarboekjes beheren we daarom al vele jaren ook een beleggingsportefeuille. Die is heel divers samengesteld om het risico realistisch te spreiden en is in zijn geheel SRI gescreend zoals ze dat noemen. Dat betekent dat we uitsluitend beleggen in fondsen die voldoen aan ethische criteria.

De voorbije maand september ondersteunden we met onze pastorale eenheid het project van de Zevensprong. Dit project vraagt aandacht voor de schepping. Ook met onze gelden kunnen we een bijdrage leveren aan het goede beheer van Gods wereld en zorg dragen voor zijn mensen. Daarom hebben we naast de klassieke fondsen die banken aanbieden, specifieke fondsen opgenomen binnen vijf domeinen. We versterken daarmee de weg die we al enige tijd gaan.

De vijf domeinen gaan over: ecologie met een bijzondere aandacht voor water; levenskwaliteit- en verwachting met bijzondere aandacht voor de oudere generatie; duurzame en slimme vormen van mobiliteit; gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen en een laatste accent op gezondheidszorg met bijzondere aandacht voor oncologie.

Op die manier willen we het vuur van onze gemeenschap delen met de mensen om ons heen en samen bouwen aan een mooie toekomst. We danken ieder van u alvast voor het vertrouwen in onze pastorale eenheid en vragen onze patrones de H Maria Magdalena die als eerste getuigenis was van Gods steeds vernieuwende liefde ook ons te zegenen en bij te staan.