Category Archive aanbod

Biechtgelegenheid in de aanloop naar Kerstmis!

Wie graag de een individuele biecht wil in de aanloop naar Kerstmis, is welkom op volgende momenten:

 • In de basiliek op zat 23 december van 14.00 u. tot 15.00 u.
 • In de Heilig-Kruiskerk zon 24 december 12.30 u. tot 13.30 u.

De grote Godly Play adventsreis (Er zijn nog plaatsen voor zondag 10 december!)

Zondag kwamen we met een aantal kinderen samen voor de grote Godly Play adventsreis. 
Na een fijne kennismaking waren we helemaal klaar om ondergedompeld te worden in het verhaal.

Lang geleden, spraken de wijze profeten over een bijzonder kind dat zou komen. Ze vertelden over een sterke koning, een Redder die hoop en licht zou brengen in de wereld. 
In die tijd leefde er een jonge vrouw, Maria, die werd bezocht door de engel Gabriël. Hij vertelde haar dat zij de moeder zou worden van dit bijzondere kind. 
Maria en haar man Jozef reisden naar Bethlehem, waar het kindje Jezus geboren werd in een eenvoudige stal. Hij was het antwoord op alle voorspellingen van de profeten. 
Boven deze stal verscheen er een ster, die de herders en de drie wijzen naar Hem toe leidde.

Samen ontdekten we dat het adventsverhaal een verhaal vol hoop, geloof, liefde en vreugde is. Na het verhaal was het tijd voor een creatief moment.
Sommigen kozen om kerstlampjes te maken, anderen gingen aan de slag met stiften en kleurplaten, weer anderen maakten kerstkaarten.
We sloten deze bijeenkomst af met een gezellige babbel, hapje en drankje.

Voor allen die er niet konden bijzijn, niet getreurd, er zijn nog enkele plaatsen vrij op 10/12. 
Inschrijven kan nog via deze link https://forms.gle/vj8JJKYLcKZwyEcN9

Hartelijk welkom! 

‘empatisch luisteren’

Op dinsdag 23 januari 2024 geeft Jozef Dierckx een presentatie over empatisch luisteren .

Jozef is in onze PE H Maria Magdalena  lid van de werkgroep rouwzorg ‘ De Witte Vlinder’ en als vrijwilliger reeds jarenlang actief in de rouwzorg en  op de palliatieve eenheid van het St Jozef-ziekenhuis in Mortsel.
Door zijn  ervaring met presentie-pastoraal heeft hij een ‘geoefend’ oor dat niet alleen hoort maar ook met een warm hart kan luisteren.
Empatisch luisteren is immers de taal van het gevoel , en die taal kan je leren !
Als men zich beter kan inleven in de gevoelens en gedachten van de andere  kan men ook beter  reageren op diens behoeften en zorgen .

De namiddag heeft tot doel te oefenen in de taal van het luisteren om met gans je hart ‘ aanwezig te zijn’, bij de ander, maar ook bij jezelf .

We willen ons vooral richten tot diegenen die actief zijn in de zieken- ouderen- en rouwzorg en zij die voorgaan in de uitvaartliturgie , maar iedereen die interesse heeft is van harte welkom.

De namiddag is gratis en gaat door op 23 januari 2024 in Johannes XXIII te Mortsel van 14 tot 16.30

Vooraf inschrijven is wenselijk via michelevandenput@telenet.be

Feest Sint-Antonius 21 jan 2024

Vaste ingrediënten: eucharistieviering om 9u in de kerk van Sint-Antonius met nadien processie en zegening van de gaven die mensen hebben geschonken. We zamelen niet bederfbaar voedsel en hygiëneproducten in voor de vzw gastvrij Edegem.

Nieuw dit jaar is het beeld dat werd gemaakt door een familie uit Ecuador en dat we zullen meedragen in de processie. Nieuw is ook het parcours dat meer door de bewoonde straten trekt.

We zeggen alvast veel dank aan alle vrijwilligers en verenigingen die dit feest van Sint-Antonius mee mogelijk maken.

Vredesmedley voor vrede en broederlijkheid , over levensbeschouwingen,  culturen en grenzen heen!

Voel jij je ook aangesproken om in deze tijd van oorlogen in onze wereld een vuist te maken tegen oorlog? Kom dan mee zingen voor vrede!

Tijdens de koopzondag zullen we op drie plaatsen op de Meir en op de Handschoenmarkt een aantal vredesliederen zingen. We worden begeleid door vooraf ingespeelde piano. Een beetje karaoke dus. Er is geen repetitie voorzien vooraf, maar de partituren zullen opgestuurd worden naar de deelnemers, samen met klankjes, zodat iedereen thuis wat kan oefenen. We mikken niet hoog. Gewoon een stemmig, vaak op bekende melodieën. Zo willen we toch onze vrede boodschap brengen in deze bar tijden.
Je kan inschrijven via het Google Form, dan houden we je verder op de hoogte.

praktisch:

 • Wanneer? 10 december 2023
 • Om hoe laat? Start 14.15 u. Opera plein , metrohokje 
 • Begeleid door opgenomen Orgelspel en met een vredesboodschap op doek gaan we driemaal optreden 
 • Iedereen welkom , de liederen en partituren worden bezorgd als je het formulier invult! Klik HIER!
 • einde voorzien rond 17.00 u.

Laten we samen met Pax Christi en genodigden van het Basilica koor Edegem, Raboeni koor Edegem en koor H. Geest Antwerpen sterk staan voor vrede en dat uitzingen!

