Beweging.net vierde Rerum Novarum

Beweging.net vierde Rerum Novarum

In de eucharistieviering van 29 mei in de Heilig-Kruiskerk dankte pastoor Tom allen die erg bewogen zich daadwerkelijk inzetten voor de zwakkeren van onze maatschappij en bad voor sterkte en bemoediging zodat zij hun engagement met evenveel ijver en enthousiasme kunnen verder zetten.

Aan de leden en sympathisanten van beweging.net werd een receptie aangeboden, mooi verzorgd door dames van de eigen afdeling.

In zijn encycliek Rerum Novarum riep paus Leo XIII onder meer op tot sociale gerechtigheid voor alle volkeren. Onze huidige paus voegde hieraan nog twee zaken toe: barmhartigheid en zorg voor ons gemeenschappelijk huis; de planeet Aarde. De klimaatverandering is een maatschappelijke uitdaging voor de 21ste eeuw.

In een volle zaal Johannes XXIII was professor Hans Bruyninckx onze gastspreker. Als doctor in internationaal milieubeleid is hij sinds 2013 directeur van het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen. Als geen ander is deze Mortselaar de geknipte persoon om ons de klimaatproblematiek te schetsen. De broeikasgassen, vooral te vinden in het transport, de landbouw en de industrie, zijn vooral de oorzaak van de fenomenen in het veranderd klimaat. Denken we maar aan de verhoging van de zeespiegel, de vele bos- en heidebranden, de droge zomers, ja zelfs de te verwachten verspreiding van malaria. Wanneer we onze levenswijze niet aanpassen hebben we, hier in het Westen, drie planeten nodig om eenzelfde levenswijze te behouden maar we hebben maar één planeet!!

Zijn er oplossingen? Oh, jawel. De klimaattop in Glasgow van vorig jaar heeft een aantal concrete en hoopgevende gevolgen: hernieuwbare energie wordt de norm; mobiliteit wordt niet langer gebaseerd op verbrandingsmotoren; het bouwen van klimaatneutrale steden en huizen en het streven naar een plantaardig en lokaal voedingssysteem.

Het onlangs opgestelde Europese beleidsplan Green Deal bevat een pakket beleidsinitiatieven die de Europese Unie moet helpen met de groene transitie, waarbij het einddoel klimaatneutraliteit in 2050 is. Met de initiatieven die België heeft ingediend scoort ons land bij de slechtsten van de klas; het aantal genomen maatregelen is wel groot maar niet structureel.

De initiatieven moeten op een rechtvaardige manier genomen worden door verdeling van verantwoordelijkheid, verdeling van de gevolgen en de baten, het investeren in een sociaal rechtvaardig klimaat. Goede voorbeelden in de Scandinavische landen zijn: het klimaatneutraal renoveren van woningen van de sociale  huisvestingsmaatschappijen en het zorgen voor een goed openbaar vervoer gekoppeld aan een goede fietsstructuur.

Het gebrek aan kennis, het prioritair bezig zijn met bijvoorbeeld Covid of vluchtelingen, het te duur vinden, zijn redenen om niet te handelen.

Maar er is hoop. We beseffen allen dat er iets moet gebeuren; bedrijven nemen initiatieven; duurzaamheid wordt goedkoper; we weten dat we zelf – met kleine stapjes – veel kunnen doen. Europa speelt een leidende rol en zeker de jongeren zijn zich bewust van de ganse klimaatproblematiek.

Helder, erg gedocumenteerd met schokkende beelden en duidelijke grafieken schotelde professor Bruyninckx ons de realiteit voor ogen en de schrikwekkende prognoses die wetenschappelijk onderbouwd zijn.

About the author

Dirk Van de Poel administrator

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.