Category Archive a-initiatief

Babbelen tijdens de preek??!

In de beide kuispuntvieringen van deze maand vond een gedurfd experiment plaats.  Pastoor Tom hield zijn preek kort en zette ons daarna aan het werk met twee werkvragen. Hoe kunnen wij als zondagskerk nog gastvrijer worden en wat kan ik daartoe bijdragen. Het was fijn om te zien hoe mensen uit hun confortzone werden getrokken, maar toch de uitdaging aangingen. Met de ideeën gaat de werkgroep ‘Activering van de zondagskerken’ zeker aan de slag.

Broederlijke delen. Niet alleen zeggen, maar DOEN!

Vanaf, woensdag 14 februari, lanceert Broederlijk Delen zijn nieuwe campagne “Samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk”. Want in een wereld waarin het maatschappelijke en ecologische systeem kraakt, helpt het om de krachten te bundelen en zo de impact te vergroten. Broederlijk Delen nodigt iedereen uit om zich te scharen achter een gemeenschappelijk doel: rechtvaardigheid, zowel internationaal als lokaal. Lees meer op de site van Broederlijke delen. Klik HIER!

Hoe pakken WIJ dit aan in onze pastorale eenheid?

Op de ‘leef-met-genoeg-avond’ gaan we interactief aan de slag rond systeemverandering.  Hoe zou de wereld volgens jou eruit moeten zien?  Het is een ideale gespreksstarter om samen na te denken over de toekomst. Kom jij meedoen?

Wanneer? woensdag 6 maart om 20 uur in zaal Johannes XXIII.

25 februari vier de zondag: “Waar zouden wij graag onze tent opslaan?”

Goede vrienden van IederEEN vurig verbonden.

Onze volgende vier de zondag gaat door op 25 februari.

In het evangelie van die dag wordt verteld hoe Jezus 3 van zijn leerlingen meeneemt voor een klimtocht, de berg op. Wat de leerlingen daar meemaken, maakt Petrus zo enthousiast dat hij uitroept: “Laten we hier 3 tenten bouwen!”. Toen we aan het brainstormen waren over een thema, was het dat zinnetje dat ons speciaal opviel. We vroegen ons namelijk af: “Waar zouden wij graag onze tent opslaan?”. Rond die vraag bouwen we een creatieve activiteit, deze keer voor alle leeftijden. 

De jongeren van het JEZ-weekend  en de gehuwden van het voorbije jaar sluiten bij ons aan

Maar zoals altijd onthalen we jullie vanaf 11.30 u in de Tandem en eten daarna samen.

Deze keer hoef je niets mee te brengen: de kerngroep zorgt voor drank én eten .

Eindigen doen we met een vreugdevolle eucharistieviering. Einde van de dag omstreeks 16 uur.

Van harte welkom en breng gerust nog andere mensen mee.

Schrijf je wel  ten laatste in op 22 februari. 

Klik HIER!   of scan de QR-code op de affiche of bel op nr. 0487 89 08 41.

Er is genoeg voor iedereen … maar ….

Al vele jaren loopt tijdens de vastenperiode de campagne BROEDERLIJK DELEN.

Wij worden dan uitgenodigd om solidair te zijn met de mensen in het Zuiden en hun plaatselijke projecten te steunen.

Maar ‘broederlijk delen’ hoe doe je dat nu concreet?

Binnen onze pastorale eenheid voorzien we twee initiatieven die hierop een antwoord kunnen bieden:

Na de volgende kruispuntvieringen verwelkomen we je bij een tasje koffie of thee met een koekje en vragen wij een vrije en gulle bijdrage.

  • Heilig Kruiskerk, Mortsel,  op zondag 3 maart – 11 uur
  • De Basiliek, Edegem, op zondag 17 maart – 9.30 uur

Hetzelfde maar dan anders

Een beetje oneerbiedig uitgedrukt, zou je kunnen zeggen dat Jezus niet via de voordeur de wereld is binnengekomen, maar eerder via de zijdeur of misschien zelfs de achterdeur. Ik bedoel maar dat de mensen in de tijd van Jezus niet alle randinformatie hadden die wij nu hebben. Hoe konden zij temidden van andere profeten, genezers, dopers… weten dat Jezus dé Messias was?

In het evangelie van de vierde zondag hoorden we dat Jezus sprak met gezag. Zijn woorden waren geen holle theoretische woorden, maar kwamen recht uit het hart van God zelf. Wie Jezus hoort spreken, hoort God aan het woord.

In het evangelie van de vijfde zondag gebeurt hetzelfde met de daden van Jezus, ook die laten de liefde van God zelf door. Wat Jezus zegt, wat Hij doet is immers wat ook andere mensen wel kunnen doen of zeggen, het is vooral de bron van waaruit ze komen die ze zo krachtig maken. Je zou kunnen zeggen: Jezus doet hetzelfde als anderen, maar dan anders.

