Category Archive St.-Antoniusprocessie

Film

Wil jij zien hoe onze pastorale eenheid bruist van leven. Hoe wij trachten een levende gemeenschap van Christenen te zijn? Bekijk dan zeker deze film die we lanceerden op de toekomstavond van 29 april. De film werd samengesteld uit beeldmateriaal dat door talloze vrijwilligers werd aangebracht. Waarvoor dank. Ons archief groeit; Heb jij beeldmateriaal? Stuur het gerust door. Ook ons archief is een levend archief.

Geniet ervan!

21 januari St.-Antoniusviering en -processie in Edegem

Nu zondag is het zover. De St.-Antoniusprocessie in Edegem gaat uit. Kom jij ook?

  • Om 09.00 plechtige Eucharistieviering in de Sint Antoniuskerk
  • Na de viering om 10.00 processie door de straten van Edegem met het beeld van de H Antonius en het Heilig Sacrament. Dit is de enige processie die nog uitgaat in de zuidrand.
  • Inzameling van toiletartikelen en niet bederfbare voeding voor gastvrij Edegem.
  • Dit kan tussen 09.00 en 12.00 aan de Antoniuskerk of tijdens de processie.

Warm aanbevolen

Het wordt een belangrijk evenement in de Zuidrand van Antwerpen. In Edegem is de enige St.-Antoniusprocessie al enkele jaren een levendig bewijs dat goede dingen die uit ons geloof gegroeid zijn, stand houden. We kregen van de mensen van de Zuidrand en pastoor Tom, volgend filmpje dat het verhaal van dit project en veel meer verteld.

Sint-Antoniusprocessie 21 januari 2024

Zondag 21 januari 2024 is het weer hoogdag in Edegem. Naar jaarlijkse traditie vieren we dan de H. Antonius Abt, of beter gekend als Sint-Antonius met zijn varken. Om 9 uur is er in de Sint-Antoniuskerk een eucharistieviering voorgegaan door pastoor Tom Schellekens en muzikaal opgeluisterd door het Basilcakoor. Na de viering trekt om 10 uur de processie door het centrum van Edegem.

De ommegang vertrekt aan de Sint-Antoniuskerk en via Strijderssstraat, Hovestraat, Florent Geversstraat, Victoriastraat, Zwaluwlei, Lentelei, Zomerlei en Herfstlei naar de basiliek en va Hovestraat, Doelveldstraat, Strijdersstraat terug naar de Sint-Antoniuskerk.

De processie wordt geopend door het muziekkorps van de KSA. In de ommegang dragen de gildebroeders van de Sint-Sebastiaansgilde het beeld van de H. Antonius en het varken, vormelingen en communicanten zamelen onderweg gaven in. Accordeonclub De Nachtegaal sluit de gelederen. Ook leden van het jeugdhuis ’t Varken van Sint-Antonius en de Genootschap Cantincroy van Mortsel zijn erbij. De kapel in kasteel Cantincrode is ook aan St.-Antonius gewijd.

Er zal geen verkoop zijn van offergaven, maar we vragen aan de bevolking om toiletartikelen of niet bederfbare voeding te schenken. Deze gaven worden dan aan Gastvrij Edegem overgemaakt. We aanvaarden de gaven in en aan de kerk van 9 tot 12 uur en ook langs de omloop van de processie. Het schenken van gaven gaat al eeuwen terug en hiermee steunen we directe noden die nog steeds bestaan in de 21ste eeuw.

Het was de orde van de Antoniten die varkens hielden gemerkt met een Taukruis. Die werden dan geslacht en het vlees verdeeld aan de minderbedeelden. Vandaar de afbeelding van het varken bij Sint-Antonius. Deze traditie bestaat al sinds 1588 in Edegem en deze processie is nog de enige in de Zuidrand van Antwerpen. Sinds 2023 hebben we de erkenning als Vlaams immaterieel erfgoed.

De pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena en alle deelnemers aan de processie hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen, zowel in en aan de kerk en langs de Edegemse straten. Ze zijn ook dankbaar voor de steun van het gemeentebestuur van Edegem en de streekvereniging Zuidrand.

Meer info op de website https://dezuidrand.be/antoniusprocessie en via info cultuur@edegem.be.

Feest Sint-Antonius 21 jan 2024

Vaste ingrediënten: eucharistieviering om 9u in de kerk van Sint-Antonius met nadien processie en zegening van de gaven die mensen hebben geschonken. We zamelen niet bederfbaar voedsel en hygiëneproducten in voor de vzw gastvrij Edegem.

Nieuw dit jaar is het beeld dat werd gemaakt door een familie uit Ecuador en dat we zullen meedragen in de processie. Nieuw is ook het parcours dat meer door de bewoonde straten trekt.

We zeggen alvast veel dank aan alle vrijwilligers en verenigingen die dit feest van Sint-Antonius mee mogelijk maken.

St.-Antoniusviering Edegem: fotoverslag

De St.-Antoniusviering in Edegem behoort sinds kort tot Vlaanderens immateriaal erfgoed. En we zagen dat dat goed was.

Een goedgevulde kerk, een processie die steeds maar groeit, veel volk om te kijken en mee te beleven en heel veel giften voor Gastvrij Edegem.

Een frisse maar eerder een ijskoude zondag, maar het werd al snel warmer wanneer we de Antoniuskerk
zagen vollopen. Een volle Antoniuskerk alle stoelen bezet ook in kerkmeessterbanken achteraan in de
kerk. Een mooie sfeervolle viering. Na de kerkdienst kregen de aanwezigen nog een lekker koekje in de
vorm van een varkentje dat zeer erg geapressieerd werd, hiervoor al dank aan de baksters.

Buiten aan de kerk stonden weer veel sympatisanten om de processie te volgen, muziek voorop , het beeld
van de H Antonius, en pastoor Tom met het H Sacrament samen met enkele voorgangers. Op het eind
weer muziek en vele volgers.
Dank aan iedereen die er bij was, de kerkgemeenschap is weer eens op straat geweest.

De foto’s zeggen de rest.

Klik links of recht op de foto om door te schuiven. (er zijn een 300-tal foto’s)

Met dank aan Jan Caljon en de dame die ook nog 122 foto’s ter beschikking stelde.

Sint-Antonius: het feest komt er aan

De zondag na 17 januari is het traditioneel feest van Sint-Antonius. Dit jaar zal het feest doorgaan op zondag 22 januari. U kan er bij zijn. De viering in de kerk begint om 9u en aansluitend na de viering start de processie die door Edegem trekt en via de basiliek terugkeert naar de kerk van Sint-Antonius.

In de processie wordt het beeld van de H. Antonius gedragen door de leden van de Sint-Sebastiaansgilde. Het muziekkorps van KSA Cantincrode en de accordeonclub de Nachtegaal zullen ons muzikaal begeleiden. Het jeugdhuis ’t Varken viert met ons mee en dit jaar is voor het eerst ook het Genootschap Cantecroy uit Mortsel van de partij.

Zoals vorige jaren zamelen we weer toiletartikelen en niet bederfbare voeding in ten voordele van Gastvrij Edegem. Goederen kunnen gebracht worden aan de kerk tussen 9 en 12 uur en ook onderweg lopen de vormelingen mee met bolderkarren en kruiwagens om goederen in te zamelen.

De viering en processie van St. Antonius is een oude traditie. Die we graag mee in ere houden.

In het driemaandelijks tijdschrift   “De Drie Rozen”  van de Heemkundige Kring van ’s Gravenwezel 56° jaargang  4de trimester 2022 stond volgende interessante bijdrage: