Author Archive pastoor Tom

Bypastoor Tom

Vieringen 17 januari 2021

VIERINGEN OP 17 JANUARI in PE H.MARIA MAGDALENA

In afwachting van versoepeling van de maatregelen zullen op zondag 17 januari in de kerken van onze pastorale eenheid 2 vieringen doorgaan, telkens met maximaal 15 deelnemers. Dit is een EENMALIG INITIATIEF. De onlineviering gaat ook door.

Reserveren kan uitsluitend telefonisch vanaf woensdag bij de contactpersonen in de tabel hieronder.

Is een dienst volzet, probeer dan gerust elders.

Zeg dit voort aan mogelijke geïnteresseerden.

Edegem
St. Antonius8 uurEucharistieLutgart Vermeiren0498 70 17 24
OLV-basiliek9.30 u.EucharistieLugart Vermeiren0498 70 17 24
 10.30 u.W&C-dienstLutgart Vermeiren0498 70 17 24
H. Familie10.45 u.W&C-dienstLuc Van Hoof0487 89 06 13
 11.45 u.W&C-dienstLuc Van Hoof0487 89 06 13
St. Jozef9.45 u.W&C-dienstChristine Van de Wiele03 458 07 74
 10.45 u.W&C-dienstChristine Van de Wiele03 458 07 74
     
Mortsel  
H. Kruis10 u.W&C-dienstSus Demarbaix0473 47 04 18
 11 u.EucharistieSus Demarbaix0473 47 04 18
H. Bernadette9.45 u.EucharistiePater Gust0473 37 26 87
 11 u.EucharistiePater Gust0473 37 26 87
St. Benedictus9.45 u.W&C-dienstDenise Buntincx0497 11 68 27
 10.45 u.W&C-dienstDenise Buntincx0497 11 68 27
St. Jozef9.45 u.W&C-dienstMarjet Schelkens0486 59 83 96
 11.15 u.W&C-dienstMarjet Schelkens0486 59 83 96
St. Lodewijk9.45 u.W&C-dienstAlice Dierckx0487 46 15 88
 10.45 u.W&C-dienstAlice Dierckx0487 46 15 88
Bypastoor Tom

Studie site Sint-Jozef Mortsel

U kan deelnemen via deze link: https://bit.ly/3bWwTrP

Beste buur

De ganse site ‘Sint-Jozef’ aan de Liersesteenweg is toe aan een nieuwe toekomstvisie. Het gaat om de kerk, het parochiecentrum, de school, het scoutslokaal… dus van de steenweg tot aan de natuur van de Bessem. In dit ruime gebied is er nood aan en ruimte voor kerk, onderwijs, verenigingen, jeugdwerk… maar misschien ook voor veel meer. Wie binnen een aantal jaar iets wil realiseren, moet er nu grondig over nadenken. Met een globaal plan voor het hele gebied willen we ervoor zorgen dat een harmonieus geheel ontstaat waarbij de verschillende functies goed op elkaar zijn afgestemd. Bouwen aan een warme gemeenschap betekent ook aandacht hebben voor gebouwen en infrastructuur.

Daarom willen we u uitnodigen om mee te brainstormen over de invulling van deze site. We zijn bezig met een uitgebreid participatietraject om een plan te bekomen met aandacht voor de sociale, economische, geestelijke en culturele noden van dit deel van Mortsel. Velen hebben de enquête al ingevuld, maar we vinden het belangrijk dat de naaste buren ook sterk betrokken zijn, daarom deze brief.

Graag nodigen we u uit om een korte enquête (max. 10 minuten) in te vullen die polst naar de noden en wensen van de gemeenschap voor de buurt. Vanuit deze enquête zullen we een masterplan ontwikkelen voor dit gebied, waarbij alle partners van de site betrokken worden.

In de enquête kan u uw gegevens meegeven zodat we u eventueel later kunnen contacteren in verband met verdere participatiemomenten.

U kan de enquête invullen via volgende link: https://bit.ly/3bWwTrP Dit project loopt op vraag van de dekenale vzw Rupel Nete regio Kontich in samenwerking met de vzw Stefanus. Geef je patrimonium betekenis (www.stefanus.be)

Bypastoor Tom

22 juli feestdag Heilige Maria Magdalena

Uit vele inzendingen werd een shortlist gedistilleerd en toen kreeg elke heilige een persoonlijke advocaat, maar uiteindelijk haalde de Heilige Maria Magdalena het heel vlot als onze patrones voor de pastorale eenheid van Mortsel en Edegem.

Over de Heilige Maria Magdalena valt veel te zeggen, maar zeker dat ze als eerste de verrezen Heer heeft ontmoet en zo apostel van de apostelen is geworden. We hopen en bidden dat zij ook ons de weg naar Christus en Zijn verrijzenis kan wijzen.

Mag ik u vragen voor onze gemeenschap te bidden met dit gebed:

Goede God,

wij eren uw grote naam

wij loven U omwille van uw oneindige liefde

en wij danken U voor onze wereld en de mensen die Gij geschapen hebt.

Breng ons samen om een gemeenschap te bouwen volgens uw wil.

Heer Jezus, spreek tot ons uw Woord, dat wij mogen leren van uw evangelie

en de weg mogen bewandelen die Gij met uw leerlingen zijt voorgegaan,

Dat wij met elkaar het leven mogen delen als zusters en broeders.

Kom dan Heilige Geest, verlicht ons hart en onze geest

opdat we met uw kracht mogen bouwen aan een dienstbare gemeenschap. Heilige Maria Magdalena, eerste getuige van de verrijzenis, bid voor ons. Amen.