Vroege uitnodinging: dekenale conferenties van 5 en 12 maart 2024 met als thema “Kiemcellen van kerk zijn”

Wat we als parochie en pastorale eenheid kunnen betekenen. Wat zijn tegenwoordig manieren om als gelovigen en zinzoekers een gemeenschap te vormen? In onze samenleving zoeken velen naar dit soort gemeenschappen, maar kunnen ze deze maar moeilijk vinden.

Voor al die mensen kunnen we als geloofskernen en pastorale eenheid een kiemcel zijn. Daarvoor moeten we vooral zelf een biddende gemeenschap vormen.

Door samen stil te staan en ruimte te bieden, kunnen we uitstralen wat geloof kan betekenen. Dat is broodnodig, binnen en buiten de parochie. Op deze avonden gaan we aan de hand van basisprincipes uit de kloosterspiritualiteit samen op zoek.

Als gastspreker verwelkomen we op deze avonden prof. dr. Thomas Quartier, osb, benedictijnermonnik en hoogleraar Liturgische en Rituele Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

U kan kiezen uit één van beide avonden (telkens van 19.30 tot 22.00 uur, onthaal vanaf 19.00 uur):

 • 5 maart 2024 in de Sint-Franciscuskerk, Dokter Peetersstraat 88, 2440 Geel-Elsum
 • 12 maart 2024 in het Geloofscentrum Immanuel (Sint-Jozefkerk), Albrecht Rodenbachstraat 33, 2540 Hove

Iedereen is welkom, na inschrijving: via email: vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be of via het nummer 03 500 00 18, ten laatste tot 28/2/2024 voor Geel-Elsum en tot 6/3/2024 voor Hove.

Deelname is gratis. Een vrijblijvende gift mag. De kosten voor deze conferenties worden gedragen door de dekenale fondsen voor kerkopbouw.

De GROTE ADVENTSREIS VOOR KINDEREN VAN 6 tot 10 jaar

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de grote adventsreis, een activiteit die speciaal gericht is naar kinderen tussen de 6 en de 10 jaar.

Via deze link ( https://forms.gle/vj8JJKYLcKZwyEcN9 ) kan u uw zoon en/of dochter inschrijven voor deze bijeenkomst die doorgaat op 

3 december of 10 december van 16u tot 17u

Wilt u meerdere kinderen inschrijven, gelieve dan een formulier per kind in te vullen.

De activiteit gaat door in de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes Basiliek van Edegem.

Afspraak aan de ingang van de Basiliek (Hovestraat 58, 2650 Edegem)  

De activiteit zelf is gratis.   

Breng zeker een zitkussen mee!

Samen naar Kerstmis

Op weg naar Kerstmis staan volgende boeiende woensdagavonden op het programma. Van harte welkom!

 • Woensdag 6 december: Gezongen avondgebed – Sint-Antonius Edegem – 19 uur.
 • Woensdag 13 december: Een dak voor iedereen – Is er nog plaats in onze herberg? Infoavond rond betaalbaar wonen – Johannes XXIII Mortsel – 20 uur.
 • Woensdag 20 december: Verzoeningsviering – H. Bernadette Mortsel – 19 uur.

BIDDEND UITZIEN NAAR KERSTMIS

morgen – en avondgebed tijdens de advent

Advent: sterke start van een nieuw liturgisch jaar; tijd van verwachting, van hoopvol uitzien naar het Licht voor onze wereld en voor ieder mens persoonlijk.

Zoals reeds enkele jaren de gewoonte is, vullen we dit in onze pastorale eenheid ook in met extra gebedsinitiatieven waar iedereen kan aan deelnemen.

Elke weekdag (van maandag 4 december tot en met vrijdag 22 december) bidden we om 8.30 u. een morgengebed in de St. Benedictuskerk (Mortsel).

Psalmen uit het getijdengebed van die dag, lezing uit het evangelie, een lied, stille tijd en vrije voorbede zijn de ingrediënten. Het gebed duurt een half uur.

Elke weekdag (van maandag 4 december tot en met vrijdag 22 december) bidden we om 19 uur een avondgebed in de St. Antoniuskerk (Edegem). Het avondgebed is opgebouwd zoals het morgengebed en duurt ook ongeveer een half uur.

Op woensdag 20 december is er geen avondgebed, maar wel een verzoeningsviering in de H. Bernadettekerk (Mortsel) ook om 19 uur.

gezongen avondgebed op woensdag 6 december

Op woensdag 6 december, breiden we het avondgebed in de St. Antoniuskerk uit tot een volledige vesperdienst. We zingen samen op eenvoudige melodieën de psalmen die in de hele wereldkerk op die avond worden gebeden door monniken en monialen, maar ook door gelovigen die zich tot deze gebedsvorm aangetrokken voelen. Je hebt geen voorkennis nodig.

Het is een mooie gelegenheid om eens actief kennis te maken met het getijdengebed dat al eeuwenlang in onze Kerk gebeden wordt. Iedereen is welkom op al deze gebedsinitiatieven

Nog loopgraafkaarsen nodig voor Oekraïne

Spijtig genoeg is de oorlog in Oekraïne nog niet beëindigd. En de winter staat weer voor de deur. Met dit bericht willen we dan ook opnieuw een oproep doen om materiaal voor loopgraafkaarsen te verzamelen en binnen te brengen: uitgewassen huishoudelijke blikken en kaarsresten.

Dit kan op 2 plaatsen:

 • Bij het Deeldepot 2650, Strijdersstraat 75 A in Edegem, op woensdag van 14.30 tot 18 uur of op zaterdag van 9.30 tot 12 uur.
 • Op het adres van de collectieve opvang voor Oekraïners, Hovestraat 73 in Edegem. Op de oprit staat hiervoor een zwarte bak.

Alvast bedankt voor de medewerking.