Author Archive Dirk Van de Poel

ByDirk Van de Poel

Kruispuntviering Heilig Kruis: 7 november: brood voor iedereen

1e zondag van de maand, dat betekent weer kruispuntviering in zondagskerk H. Kruis!

Deze maand hebben we geen specifieke groep te gast, maar iedereen is heel welkom om mee te vieren rond het thema “brood voor iedereen”.
De lezingen van de 32e zondag door het jaar nodigen ons uit om gul te zijn wanneer we geven, net zoals God en de natuur gul zijn voor ons. In het evangelie ziet Jezus hoe een arme weduwe 2 penningen in de offerkist werpt. Hij stelt haar tot voorbeeld voor de rijken.
In de eerste lezing bakt een andere arme weduwe voor de profeet Elia een broodje met het beetje meel en de laatste druppels olie die ze nog bezit. “En naar het woord dat de Heer gesproken had door Elia raakte haar pot met meel niet leeg en haar kruik met olie niet uitgeput.”

Na de viering nodigen we u uit nog even na te praten in de ontmoetingsruimte bij een kopje koffie of thee en symbolisch samen een broodje te eten, geschonken door de gemeenschap.
Tegelijk roepen we u op om gul te delen met “In de buurt”: voedselbedeling voor gezinnen in moeilijkheden in onze eigen gemeenschap van Mortsel.

ByDirk Van de Poel

Kerk & Leven – parochieblad – in 2022

Als onze planning verloopt zoals voorzien, zou u in de loop van deze of volgende week de brief moeten ontvangen waarin we u uitnodigen om uw abonnement op Kerk & Leven te vernieuwen. Onderaan deze brief zit een overschrijving dat al grotendeels ingevuld is. Enkel nog uw rekeningnummer en het bedrag invullen. Dat bedrag is zoals ook in de brief staat 43 euro, of 45 euro of meer als u met een steunabonnement ons wil helpen om ook ander drukwerk te financieren. U let er natuurlijk ook op dat de betaling vóór 15 november gebeurt.

Voor het geval de brief toch niet zou aankomen of per ongeluk verloren gaat hier ook nog even het rekeningnummer: BE70 7360 2606 0025 van Kerk & Leven Edegem Mortsel. En als u de brief niet krijgt, kent u ook de gestructureerde mededeling niet waarin alle gegevens zitten die we nodig hebben. Zet dan als mededeling gewoon uw abonneenummer op de overschrijving. Dat nummer vindt u naast de titel van dit blad boven uw naam. Het is een getal van 8 cijfers.

We hopen u ook in 2022 te mogen tellen onder onze meer dan 1000 abonnees.

ByDirk Van de Poel

“LATER” was voor iedereen VANDAAG!!! Okra St.-Jozef 50 jaar jong!

50 jaar Okra in St.-Jozefparochie – een feest dat moest uitgesteld worden, maar doorging op zondag 17 oktober.

Het begon met een fijn verzorgde Woord- en communiedienst, voorgegaan door onze pastorale werkster, Marie-Louise Broos en opgeluisterd door ons St.-Cecilia zangkoor en we wisten bij voorbaat dat het, zoals altijd, AF zou zijn. Het was gewoon ontroerend mooi om naar muziek en zang te luisteren. Een viering die af was over de hele lijn én met het bezoek van onze burgervader.

Nadien werd iedereen uitgenodigd op een glaasje bubbels of fruitsap met de uitdrukkelijke wens om te toasten op Okra! Iedereen ontmoette daar echt iedereen. Het waren gezellige babbels van mensen die mekaar ook alweer een hele tijd niet gezien hadden maar vandaag aanwezig waren om mee te vieren.

Rond 12 uur werden de leden verwacht in “Den Wolschaerder” waar de traiteur gezorgd had voor mooie gezellige feesttafels met tafelkleden en servetten. De tafeldecoratie, de menukaartjes, het thema in uitgesneden letters in hout, de mooie vetplantjes, alles verwees naar het thema van vandaag dat tijdens de kerkdienst al werd aangestipt: wij leven NU en wij stellen niet meer uit naar LATER want … dan is het misschien “te laat”.

