Category Archive a-initiatief

Barbecue met heel de pastorale eenheid!

We vieren op 21 juli feest ter ere van onze patrones de Heilige Maria Magdalena.

Inschrijven kan  HIER! Graag inschrijven VOOR 15 juli!

Download HIER de hele Zalige Zomerfolder.

Zomerkamp pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena 2024

In de voetsporen van de heilige Franciscus van Assisi

Van 3 tot 6 juli waren we met een 70 tal mensen uit Mortsel – Edegem en omstreken op kamp op het domein van het kapucijnenklooster te Meersel Dreef.

2024kamp1
2024kamp2
2024kamp3
2024kamp4
2024kamp6
2024kamp5
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Ons bonte gezelschap bestond uit volwassenen, jongeren, tieners, kinderen, kleutertjes, een baby en twee priesters.

Er waren mensen die sliepen in tenten, anderen in een gastenkamer of eigen campingcar.

We genoten van de prachtige natuur, lachten, praatten en aten gezellig samen.

Er werd verteld en gebeden, geknutseld, gewandeld, getroost en bemoedigd, gespeeld, gedanst, gezwommen en gezongen, …

Ja, werkelijk… een wonderlijk gebeuren dit zomerkamp… dat zijn oorsprong heeft in een ver verleden en nu in volle – overvloedige gulheid aan ieder van ons gegeven werd!

Oh hoe zalig is het…
Als mensen elkaar echt mogen ontmoeten en vinden _
Als vrijwilligers zich inzetten vanuit Zijn kracht en door Zijn liefde_
Als schijnbaar onmogelijke zaken toch mogelijk worden_
Als we met Zijn barmhartige blik naar elkaar durven kijken en ons verzoenen_
Verbonden door een diepe vreugde en een grote dankbaarheid gaat onze weg nu verder…
Wees geprezen, goede Heer!

E.V.

Foto’s!

Er werd een zee aan foto’s en filmpjes gestuurd (meer dan 300 waarvoor DANK). Die willen we jullie niet onthouden, maar die door allerlei verzendomstandigheden niet op volgorde zitten. We werken nog aan een deel materiaal, dus kijk een van de volgende dagen gerust nog eens terug! Hieronder vind je het voorlopige album! Er zijn meer dan 10 enthousiaste fotografen en mogelijk komen er nog heel wat foto’s bij!

Apotheose 5 jaar Pastorale Eenheid!

Op 15 september volgt de apotheose van dit feestjaar!

We vieren dan in de basiliek onze 5de verjaardag. Met een stevig gelegenheidskoor, workshops,
infostandjes en allerlei lekkers na de viering.

We starten om 9.30 u., de viering is om 11 u.
Tijdens dit weekend zullen er geen andere vieringen zijn in onze pastorale eenheid; we verwachten jullie allemaal op het feest!

  • Laat even weten als je komt. Meer detailinfo en inschrijven als deelnemer? Klik HIER!
  • We kunnen nog heel wat hulp gebruiken. Wil jij helpen? Er zijn heel wat kleine en grote taken. Meer detailinfo en inschrijven als helper ? Klik HIER!

Zomerwandeling 23 augustus!

Op 23 augustus trekken we weer onze wandelschoenen aan. De zomerwandeling voert ons dit jaar naar
de mooie streek rond Bonheiden.
We houden een bezinning bij de zusters van de abdij van Bethlehem en sluiten picknickend af aan het kasteel van Zellaer.

Meerijden kan!

Meer detailinfo en inschrijven? Klik HIER!

Download HIER de hele Zalige Zomerfolder.

Gezocht Jaarmarktverantwoordelijke voor Mortsel en/of Edegem

Voor onze stand van de pastorale eenheid HMM
Jaarmarkt Mortsel en/of Edegem

Gezocht

Verantwoordelijke M/V
om dit gebeuren in goede banen te leiden.

Vele vrijwilligers gaven zich reeds op om een taakje op te nemen tijdens de jaarmarkt van Mortsel en/of Edegem. Super!

We missen echter iemand die het overzicht bewaard en er voor zorgt dat wat er dient te gebeuren om onze stand op de jaarmarkt te realiseren in orde komt.

Heb je wel interesse, maar weet je niet wat er allemaal bij zo een jaarmarkt komt kijken? Geen probleem! Je hoeft dit niet alleen te doen.