Bypastoor Tom

Midzomerwandeling 31 juli: helaas geannuleerd

Als pastorale eenheid willen wij bouwen aan een vurige gemeenschap. Een mooie wandeling, luisteren naar een boeiend verhaal, van gedachten wisselen en mekaar ontmoeten zetten ons al op weg.

Op vrijdag 31 juli plannen we een (gezins)uitstap naar Tongerlo. Je kan een keuze maken uit een korte wandeling (+/- 3 km), een grotere wandeling (6 à 7 km) in de namiddag of een dagtocht van een 15-tal km. Na het vieruurtje volgt een apotheose en een warme maaltijd. De abdij geeft ons bij slecht weer een ideale schuilplek.

Het wordt ongetwijfeld een intense belevenis waarop u allen heel hartelijk welkom bent in het bijzonder ook gezinnen en families.

Inschrijven doe je uiterlijk op 15 juli via onze website www.mijnparochie.be klik door op midzomerwandeling. Voor meer info of telefonische inschrijving kan je bellen op nr. 0487 890 841.

Inschrijven kan via https://forms.gle/K791oDRn3LVCNC7i9

Bypastoor Tom

Weekend september

Deze maand volgen we nog steeds het normale rooster in onze kerken. Het maximaal aantal mensen dat wordt toegelaten per kerk is 200 MET het bewaren van een afstand van minimum 1 m tussen de bubbels. Het dragen van mondmaskers is verplicht. Iedereen is alvast opnieuw hartelijk welkom.

Zaterdag:       

17u eucharistieviering in Sint-Benedictus

Zondag:                 

8.00u viering in Sint-Antonius

9.30u eucharistieviering in de Basiliek (behalve op 13 september, dan is er een grotviering op 12 sept om 18.30u)

9.45u Gebedsdiensten in Sint-Jozef Mortsel, Sint-Lodewijk en Heilige Bernadette

10.45u Viering in Sint-Jozef Edegem

11u Eucharistieviering in Heilig Kruis

11.45u Viering in Heilige Familie

Bypastoor Tom

Gebed vragen en delen

Wie gebed wil vragen, kan op de link klikken. Je kan aangeven of het gebed op de site mag verschijnen en of het in de zaterdagviering moet opgenomen worden. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKJhtFteJaakWjjFEvPj59zYa78pi4RmQtTPtaguzvflEX1g/viewform?usp=pp_url

Hieronder vindt u de vragen van mensen die om gebed vragen. De oproep blijft staan tot aan de volgende eucharistieviering op zaterdag:

Voorbede voor Rosa Cortez, die een maand geleden is overleden in Argentinië.
Laat ons bidden voor een jongere die het vandaag heel moeilijk  heeft en zich heel eenzaam voelt. Dat hij mensen mag ontmoeten die met hem op weg gaan en bij wie hij echt zichzelf kan zijn.
Bypastoor Tom

Vormsel in Coronatijd

Beste ouders, op deze pagina zal u zowel de praktische info vinden over de vormselvieringen als ook concreet materiaal om samen met uw vormeling en ook de voorbereiding op het vormsel te beleven.

Ter voorbereiding op de digitale viering van Pinksteren voor onze communicanten en vormelingen dit filmpje: https://www.mijnparochie.be/wp-content/uploads/2020/05/WhatsApp-Video-2020-05-17-at-13.20.12.mp4

Vanuit de werking van Mortsel: https://docs.google.com/document/d/1Ae6nWH6whC_BS8xoGL3HOQwFcGia5mPuAApcBipTFvQ/edit

Vanuit het bisdom: Kroongetuigen! 

Wie zijn de voornaamste getuigen in en van deze corona-tijd?
Ja, kinderen! Zij hebben vaak een klare en eerlijke kijk.
Ze hebben oog voor wat wij, volwassenen, vaak niet zien. 
Om die reden willen we kinderen graag aan het woord laten.
‘Kroongetuigen’ is een programma voor en door kinderen!

Het programma wil kinderen de ruimte bieden om gevoelens en ideeën te uiten en samen met pastoor Bart te zoeken hoe we in deze bijzondere periode het best kunnen omgaan met de situatie en met elkaar!

Vanaf vandaag, van maandag tot en met vrijdag, om 13.30 uur!

Het programma is te vinden via:

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoBsBL5PSYnOKZVwu2r0Drg/featured

Bypastoor Tom

Eerste communie

Beste ouders op deze pagina vindt u zowel de praktische info ivm de voorbereidingen van de eerste communievieringen als ook materiaal om samen met uw kinderen deze Vasten en Paastijd te beleven en naar de eerste communie toe te groeien.

Vanuit het bisdom: Kroongetuigen! 
Wie zijn de voornaamste getuigen in en van deze corona-tijd?
Ja, kinderen! Zij hebben vaak een klare en eerlijke kijk.
Ze hebben oog voor wat wij, volwassenen, vaak niet zien. 
Om die reden willen we kinderen graag aan het woord laten.
‘Kroongetuigen’ is een programma voor en door kinderen!
Het programma wil kinderen de ruimte bieden om gevoelens en ideeën te uiten en samen met pastoor Bart te zoeken hoe we in deze bijzondere periode het best kunnen omgaan met de situatie en met elkaar!

Vanaf vandaag, van maandag tot en met vrijdag, om 13.30 uur!
Het programma is te vinden via:
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoBsBL5PSYnOKZVwu2r0Drg/featured

Bypastoor Tom

Update corona

12 december 22u

Vanaf morgen 13 december mogen maximaal 15 personen tegelijk in een kerkgebouw zijn voor gebed, bezoek aan de Kerststal…

Dit aantal is te klein voor echte diensten. We houden daarom zoals de voorbije periode ons dagelijks gebed en de eucharistieviering van de zondag uitgezonden vanuit de kerk van Sint-Benedictus.

