Category Archive a-initiatief

ByDirk Van de Poel

‘Allemaal digitaal’

Dat is het thema van Welzijnszorg, dit jaar.

Onze wereld digitaliseert razendsnel; je bankzaken regelen, een afspraak maken met de huisarts, je verwarming regelen, contacten leggen met je energieleverancier, … Niet iedereen heeft toegang tot digitale technologie; al die toestellen kosten handenvol geld en bovendien ben je er niet veel mee zonder een vaak duur internetabonnement. Mensen met een laag inkomen lopen een hoog risico op digitale uitsluiting.

En dàt wil Welzijnszorg dit jaar onder de aandacht brengen.

Binnen onze pastorale eenheid willen we onze medewerking verlenen door volgende activiteiten:

  • Zondag 11 december: Soep op de stoep. Na de eucharistievieringen, zowel in de basiliek als in de Heilig Kruiskerk, kan u 1 liter soep meenemen aan de prijs van 5 euro. Er zal ook een kop warme soep worden aangeboden waarvoor we een vrije bijdrage vragen.
    Wij zoeken nog enkele bereidwillige soepmakers om hiervoor een handje toe te steken. Neem dan contact op (tel. 0487 89 08 41)
  • Woensdagavond, 14 december: info-avond . Een stafmedewerker van Welzijnszorg Antwerpen zal ons de pijnpunten van de problematiek blootleggen en ons kapstokken aanreiken wat wij concreet kunnen doen.  Zaal Johannes XXIII om 20 uur.

Wij hopen jullie op een van deze activiteiten te mogen ontmoeten.

Tijdens het weekend van 10 en 11 december houden wij in alle kerken een bijzondere omhaling voor Welzijnszorg.

ByDirk Van de Poel

IederEEN vurig verbonden! Durf jij het onverwachte verwachten?

Twaalf vier de zondagen lang hebben we (met enige overdrijving) nog geen druppel regen gehad.
Op de dertiende editie was het van dattum. Het thema was dan ook “verwacht het onverwachte”.

Nu lieten we die regendruppels echt niet aan ons hart komen. Het enige nadeeltje was misschien dat we wat meer dan anders binnenshuis gekluisterd waren. Maar daar was dan ook heel wat te beleven.

Met een flinke groep van meer dan 50 (kinderen inbegrepen) genoten we eerst van de lekkere balletjes met soep (alternatief: lekkere soep zonder balletjes) in een rode of groene versie. Van alle soepterrines was op het einde enkel nog de bodem te zien: dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
Van het Turks brood was nog wat meer over, maar dat vond wel zijn weg op het einde van de dag.

Het thema werd ingeleid door Leentje en Volodymyr met een reuze verrassingspak voor de jarigen van de maand november. Wat zou daar in zitten? Verwacht het onverwachte: er kwam verdraaid een bus uit om op het einde van de dag onze vrije bijdragen in te deponeren, maar ook… een hele collectie zelf gebakken taarten waar iedereen naar hartenlust kon van mee snoepen. De toon was gezet!

De activiteit was een groepsspel met een schare aan onverwachte (wat dacht je?) opdrachten die door jong en oud met enthousiasme vervuld werden. Het ging van het proeven van onverwachte drankjes tot ernstige vragen als “Heb je Jezus al ooit ontmoet?” of: “Durf je iets van God verwachten? En wat dan?”

De eucharistieviering was de kers op de taart. Pastoor Tom verduidelijkte het evangelie van de dag met één woord: “nu is de tijd om klaar te zijn voor Jezus’ komst”. Door een link met de goede Sint snapte elke aanwezige (van jong tot oud) wat bedoeld werd en het werd heel concreet toen onze pastoor 3 reuze-speculazen tevoorschijn toverde en dat op nog een goeie week vóór 6 december.

Wat heeft God nog voor ons in petto? Wees vol verwachting… voor het onverwachte.

ByDirk Van de Poel

CANTORIJ SINT-CECILIA MORTSEL Honderd jaren koorzang in de Heilig Kruiskerk.