Het was een heerlijke maaltijd met wijn à volonté en dat hebben we niet aan ons hartje laten komen. In een opperbeste stemming verlieten de Okraleden rond 16.30 uur de zaal richting huiswaarts.

Dit feest was AF, prima verzorgd tot in de kleinste puntjes. Het NU moment, het thema van deze feestdag, zal niet licht vergeten worden. Er zal zelfs nog heel lang over nagepraat worden … Wees daar maar zeker van!

En nu Okra weer terug bijeenkomsten, uitstappen en smakelijke dineetjes kan inrichten zullen velen de weg naar “Den Wolschaerder” terug inslaan om weer heerlijke NU-momenten samen te beleven!

Proost OKRA … en doe er gerust nog 50 jaar bij en dan … dan zetten we ’t stad overhoop!!!

Wie meer wil zien, kan altijd eens een kijkje nemen op de website van ons trefpunt: https://www.okra.be/trefpunt/mortsel-st-jozef.

Lily

ByDirk Van de Poel

IederEEN vurig verbonden: fotoverslag gemeenschapzondag 24 oktober

“Kijk, kijk, kijk, kijk eens om je heen.
Weet, weet, weet, jij bent niet alleen.”

Dit was het startlied voor de 2e bijeenkomst van onze gemeenschap IederEEN vurig verbonden.
Ja, we keken om ons heen en zagen dat het goed was.
Een vaste kern van bekenden, maar ook heel wat nieuwe gezichten: een fijne groep waarin alle leeftijden vertegenwoordigd waren.

Zingen maakt vrij!
Een zangstonde in de kring brak het ijs en maakte ons hart open om als vreugdevolle kinderen te ontvangen wat de dag en de Heer voor ons in petto hadden.
Daarna leerden we elkaar wat beter kennen in een leuk bingospel. Onverwachte weetjes kwamen daaruit die uitnodigden om meer van elkaar te weten te komen.

Nu waren we helemaal klaar om dieper te gaan. Terwijl de kinderen buiten hun energie kwijt konden, gingen de grote mensen in groepjes om op deze missiezondag ervaringen uit te wisselen. Er kwamen vragen als: vind je getuigen van je geloof belangrijk? Hoe doe je dat of probeer je dat? Op welke hindernissen stuit je? Wat zijn al mooie ervaringen voor jou geweest?…
De tijd was duidelijk tekort. Pastoor Tom verwachtte ons al in de kerk.

Voor de kinderen was een fijn hoekje voorzien waar ze vrij naartoe konden om een boekje te lezen of een plaat te kleuren.
Wat waaide de Geest in de viering.
Aansluitend op de homilie nodigde pastoor Tom ons uit spontaan iets te vertellen dat ons die dag of vroeger getroffen had in onze omgang als gelovige met andere mensen. Mooie verhalen kwamen hieruit.
De voorbeden werden een intens moment van gebed voor elkaars noden.

De maaltijd maakte het feest compleet. De uitnodiging een koud gerechtje mee te brengen voor onszelf met wat extra erbij groeide in realiteit uit tot een heus koud buffet, vergezeld van heerlijke soep (eigenlijk keus uit 2 soepen! Dankjewel, Rijn!)

De volgende “vier de zondag” gaat door op 28 november. Binnenkort hoor je er meer van. Iedereen blijft welkom om eens te komen proeven.

Jo


Ik kwam te laat. Het werk liet het niet toe. Maar ik wilde er al lang bij zijn; een stukje mee kunnen delen van onze sterke gemeenschap. Kom gerust eens meedoen de volgende keer. Ook jij bent net als ik Van harte welkom. De rest zeggen we met foto’s.