Dat is dan meteen ook de opdracht voor christenen. Vraag je niet per se af of je iets heel speciaals moet zeggen, of je andere woorden moet gebruiken of toverachtige dingen moet doen. Doe maar de gewone dingen, maar dan anders, vanuit je verbondenheid met God. Daarvoor is stilte, gebed en het deel uitmaken van een christelijke gemeenschap… nodig.

Hiermee gingen de aanwezigen van de kruispuntviering op 4 februari in Heilig Kruis aan de slag. Na een ingekorte homilie gingen ze met elkaar in groepjes in gesprek. Hoe kunnen wij hier als gemeenschap dezelfde woorden gebruiken zoals overal in de mis, hoe kunnen wij hier dezelfde handelingen stellen, maar toch anders. Hoe zorgen we ervoor dat mensen die hier komen God horen spreken en Jezus herkennen in ons handelen.

Een tweede aansluitende vraag ging over de manier waarop we allen kleine en grote stenen kunnen bijdragen aan het bouwen van zo’n gemeenschap. 32 groepjes brachten een briefje binnen! Hartelijk dank voor zoveel warm enthousiasme.

Ook onze kinderen lieten zich niet onbetuigd. In hun nevendienst konden ze aan de slag met bloemen. Elke bloem had een aantal hartvormige blaadjes. Hierop stond uitgebeeld hoe ze elk op hun manier iets konden doen of betekenen voor een zieke ook al konden ze die niet zomaar genezen. Ze waren zowaar fier hun keuze aan de gemeenschap te mogen tonen.

2024 – een feestjaar dat we starten met ons vrijwilligersfeest.

Op vrijdag 1 maart willen we onze vrijwilligers verwennen.  Zij hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 

Steek ook jij ergens in onze pastorale eenheid, in je parochie, op regelmatige basis een handje toe voor om het even wat, dan ben ook jij meer dan welkom. 

We starten om 19.30 uur in de kerk Heilige Familie, Edegem om nadien te feesten in het Elzenhof. 

Je dient je hiervoor wel in te schrijven voor 15 februari bij Luc Van Hoof met vermelding van je voornaam en je familienaam. 

luc.van.hoof1@telenet.be  (SMS: 0487 89 06 13)

Pastoor Tom en het team van de pastorale eenheid

Kindernevendienst bij de Kruispuntviering

Evangelie: Marcus 1, 29-39
Thema: Jezus helpt als je het Hem vraagt

Onze kinderen lieten zich niet onbetuigd. Samen met de toffe begeleidsters beleefden ze in de weekkapel een fijne nevendienst.

In hun nevendienst konden ze aan de slag met bloemen. Elke bloem had een aantal hartvormige blaadjes. Hierop stond uitgebeeld hoe ze elk op hun manier iets konden doen of betekenen voor een zieke ook al konden ze die niet zomaar genezen. Ze waren zowaar fier hun keuze aan de gemeenschap te mogen tonen.

Wil je zelf aan de slag met kinderen rond deze lezingen? Klik HIER. Je vindt er vertelplaten, knutselideeën, een woordpuzzel voor wat grotere kinderen en heel wat ideeën om samen dit evangelie te beleven.

En… Kom gerust volgende Kruispuntviering met je kinderen meedoen! Onze toffe begeleidsters verwachten je op zondag 3 maart om 11.00 u. in de Heilig Kruiskerk!

Nagenieten van de televisieviering

Nu kan je de viering ook herbekijken via ons eigen YouTubekanaal. (Enkel via deze pagina)
Onderaan 3 fotoalbums !

Dag mijn zingende engelen
Dag pastoor Tom
Dag alle medewerkers

Het is zondagavond 28 januari, de avond na de televisieviering.  Intussen ben ik – tot dinsdagmiddag – helemaal alleen in mijn vallei in de Ardennen.  De punten van het semester zijn binnen, want ook dat moest dit weekend gebeuren…

Op de achtergrond klinkt – nog een keer – de televisieviering van daarstraks door de luidsprekertjes van mijn laptop.  

Het gevoel dat overheerst is grote dankbaarheid en een beetje trots ook. 

Mission accomplished: we hebben een eivolle Heilig Kruiskerk en tienduizenden mensen thuis, onderweg en in de vele voorzieningen helpen bidden.  

De liturgie was levensecht, warm, uitnodigend. Door de lange voorbereiding konden we er zelf zonder al te veel stress ook intens van genieten.  

Dat zag je op ieders gezicht. Van misdienaars die ‘This little light of mine’ meezongen, over onze tovenaar aan de piano, de lector met de pretentieloze voorleesstijl, de kranige ceremoniaris tot onze bevlogen pastoor Tom (Wedden, Tom, dat er mensen gaan vragen dat je al je preken uitschrijft en op deze manier voorleest…?) 