Het is inderdaad een eeuw(igheid) geleden dat wijlen koster-organist Theofiel  GOOSSENS in 1922 een Mannenkoor stichtte voor de muzikale opluistering van de eucharistievieringen in de H. Kruiskerk. Deze zangvereniging werd St.-Cecilia gedoopt. Het repertoire evolueerde van gregoriaanse naar meerstemmige Latijnse gezangen en kerkliederen in de volkstaal.
Theofiel begon ook later met een knapenkoor waarmee hij zelfs een auditie mocht doen bij Monseigneur Jules Van Nuffel (Lemmensinstituut). Zoon Jan Goossens, die later missionaris werd, begeleidde op vrij jonge leeftijd dit koor op het orgel en de twee koren zongen ook te samen. Het knapenkoor hield op te bestaan in 1943 omwille van het tragische bombardement op Mortsel-Oude God. De helft van de koorknapen overleefde het niet. Het mannenkoor werd ter gelegenheid van Theo’s vijftigste huwelijksviering ‘gefusioneerd’ met het toenmalige K.A.V.-koor van de parochie waar Wies Vekemans de dirigente was. Een hele verandering, vooral voor de mannen. Dames op het hoogzaal die nu de hoofdstem zongen! Er kwam een nieuw vierstemmig repertoire, maar elk koor bleef bij gelegenheid nog hun repertoire zingen. Theofiel  GOOSSENS bleef tot in 1987 (88 jaren jong!) organist en werd toen opgevolgd door Jos Smets. Jos werd in 1997 ook dirigent van het koor onder de nieuwe naam Cantorij St.-Cecilia en koos voor een full-time vierstemmig koor met een nieuwe toekomst.
Ondanks het ‘heengaan naar de overkant’ van vele zangers blijft het koor nog actief op de tweede zondag van elke maand en de liturgische hoogdagen met een eigen programma. Op de andere zondagen ondersteunen ze de samenzang.
De eeuwfeestviering van het koor vindt plaats op zondag 13 november om 11.00 uur. Jos Smets bespeelt het orgel en piano, Chris Vijvermans dwarsfluit. Het koor wordt gedirigeerd door Elisabeth Meulenbergs. Alle uitgevoerde liederen zijn bij deze gelegenheid gecomponeerd door Jos Smets.

ByDirk Van de Poel

IederEEN vurig verbonden Verwacht het onverwachte

Op 27 november komt de gemeenschap IederÉÉN vurig verbonden weer bijeen om de vierde zondag te vieren. Het is een bijzondere dag, want deze vierde zondag is ook de eerste zondag van de advent en van het kerkelijk jaar. Wij gaan vooral uitkijken naar de komst van God onder de mensen. Zo’n belangrijke ontmoeting veronderstelt ook een voorbereiding.

Waarschijnlijk heeft ieder van ons wel ervaring met wachten. Zeker als het gaat om een belangrijk bezoek, een spannend verslag of langverwachte ontmoeting. Hoewel je kan vermoeden wat gaat gebeuren, blijft er toch altijd nog iets onbekends. Hoe iets precies gaat verlopen weet je vaak niet en de verwachtingen die je hebt vanuit je ervaring kunnen doorbroken worden door iets totaal onverwachts. Hoe beleef ik dan verwachting? Welke gevoelens houden mij dan bezig? Het evangelie van de eerste zondag van de advent roept ons tot waakzaamheid op.

“Verwacht het onverwachte” wordt dan ook het thema van onze gemeenschapsdag op 27 november. Iedereen is van harte welkom om samen het onverwachte tegemoet te gaan.

We komen samen om 12 uur in de “Tandem”, de school achter de St.-Benedictuskerk (Lepelstraat). We starten met de maaltijd. Wij bieden soep met broodjes aan, je hoeft dus zelf geen eten mee te brengen. Daarop volgt een thematische activiteit en we eindigen met een vreugdevolle eucharistieviering.

Je kan inschrijven tot 24 november klik HIER! of telefonisch op nummer 0487 89 08 41.

ByDirk Van de Poel

Kerk en Leven: Ons parochieblad… vanwege Pastoor Tom

Beste mensen,
Om de drie maanden krijgt u de krant van Vuur in de bus. Dat is een gratis uitgave van onze Pastorale eenheid H. Maria Magdalena. Mogelijk heeft u zich via onze website ook ingeschreven voor de wekelijkse Nieuwsflash of de maandelijkse Nieuwsbrief. Maar er is ook nog het weekblad KERK & LEVEN. Daarin staat op de eerste pagina’s allerlei informatie en nieuws uit uw eigen parochie en uit de andere parochies van onze Pastorale eenheid. Ook de verenigingen gebruiken dit blad om hun activiteiten aan te kondigen en er eventueel een verslag van te
publiceren.

