Author Archive Dirk Van de Poel

ByDirk Van de Poel

Drie keer Emmaüs- tocht

Op zondag 20 december, zondag 27 december en op zondag 3 januari organiseren wij een Emmaüstocht in het domein van Hof Ter Linden, in het centrum van Edegem. Voor dit initiatief hoef je niet in te schrijven.  Je komt gewoon naar de parking van Hof ter Linden (domein van de baron), recht tegenover de Sint-Antoniuskerk.  Je wordt in groepjes van 2 à 3 verdeeld en iedereen krijgt een blad mee, met daarop een klein stukje uit het evangelie en een aantal gespreksvragen.

Je kan terecht vanaf 14.30 u.

Gedurende zo’n drie kwartier wandel je, samen met je tochtgenoten door het prachtige ‘domein van de baron’. Je geniet van de natuur en onderweg wissel je van gedachten over wat op je blad staat.

Ook op die manier bouwen we aan een warme gemeenschap. 

ByDirk Van de Poel

Een lichtpunt(je) in de duisternis

November, december, … zijn sowieso al sombere maanden; de avonden zijn lang, de dagen kort, kil, somber en grijs en we missen de warmte van de zonnestralen,
Velen onder ons missen in deze moeilijke coronatijd ook de warmte van hun medemens. Vele momenten van samenzijn werden immers alweer on hold gezet.
Misschien wordt het voor sommigen onder ons moeilijk om zich te beredderen en worden zij geconfronteerd met eenzaamheid. Voor hen lijkt het uitkijken naar mekaar opnieuw te ontmoeten een utopie.
Mensen met sterke schouders kunnen hiervoor een antwoord bieden.
Mensen die occasioneel of regelmatig willen inspringen om iemand uit onze eigen omgeving te helpen. Het gaat dikwijls om kleine interventies: een eenzame regelmatig opbellen, iemand eten brengen of voor hem naar de apotheek gaan…
Via deze link kan je je aanmelden om een handje toe te
steken – ieder binnen zijn mogelijkheden – en het leven van onze medemens wat aangenamer te maken. Of contacteer ons op het nummer 0487 89 08 41.
Ook op dit nummer kan je terecht met een concrete vraag of wanneer je nood hebt aan contact.
Laten we samen in dienstbaarheid zorgen voor elkaar.
(de werkgroep diaconie van onze pastorale eenheid)

ByDirk Van de Poel

Gezocht: enthousiaste vrijwilligers voor de gebouwen in Mortsel en Edegem

Voor de 9 kerkgebouwen in de 8 parochies van Edegem en Mortsel is het beheer ervan wettelijk geregeld en wordt uitgevoerd door de kerkraden. De andere kerkelijke gebouwen zoals parochiecentra, pastorieën ,gemeenschapshuizen en appartementen worden beheerd door de (vrijwilligers van de) Dekenale vzw. 

Vanuit de pastorale eenheid zijn we bezig met een oefening om dit patrimonium op te waarderen. Er werd een bouwfonds opgericht, eerst in Mortsel en later ook in Edegem. Zo kunnen deze gebouwen ook in de toekomst een plaats blijven van (katholieke) gemeenschapsvorming.

Maar we kunnen niet overal zijn. We hebben voor deze gebouwen naast de bestaande handen (bedankt voor jullie inzet) nog meer handen ter plekke nodig, van administrators tot klusjesmannen. Weet je bijvoorbeeld vanuit vroegere ervaringen hoe je waterschade dossiers bij de verzekeringsmaatschappij moet opvolgen? Dan kan je dat misschien voor verschillende van onze gebouwen doen (profiel 1). Heb je in het verleden (of nog) veel met facturen en andere documenten gewerkt ? Dan kan je misschien de boekhouding van een parochiecentrum opvolgen (profiel 2).

En – last but not least – schrikt het ganse materieel beheer van zo’n gebouw (of site) jou niet af? Dan kan je ons op twee manieren helpen:

 1. Ofwel houd je de algemene staat van het gebouw in het oog en zorg je ervoor dat de noodzakelijke klusjes gedaan worden (niet noodzakelijk door jezelf). Daar komt dan wat papierwerk bij kijken (profiel 3).
 2. Ofwel doe je kleine eenvoudige herstellingen op aangeven van de man in profiel 3, zoals ontstoppen van afvoeren of lampen vervangen (profiel 4).