Gezellig samen.
Gezellig praten.
Samen denken.
Elkaar leren kennen.
Af en toe een gevoelige snaar raken.
Samen bidden.
Samen vieren.
Samen leven.
Samen beleven.
Samen eten.
Voor elkaar zorgen.
Kinderen spelen.
Worden vrienden.
Er is vuur.
Het vuur van het verbond.
Het laten branden doen wij samen…

Dirk


ByDirk Van de Poel

Van waterram tot waterkraan Een project van broeder Jef gesteund door de St.-Lodewijkparochie

Het project

De eerste doelstelling van het project was eenvoudig. Water voorzien in het voormalig gehandicaptencentrum, dat ondertussen is gesloten, maar een nieuwe bestemming kreeg als landbouwschool. Alsook op de missie, met haar publieke fonteinen, zoals die in de lagere jongensschool en voor de naaste buren. Bij latere contacten stelde men voor het project uit te breiden naar andere organisaties: de meisjesschool, de middelbare school en de internaten voor jongens en meisjes. Als laatste komt het ziekenhuis aan de beurt.

Geschiedenis van een waterram

Bouwjaar 1954 van Engelse makelij “Green & Carter” Nﹾ 4. Omwille van het stijgend watergebruik denken we er nu aan om een tweede waterram aan te schaffen. Op dit moment geeft onze “bok” zoals we die genoegzaam noemen zo’n 8 lier water per minuut. Niet te vergeten dat dit apparaat werkt zonder toegevoegde energie, geen brandstof, geen elektriciteit alleen het spel van lucht en water. Dus zeer ecologisch en duurzaam.

Twee bronnen en een grote wateropslagvijver

Deze grote vijver (40.000 m3) is ontstaan door twee bronnen samen te voegen: de Kamuzeze en de Kamupatsha. Ze vormen dan later een kleine rivier, die zich in de Dialonga werpt en uiteindelijk in de grote Kasairivier uitmondt.

Een grote vijver

De vijver zelf is rond de jaren 50 van de vorige eeuw gevormd dankzij de grote dijk die men toen opgetrokken heeft. Aangezien dit een natuurlijke vijver is, leeft er behoorlijk wat vis die er later opgezet is. Die vijver is ook een openbare badplaats, alsook een toeristische trekpleister geworden met de tijd.

De dijk

De dijk is ongeveer 45 meter lang, het gaanpad 2 meter breed op met een hoogte van bijna 4 meter. Een serieuze dijk zou men mogen zeggen, maar die dijk heeft dringend wat herstelling nodig. Hij heeft last van de erosie, maar dat is wel een ander project. Naast de dijk is er een overloop gemaakt die dan voor andere initiatieven worden gebruikt, zoals irrigatie voor moestuinen.

De af te leggen weg van het water

Om het water naar de missie te krijgen moet het water een hele weg afleggen via toevoerbuizen van 1.200 meter lang. Alles werd met de hand gegraven. Het water pompt zich vervolgens 25 meter hoger op tot aan de watertoren.

Werkzaamheden

De werkzaamheden omvatten diverse studies. Eerst het opmeten van het terrein, een beetje landmeterij met een automatisch waterpas om de juiste afstand te meten. Daarna aan de tekentafel, om het juiste aantal meters te berekenen en de nodige berekeningen te maken om bijvoorbeeld het aantal koppelstukken te bepalen. Een kostberekening maken nadat we wisten hoeveel werkers en welke gereedschappen er nodig waren, want op sommige plaatsen moesten er rotsen worden gekliefd en bomen en struiken verwijderd. Zelf moesten we ook rotsen breken om kiezel te maken om ons eigen beton te maken, en dat allemaal met een grote hamer, niet eenvoudig. Laswerken waren ook aan de orde.  Denken we maar aan de watertoren en waterram. Tenslotte de begroting maken die we tweemaal moesten overdoen omdat er onderweg verschillende organisaties hun medewerking opzegden. Dan waren er reizen voorzien naar de stad, Lubumbashi, om de verschillende benodigdheden aan te kopen: 1.500 km over slechte wegen.