Op Kerstavond zal er een gezinsviering beschikbaar zijn vanaf 17u en een klassieke viering ten laatste vanaf Middernacht. U kan de vieringen uiteraard later nog steeds bekijken.

31 oktober 21 u

Deze bijkomende maatregelen gaan in op maandag 2 november 2020. Geplande vieringen voor Allerzielen moeten dus worden afgelast.

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op vrijdag 30 oktober 2020 in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown. De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.

Concreet heeft dit voor onze kerkgemeenschap de volgende gevolgen:

·       Erediensten zijn niet meer toegelaten;

·       Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen.  Zonder maaltijd of receptie achteraf;

·       Gebedshuizen mogen open blijven voor individueel gebed (maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand);

·       Huwelijken mogen plaatsvinden in aanwezigheid van enkel het bruidspaar en de getuigen.

 

27 oktober 19 u

Zoals we daarnet in de pers vernamen zijn vanaf vrijdag 30 oktober 18 u. kerkdiensten beperkt tot maximum 40 personen. Dit geldt voor alle mogelijke kerkelijke diensten!

We regelen het de zondagskerken (H.Kruis , Basiliek Edegem) voor iedereen als volgt:
Wie in een oneven huisnummer woont, mag de vieringen in het weekend van 1 november bijwonen. Wie in een even huisnummer woont, mag het weekend van 8 november de vieringen bijwonen.
De vieringen zijn telkens beperkt tot 40 personen. Er worden dan ook niet meer mensen in de diensten toegelaten.
Verdere planning:
Weekend met een oneven zondag voor mensen die wonen in een huis met oneven huisnummers.
Weekend met even zondag voor mensen die wonen in een huis met een even huisnummer.

In de andere kerken van de pastorale eenheid kunnen we telkens in een viering 40 personen toelaten. Gezien de huidige omstandigheden is dit aantal haalbaar en kunnen deze vieringen zonder extra maatregelen doorgaan.

22 oktober 10 u

Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen en op vraag van de bisschop hebben we beslist om voor dit weekend (24/25 oktober de vieringen in 3 kerken te ontdubbelen.
Sint-Benedictus: zaterdag om 17.15 en 17.45 u
O.-L.-Vrouw Edegem zondag om 8.45 en 9.30
Heilig Kruis ondag om 11 u en 11. 45 u   In de andere kerken kunnen de vieringen gewoon doorgaan.
De ontdubbelde vieringen worden dus wat ingekort (op vlak van muziek, lezingen, homilie). Daar zijn we mee bezig.  

We doen een oproep aan onze gekende kerkgangers om spontaan naar de extra viering te komen, de viering op het ongewone uur, zodat al een zekere spreiding gegarandeerd is. Aan deze bekendmaking kan iedereen meewerken. Dus wie mensen kent en kan bereiken die gewoonlijk naar de gewone vieringen gaan, kun je vragen om te komen om 17.45 u. in Sint-Benedictus, 8.45 u in Onze-Lieve-Vrouw Edegem en 11.45 u in Heilig Kruis.
Beslissingen over de volgende weekends (Allerheiligen,  gedachtenisvieringen) worden pas morgen ten vroegste genomen.   Het wordt weer eens organisatorisch lastig, maar laten we de zaak positief bekijken en aan de slag gaan met wat kan/mag.

Met hartelijke groet

21 aug 12u

Brief van de bisschop

Beste eerstecommunicanten en vormelingen,

Beste ouders en grootouders, peters en meters,

Beste catechisten en medewerkers,

Niemand had zoiets verwacht. Het coronavirus kwam als een dief in de nacht.   In enkele weken tijd werd alles anders. Scholen, jeugdbewegingen, catechesegroepen, parochiekerken… allen moesten hun gewone werking stopzetten.  Alle vieringen van de eerste communie of het vormsel dienden noodgedwongen verschoven van het voorjaar naar dit najaar.   Het kwam in vele gezinnen of families hard aan. Ze waren klaar voor een feest, zowel in de kerk als thuis, dat niet kon doorgaan. Gelukkig komt na maanden van wachten de nieuwe datum voor de eerste communie of het vormsel dichterbij.   We gaan voor een tweede en hopelijk gelukte poging, al zal veel nu anders verlopen.

Alles parochies hebben voor de eerste communie en het vormsel een nieuwe datum kunnen vastleggen, tussen einde augustus en einde oktober. Ook hebben ze aanwijzingen ontvangen omtrent de manier waarop de viering kan doorgaan en de voorzorgsmaatregelen die ze in acht moeten nemen.   We willen deze kerkelijke vieringen immers zo veilig mogelijk laten verlopen, in overeenstemming met de regelgeving van de overheid.  Wat is zeker? De dag en het uur waarop de vieringen doorgaan.  Wat is minder zeker?  De regelgeving van de overheid die voor deze dag van toepassing zal zijn:  wekelijks kan de overheid de regelgeving immers nog aanpassen – strenger of soepeler – in functie van de ontwikkeling van COVID-19.  We rekenen op het nodige begrip voor deze onvoorspelbare factoren.  Zodra een aanpassing nodig is, zullen de parochies daarover de nodige informatie ontvangen van hun vicariaat of dekenaat.  Nu is het belangrijkste dat alle kinderen en jongeren hun voorziene viering nog in 2020 kunnen meemaken.    Voor 2021 staan immers weer nieuwe kandidaten klaar!

