Category Archive aanbod

Website en nieuwsbrief in cijfers

Het weekend van 20-21 mei was in onze kerk het weekend van de communicatiemedia. We konden vernemen dat kanalen zoals Kerknet.be en Kerk&Leven vele bezoekers en volgers kennen. Dat is goed nieuws want zo geraakt de Blijde Boodschap bij vele mensen.

Toen kwam de vraag: hoe zit dat eigenlijk bij ons? Hoeveel mensen bereiken we met onze pastorale eenheid?

Onze website www.mijnparochie.be in de kijker

We zijn gestart met metingen op 8/2/2021 en bereikten toen gemiddeld een 45 bezoekers per dag. Op zondag waren dat er ongeveer 100 (online viering werd aangeboden). Nu bereiken we gemiddeld 100 bezoekers per dag. met 2 pieken per week: Zaterdag/zondag voor de onlineviering (ongeveer 150 bezoekers) en dinsdag nadat maandag avond/nacht de nieuwsflash/brief toekomt rond de 170 tot 200 en meer bezoekers. Dat betekent zo’n 850 surfers per week dat zijn er bijna evenveel als het aantal abonnementen op Kerk&Leven.

Piekmoment voor de website zijn de periode rond Kerstmis en Pasen:

  • Kerstavond piekt met 330 bezoekers Kerstdag 239 bezoekers (online vieringen)
  • In de Goede week leg het gemiddelde boven de 150 bezoekers.
  • Met Pasen piekten we naar 285 bezoekers

Nieuwsbrief en nieuwsflash

Sinds de eerste nieuwsflash op 29 april 2021 bouwen we aan een wekelijkse communicatie met alle geïnteresseerden. We startten met een ruime 100 e-mailadressen van mensen die op de hoogte wilden gehouden worden per mail vanuit de corona-isolatie. Ondertussen groet het aantal abonnees. De nieuwsbrief (maandelijks behalve augustus) heeft momenteel 486 abonnees en de nieuwsflash (wekelijks) 308 abonnees. In de 2 jaar zijn er slechts 10 mensen geweest die afmelden voor onze nieuwsbrief.

Het is heel gemakkelijk jezelf op te geven via website of via iemand van het team. Het enige dat we echt nodig hebben is je e-mailadres, maar graag ook je naam. En dan ben je snel helemaal mee.

Andere kanalen

Naast de website en de nieuwsbrief zijn we ook actief in wat we de sociale media noemen. Het YouTubekanaal heeft 126 abonnees  (en het kanaal van de St.-Benedictuskerk nog eens 36). De volgers op Facebook zijn op dit moment met 152 en op Instagram zijn ze met 67. Die getallen zijn nog niet echt om te duizelen, maar alles kan groeien.

De filmpjes met het woordje van Pastoor Tom worden wekelijks meer dan 50 keer bekeken. Zo vormen de kijkers als het ware een extra parochie.

Dank u wel aan alle medewerkers.

Onze eerste dank gaat natuurlijk naar Dirk die heel dit veld in goede banen leidt, maar ook naar al wie teksten en vooral foto’s en filmpjes doorstuurt. Nieuwe mensen die er aan denken aan te sluiten bij onze kerkgemeenschap kijken vaak eerst naar de website en de sociale media om te kijken of er echt iets leeft. Als ze daar veel beweging zien, dan komen ze ook ‘in het echt’ eens kijken.

Opnieuw spelen in Belem

Herinnert u het zich nog? Vorig najaar deden we een oproep om een project te steunen in Belem in Brazilië waar de speeltuin van een opvang plek voor kinderen uit kansarme gezinnen helemaal versleten was.

Wel nu in het voorjaar is daar gestart met een nieuwe speeltuin. Een speelhuisje en een trampoline zijn alvast geplaats dankzij onze steun. We kregen dan ook heel warme dankbetuigingen uit de gemeenschap Zaden van het Woord in Brazilië.