Graafwerken

Gewapend met hak en schop, en verdeeld over verschillende ploegen begon men in het droogseizoen greppels te graven van 0,30×0,50 m. Alles tezamen goed voor een netwerk van 3.000 meter in harde grond. Vooral in dit stadium waren er obstakels zoals rotsen en struikgewas die moesten worden overwonnen. Op sommige plaatsen moesten we de vroegere bestaande leidingen uitgraven, wat een delicate operatie was om die leidingen niet te beschadigen want ze werden hergebruikt.

Watertoren

Voor de watertoren deden we beroep op deskundigen van de mijn in Kisenge die een voorraad ijzers in stock hadden. Het was een monument van zo’n 5 meter hoog en gebouwd met L-profielen, stevig ingepland in een fundering van beton en granieten blokken. Zij moest dan ook een gewicht van 6.000 kg dragen: twee citernen met telkens een inhoud van 3.000 liter. Deze toren moest ook hoog genoeg zijn om de nodige druk te garanderen aan onze prefilter.

Ongeluk

Toen kwam de dag dat we het water in de twee vergaarbakken deden lopen en dat was op zich geen probleem. ‘s Morgens vroeg ben ik gaan kijken hoe het was, en alles leek in orde. Maar 10 minuten later lag de toren plat! Hoe was dat mogelijk. De twee citernen lagen opengescheurd op de grond. We waren er allemaal door aangedaan. Na inspectie bleek dat er metaalmoeheid was, de ijzers waren niet geplooid maar afgebroken. Waarschijnlijk had men gerecupereerde ijzers gebruikt. Enfin dat was nu de situatie, en men heeft dan een noodplan uitgedokterd en het voormalige reservoir opnieuw zijn functie gegeven. Ondertussen kijken we nog uit hoe we een nieuwe toren beter kunnen bouwen.

Herstelling van de waterram

Een tegenslag komt niet alleen, want men stelde nadien vast dat ook onze oude waterram het niet meer deed zoals het hoorde, en bij nader toezicht ontdekte men verschillende gaten in bodemplaat. In de grond uiteraard en moeilijk te lokaliseren, waarschijnlijk door agressief water, en ook niet te vergeten dat het gietijzer, waarmee de machine is gebouwd, misschien ook zijn fouten had. Gelukkig dat we een lasser hebben bij het personeel die van wanten weet. Maar het gaf ons nog extra werk.

Aankomst van water

Eindelijk was het zover en het water kwam toe op de missie, wat een vreugde. Na jaren sleuren met emmers en bidons, nu water uit de kraan! Water uit de lavabo, water uit een douchekop. Niet te geloven. Hierop hebben we jaren gewacht!

OSAFI

Onmiddellijk waren onze jonge techniekers die hun opleiding gevolgd hadden in Lubumbashi bij OSAFI in actie geschoten om de prefilter aan te brengen en deze te doen werken. Moeilijk voor jullie om de sfeer te begrijpen toen de eerste glazen werden gevuld met heerlijk fris zuiver water. Ik denk dat jullie in Vlaanderen dat niet meer kunnen voorstellen wat dat doet. Daarmede moet ik toch eerst de heer Luc Levebre bedanken, beheerder van de OSAFI-producten. Drinkbaar water!

Drinkbaar water in de brousse

Hoe dikwijls zijn we niet ziek geweest met water te drinken waarvanwe der herkomst we niet kenden, vaak werden we bedot met zogenaamd goed water was, maar in werkelijkheid was het bezoedeld. Hoe vaak zijn we niet getroffen door een cholera-epidemie, en nu zitten we volop in een tyfuskoortsepidemie. Toch wel dingen om niet lichtzinnig mee om te gaan, en dan spreken we nog niet over al die kinderen met wormen in hun buik en die niet naar de klas kunnen. Nu beginnen we aan een nieuw hoofdstuk: drinkbaar water in het binnenland. Ongelofelijk. Zoveel mensen zijn al komen kijken om onze wonderbare installatie.

Maar we staan niet stil, een zwaluw maakt de lente niet. We hopen nog verschillende installaties te plaatsen zodat vele mensen en vooral kinderen er profijt uit kunnen halen. Vandaar dat ons project doorgaat en water zal brengen naar de omliggende scholen en de leerlingen niet meer met buikpijn moeten rondlopen ten gevolge van bezoedeld water.