Ondertussen zullen alle eerstecommunicanten in een hoger studiejaar zitten en de meeste vormelingen zelfs in een andere school.   Ze zullen hun vormsel niet ontvangen aan het einde van het basisonderwijs maar aan het begin van het secundair onderwijs.   Op hun leeftijd is dat een groot verschil!  Overigens zullen het voor alle kinderen en jongeren drukke tijden zijn: een nieuw schooljaar, nieuwe vormen van lesgeven en studeren, een nieuwe agenda en een nieuwe vriendenkring.  Bij voorbaat dank aan alle catechisten om daarmee rekening te houden.    Het zal creativiteit en aanpassing vragen om de aandacht van uw kinderen of jongeren te richten op het sacrament dat ze ontvangen.  Hoewel, velen zullen blij zijn dat het ‘eindelijk’ zover is!   

Zelf zal ik, zoals ieder jaar, een aantal vormselvieringen voorgaan, in diverse hoeken van ons bisdom. Ik kijk ernaar uit om, na een half jaar verplicht thuisblijven, opnieuw te midden van gemeenschappen en families te mogen toeven.  Het is eenzaam geloven zonder gemeenschap om je heen! Het zal goed doen elkaar weer te zien en ‘in het echt’ te horen, zij dan met een mondmasker en op anderhalve meter afstand.  Ik wens u veel inspiratie en vreugde toe. En een gemoedelijk feest achteraf, met de nodige corona-voorzichtigheid, zeker tegenover de ouderen in het gezelschap!

+ Johan Bonny

Bisschop van Antwerpen

1 aug 9u

Er is gisteren overleg geweest voor de eerste communies. Een echte goede oplossing is er niet. Eén van de grote problemen is dat we de toekomst niet kennen en niet weten of er wel een gunstig moment zal komen… We contacteren nu een aantal mensen om de ideeën te toetsen en zullen dan communiceren.

29 juli 15u

Aanstaande vrijdag 31 juli hebben in de parochies van Mortsel en Edegem overleg over de eerste communies. We moeten met heel veel dingen rekening houden en zoeken naar zo zinvol mogelijke oplossingen. Suggesties en vragen zijn welkom op pastoor.tomschellekens@gmail.com Van zodra er besluiten zijn, laten we het u zo snel mogelijk weten.

28 juli 17u

In uitvoering van de Nationale Veiligheidsraad van maandag 27 juli 2020, kunnen vanaf woensdag 29 juli nog maximum honderd mensen deelnemen aan een viering in een kerk. Een afstand van 1,50m blijft daarbij de stelregel. Ook de verplichtingen om een masker te dragen en handen te desinfecteren bij het betreden van het kerkgebouw blijven gelden, aangezien het een openbare plaats is. Al deze maatregelen zijn alvast tot eind augustus van kracht.

In het verlengde van de nationale veiligheidsraad van 27 juli is ook de crisiscel van de provincie Antwerpen en van de stad Antwerpen samen geweest. Dit om de situatie in de stad en de randgemeenten van Antwerpen op te volgen en bijkomende maatregelen te treffen. Belangrijk hierbij is dat, althans voor nu, erediensten overal kunnen plaatsvinden. Er worden op dit moment nergens in ons bisdom kerken gesloten voor de eredienst.

De andere richtlijnen van het eerder afgesproken protocol blijven eveneens onverminderd van kracht. Het protocol staat online op de sites van Kerknet.be en Cathobel.be.

27 juli om 21u

Beste ouders van de eerste communie:
we kregen enkele bezorgde reacties en vragen van ouders ivm de eerste communies van eind augustus en begin september. We hebben veel begrip voor die reacties en vragen en beseffen zeer goed dat niet alles zomaar zal kunnen doorgaan. Op dit moment hebben we nog te weinig informatie en richtlijnen om al echt besluiten te kunnen nemen. Het spreekt voor zich dat we de richtlijnen van de veiligheidsraad, lokale overheden én het bisdom zullen respecteren. We zullen onmiddellijk contact met u opnemen wanneer we meer duidelijkheid krijgen. We begrijpen dat dit voor u als familie heel vervelend is. We rekenen op uw begrip en zoeken naar de best mogelijke oplossingen. Hartelijk dank alvast.

16 juli

Intussen heeft u gehoord en gezien dat samenzang niet kan én iedereen in de kerk een mondmasker moet dragen.

1 juli

Vanaf vandaag, 1 juli 2020 zijn de voorwaarden voor het vieren gewijzigd. De regering heeft haar ministerieel besluit gisteren 30 juni 2020 gepubliceerd waarin ook aanpassingen staan voor de publieke uitoefening van de eredienst.

De bisschoppenconferentie heeft naar aanleiding daarvan ook hun draaiboek aangepast. We staan er op om jullie dit ook te laten weten.

Alle maatregelen op een rijtje:

  1. Vanaf nu en tot en met 31 juli 2020 mogen de erediensten worden bijgewoond door maximum 200 personen per gebouw. Vanaf 1 augustus mogen de erediensten worden bijgewoond door maximum 400 personen per gebouw.
  1. De regel van 10m² per persoon valt weg om het toegelaten aantal personen per gebouw te bepalen.
  1. Alle andere eerder geldende voorwaarden blijven onverminderd van kracht:

§  Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen;

§  Verbod op fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers;

§  Handhygiëne bij in- en uitgangen.

Volgende websites worden actueel aangepast aan de geldende richtlijnen. Blijf hen zeker consulteren. Deze linken kunnen daarbij handig zijn:

§   Het integrale draaiboek van de bisschoppenconferentie is online terug te vinden: https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/artikel/draaiboek-katholieke-kerk-hervatting-publieke-vieringen-300720

§   Blijft u met vragen zitten? Consulteer dan zeker ook onze Ad Valvas en Frequently Asked Questions (FAQ). Deze worden ook dagelijks aangepast.