De gebouwen waarvoor deze vrijwilligers zich kunnen inzetten zijn de volgende::

 • Parochie Sint-Lodewijk Mortsel:               site’t Centrum + appartement
 • Parochie Heilig Kruis Mortsel:                    Johannes XXIII
 • Parochie Heilige Bernadette Mortsel:    het Atrium en Merelhof
 • Parochie Sint-Jozef Mortsel:                      site ‘De Wolschaerder’ + appartement
 • Parochie OLV Lourdes Edegem:                zaal ’t Centrum; Meihof
 • Parochie Sint-Jozef Edegem:                     site De Schrans
 • Parochie H. familie Edegem                       site Elzenhof + appartement
 • Parochie H. familie Edegem                       huis Vestinglaan

Graag bij interesse (met aangeven van profiel 1, 2, 3 of 4) tegen 31 oktober ’20 een mailtje naar:

Wouter Verhaverbeke

Wouter.verhaverbeke@telenet.be

Verantwoordelijke financieel en materieel beheer

Pastorale eenheid H. Maria Magdalena

ByDirk Van de Poel

Een hart voor mensen

Als werkgroep ‘diaconie’ (zorgen voor anderen – zorgen voor elkaar) van de pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena uit Mortsel en Edegem worden we regelmatig geconfronteerd met hulpvragen van mensen die nergens anders steun of assistentie kunnen vinden.

Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die occasioneel of regelmatig willen inspringen om iemand uit onze eigen omgeving te helpen. Het kan gaan om kleine interventies (iemand eten brengen of naar de dokter voeren…) of grotere engagementen (helpen om een appartement te huren, een job te zoeken…). We bouwen aan een stevige groep zodat we telkens bij iemand kunnen aankloppen.

Wil jij ook helpen?

Bezorg ons dan je naam en contactgegevens. We contacteren je snel om samen te bekijken waar jij kan ingezet worden voor de hulpvragers.
Of vul de digitale vragenlijst in via:
https://forms.gle/1mM5Ukq9W8ri8Mn7A

ByDirk Van de Poel

Wondere Woensdagen voorlopig geannuleerd.

Folder downloaden? Klik hier!

Zolang hebben we stilgezeten, maar deze zomer laten we niet zomaar zonder enig initiatief voorbijgaan. Eén daarvan is de “wondere woensdagen”.

Elke woensdagavond nodigt de pastorale eenheid H. Maria Magdalena ons uit om uit ons kot te komen voor een wonder verhaal uit de Bijbel en daarna elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten, uiteraard mits in acht nemen van… je weet wel.

Elke woensdagavond neemt een andere verteller uit onze eigen gemeenschap ons mee in het levensverhaal van mensen met ronkende namen als Abraham, Mozes,  David, Tobit, Daniel en Ruth,… unieke levensverhalen, getekend door moed, vriendschap, geloof, vertrouwen, strijd,…

Maar bovenal zijn het allemaal mensen met een sterke relatie met hun God. Het zijn boeiende, wondere verhalen, maar misschien ontdekken we wel dat ze niet zover van ons af staan als we denken. Ook de grote figuren uit de Bijbel zijn immers mensen zoals wij. Misschien herkennen we wel iets in hun verhaal zo gaan – de – weg..?

Wie weet wel enkele wonderen?
We wensen het u van harte toe!
Iedereen is welkom, ook de kinderen!

Je hoeft niet in te schrijven, de toegang is vrij.
Kies je favoriete verhaal of verhalen uit of… volg de hele reeks, want elke avond zal net een beetje anders zijn.

Wil je de sfeer opsnuiven? Kijk dan hier:

ByDirk Van de Poel

Pinksterfilmpjes jongeren en kinderen

De Pinksterviering werd op afstand door veel jongeren en kinderen mee gedragen. Wat ze voor de viering maakten, vind je in dit bericht.

Dank voor al jullie bijdragen. Dank voor het enthousiasme waarmee zoveel gezinnen mee vierden. Dank aan iedereen die deelnam.