Naar de toekomst toe

Zoals gezegd hierboven gaan we het project voortzetten door nog enkele openbare waterfonteinen te plaatsen. Voorbijtrekkende mensen kunnen er ook gebruik van maken. Ook niet te vergeten dat dit de eerste fase is van het grote project, er wacht ons nog de meisjesschool en de internaten, en op einde het ziekenhuis. Een ander groot probleem zijn openbare toiletten en dit overal in het binnenland van Congo.

Dankwoord

En nu moet er bedankt worden, het moeilijkste deel van dit artikel. Er zijn zoveel mensen die hebben bijgedragen tot het welslagen van dit project. Niet alleen grote organisaties, maar vooral vele mensen die in stilte werken en die het mogelijk maken om hier iets te bouwen wat geschiedenis maakt. Afrikanen en Europeanen samen hebben dit project mogelijk gemaakt, elk met zijn mogelijkheden. Het project is nog niet afgelopen, we hebben de eerste fase afgerond en bewezen dat het kan. Het moeilijkste gedeelte is achter de rug, en met hulp van jullie allen kunnen we vlug de twee anderen fases afwerken.

We danken hier vooral om de samenwerking met:

 • – Wereld Missie hulp van Boechout
 • – Salvatoriaanse hulpactie Hamont
 • – Franciskanen Vlaanderen
 • – GROS Wommelgem
 • – GROS Mortsel
 • – GROS Boechout
 • – Parochie St. Lodewijk Mortsel
 • – Hydro + van de PIDPA
 • – De vele weldoeners
 • – Gezinsbond Rode
ByDirk Van de Poel

Herdenking overledenen – Allerheiligen – Allerzielen

Zondag 31 oktober

 • 17.00 u. Sint-Benedictus eucharistieviering met herdenking overledenen

Maandag 1 november

 • 8.00 u. Sint-Antonius eucharistieviering
 • 9.30 u. Basiliek eucharistieviering
 • 9.45 u. Sint-Jozef Mortsel woord- en communiedienst met herdenking overledenen
 • 9.45 u. Sint-Lodewijk eucharistieviering met herdenking overledenen
 • 9.45 u. Heilige Bernadette eucharistieviering met herdenking overledenen
 • 10.45 u. Woord- en communiedienst dienst Sint-Jozef Edegem
 • 11.00 u. eucharistieviering Heilig Kruis
 • 11.45 u. eucharistieviering Heilige Familie
 • 19.00 u. Herdenkingsdienst overledenen H Familie

Dinsdag 2 november

 • 11.00 u. eucharistieviering met herdenking overledenen in Heilig Kruis
 • 19.00 u. eucharistieviering met herdenking overledenen in de Basiliek
 • 19.00 u. Gedachtenisviering overledenen Sint-Jozef Edegem
ByDirk Van de Poel

Samen op weg met… GEZINSWANDELING!

Zondag 7 november 2021 is iedereen van harte welkom op de volgende gezinswandeling, ingericht door de PE H. Maria Magdalena. Samen willen we op een tegelijk ludieke én bezinnende manier elkaar beter leren kennen en verder bouwen aan een levende gemeenschap. Thema is deze keer: Samen op weg met…

We gaan op weg met enkele heiligen naar wie een paar parochies zijn genoemd: H. Jozef, H. Bernadette, H. Lodewijk en H. Antonius. We komen samen aan de kerk van Sint Jozef (Liersesteenweg 308, Mortsel) om 13.45 u, maken een mooie wandeling met leuke opdrachtjes in het Frijthout (Hove) en komen daarna vanaf 15.30u samen in de zaal Den Wolschaerder (Liersesteenweg 314, Mortsel) voor een vieruurtje en gezellig slotmoment. Het einde is voorzien rond 16.30u.

De wandeling is toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen.

Info en inschrijvingen: Klik HIER!
Telefonisch: 0487 98 08 41.
Inschrijven kan tot 30 oktober 2021.