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel-informatie/coronacrisis-ad-valvas-faq?microsite=203

§   En alle publicaties in verband met het heropstarten van de vieringen zijn gebundeld onder de pagina: “Terug naar de mis?”:

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/terug-naar-de-mis?microsite=203

16 juni

Vormsels: voor de basiliek op 12 sept, voor de andere parochies van Mortsel en Edegem op 26 september.

12 juni

U heeft via de media al vele versoepelingen vernomen:

  • vanaf 8 juni kunnen kerkdiensten tot max 100 personen, kijk goed na het weekend van 7 juni naar het max aantal per kerk. Alle kerken van Mortsel en Edegem zullen open zijn vanaf het weekend van 13-14 juni voor vieringen.
  • De data van de eerste communie staan al online, voor het vormsel komen er tegenstrijdige berichten, info komt nog.
  • Doopsels kunnen ook opnieuw, neem contact op met de pastoor

31 mei

Voor wie graag alle achtergrondinfo heeft: lees https://www.mijnparochie.be/wp-content/uploads/2020/05/20200529-draaiboek-heropstart-katholieke-Kerk.pdf

30 mei

Maximum honderd deelnemers aan kerkelijke vieringen na lockdown

De bisschoppenconferentie van de katholieke Kerk heeft in samenwerking met de Gees-expertengroep een omstandig protocol met veiligheidsvoorschriften uitgewerkt voor een herneming van publieke vieringen in de kerken. In een eerste fase wordt een maximum van honderd deelnemers per viering vastgelegd. Omdat tegelijk een afstand van anderhalve meter moet worden gerespecteerd, zal dit aantal in kleinere kerken lager liggen.Tussen de pastoor en gelovigen moet steeds drie meter afstand zijn, koorzang kan tot nader orde niet. Verder mag elk voorwerp (microfoon, kaars) door slechts één persoon aangeraakt worden, en geen gezang- of gebedenboekjes voor meermaals gebruik. Er is geen geldcollecte, wel de mogelijkheid om een bijdrage te deponeren achter in de kerk. Wie de communie uitreikt, ontsmet de handen en draagt een mondmasker, houdt afstand en ‘laat de hostie eerbiedig vallen in de uitgestrekte hand van de communicant’, stipuleert het protocol. Het protocol is door de overheid goedgekeurd. Een concrete datum voor de herneming van vieringen valt wellicht woensdag, wanneer de Nationale Veiligheidsraad bijeenkomt, meldt de Belgische bisschoppenconferentie.

16/05

U heeft het wellicht al via de media vernomen. Intussen zijn weer 30 mensen toegelaten voor huwelijken en uitvaarten. Wanneer de kerken open gaan voor gewone religieuze diensten weten we nog niet, maar we starten alvast met het poetsen van de kerken, uit elkaar zetten van stoelen en banken… we dromen voor zondagsvieringen van de maand juni.

22/04 18.30u

Graag melden we u dat we vanaf deze week een initiatief opzetten om de namen van een overleden familielid biddend te noemen via de internetkanalen van ons bisdom.

Als teken van solidariteit met rouwende families en kennissen zullen we in de komende weken elke zaterdag aansluitend op de mis van 10 uur een gebedsmoment uitzenden vanuit de kathedraal van Antwerpen. We willen de nabestaanden de kans bieden om de naam van de overledene te laten vernoemen tijdens dit digitaal gedenk- en gebedsmoment zolang er door het coronavirus geen normale liturgische vieringen en pastorale activiteiten kunnen plaatsvinden. De Kerk wil nu staan waar ze moet staan: tussen het kruis en de verrijzenis, met troost en bemoediging, nauw verbonden met al wie zich inzet om het virus onder controle te krijgen.

Indien u graag een familielid laat gedenken, vragen we u om ten laatste donderdagmiddag de naam van de overledene te mailen naar vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be of naar  vicariaat.antwerpen@bisdomantwerpen.be. U mag ook een foto meesturen. De privacywetgeving vereist dan wel dat u in de mail duidelijk maakt wie u bent, wat uw verwantschap met de overledene is en expliciet de toestemming geeft om deze foto van uw familielid te tonen. Ook een kindertekening die gemaakt is voor de overledene is van harte welkom.

Mensen nemen maar één keer afscheid van hun geliefden. Elk gebaar telt, elk woord telt. In dat kader verwijzen we u ook graag door naar de website www.wijrouwenmee.be, een mooi initiatief van de coronadenktank.

20/04 12.30u

We hebben de voorbije weken niet veel gepubliceerd omdat er ook niet echt iets veranderde. Ik kreeg vandaag een brief van de bisschoppen van 16 april:

De bisschoppen nemen kennis van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad en danken de beleidsmakers en experts voor hun aanpak van de crisis.

De Belgische bisschoppen nemen nota van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad op 15 april 2020 om de maatregelen die het coronavirus moeten afremmen te verlengen tot en met 3 mei 2020. Ze danken de federale regering en de regeringen van de deelstaten om, samen met verschillende equipes van experts, de coronacrisis in goede banen te leiden.

De beslissing van 15 april 2020 betekent dat alle maatregelen die burgerlijke en kerkelijke overheden hebben genomen met betrekking tot kerkelijke vieringen of activiteiten gehandhaafd blijven tot en met 3 mei 2020.   Zodra een volgende Nationale Veiligheidsraad een wijziging van de algemene maatregelen toelaat, zal de permanente raad van de bisschoppenconferentie met de burgerlijke overheden nagaan hoe ook de Kerk haar maatregelen kan wijzigen, op welke plaatsen en onder welke voorwaarden.  Hierover zal zo spoedig mogelijk een nieuwe communicatie volgen.