Je wordt in je taak bijgestaan door onze jaarmarkt- en ervaringsdeskundigen Denise Buntincx en Jozef Stes (Mortsel) en Nicole De Laet (Edegem).

Meer info en contactpersoon:
Elise Verlaeckt
projecten.heiligemariamagdalena@gmail.com

Zalige Zomer: pop-ups

Hoe verloopt de organisatie van de pop-ups?

In juli en augustus kan er elke week één gebedsmoment en één lange tafel pop-up georganiseerd worden, geleid door een initiatiefnemer uit de WhatsAppgroep.

Gebedsmomenten: Maandag of dinsdagavond in de tuin van de Sint Antoniuskerk in Edegem.Lange Tafel Pop-ups: Woensdag t/m zondag. Mogelijke locaties zijn de Heilige Bernadettekerk in Mortsel of de Basiliek in Edegem.

De praktische zaken worden verder in de groep besproken.

Iedereen is van harte welkom!

Download HIER de hele Zalige Zomerfolder.

(g)een storm op de laatste “vier de zondag”

Iedereen herinnert zich beslist nog zondag 23 juni 2024.

Het was namelijk in één klap de allereerste echte lente- en zomerdag van 2024.

Maar het was ook de 4e zondag van de maand juni en dus bijeenkomst van gemeenschap “IederEEN vurig verbonden”, meer nog, het was onze laatste bijeenkomst van dit derde werkjaar.

Traditiegetrouw aten we dus lekkere verse frietjes met een koude schotel en dat kon dus zowaar buiten op de speelplaats van de Tandem. Geen jassen, geen paraplu’s, geen buienradars in de aanslag.

Toen we daarna de kerk binnenkwamen voor de eucharistieviering stonden we voor een volgende verrassing: voor het altaar lag … een boot. De kinderen werden direct uitgenodigd om in de boot plaats te nemen. Dat was nogal wat anders dan op een saaie kerkstoel.

Toen het tijd was voor het evangelie werd duidelijk waarom die boot daar lag: Benjamin vertelde ons in geuren en kleuren het verhaal van de storm op het meer: hoe de apostelen doodsbang werden terwijl Jezus godbetert rustig lag te slapen alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Wind en regen werden door behulpzame vrijwilligers heel plastisch uitgebeeld met ventilatoren en spuitbusjes!

Zo werd het op deze stralende zomerse dag toch nog storm… tot Jezus, wakker gemaakt door de apostelen,  de storm stilde. Pastoor Tom voegde er nog wat duiding aan toe en tijdens de communie klonk het liedje “Hij is erbij”, waarvan hier enkele woorden:

Soms brengt God de storm tot stilte
Soms leidt Hij ons erdoorheen
In de stormen van het leven
Zijn we niet alleen


Hoe het ook zij
Hoe het ook zij
Hij is erbij

Na de viering hielden de grote mensen een kringgesprek rond de actualiteit en de plannen voor de gemeenschap. Intussen konden de kinderen hun hartje ophalen in “hun” turnzaal.

We eindigden de dag en het jaar met een reuze familiespel van “water en wind” met leuke opdrachten die alle wel iets te maken hadden met … storm.

Graag tot ziens op een bijeenkomst in het volgende werkjaar van “IederEEN vurig verbonden”!

Hoera daar is de zon !!!

Eindelijk, eindelijk kunnen we genieten van hopelijk meerdere droge dagen. En wàt zou een wandelingetje ons dan deugd doen.

Wel, wij hebben een  wandeltip: Verken enkele straten van je wijk, je parochie of je gemeente. Steek intussen onze ‘Krant van Vuur’ in de brievenbussen.

Inderdaad; we verspreiden volgende week ons periodiek krantje in de 20.000 bussen van onze parochies (grosso modo Mortsel-Edegem en een klein stukje Boechout en Wilrijk).
In onze open kerken – Heilig Kruis/Mortsel, de basiliek en H.Familie/Edegem – kan je overdag de krantjes van een straat uit die buurt ophalen.

Wens je in een andere parochie te wandelen; ook daar zijn nog krantjes om in straten te bussen. Laat het gerust weten aan Reinhilde (0485 36 33 14); zij zal je dan concreet vertellen hoe die krantjes tot bij jou geraken.

Onder het motto ‘vele handen (en voeten) maken het werk licht’ is jullie aanbod – hoe klein ook – een grote hulp voor onze gemeenschap.

Alvast veel wandelplezier.