ByDirk Van de Poel

Mondmaskers

De overheid verplicht ons om op bepaalde plaatsen een mondmasker te dragen. Stad Mortsel belooft tegen 11 mei iedere burger ouder dan 18 jaar een mondmasker te bezorgen. Ook in Edegem lopen er soortgelijke initiatieven.
Als kerk willen wij deze actie actief ondersteunen.. Wij wensen voor extra zelfgemaakte mondmaskers te zorgen om te kunnen verdelen aan medeparochianen maar ook aan kansarmen, thuislozen, vluchtelingen, … binnen onze pastorale eenheid.

Mondmaskers verdelen

We verdelen de mondmaskers aan zij die het nodig hebben. Ook dit gebeurt na telefonische afspraak. Zo bekijken we of ze ergens kunnen worden afgehaald op thuisgebracht. Een vrijwillige bijdrage kan hiervoor betaald worden.
Laat het ons snel weten; telefonisch op het nummer 0487 890 841 van de pastorale eenheid (bij voorkeur tussen 10 uur en 12 uur en tussen 18 uur en 19 uur) of per mail:
reinhildevanhecken@outlook.be

ByDirk Van de Poel

Brief aan onze gemeenschapLieve mensen allemaal,

Na de brief van twee weken geleden, valt er nu een dikke omslag in uw brievenbus.  Twee kaartjes en deze brief, met liefde geschreven, gedrukt, getrieerd en verdeeld door vele vrijwillige helpers.Het is onze paaswens, vanuit de pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena. Ter bemoediging, voor in uw kot.

Palmzondag is voorbijgegaan zonder palmwijding. Dat waren richtlijnen vanuit Rome. Onze bisschop heeft daar mooi op ingespeeld met een ‘gedrukt’ palmtakje: een kaart met een afbeelding en een prachtig gedicht. Geef ze een mooi plaatsje op de schouw, of hang ze aan de muur, dicht bij het kruisbeeld.
Voor Pasen zelf vindt u in deze omslag nog een kaart, het is een manier om ons met mekaar verbonden te voelen, niet alleen hier in Mortsel en Edegem, maar met mensen overal in deze bange en zieke wereld.

Het Corona-virus haalt niet alleen ons leven, maar ook ons werkjaar helemaal overhoop. Vormsels en Eerste Communie zijn uitgesteld tot september. Alle info hierover in Kerk en Leven en op onze website www.mijnparochie.be.
Wij hopen intussen dat u het goed stelt, dat deze heilige dagen van de Goede Week, u mogen sterken en troosten. Pastoor Tom en een kleine groep vrijwilligers doen hun uiterste best om onze eigen liturgie tot bij u te brengen. U kan de diensten uit de Sint-Benedictuskerk rechtstreeks of uitgesteld bekijken door naar onze website te gaan: www.mijnparochie.be We bedanken nogmaals de mensen van MortselTV om dit alles mee mogelijk te maken.

Op www.kerknet.be vindt u onder ‘Bisdommen werken livestream aanbod uit voor de Goede Week’ de links naar vieringen uit onze eigen kathedraal, uit Gent, uit Westvleteren…. De TV-mis van Pasen wordt uitgezonden vanuit Parijs. Voor ons bisdom zie www.bisdomantwerpen.be.
Verder roepen wij u op om contact te houden met medeparochianen. Durf mekaar te bellen. Durf ook ons te bellen: Reinhilde Van Hecken van de werkgroep diaconie is te bereiken op ons telefoonnummer 0487 89 08 41.
Als u zelf ook eens wil opgebeld worden door iemand van ons, mag u dat aan haar doorzeggen. Een babbel of een concrete hulpvraag? We zijn er voor u.
Wij wensen u een Goede Week en een Zalig Pasen. In gebed verbonden.

Het team van de pastorale eenheid

Heer, in deze heilige dagen van de Goede Week
kom ik met mijn gebed naar U.
Tot U wil ik bidden, verbonden met christenen, dichtbij en veraf.