Nauwgezet richtlijnen volgen

De bisschoppen beseffen dat de maatregelen die het coronavirus moeten afremmen zwaar wegen op het kerkelijke leven in al zijn aspecten.  Sacramenten, gebedsvieringen, catechese, diaconale initiatieven, vormingsinitiatieven, huisbezoeken, vergaderingen en ontmoetingen: ze kunnen tot nader order niet doorgaan of slechts in een minimale vorm, met naleving van alle veiligheidsregels.   We herinneren eraan dat het ministeriële besluit van 3 april 2020 sommige artikels van het ministeriële besluit van 23 maart 2020 heeft gepreciseerd.  Worden toegestaan: begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van maximum 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon; kerkelijke huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst.   De bisschoppen dringen erop aan bij alle medewerkers om zich nauwgezet aan de opgelegde regels te blijven houden.   Tegelijk nodigen ze alle medewerkers uit om via veilige kanalen contact te houden met hun gemeenschap, in het bijzonder met zieke, kwetsbare of eenzame personen.   Overigens blijft het noodzakelijk en mogelijk om ‘personen in nood’ bij te staan.

Uitstel pastorale activiteiten

De verlengde maatregelen hebben als gevolg dat een aantal pastorale activiteiten die meestal in de lente of in de maand mei plaatsvinden, niet kunnen plaatsvinden. De vieringen van de eerste communies en de vormsels werden al uitgesteld tot volgend schooljaar en dit blijft behouden. Daarnaast zijn er de bedevaarten, mariale vieringen of jongerenontmoetingen en andere pastorale activiteiten die normaal in de zomervakantie doorgaan, al of niet in het buitenland (zoals bedevaarten naar Lourdes) met deelname van ook oudere personen of personen met een ziekte of beperking.  Wij raden de organisatoren aan om deze activiteiten tijdig te annuleren.  

Kwaad, maar ook een kans

Tot slot nodigen de bisschoppen de gelovigen uit om in deze crisis niet alleen een kwaad, maar ook een kans te zien.    Elke tegenslag stemt tot nadenken, plaatst ons voor nieuwe uitdagingen en doet een beroep op onze creativiteit. Zoals paus Franciscus zegt in een interview van 18 maart: We moeten begrijpen dat onze schat in kleine dingen ligt.  Kleine gebaren van genegenheid en medeleven riskeren verloren te gaan in de anonimiteit van het dagelijkse leven, toch zijn ze beslissend en belangrijk. Ze geven zin aan het leven.  Ze maken dat er verbinding en communicatie is tussen ons. En hij voegt eraan toe: ‘Verkwist deze moeilijke dagen niet!

De bisschoppen van België

IPID – Brussel, donderdag 16 april 2020

03/04 21.30u.

  • we kregen vandaag het bericht dat nog maximum 15 personen aanwezig mogen zijn op een uitvaart
  • we zijn hard bezig met een planning voor de eerste communies en de vormsels. Meer info volgt wanneer we klaar zijn.

31/3 8.30u.

Deze info kregen we van het bisdom:

Wat met de vieringen van eerste communie? Het team van de pastorale eenheid zal voor het geheel van de pastorale eenheid een lijst opstellen van zondagse eucharistievieringen met de mogelijkheid tot ‘eerste communie’, tussen 15 augustus en 31 oktober. Zo mogelijk sluiten de eerste communicanten aan bij de plaatselijke viering. Indien de datum van deze plaatselijke viering voor de ouders of de familie niet haalbaar is, kunnen zij aansluiten bij een andere eucharistieviering met ‘eerste communie’ in de pastorale eenheid. Het verloop van de corona-curve laat vandaag nog geen duidelijke datering van deze aangepaste vieringen toe. We streven ernaar om deze duidelijkheid wel te kunnen bieden tegen 1 juni 2020. Tegen dan hopen we voor alle vieringen een nieuwe datalijst te kunnen bezorgen aan de kinderen en hun ouders.
Wat met de vormselvieringen? Samen met de deken en de bisschoppelijke vicaris zal het team van de pastorale eenheid een aantal vormselvieringen per pastorale eenheid programmeren, tussen 1 september en 31 oktober. Zo mogelijk sluiten de vormelingen aan bij de plaatselijke vormselviering. Indien de datum van deze plaatselijke viering voor de ouders of de familie niet haalbaar is, kunnen zij aansluiten bij een andere vormselviering in de pastorale eenheid. Om de vormsels vlot te laten verlopen en de voorbereiding beperkt te houden, zullen alle vormsels in het bisdom Antwerpen dit jaar doorgaan volgens de ritus zonder eucharistieviering. Zo kunnen meerdere vormselvieringen op eenzelfde dag doorgaan. De vicariaten en de dekens zullen een model van deze vormselviering zonder eucharistieviering bezorgen aan de pastorale verantwoordelijken. De werkgroep vormselcatechese zal suggesties maken voor de concrete invulling. Het verloop van de corona-curve laat vandaag nog geen duidelijke datering van deze aangepaste vieringen toe. We streven ernaar om deze duidelijkheid wel te kunnen bieden tegen 1 juni 2020. Tegen dan hopen we voor alle vieringen een nieuwe datalijst te kunnen bezorgen aan de kinderen en hun ouders.

29/3 12.50u.