De rest van het blad bevat interessante artikels uit ons bisdom en uit de wereld verder weg. Het blad is nog steeds het op één na meest gelezen weekblad in Vlaanderen. En ook u kan tot die grote groep lezers behoren. Voor maar 47 euro bent u gesteld. Net geen 1 euro per week dus.

Onderaan deze brief vindt u gegevens voor een overschrijving. Het bedrag is nog niet aangegven. Dat is zoals gezegd 47 euro voor een abonnement, maar u kan ook een steunabonnement nemen voor 50 euro of meer. Met dat extra geld financieren we ander drukwerk dat in de pastorale eenheid gebruikt wordt. In de Mededeling zet u uw naam en adres. We willen u wel vragen om de overschrijving vóór 14 november te doen zodat wij voldoende tijd hebben om alles te verwerken.

Dit jaar hebben we net geen 1000 abonnees. Met u erbij zijn dat er in 2023 misschien meer dan
1000.


Alvast bedankt,
Pastoor Tom Schellekens, het team van de
Pastorale eenheid en de medewerkers van
de acht parochies.

Rekening nr: B E 7 0 7 3 6 0 2 6 0 6 0 0 2 5
Bic begunstigde: K R E D B E B B
t.a.v.: KERK EN LEVEN EDEGEM-MORTSEL

ByDirk Van de Poel

IederEEN vurig verbonden! Uit eigen kracht op de rechte weg?

De “vier de zondag” van oktober

“Wie komt er naar de “vier de zondag” van IederEEN vurig verbonden”, vraag je je misschien af.

Mensen schrijven in. Jawel. Maar toch is het ook altijd een beetje een verrassing. We hebben intussen een vaste kern van deelnemers die (bijna) altijd paraat zijn. Ze willen de vier de zondag voor geen geld (maar misschien wel al eens voor een andere verplichting) missen. Er kan ook al eens iets tussenkomen: virussen kondigen hun komst nu eenmaal geen weken op voorhand aan. En dan zijn er elke keer weer de “nieuwelingen”, mensen die voor de eerste keer komen en die we uiteraard bijzonder in de watten leggen! Jong en wat ouder.

Op 23 oktober hadden we er zo enkele te gast, waaronder zelfs 2 van onze toekomstige vormelingen. Zij hadden ingeschreven om de eucharistie te “dienen” als misdienaar en kregen er meteen een volledige “vier de zondag” bovenop. Samen met onze nieuwe tienerbegeleiders en de kleinkindjes van R. zorgden ze voor een forse daling van de gemiddelde leeftijd.

Het evangelieverhaal van de Farizeeër en de tollenaar had ons op het thema gebracht “uit eigen kracht?”

Elke leeftijdsgroep ging met die vraag aan de slag. Verschillende creatieve werkvormen (beeld en woord) brachten ons tot introspectie: waar zie ik de Farizeeër in mezelf? De man die alles op een rijtje heeft, die voor God staat met het rapport dat hij zichzelf heeft toegekend: tien op tien en die… het niet kan laten zelfvoldaan op anderen neer te kijken. En waar zie ik de tollenaar die bewust van eigen kleinheid veel, zo niet alles van God verwacht?

Daarna volgden boeiende gesprekken en konden we voor elkaar bidden. De grote openheid naar elkaar toe was een verrijkende ervaring.

De eucharistie vierden we deze keer in onze refter in de Tandem omwille van een concert dat gelijktijdig plaatsvond in St. Benedictus.

Het zorgde voor een nog knussere en heel familiale sfeer: dicht bij elkaar rond het

geïmproviseerde altaar. Pastoor Tom had de kinderen weer direct mee: allen verkondigden ze vol overtuiging dat ze  “met een open hart” (en met de fiets) naar de vier de zondag gekomen waren. Waarna de boodschap klonk dat je enkel met een open hart veel van God mag verwachten. Een open hart, zoals dat van de tollenaar.

Tot slot hier een van de creatieve vruchten van onze introspectie: een gedicht van Benjamin:

In deze tijd van eigen kracht
waarin ik mag gaan staan,
vraag ik wat U van mij verwacht.
Waar spreekt U mij op aan?

