Author Archive Dirk Van de Poel

Zalige zomer op komst…

Dit jaar geen wondere woensdagen… We gaan een stapje verder. We maken er een zalige zomer van. Zet alvast volgende data in je agenda. Vanaf 5 juni kan je via deze pagina inschrijven voor alle activiteiten!

22 juli: Feest H. Maria Magdalena

Feest ter ere van de patrones van de pastorale eenheid H. Maria Magdalena Mortsel – Edegem. Om 17.00 u. een feestelijke viering in de St. Benedictuskerk te Mortsel. Aansluitend een lekkere BBQ in De Tandem Mortsel. 


11 augustus: Vertellen op vrijdag

Het Bijbelse verhaal van Ruth heb je nog nooit zo weten te vertellen.Gebracht door Myriam Lienard en met muzikale omlijsting.Om 20.00 u. in open lucht, aan de Grot te Edegem, Hovestraat.Vrije toegang


23 augustus: zomerwandeling te Gestel

Een zomerse wandeling waarbij we ons laten terugbrengen naar een tijdperk van idyllische dorpskernen, kastelen, boskapellen en kruiswegen.We wandelen langs de Nete, door groene valleien en mysterieuze bossen.
3 mogelijk route’s: 3km – 7km – 12km
We starten samen met een picknick te Gestel om 11u45 aan de Lambertusplaats.Het einde is voorzien aan het speelbos van Kruiskensberg omstreeks 16u30.


27 augustus: Vier de zondag – speciale editie!

Een ontspannende mix van activiteiten, openluchtviering aan de grot te Edegem en lekker eten samen met de gemeenschap IederEEN vurig verbonden.Locatie: Meihof – Bar bos te Edegem Tijdstip: 14.00 u. – 20.00 u.


ROEACH De Geest van God op de “vier de zondag”

“Zon en wind”, zo luidde het weerbericht voor 28 mei van dit jaar 2023. Met een beetje goede wil maken we daar “vuur en wind” van (dixit pastoor Tom) en dat kon niet beter passen bij Pinksteren.

De deelnemers aan de Alphareeks kwamen deze “vier de zondag” met ons meevieren als start van hun weekend in Postel. Zo waren we met een flinke groep van een 50tal.

Pastoor Tom zette ons op weg met een videoboodschap over de Geest van God doorheen Genesis, het Johannesevangelie en de brieven van Paulus.  Geloof me vrij: als ze ooit iemand zoeken voor een “TED talk” over welk Bijbels onderwerp ook, dan kan ik ze direct de geknipte persoon aanraden: kort, enthousiast en to the point. Zijn woordje zette ons op weg om ons in groepjes te verdiepen in de eigenschappen en de werking van de Geest in ons eigen leven. Zoals altijd op een “vier de zondag” werden we verrast door de grote openheid die in de deelgroepjes heerste.

Intussen speelden de kinderen een Ren- je- rot-kwis en konden ze vrij spelen in het heerlijke lentezonnetje.

Na een lekker spaghettimaaltje met uiteraard vuurrode saus trokken we weer naar de St. Benedictuskerk voor een vreugdevolle viering.

Wie zou er nog aan twijfelen dat de Heiige Geest ons enthousiast maakt?  Zoals pastoor Tom het aan de kinderen zei in zijn homilie: Pinksteren is geen herdenking van iets wat 2000 jaar geleden gebeurde. Pinksteren is nu.

Op 25 juni hebben we al de laatste “vier de zondag” van dit werkjaar. Alhoewel… niet helemaal, want in de grote vakantie komt er nog een speciale editie. Iedereen welkom!

Blije mededeling met Pinksteren

Het was deze week in de kerken een bijzonder vrolijk Pinksterfeest; pastoor Tom kwam met een hele heuglijke mededeling. We laten hem het zelf met veel plezier opnieuw vertellen. Klik op het filmpje hieronder om te beluisteren.

Het evangelie van Maria Magdalena in het echt.

Na de valse start in de vasten moet het nu wel lukken. We verwelkomen u en spreker Jean Bastiaens heel graag op woensdag 31 mei om 20u in Johannes XXIII in de Heilig Kruisstraat 18 in Mortsel.