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf
en over de mensen die hen dierbaar zijn.
Schenk genezing en kracht aan alle zieken,
aan hen die alleen zijn, aan mensen zonder vrienden of familie.
Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven, 
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.
Geef kracht aan hen bij wie de eenzaamheid en de afzondering zwaar beginnen te wegen: alleenstaanden, grootouders,
gezinnen die zich opgesloten voelen in kleine appartementen in de stad.
Schenk wijsheid en moed aan alle politieke en geestelijke leiders
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.
Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede en troost allen die om hen rouwen.
Toon ons waar en hoe wij iets kunnen betekenen voor de mensen rondom ons,
maak ons zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.
Laat het ook nu Pasen worden,
Feest van nieuw leven en overwinning op de dood. Amen

Nada te turbe, nada te espante
Quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante:
Sólo Dios basta

(Teresia Van Avila)

Laat niets je verontrusten,laat niets je beangstigen:
Wie God heeft ontbreekt niets.God alleen is genoeg.

Als u zingend wil meebidden,
tik in in Google: Nada te turbe youtube

ByDirk Van de Poel

Meimaand Mariamaand

Wat kan u doen in de meimaand-Maria maand?

In het dagelijks gebed van pastoor Tom (te vinden op deze website) zal dagelijks ook een Weesgegroet gebeden worden. In de weekendviering opgenomen in Sint-Benedictus zit in de maand mei ook steeds een Marialied (ook te beluisteren via deze website).

Individueel mag u natuurlijk de grot bezoeken aan de basiliek in Edegem of bidden bij het beeld van OLV van rust in de kerk van Heilig Kruis.

Voor wie niet zelf naar de grot kan gaan of graag verbonden is met anderen is hier een digitale bedevaart naar de grot https://www.youtube.com/watch?v=i8_K2pZ9nnc&feature=youtu.be

We zijn het gewend een kaarsje aan te steken voor iemand of te bidden om wat licht. Nu vele mensen niet meer buiten kunnen of durven komen, is het moeilijk om dat te doen. Daarom geven we u de kans een kaarsje ‘te bestellen’. Wij steken het dan aan voor u. Dat kan voor de grot in Edegem en ook voor de kerk van Heilig Kruis in Mortsel.
Kies dus het juiste bedrag en stort op BE87 73103581 4694 met vermelding van hoeveel kaarsjes en waar u die wil laten branden.
Wij doen de rest.

Voor de grot:

 • Gewone kaars brand 4uur 0.5 euro
 • een dag kaars 1 euro
 • Drie dagen kaars 2 euro
 • Negen dagen kaars 4 euro

Voor H Kruis:

 • Kaarsje 30 cent

Lied gemaakt over de Heilige Bernadette (Nederlands) met info over mei bedevaart: https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/informatie/meibedevaart-info

Voor eucharistie, rozenkrans en gebed: http://www.radiomaria.be/

ByDirk Van de Poel

Broederlijk delen

Een warme groet vanuit de Werkgroep Broederlijk Delen

Zou ik dat durven?  In volle Corona-tijd jullie aandacht vragen voor problemen van mensen in het Zuiden? 


Waarom niet? Temeer omdat hun verhaal een boodschap van hoop en optimisme is.
Broederlijk Delen steunt mensen met plannen in Afrika en Zuid-Amerika. Dit jaar staan Senegal, Congo en Colombia in de aandacht. We leren straffe boeren en boerinnen kennen, die zich verenigen en samen aan een mooiere toekomst bouwen.

Dit is de link naar de pagina van de Broederlijk Delen-website, waarin je hen kan ontmoeten: https://www.broederlijkdelen.be/nl/ontmoet-onze-campagnefiguren

Of voor wie nu zoveel tijd heeft dat hij of zij het hele achtergronddossier wil lezen: https://www.broederlijkdelen.be/sites/default/files/achtergronddossier-campagne-2020.pdf

Op zondag 22 maart houden we normaal omhaling voor Broederlijk Delen.  Wellicht komt er een initiatief van de bisschoppen om dit later te doen, wanneer we allemaal weer samen zitten in de kerk.  Maar als u toch werk wil maken van dit jaarlijks weerkerende vastenpuntje: niks houdt u tegen om een bijdrage te storten. 

Dat kan op rekeningnummer BE12 0000 0000 9292 met gestructureerde mededeling +++201/1000/50493+++

Of online via deze link: https://www.broederlijkdelen.be/nl/doe-een-online-gift

Welbedankt

Namens de werkgroep Broederlijk Delen
Peter De Vriendt