Oecumenische viering voor de eenheid van de Christenen

De ‘Week van gebed voor eenheid van de Christenen’ wordt jaarlijks gevierd door miljoenen Christenen wereldwijd. Door samen te bidden ervaren we, dat we verbonden zijn met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen, door de problemen van de samenleving te noemen en ze in onszelf een plaats te geven. Dit jaar is de viering voorbereid door de Raad van Kerken in Minnesota (USA).


Leer goed te doen, zoek het recht

De eenheid van Christenen is een teken van eenheid van de hele schepping, maar verdeeldheid onder Christenen verzwakt dit teken. Daarom willen we als katholieken samenwerken met andere Christelijke gemeenschappen, o.a. vanuit onze Oecumenische Werkgroep en Parochies.

Goed leren doen

Goed leren doen betekent dat we ervoor open staan om naar onszelf te kijken. Samen bidden voor eenheid van Christenen doet ons nadenken over wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om verdeeldheid, ongelijkheid en racisme tussen mensen aan te pakken. Wij willen onderdrukking doorbreken en pleiten voor gerechtigheid. We willen samen nadenken over wie er niet gehoord worden in onze samenleving en gemeenschappen.

“God, Schepper en Verlosser van alles en allen, leer ons naar binnen te keren om gegrond te blijven in uw liefdevolle Geest. Zo kunnen wij naar buiten gaan met wijsheid en moed om telkens weer het pad van liefde en gerechtigheid te kiezen.”

Samen met de Protestantse Gemeenschap en onze parochies vieren we dit verlangen naar eenheid op dinsdag 6 juni om 20 uur in de St.-Bavokerk in Boechout. Na afloop is er ontmoeting met een drankje. Ieder van u is van harte welkom!

In de Pinkstertijd vieren we het ontstaan van de Kerk en dat we door de kracht van de Heilige Geest samen het Lichaam van Christus vormen. Met deze ‘Oecumenische Gebedsviering’ laten we als lokale geloofsgemeenschappen zien, dat wij deze éénheid samen willen vieren. Ieder jaar bevat de gebedsviering symbolen die uitdrukking geven aan onze verbondenheid. Dit jaar zijn dat ‘water’ en ‘stenen’. ‘Water’ verwijst naar onze doop en ‘stenen’ stellen onze persoonlijke en familiale geschiedenis voor.

Vanuit onze Geloofsgemeenschappen en de ‘Oecumenische Werkgroep’,
dominee Marieke den Hartog, diaken Jan Keersmaekers, pastoor Tom Schellekens, Miecke Rutges

Feestelijke Pinksterviering in Sint-Benedictus

Omdat Pinksteren een belangrijke hoogdag is, krijgt de zaterdagviering in de Sint-Benedictuskerk op 27 mei een extra feestelijk karakter. Deze eucharistieviering met voorganger (en voorzanger) pastoor Tom zal opgeluisterd worden door violiste Jeong Sun Goo en organist Stefan Verberckmoes.

Op het programma staan een aantal werken die op de gregoriaanse gezangen ‘Veni Creator Spiritus’ en ‘Veni Sancte Spiritus’ (Pinksterliturgie) gebaseerd zijn. Ze werden speciaal voor deze viering bewerkt voor viool/orgel-duo. Tijdens de communie zullen JeongSun en Stefan een bekend Adagio van J.S. Bach vertolken.

De viering start zoals elke zaterdagmis in Sint-Benedictus om 17u, maar vooraf is al het Pinksterkoraal ‘Komm Heiliger Geist’ voor orgel van Dietrich Buxtehude te horen. Wie er graag bij had willen zijn maar om een of andere reden verhinderd is, kan de livestream van de viering online volgen of die daarna nog bekijken via het digitale aanbod van onze pastorale eenheid.

Mariabedevaart Samana Edegem O.L.V van Lourdes

Samana O.-L.-V. van Lourdes ging naar jaarlijkse traditie op Mariabedevaart in eigen kerk en aan de grot op donderdag 11 mei.