Terwijl U naar mij kijkt
en ‘t goede in mij ziet,
is er ook schaamte.
Daaraan ontkom ik niet.

Is het het één of het ander?
Of kan het allebei?
Gebogen en rechtop,
’t is beide deel van mij.

De volgende vier de zondag is op 27 november (late uurregeling: we starten om 12 uur). Volgende week meer daarover.

Wees welkom, helemaal zoals je bent!

ByDirk Van de Poel

De bus maakte een wonderlijke rit (hop on hop off op 16 oktober)

Alle foto’s onderaan in carrousel.

Vijf groepjes vormelingen en 28 gezinnen voor een totaal van 135 personen en 20 vrijwilligers maakten van de eerste editie van Hop on hop off een stralende dag. Het principe is gekend: je kan kiezen waar je wel of niet stopt en hoeveel posten je uiteindelijk aandoet. Dat concept hadden we toegepast op onze pastorale eenheid.

De deelnemers konden kiezen uit 18 uitéénlopende posten waarvan er 6 extra onder de aandacht werden gebracht door het feit dat er een stempel te verdienen viel. En zo gingen vele groepjes meestal te voet of met de fiets op tocht.

We geven u een idee van het aanbod: op de centrale post aan de basiliek kon je het orgel bezoeken, een kaarsje branden, een verhaal beluisteren, een zoektocht houden. Aan de andere centrale post in de kerk van Heilige Bernadette was er een zoekpuzzel rond diaconie, een post om kennis te maken met de vele talen uit onze pastorale eenheid en de kruispuntvieringen. In de kerk van Sint-Antonius was de opdracht de groep te verkleden als heilige familie en in Sint-Benedictus was er een fijne kennismaking met de gemeenschap IederEEN vurig verbonden. In de kerk van Heilig Kruis kon je de toren beklimmen en je inleven in het misdienen. Onderweg was er nog een stiltewandeling, een activiteit van JEZ! Jongerenkerk en een bezoek aan de Arkgemeenschap. Een brede waaier van activiteiten dus.

Overal tevreden en enthousiaste gezichten. Zowel de deelnemers als de vrijwilligers waren heel blij met de gezellige en warme sfeer. Gezinnen waren oprecht geïnteresseerd. IJverige groepjes hadden alle zes de stempels verzameld en mochten dan ook met een mooi prijs naar huis.

Links en rechts werden al plannen gesmeed voor een tweede editie, nu eerst een goeie evaluatie maken.

Bypastoor Tom

Hop on hop off (praktische info onderaan)

Ieder van u die al eens een vreemde stad heeft bezocht is wellicht al uitgenodigd om een hop on hop off bus of boot te nemen. Het principe is dat u op allerlei plekken kan uitstappen en later opnieuw kan opstappen. Op die manier wordt u rondgeleid langs de belangrijkste plekken van de stad, maar kiest u zelf welke plekken u wil bezoeken en voor hoe lang. Ook de volgorde is vrij.

Dat concept hebben we nu gebruikt om gezinnen en al wie wil te laten kennismaken met onze pastorale eenheid. Op zondag 16 oktober voorzien we een centrale post in de basiliek en in de kerk van Heilige Bernadette. Op die plekken kan u starten en alle informatie ontvangen. Op die plek kunnen gezinnen die dat willen ook een prijs afhalen. De verplaatsingen kunnen zowel te voet als per fiets of met de auto. Omwille van de verzekering is het noodzakelijk aan een centrale post te starten en te eindigen, verder is het parcours helemaal vrij.

Op allerlei plekken zijn er dan posten waar gedurende meestal een kwartier iets kan ervaren worden van ons geloof en het leven in onze pastorale eenheid. We starten de dag met de kruispuntviering in de basiliek die zich ook speciaal richt op de kinderen tussen de eerste communie en het vormsel. Nadien is er een heel parcours met verschillende posten, binnen en buiten. Ieder kiest zelf hoe lang ze mee doen en ook welke posten worden aangedaan.

Dit initiatief is speciaal bedoeld om gezinnen met kinderen te laten kennismaken met ons kerkelijk en pastoraal leven, maar staat uiteraard voor ieder die eens wil proeven. Ook ieder van u kan vrij deelnemen aan één of meerdere posten.