En natuurlijk jullie…  zangers van Rabboeni, aangesterkt door 5 mensen uit verschillende parochies van onze pastorale eenheid en enkele leden van het koor Couleur Vocale. 

Laat het maar allemaal goed doordringen. Laat alle complimenten maar binnenkomen.

Bedankt ook aan Walter en zijn koffieploeg om de mensen van VRT heel het weekend te verwennen met broodjes, koffie en koffiekoeken en om het koor na de viering een gezellig ‘decompressiemoment’ te bezorgen.

En wat brengt de toekomst?
Welkom bij Rabboeni thuis: op elke tweede zondag van de maand om 11.15 u. in de themavieringen in Heilige Familie. (laat maar weten, als we je op de mailinglist moeten zetten, we oefenen een uur en een kwart op voorhand).
En welkom ook op de kruispuntviering in de basiliek om 9.30 u. op de derde zondag van de maand.Volgende maand hebben we daar eerste communicantjes te gast. Het aanzingkoor mag groeien daar! Oefenen om 8.45.
Of in Heilig Kruis de eerste zondag, om 11 u. met je viool of ander instrument…Ook daar is er dan een kruispuntviering, met een heuse muziekgroep en de enthousiaste voorzanger Jo.
Of in Sint-Benedictus op de vierde zondag bij ‘Iedereen vurig verbonden’, waar de zondag elke keer uitgebreid gevierd wordt.

Ik geef het dirigeerstokje graag door aan Floris Lammens voor de Televisieviering in de basiliek (of buiten aan de grot) op 26 mei. Basilica-koor, smeer jullie kuiten maar al in…

Dankbare avondgroet

Jullie dirigent
Peter De Vriendt

Lichtmis in de P.E.

onderaan 2 fotoalbums

Wanneer vieren we lichtmis?  Vrijdag 2 februari.
Maar omdat we graag alle dopelingen en hun ouders van het voorbije jaar terugzien, is dat een moeilijk moment.
Daarom vierden we afgelopen weekend 27 en 28 januari Lichtmis.
Zaterdag in Sint Benedictus Mortsel en zondag in Heilige Familie Edegem.

Het waren mooie, stemmige vieringen, met heel wat kinderen en ouders.
Er werd mee gebeden, gezongen, het was telkens een vreugdevol samenzijn.

Hetzelfde weekend stonden we ook even stil bij de Damiaanactie.  Dirk kwam om het einde een kort verhaal vertellen uit het leven van Damiaan.
Hij vond mensen belangrijk, iedere mens en dat is ook de boodschap die we bij de viering willen meegeven.  

Want zoals we zongen “Jezus, roept alle kleine mensen, maar ook alle grote mensen”.

Na de viering konden de ouders de doopschelp of het kaartje van hun kindje mee naar huis nemen.

En dan waren er ook nog pannenkoeken.  Deze werden gebakken door de ouders van de eerste communicantjes en vormelingen.  We kunnen hen zeggen dat ze gesmaakt werden.

Zo konden we zaterdagavond en zondagmiddag tevreden naar huis keren.
Het zonnetje scheen en dat deugd!!! 

Een vierde zondag op de derde! Kun je nog volgen?

“Kun je nog volgen?” was ons dagthema. Niet omwille van het woordspel met 3e en 4e zondag, maar omwille van het evangelie van die dag. Daarin roept Jezus zijn eerste leerlingen en spreekt Hij de woorden “Kom en volg mij”

Het was meteen ook de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar en we werden verwelkomd met een een glaasje bubbels en hapjes. Het deed goed om bij te praten want voor sommigen was het twee maand geleden dat we elkaar zagen op een “vier de zondag”.

Na de maaltijd kregen we een enquête onder de kiezen als teaser voor het thema van de dag. De vragen gingen over diverse levensdomeinen die in onze tijd steeds maar complexer worden Er is zoveel informatie die ons overspoelt via zoveel kanalen dat het alsmaar moeilijker wordt om mee te zijn, om verantwoorde beslissingen te nemen, kortom om te … volgen.

We deelden hierover in kleine groepjes. Het was boeiend je mening te toetsen aan die van de anderen. Uiteindelijk kwamen we terecht bij de vraag hoe Jezus te volgen en hoe je eigen persoonlijke roeping te vinden.

Intussen kregen kinderen en tieners hun eigen programma. De kinderen moesten de juiste xeg vinden in een doolhof; de tieners kregen een boeiende rondleiding in de St. Benedictuskerk door pastoor Tom.

We eindigden zoals steeds met een vreugdevolle eucharistieviering.

Volgende maand valt de vier de zondag weer op de 4e zondag (25 februari) . Het thema is “Waar sla ik mijn tent op?”. Iedereen is welkom!

K.G en J.V.