Een vijftigtal ingeschreven leden en enkele parochianen van de P.E. kwamen samen om Maria te eren. Onze pastorale medewerkers maakten er weer een heel intieme viering van met mooie teksten en we genoten van het citerspel door Magda Heps en het prachtige (ondersteunende) orgelspel van Luk De Deckers. Pastoor Tom had het tijdens de homilie over het verschil tussen een katholiek en een atheïst : deze laatste ziet de wetenschap en zichzelf als het belangrijkste om iets van zijn leven te maken, terwijl wij christenen – katholieken weten en ervaren dat we het sàmen moeten waarmaken. We staan er niet alleen voor, God, Maria en andere mensen samen maken dat we mooie dingen kunnen bereiken.

We hadden geluk met het weer zodat we ook aan de grot konden bidden en zingen, waarna we verder trokken naar Den Willecom waar we konden bijpraten bij een pannenkoek met koffie of thee.

Als Pinksteren op de 4e zondag van de maand valt…

… dan is een thema van de 4e zondag rap gevonden.

De gemeenschapszondag van 28 mei zal in het teken staan van de Heilige Geest…. de meest mysterieuze van de goddelijke personen.

Als motto kozen we ROEACH, de oudste Hebreeuwse benaming van de Geest Gods.

Na een kort onderricht van pastoor Tom over de Heilige Geest doorheen oud -en nieuw  testament gaan we op zoek naar wat de Heilige Geest in ons leven al betekend heeft of nog kan betekenen. De kinderen zullen dat op hun manier doen met een aangepaste werkvorm.

Omdat het feest is bieden we de deelnemers een eenvoudig, kindvriendelijk warm gerecht aan. Je hoeft dus niets mee te brengen.

Je kan ter plaatse een vrije bijdrage geven voor de onkosten.

De praktische gegevens op een rijtje:

  • welkom in de “Tandem” (achter de St. Benedictuskerk) vanaf 10 uur; einde omstreeks 14 uur
  • er is een aangepast kinderprogramma
  • we eindigen met een vreugdevolle eucharistieviering
  • bespeel je een instrument? Breng het mee!
  • nodig zeker nog andere mensen uit: iedereen is welkom.

Inschrijven kan tot donderdag 25 mei: klik HIER! of door te bellen naar 0487 89 08 41

Het evangelie van Maria Magdalena in het echt.

Na de valse start in de vasten moet het nu wel lukken. We verwelkomen u en spreker Jean Bastiaens heel graag op woensdag 31 mei om 20u in Johannes XXIII in de Heilig Kruisstraat 18 in Mortsel.

Even het geheugen opfrissen. Het evangelie van Maria Magdalena? Ja inderdaad er zijn meer teksten geschreven over het leven van Jezus dan de vier evangeliën die we kennen uit de bijbel. Eén van die evangeliën wordt toegeschreven aan Maria Magdalena.

Heeft zij het zelf geschreven, wat staat er eigenlijk allemaal in? Staan er in dit evangelie zaken in over Jezus die we niet weten vanuit de andere evangeliën? Is het evangelie betrouwbaar? Deze en vele andere vragen, zullen zeker aan bod komen op 31 mei.

In maart waren een vijftigtal mensen present, we verwachten jullie allemaal opnieuw. Hartelijk welkom.

Kapelletjes in Vlaanderen! Staat jouw kapel al geregistreerd?

Sinds enige tijd bestaat de website Kapelletjes in Vlaanderen. Ook wij willen vragen om jouw kapel of die uit je buurt te registreren.

Vlaanderen telt zo’n 15.000 kapelletjes. Je vindt ze in iedere straat. Van kleine gevelbeeldjes tot veldkapellen, het zijn monumentjes die ons landschap kleuren. Ze herbergen bijzondere objecten en zijn onlosmakelijk verbonden met eeuwenoude gebruiken en verhalen. Die kennis dreigt echter verloren te gaan. Typische tradities, zoals het bloemen vouwen en versieren van de kapel, worden minder en minder onderhouden. De gemeenschappen die jaren – zelfs decennia – zorg hebben gedragen voor zowel het gebouw als de tradities, nemen jaar na jaar af. Tijd dat die rijke kennis aan gebruiken, tradities en verhalen centraal verzameld wordt. Tijd dat we bestaande initiatieven in de kijker zetten en nieuwe initiatiefnemers inspiratie vinden om aan de slag te gaan. Dat is wat we realiseren met Kapelletjes in Vlaanderen.

