Category Archive gezinswandeling

ByDirk Van de Poel

Midzomer wandeling Meerseldreef : Franciscus van Assisi

Vrijdag 5 augustus. De dag zindert nog even na, wat een fijn nagevoel na zo een schitterende dag. Je moet het dan ook maar doen, een dag organiseren waarbij je als deelnemer van de ene verrijking in de andere valt. Extra dank dan ook aan Veva en Reinhilde en ook aan Susan, die veel aan de voorbereiding deed, maar zelf niet mee wandelde .

We kregen 2 verslagen; allebei de moeite om te publiceren. En een zee aan foto’s van Annick, Nathalie en Katrien. Gewoon om even rustig te bekijken. Wie erbij was, als herinnering. Wie er niet bij was, om je zin te doen krijgen in een volgende wandeling met onze PE.

Vrijdag 5 augustus 
De dag zinderde nog even na ,wat een fijn nagevoel na zo een schitterende dag.
Je moet het dan ook maar doen een dag organiseren waarbij je als deelnemer van de ene verrijking in de andere valt.
Extra dank dan ook aan Veva, Reinhilde en Susan.
Voor de lange wandeling mochten we meerijden met pastoor Tom. 
Aangekomen in Meerseldreef mochten we eerst een stukje Franciscus van Assisi beleven. Letterlijk in het belevingscentrum van de kappucijnen. Stilstaan bij de wondere wereld van de natuur en de Schepping,  luisteren naar het zonnelied  , de bevrijdende werking door te leven in soberheid en eenvoud , het zorg dragen voor onze overledenen door ze te begraven dichtbij Gods altaar  , het ontdekken van het medegeloofschap bij vreemden die daardoor geen vreemden meer blijven maar tochtgenoten worden  : het was het begin en een voorproefje van een stukje samen onderweg gaan. 
Dan volgde de uitgestippelde wandeling met opdrachten om stil te staan bij de tekst van het zonnelied en het vredesgebed.
We waren het erover eens  : Hoe de Schepping georchestreerd werd om ons het leven te bieden ,  dat kan alleen maar Gods werk zijn.
De omgeving was rijk aan mooie natuur wat dit gevoel extra versterkte.
Onze gebeden waren verhoord ook wat het weer betrof : niet te warm en toch een zon om van te genieten met tijdig een windje dat verfrissend werkte.
Lunchen deden we in de schaduw van de St Hubertus kapel  , het vieruurtje aten we op , gezeten op de banken aan de kappucijnen kerk. 
Met een mooie gebedsviering aan de grot als afsluiter  , en een gezellig samen vol au vent eten in de Zevenster. 
Ik was al fan van Franciscus van Assisi en koester nu nog meer zijn zonnelied en vredesgebed. 
Dank aan de mede tochtgenoten voor het delen van deze zonsovergoten dag , ook figuurlijk. 

Annick 

Op vrijdag 5 augustus trokken een dertigtal mensen van de pastorale eenheid Maria-Magdalena naar
Meersel-Dreef in de Noorderkempen. Men kon kiezen tussen een korte wandeling, een flinke
wandeling en een dagtocht.
Onder een heerlijk zonnetje met een luchtig windje hebben we eerst gepicknickt op het grasperkje
achter de parking naast het Capucijnenklooster van Meersel-Dreef.
Na een dankwoord en zang aan de Heer voor spijs en drank hebben we genoten van de picknick die
we mee hadden gebracht en ook van de gezellige babbel met de mensen van de gemeenschap.
Na het eten zijn we met de groep van de middellange wandeling naar het Capucijnenklooster
getrokken waar we onder begeleiding van pater Kenny Brack een bezoek hebben gebracht aan het
belevingscentrum. Hier hebben we een mooie uitleg gekregen over de leer en het leven van
Franciscus doorheen acht ruimtes die volgens verschillende thema’s waren ingericht.
Persoonlijk vond ik de mooiste zaal die met het thema angst en vertrouwen. Hierin vonden we enkel
een slapende (opgezette) wolf. Er werd ons op een zeer boeiende wijze het verhaal verteld van
Franciscus en de wolf van Gubbio. Spijtig genoeg hadden we niet veel tijd meer over en hebben we
de kerk niet meer kunnen bezoeken.
Na het bezoek aan het belevingscentrum zijn we onze middellange wandeling van ongeveer 5 à 6
kilometers gestart. De groep werd opgedeeld in twee waarvan één groep met Reinhilde de
wandeling deed en de andere groep met Veva &.Jo
Het eerste deel hebben we in stilte gewandeld en hebben we ons bezonnen over delen uit het
Zonnelied van Franciscus. De pracht en de stilte van de natuur en wat het met ons doet. Over
Broeder Zon die ons vreugde brengt. Langsheen prachtige wegen, landbouwgronden,
aardbeienteelt en zalige natuur hebben we gewandeld en met elkaar gebabbeld. We zijn ook de
grens met Nederland overgestoken.
Tegen 16u hebben we een halte gehouden aan een kabbelende beek. Ieder van ons had een
vieruurtje voorzien. Deze hebben we dan samen gedeeld en opgegeten.
Spijtig genoeg hebben we onze wandeling een beetje moeten inkorten door tijdsnood en omdat we
om 16u15 verwacht werden aan de Maria-grot voor een korte viering met iedereen samen.
Pastoor Tom heeft hier een woordje gesproken en we hebben samen gezongen en gebeden.
De dag werd zeer gezellig afgerond met een gezamenlijk avondmaal in de Zevenster, namelijk
heerlijke vol-au-vent met frietjes en een fris slaatje.
Het was een zeer geslaagde dag, met vele mooie momenten en gezellige gesprekken en nieuwe
ontmoetingen.
Een zéér gemeende dank aan Pastoor Tom en Reinhilde, Veva en Susan voor de organisatie en natuurlijk
ook aan iedereen die van deze dag een onvergetelijke beleving heeft gemaakt.