Praktisch: zondag 16 oktober vooral tussen 9.30 u en 17 u in Edegem en Mortsel. Starten en eindigen kan ofwel aan de Basiliek in de Hovestraat 70 in Edegem of in de kerk van Heilige Bernadette in de Sint-Bernadettestraat in Mortsel. Deelname is gratis.

ByDirk Van de Poel

Alpha-cursus van start

Op 6 oktober werd het startschot gegeven van ons Alpha-avontuur, het anker geheven en de tocht aangevat . Het belooft een boeiende reis te worden.
Liefhebben, luisteren en lachen, drie woorden die beginnen met een l, zijn de kernwoorden van onze bijeenkomsten.
Gedurende 10 donderdagen gaan we op ontdekkingstocht naar onszelf :’ Wie ben ik, wat drijft mij, waarin geloof ik ? ‘
Een tocht ook naar onze gesprekspartners: ‘Wie zijn zij, waar dromen ze van, wat beweegt hen in het leven ? ‘
Een reis die ons hopelijk via Jezus dichter zal brengen bij God .

Ons doel is duidelijk, de reisroute ligt deels vast . Onderweg zullen we wellicht hindernissen ondervinden, ballast uit onze reistas moeten wegkiepen, de weg bevragen, zijwegen inslaan, ons kompas moeten bovenhalen …

Met een 40-tal mensen uit onze PE hebben we alvast geproefd van wat Alpha ons te bieden heeft .
‘Is er méér in dit leven ? ‘was de hamvraag van onze eerste bijeenkomst .
In kleine gespreksgroepjes werd ook gevraagd:

‘Stel dat God bestaat, en je mag Hem één vraag stellen, wat vraag je dan ?’

Ook aan jullie wordt deze vraag gesteld ?
De avond was veel te snel om en de meesten komen enthousiast terug op onze 2e bijeenkomst op 13 oktober om 19 u

Tot 20 oktober kan je nog aansluiten op deze spirituele reis. Welkom  ! Info klik HIER!


Noveengebed

God, onze Vader,
Uw liefde wil alle harten bereiken.
Wij vragen Uw zegen over onze geloofsgemeenschap
en bijzonder over onze opstartende Alpha.
Dat onze gastvrije verkondiging op de Alpha-avonden
de deelnemers en ook de teamleden kan helpen
om Uw Zoon te ontmoeten te ontdekken of te herontdekken
en als zijn trouwe leerlingen U steeds beter te leren kennen.
Mogen wij en velen in onze gemeenschap worden toegerust
om zich met hart en ziel in te zetten voor een missionaire Kerk,
ieder volgens eigen roeping en charisma’s.
Schenk ons voortdurend uw Heilige Geest, de bezieler van alle evangelisatie.
Vader, zegen onze Alpha die volgende week van start gaat.
Zegen de deelnemers, zegen de teamleden.
Maria, Moeder van de Kerk en onze Moeder, bid voor ons.
Heilige Maria Magdalena, patroonheilige van onze pastorale eenheid, bid voor ons.
Amen

ByDirk Van de Poel

“Vier de zondag” van oktober “Uit eigen kracht?”

In september gingen we vol goede moed en een flinke dosis zelfzekerheid de rechte weg van God volgen.

Op 23 oktober lezen we het evangelie van de Farizeeër en de tollenaar. De Farizeeër is er vast van overtuigd dat hij op de rechte weg loopt. Hij is vol van alles wat hij op zijn todo- lijstje kan afvinken om een perfecte Jood te zijn. En de tollenaar? Die beseft maar al te goed dat hij niet op eigen houtje de rechte weg kan bewandelen.

De tweede “vier de zondag” van de gemeenschap IederEEN vurig verbonden heeft dan ook als thema: “Uit eigen kracht?”.

In een activiteit aangepast aan alle leeftijden willen we bij die vraag stilstaan. Daarna eten we gezellig samen en we eindigen met een vreugdevolle eucharistieviering.

Deze “vier de zondag” volgen we de vroege dagindeling. Dat betekent dat we je onthalen om 10 uur in “de Tandem”, Lepelstraat (achter de St. Benedictuskerk). Het einde is voorzien ca. 14.30 uur.

Alle leeftijden zijn welkom.

Deze keer brengt ieder een eigen eenvoudige picknick mee.

Bespeel je een muziekinstrument? Breng het mee.

Inschrijven tot donderdag 20 oktober klik HIER! of telefonisch op nummer 0487 89 08 41