Bij het ter perse gaan van dit artikel staan er in Mortsel 13 en in Edegem 8 kapelletjes (en de grot uiteraard) geregistreerd. Staat jouw kapel al geregistreerd?

Overzicht van de geregistreerde kappelletjes in Mortsel en Edegem. Klik hieronder om te zien welke kapelletjes er al geregistreerd staan. Je kan de jouwe met foto gemakkelijk toevoegen.           

https://kapelletjes.be/s/kapellen/zoek-kapellen?q=edegem&submit=

https://kapelletjes.be/s/kapellen/zoek-kapellen?q=mortsel&submit=

Wil jij een kapel toevoegen? Dat kan gewoon per mail. Hier vind je alle info.

Meibedevaarten Bisdom Antwerpen 2023

Traditiegetrouw is de maand mei toegewijd aan Maria. Kapelletjes en bedevaartsoorden worden dan extra versierd. Met de buurt of tijdens bedevaarten bidden gelovigen tot Maria.

Het Bisdom Antwerpen heeft een bijzondere band met Maria: zij is patrones van het bisdom, de kathedraal en de stad Antwerpen. Heel wat parochies in ons bisdom zijn aan haar toegewijd. Onze bisschop nodigt jou dan ook graag uit om deel te nemen. Zijn brief kan je HIER lezen.

In de maand mei organiseren we opnieuw twee Mariale bedevaarten waarin we Maria als Moeder van Geloof huldigen. We gaan op bedevaart naar Maria, om troost of ontferming, uit dankbaarheid of gewoon om even bij de Moeder van Geloof te vertoeven. Ook kan wie dat wenst de ziekenzalving ontvangen.

De Mariale bedevaart in het vicariaat Antwerpen zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal op dinsdag 23 mei 2023 om 14 uur.

De Mariale bedevaart in het vicariaat Kempen zal plaatsvinden aan de Mariagrot van Meersel-Dreef (of in de kerk) op woensdag 24 mei 2023 om 14 uur.

De bisschop zal er voorgaan in een feestelijke eucharistieviering, in concelebratie met de vicarissen, de dekens en de aanwezige priesters. Na de viering is er gelegenheid om nog even na te praten bij een tas koffie. Het einde is voorzien rond 17 uur.

Lees verder onder de foto

Via www.bisdomantwerpen.be vindt u steeds de meest actuele informatie over deze bedevaarten.

Om organisatorische reden willen wij u vragen om in te schrijven, dat kan individueel of in groep:

  • inschrijven voor Antwerpen (23 mei): per mail naar vicariaat.antwerpen@bisdomantwerpen.be of telefonisch 03 202 84 30.
  • inschrijven voor Kempen (24 mei): per mail naar vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be of telefonisch 03 500 00 18.

Wil je deze zomer mee op Julibedevaart naar Lourdes? Klik HIER voor de folder met alle info!

Met Damiaan aan de slag

Op 10 mei vieren we de 150ste verjaardag van Damiaans aankomst op Molokai (10 mei 1873).
Ook zoveel jaren later blijft Pater Damiaan (1840-1889) brandend actueel. Daarom maken Damiaan Vandaag en Thomas samen werk van een educatief Damiaanaanbod, gericht op het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het secundair onderwijs (alle onderwijstypes), het buitengewoon secundair onderwijs en het hoger onderwijs. De website www.damiaanopschool.be zet dit aanbod extra in de kijker. Je vindt er digitale lespakketten, uitleenbare workshops, Godly Play Damiaan, een museumbezoek,… Kortom op elk moment van het schooljaar kan je met Damiaan aan de slag in de klas of met de ganse school. Laat je ook inspireren via Damiaan Vandaag een site die zeker een bezoekje waard is en je een hedendaagse kijk geeft op de waarde van de heilige Damiaan.

(tekst gedeeltelijk overgenomen van Thomas nieuwsbrief)