We keken er met een bang hartje naar uit. Vandaag heeft onze bisschop mgr. Johan Bonny op vrt gezegd dat de eerste communies en vormsels niet zullen doorgaan tussen Pasen en Pinksteren. Morgen komt er een officiële mededeling en dan zullen we hopelijk meer weten.

27/3 20.00u.

Omdat onze vieringen en activiteiten allemaal al afgelast waren tem 19 april, moeten wij voorlopig nog niets doen. Heel veel mensen hebben grote vragen bij de vieringen de eerste communie en het vormsel, maar daar kunnen we nu nog niets over zeggen. U hoort het meteen wanneer we nieuws hebben.

Wat we wel al kunnen zeggen: de weekends of grootse activiteiten die de vormselwerkingen voorzien hadden in het weekend van 24-26 april kunnen niet doorgaan. Mochten de scholen weer openen dan is het mogelijk dat er wel catechese wordt gegeven, u krijgt nog een bericht van de eigen werking.

25/3 18.42u.

23/3 11.30u.

Alle openbare kerkelijke vieringen tot en met 19 april worden afgelast; dat staat te lezen in een uitgebreide reeks richtlijnen van de bisschoppen.

De verspreiding van het coronavirus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de katholieke Kerk wil een verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.  Daarom hebben de bisschoppen van België beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april. Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden. Ze nemen deze maatregelen in overeenstemming met de voorstellen en het voorbeeld van paus Franciscus over mogelijke aanpassingen in de viering van de komende paastijd.

Alle liturgische diensten van de Goede Week (van Palmzondag 5 tot Pasen 12 april 2020) worden geschorst. Om de gelovigen toe te laten deze diensten te volgen via radio, tv of livestream kan de bisschop voor enkele plaatsen een uitzondering maken. Slechts de medewerkers die noodzakelijk zijn voor deze viering met opname, kunnen in de kerk aanwezig zijn. Daarbij zullen zij de regels van social distancing of bewaren van een veilige afstand zorgvuldig in acht nemen.

Deze schorsing geldt voor alle kerken en kapellen waar een publieke eredienst plaatsvindt, inbegrepen alle kapellen of gebedsruimten van kloosters, katholieke instellingen of bedevaartsoorden. Ze geldt eveneens voor niet-katholieke gemeenschappen die gebruik maken van katholieke kerken of kapellen. Contemplatieve of monastieke religieuze gemeenschappen kunnen het getijdengebed en de diensten van de Goede Week enkel vieren in besloten kring, zonder gasten of bezoekers.

Informatie over welke liturgische diensten tijdens de Goede Week kunnen gevolgd worden op radio, tv of livestream kan men vinden op Kerknet en Cathobel (zowel op de algemene als op de microsites van de bisdommen).

1. Palmzondag

Hoewel er geen publieke vieringen doorgaan, zullen uitsluitend vieringen plaatsvinden met ten hoogste enkele personen met het oog op de uitzendingen op radio, tv of streaming. Zij verlopen in besloten kring en met inachtneming  van de voorgeschreven ‘veilige afstand’.  Er worden geen gezegende palmtakken verspreid binnen of buiten het kerkgebouw.  Om een tweevoudige reden. Een liturgische reden: omdat deze palmtakken eerst en vooral thuishoren in de liturgie van palmzondag. Een preventieve reden: om samenscholingen van personen te vermijden.

2. Chrismaviering

De zegening van de heilige oliën en de wijding van het heilig chrisma (voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de ziekenzalving) kan alleen maar plaatsvinden in besloten kring, met de bisschop als voorganger, samen met enkele priesters. De  bisschop kan de chrismaviering ook uitstellen tot wanneer opnieuw publieke liturgische vieringen mogelijk zijn. De verdeling van de heilige oliën zal gebeuren na de pandemie, volgens richtlijnen die elk bisdom daarover zal geven.

3. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, paaswake en Pasen 

Er zijn enkel vieringen met ten hoogste enkele personen met het oog op de uitzendingen op radio, tv of streaming. Zij verlopen in besloten kring met inachtneming van de voorgeschreven ‘veilige afstand’.

Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijke biechtsacrament niet toegediend worden. De bisschoppen van België verlenen toestemming aan de gelovigen hun paasbiecht uit te stellen tot een latere datum. Of, zoals paus Franciscus het onlangs zegde voor de uitzonderlijke omstandigheden dit jaar: Ja, het is mogelijk vergiffenis van God te ontvangen zonder priester; het volstaat met Hem te spreken, Hem de waarheid te zeggen: ‘Heer, ik heb dit en dat gedaan’, Hem dan om vergeving te vragen, een oprechte ‘akte van berouw’ te spreken en Hem te beloven: ‘Nadien zal ik biechten, maar wil mij nu vergiffenis schenken’. En onmiddellijk zal men in Gods genade terugkeren.

Hoe kan men dit jaar, zonder biecht en communie, toch Pasen vieren of zijn ‘paasplicht’ vervullen?  Door te doen wat wel kan: bidden thuis, alleen of met het gezin; de Schriftlezingen en gebeden van de Goede Week persoonlijk lezen en overwegen; zich verbinden met een liturgische viering via radio, tv of streaming.

4. Volwassendopen

Dit jaar kunnen de volwassendopen niet doorgaan in de paasnacht of op Pasen. De bisschoppen weten zich verbonden met wie zich al lange tijd voorbereiden op hun doopsel met Pasen. Zij begrijpen hun ontgoocheling en vragen hen geduld. Zodra mogelijk zullen zij een andere dag of periode voor hun doopsel voorstellen.

5. Doopsels en kerkelijke huwelijken

Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn. De bisschoppen nemen deze beslissing met alle begrip voor de ontgoocheling bij wie hun  huwelijk of het doopsel van hun kind zorgvuldig hebben voorbereid en intens ernaar verlangen.