ByDirk Van de Poel

Tweede gemeenschapszondag van ‘IederEEN vurig verbonden’

Na de geslaagde gemeenschapszondag op 26 september (zie verslag in K en L van vorige week kondigen we graag onze tweede bijeenkomst aan, want ieder die eens wil komen proeven is welkom.

INSCHRIJVEN

UITERLIJK OP donderdag 21 oktober via volgende link: https://forms.gle/muV4NxSqqS1aX1eWA
Als dit niet lukt, kun je ook bellen op nummer 0487 89 08 41

Praktisch:

zondag 24 oktober 2021 om 9.30 uur in de “Tandem”, de school achter de St. Benedictuskerk.
einde omstreeks 13.30 uur.

Thema:

onder het motto  “wereldWIJd” bouwen we op deze missiezondag verder aan het thema van september: “Naar een steeds groter WIJ”

PROGRAMMA

 • Onthaal met koffie en koekje
 • Speelse kennismaking
 • Volwassenen delen rond het thema/ spel voor de kinderen
 • Eucharistieviering
 • Gedeelde maaltijd: ieder brengt een koud gerecht mee (genoeg voor zichzelf + beetje extra); wij zorgen voor soep, water, koffie en thee.
 • Muziekinstrumenten welkom! (ook slagwerk voor de kinderen!)

Ben je geïnteresseerd, maar kan je deze keer niet komen?
De volgende bijeenkomsten gaan door op zondagen 28 november (12 u) en 26 december (9.30 u)
We houden je op de hoogte.

ByDirk Van de Poel

Het Koninklijk Familiakoor Elsdonk heeft je (m/v) nodig.

Je zoekt, na de covid-19-afzondering, naar een hobby om je nog eens te kunnen uitleven na de dagelijkse inspanningen?
Niet zomaar om het even wat, maar liefst iets in een creatieve, familiale sfeer?
Zingen in een groot koor is waarschijnlijk dé oplossing.
Word dus lid van het Koninklijk Familiakoor Elsdonk en ontdek dat, wat je zoekt, in Edegem beschikbaar is. Het vierstemmige koor heeft een zeer gevarieerd repertorium, je komt zeker aan je trekken. Belangrijk: notenkennis is niet eens nodig en een stemtest ook niet. Tof, niet?
Elk jaar organiseert het koor een weken-op-voorhand-uitverkocht concert en verzorgt het een 7-tal concertmissen in de eigen kerk en in de omgeving…… Heerlijk om aan mee te doen.
Maar weet je wat?
Kom eens luisteren of misschien meteen meedoen als er gerepeteerd wordt. We verwachten je op een of andere maandag om 20u. We zijn prima bereikbaar: kerk van de H. Familie te Edegem-Elsdonk. En, parking voor de deur, ook leuk meegenomen
Meer info: 0476/56 03 14 (Danielle), www.familiakoor.be of Facebook
Tot volgende maandag?

ByDirk Van de Poel

Kruispuntviering in de basiliek zondag 17 oktober Dankviering Eerste Communie

(meer foto’s onderaan deze pagina!)

Na de verjaardag van de pastorale eenheid, vorige maand, stonden gisteren in de basiliek de eerste communicantjes van dit en vorige jaren in het middelpunt van de belangstelling.  Het gelegenheidskoor – wie bedenkt een mooie naam voor deze groep? –  bracht de kerk aan het zingen en pastoor Tom vertelde over Sint-Franciscus. Als ‘minderbroeder’ van lang geleden leert die ons tot op vandaag dat leerling van Jezus zijn betekent dat we ons klein moeten maken voor het geluk van anderen.
De kleine Willem mocht zijn eerste communie doen, omdat hij op de grote dag in quarantaine was.

En drie catechumenen, die met Pasen gedoopt zullen worden, ontvingen hun bijbel.
Deze viering in één woord? Hartverwarmend.
We zoeken nog helpers om na elke kruispuntviering een kopje koffie of thee aan te bieden.  Niet allemaal tegelijk!  peter_deviendt@icloud.com

Klik op de foto om de volgende te zien!