Nathalie

ByDirk Van de Poel

Samen op weg! In de woestijn (woestijnwandeling)

Zaterdag 9 april 2022 gaan we weer samen op stap. Deze keer wordt het een “vastenwandeling”, meer bepaald een woestijnervaring. We rijden naar het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen in Nederland, één van de grootste stuifzandgebieden in West-Europa. Zand en wind hebben er vrij spel, we kunnen er de stilte horen, de eenzaamheid proeven, de weidsheid van het landschap op ons laten inwerken. De vasten is een tijd van versobering en verstilling, van verdieping en zoeken naar God … de eenzaamheid van een  woestijnlandschap kan hierbij helpen. 

Om 11.45u komen we samen op de parking van de Drunense Duinen, Schoorstraat 50, 5071 RC Udenhout. Voor het vervoer werken we met carpooling: duid op de inschrijvingsformulieren aan of je plaatsen te bieden hebt of vervoer nodig hebt.  ’s Middags eten we samen onze meegebrachte picknick op.

Na een gezamenlijk bezinningsmoment zijn er verschillende wandelingen mogelijk: een langere (ongeveer 3-4 km) in het mulle zand, een kortere  (1 km), geschikt voor buggy’s, rolstoelen en minder mobiele mensen. Tijdens de wandelingen nemen we de tijd om de “woestijn” op ons te laten inwerken.   De kinderen hebben intussen een speelmoment onder toezicht. Het is er heel fijn ravotten in de duinen en het bos.

Om 15 u komen we weer samen voor een afsluitend gebed en het vieruurtje (aangeboden door de Pastorale Eenheid) en vanaf 15.30u gaat het weer huiswaarts. Aankomst rond 17u. Wie dat wenst kan natuurlijk wat langer ter plaatse blijven, nog wat wandelen of nagenieten op een terras.

Schrijf je in  voor 4 april 2022 klik HIER!
of telefonisch: 0487 890 841.

Van harte welkom! Het wordt een unieke ervaring..

ByDirk Van de Poel

SAMEN OP WEG MET… WIE?

Na 3 succesvolle edities in het voorjaar waagden we het erop een wandeling in volle herfst (7 november) te organiseren.

En toegegeven we waren met wat minder deelnemers, maar het gezelschap was deze keer uitgelezen!

In de week van Allerheiligen gingen we namelijk op weg met enkele van de eminente patroonheiligen uit onze pastorale eenheid.

Om niemand voor te trekken zet ik ze In alfabetische volgorde: Sint Antonius, de H. Benedictus, de H. Bernadette, Sint Jozef, die de eer geniet 2 van onze kerken te mogen patroneren en tenslotte Sint Lodewijk.

We trokken deze keer doorheen de omgeving van de Sint Jozefkerk in Mortsel, doorheen het Frijthout met een doorsteekje over de spoorweg, richting Borsbeek en terug door de Savelkoulwijk.

Terug in de Wolschaerder hadden we een vijftal kilometers op de teller. Het aantal stappen ontgaat me, maar het was ruim voldoende om ons dagelijks contingent te halen.

Hoewel het daar helemaal niet om te doen was. Wat wel de bedoeling was: al stappend mensen uit onze pastorale eenheid (en daarbuiten) wat beter leren kennen en in de groepjes ook kennis te maken met een van de genoemde heiligen.

Dat gebeurde door uitgekiende opdrachten die in één klap onze intellectuele, muzische en creatieve talenten aanspraken.

Uiteraard maakte ieder groepje er werk van, aangezien we op het slotmoment in de Wolschaerder onze resultaten moesten presenteren aan de andere groepjes. En oef, niemand ging af. Een bijzondere pluim verdient het groepje met jongeren en kinderen die zowaar een heel toneelstukje hadden ineen gestoken rond de H. Antonius. Dat ze daarbij een andere Antonius ten tonele voerden dan de patroon van de befaamde parochiekerk in Edegem bedekken we graag met de mantel der liefde.

Hoeft het nog betoog dat op het einde van de dag over alle deelnemers zowaar een kroon van heiligheid leek neer te dalen? Houden zo, mensen!

ByDirk Van de Poel

Samen op weg met… GEZINSWANDELING!

Zondag 7 november 2021 is iedereen van harte welkom op de volgende gezinswandeling, ingericht door de PE H. Maria Magdalena. Samen willen we op een tegelijk ludieke én bezinnende manier elkaar beter leren kennen en verder bouwen aan een levende gemeenschap. Thema is deze keer: Samen op weg met…

We gaan op weg met enkele heiligen naar wie een paar parochies zijn genoemd: H. Jozef, H. Bernadette, H. Lodewijk en H. Antonius. We komen samen aan de kerk van Sint Jozef (Liersesteenweg 308, Mortsel) om 13.45 u, maken een mooie wandeling met leuke opdrachtjes in het Frijthout (Hove) en komen daarna vanaf 15.30u samen in de zaal Den Wolschaerder (Liersesteenweg 314, Mortsel) voor een vieruurtje en gezellig slotmoment. Het einde is voorzien rond 16.30u.

De wandeling is toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen.

Info en inschrijvingen: Klik HIER!
Telefonisch: 0487 98 08 41.
Inschrijven kan tot 30 oktober 2021.