6. Vormsels en eerste communies

Vormselvieringen en eerste communies die tot en met 19 april gepland zijn, worden geschorst. Dat is voor de betrokken kinderen en jongeren, voor hun familie en voor de parochie een ingrijpende beslissing waarvan de bisschoppen de impact terdege beseffen. Wat de vormselvieringen en eerste communies na 19 april betreft, is het voor het ogenblik te vroeg om al definitieve beslissingen te nemen. Het gaat dan immers over een periode tot einde mei. De bisschoppen zullen zo snel mogelijk en van zodra de maatregelen van de regering dit toelaten daarover de nodige informatie verstrekken.

7. Kerkgebouwen blijven open

Waar mogelijk blijven de kerkgebouwen open (tenzij de gemeente anders beslist) voor individueel gebed en bezinning. In het gebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.

8. Vastencampagnes Broederlijk Delen en Entraide et Fraternité

De jaarlijkse vastencampagnes van beide kerkelijke organisaties zijn niet stilgelegd, alleen kunnen de collectes in contant geld nu niet doorgaan. De bisschoppen roepen de gelovigen op onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood, en hun jaarlijkse gift te storten via overschrijving. Voor Broederlijk Delen via BE12 0000 0000 9292. Voor Entraide et Fraternité via BE68 0000 0000 3434.

9. Klokken van dank en hoop

De bisschoppen sluiten zich aan bij alle blijken van dank en waardering die de bevolking richt tot al wie zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus: artsen en verpleegkundigen, orde- en hulpdiensten, beleidsvoerders en hun administraties. Parochies die het wensen, kunnen zich aansluiten bij wie ’s avonds applaudisseren voor wie zich inzetten in de strijd tegen het coronavirus, bijvoorbeeld door een kaars voor het raam te zetten of door de klokken te luiden (beter de angelusklok dan de feestklokken).

10. Media

De bisdommen maken het mogelijk om via videoboodschappen of livestream verbonden te blijven met de nationale en diocesane kerkgemeenschap. U vindt de nodige links en overzichten op de algemene en de diocesane pagina’s van Kerknet of Cathobel.

VRT en RTBF proberen op zondag hun vaste uitzendingen van de eucharistievieringen op radio en tv voort te zetten. Ook RCF, KTO, France 2, Radio Maria en NPO Nederland zenden religieuze vieringen uit.  

De Bisschoppen van België

IPID – Brussel, maandag 23 maart 2020

19/3 12.00u.

Normaal gezien zijn er in april verkiezingen van de Kerkraden en in mei verkiezingen van de Centrale kerkbesturen. We hebben net bericht gekregen dat die verkiezingen voor onbepaalde duur zijn uitgesteld en dat de huidige raadsleden allemaal in functie blijven.

17/3 21.40u.

Velen beginnen zich af te vragen wat er met de Goede Week zal gebeuren en nadien de vieringen met de eerste communie of het vormsel. Officieel weten we nog niets over de Goede Week, maar we vrezen dat de huidige maatregelen dan nog van kracht zullen zijn, u hoort er meer over van zodra we dat weten. De bisschop heeft aangekondigd dat op 30 maart meer info zal gegeven worden over de vieringen met eerste communie of het vormsel. Als de info beschikbaar is, zal u die ook hier kunnen vinden.

16/3 21.16u.

De beloofde webinar op 17 maart over de Handelingen gaat ook niet door. Intussen is er wel de viering geweest op 15 maart die te zien is via MortselTV en ook vandaag is een gebedsmoment opgenomen. Morgen dinsdag 17 maart volgt een interview met Gazet Van Antwerpen, u hoort er nog van.

14/3 16.30u.

We kregen net het bericht dat ook doopsels en huwelijken in beperkte kring verboden zijn, enkel uitvaarten in beperkte kring kunnen nog. Neem voor de geplande doopsels contact met de voorganger om een nieuwe datum af te spreken.

12/3 23.00u.

De bisschoppen schorsen alle openbare liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk  vanaf 14 maart en voorlopig tot vrijdag 3 april.

De kerkgebouwen H. Kruis, H. Familie en O.-L.-Vrouw-Edegem blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

Voor doopsels, huwelijken en begrafenissen gelieve contact op te nemen. Raadpleeg bij voorkeur de website www.mijnparochie.be of telefoneer naar pastoor Tom op 0494 478 499.

Alle activiteiten georganiseerd door de parochies van Mortsel en Edegem worden alvast tot 3 april geannuleerd, zoals catechese, eerste communiewerking, mis dienen, leesgroep Handelingen, woensdagavondbezinningen van de Veertigdagentijd, …

Wij gaan maximaal digitaal, nieuws volgt op www.mijnparochie.be.

12/3 16.04u.

Beste mensen

de maatregelen ivm het corona virus volgen elkaar snel op. Via deze link zullen we u op de hoogte brengen van wat de kerkelijke en burgerlijke overheden ons hebben opgedragen.

De bisschoppen schorsen alle openbare liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk vanaf komend weekend 14 & 15 maart tot vrijdag 3 april.

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie beslist de Bisschoppenconferentie van België om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. De beslissing gaat in komend weekend (14 & 15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april.

Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring.

Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd.

De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens.

De Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren op weg naar Pasen.

Kerknet, Cathobel, KTO, KERK & Leven, Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en livestream kunnen daarbij helpen.

De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.

IPID -Brussel, donderdag 12 maart 2020

Of en welke vieringen wel of niet zullen doorgaan, kan u hier lezen.