De parabel van het mosterdzaadje nodigt ons uit om in volle vertrouwen zèlf zaadjes te planten .

Zovele zaadjes, diep in ons- onze talenten en gaven – wachten geduldig om tot ontplooiing te komen . En niet alleen mosterdzaadjes ! Ook zij die pittige kruiden voortbrengen, of welriekende bloemen die bijen en vlinders aantrekken of zaden die uiteindelijk vruchten voortbrengen, ja zelfs uitgroeien tot een trotse zilverberk of een stoere eik, wachten hoopvol tot wij ze planten .

En als de zaadjes uiteindelijk wortel schieten in ons bestaan, dan voelen we vaste grond onder de voet, dan gaan we aarden en verbonden leven met moeder Aarde, met onszelf, met onze naasten en met God . Want wortels raken elkaar en zorgen voor verbondenheid . Het woord religie is hiervan afgeleid . Zo kunnen we groeien tot een warme gemeenschap waarin we elkaar vertrouwen, onszelf mogen zijn, goede en kwade dagen delen en elkaar onze (geloofs-)twijfels kunnen uitspreken .

Zo geven we daadwerkelijk gestalte aan ons geloof en groeien we naar een missionaire catechetische geloofsgemeenschap toe .

In onze PE heeft de werkgroep Volwassenverkondiging een heel scala activiteiten in de aanbieding die ons kunnen helpen bij het planten van deze zaadjes . Er werd zowaar een zaaikalender opgesteld met maandelijks meerdere activiteiten die geloofsoverdracht, -kennis en -verdieping stimuleren .

Iedereen is hier van harte welkom . Er komen gespreksavonden rond thema’s als : Wie is Jezus ? -hoe leer ik bidden ? -hoe raak ik wegwijs in de Bijbel ? – wat is de betekenis van het sacrament van het doopsel ? –  wat is de orde van dienst van een eucharistie ? -hoe is ons kerkgebouw opgebouwd .

Na een gemeenschappelijke inleiding worden deelgroepjes gevormd met bvb ouders van vormelingen, 1e communicanten, leden van een voorgaande Alpha-reeks, catechumenen , senioren . Hier kunnen ze dan verder volgens eigen interesses  het thema exploreren  .

Ook voorziet pastoor Tom 3 avonden rond de evangelist Lucas die in het C-jaar veelvuldig aan het woord zal zijn .

Er wordt in Edegem ook een nieuwe Ademtocht-groep opgestart voor 60 plussers . Maandelijks zullen ze samen komen om geloofsitems, bijbelteksten maar ook actualiteit te bespreken .

We willen in onze PE ook verder kennismaken met Maria Magdalena, voorzien een bezinningsdag voor alle vrijwilligers en overwegen een nieuwe bedevaart naar Scherpenheuvel met meditatie en gebed .

De ‘zaaikalender’ van het werkjaar ’24-’25 zal regelmatig worden bijgewerkt . U kan hem telkens raadplegen op de website van onze PE en verder via de Nieuwbrief en onze Krant van Vuur .

Alvast WELKOM
Samen planten wij zaadjes van solidariteit, betrokkenheid, mildheid , vergevingsgezindheid .
Samen groeien wij in geloof en daadkracht . En dat zal te zien en te horen zijn !

WELKOM op de laatste “vier de zondag” van 2023-2024

Het is een huizenhoog cliché, maar zo waar: een jaar vliegt voorbij. Dat geldt ook voor “IederEEN vurig verbonden”.

Op 23 juni organiseren we al de laatste “vier zondag” van 2023-204.

En zoals de vorige jaren sluiten we het werkjaar af met een knaller.

Het gaat namelijk in het evangelie van 23 juni over STORM. Maar wees gerust: de storm wordt gestild.

Na 2 edities op andere locaties komen we op 23 juni weer thuis in de Tandem en de St. Benedictuskerk.

We komen samen om 11.30 uur in de Tandem en bieden jullie een lekker maaltje aan. Je hoeft dus niets mee te brengen.

Daarna doen we voor alle leeftijden een leuke activiteit die past in het thema van de dag (het heeft iets met water te maken).

We sluiten af met een vreugdevolle eucharistieviering, waarin we danken voor alweer een fijn jaar met IederEEN vurig verbonden.

Iedereen (ook als je nog nooit kwam) is welkom na inschrijving. Dat kan tot 20 juni 

Klik HIER!   of scan de QR-code op de affiche of bel nr. 0487 89 08 41.