Even het geheugen opfrissen. Het evangelie van Maria Magdalena? Ja inderdaad er zijn meer teksten geschreven over het leven van Jezus dan de vier evangeliën die we kennen uit de bijbel. Eén van die evangeliën wordt toegeschreven aan Maria Magdalena.

Heeft zij het zelf geschreven, wat staat er eigenlijk allemaal in? Staan er in dit evangelie zaken in over Jezus die we niet weten vanuit de andere evangeliën? Is het evangelie betrouwbaar? Deze en vele andere vragen, zullen zeker aan bod komen op 31 mei.

In maart waren een vijftigtal mensen present, we verwachten jullie allemaal opnieuw. Hartelijk welkom.

Toekomst…

Een preek voor iedereen!
Met Hemelvaart preekte Peter in St.-Jozef Edegem over de toekomst van onze pastorale eenheid en onze parochies. Een preek die je terugbrengt naar de realiteit van de kerk zoals het nu is. Een preek die ook vragen oproept.

Jullie moeten van mij getuigen in Jeruzalem,
in geheel Judea en Sama­ria en overal ter wereld.’
en maak alle volkeren tot mijn leerlingen;
en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb.

Dat is onze opdracht. Een missionaire kerk zijn. Samen gemeenschap vormen, mekaar vinden in geloof, in hoop en in liefde. En daarvan getuigen en vertellen. Het geloof doorgeven.

Hoe moet dat dan in de toekomst? In het team van de PE hebben we onszelf verplicht om ver vooruit te kijken.  Naar het jaar 2035.  Wat moeten we doen om in 2035 nog een kerkgemeenschap te hebben in Edegem en Mortsel? En wat zijn dan de stappen om daar naartoe te werken.  Je hoeft geen glazen bol te hebben om te beseffen dat het kleinschaliger zal worden, maar het zou krachtig moeten zijn, een warme gemeenschap waar verschillende generaties mekaar vinden, waar het geloof wordt doorgegeven, met veel onderlinge solidariteit en gericht op de wereld.

En in elk van de domeinen hebben wij gebrainstormd. Welke stappen moeten we zetten?  De catechese zoekt nu al manieren om met een kleinere ploeg van vaste catechisten toch een kwaliteitsvol aanbod te doen. Ouders zijn vaak bereid om zich echt te smijten. Zij krijgen catechese op volwassenenniveau om dat dan op hun beurt te vertalen naar de werking met de kinderen. En de reacties zijn enthousiast! Maar we dat het kantelmoment stilaan komt, dat de sociale druk om kinderen te laten dopen of hun communie te laten doen, afneemt. Vanaf het moment dat er minder dan de helft van de klas meedoet, gaat het snel.  We evolueren automatisch naar een straffere werking voor een kleinere groep.  Maar iedereen moet welkom blijven. We moeten gezinnen helpen om thuis geloofsmomentjes in te lassen. De volwassenencatechese zal belangrijker worden. Met bijbelavonden, vormingsavonden. Ook de tweede alfa-reeks was volzet, de spiritualiteitsreis naar Israël ook, volwassenen dopelingen vinden steeds meer de weg naar onze pastorale eenheid.

In het domein van de diaconie zien we grote noden rond armoede, huisvesting en eenzaamheid.  Onze gemeentes worden als maar multicultureler. De beide voedselbanken draaien op volle toeren, de pastorale eenheid wil op termijn haar patrimonium, dat wil zeggen de woningen die ze verhuurt maximaal inzetten voor huisvesting van mensen die het moeilijker hebben. Warme buurt en Samana proberen het werk voor te zetten en over te nemen van de ziekenzorgkernen die op veel plaatsen gestopt zijn. Als de kerk niet dient, dient ze tot niets, zei ooit een Franse bisschop. Dat willen we ter harte nemen.

In het domein van de gemeenschapsvorming proberen we verder initiatieven te ontwikkelen die mensen samenbrengen. Volgend jaar organiseren we een weekend voor gezinnen, de nieuwe gemeenschap die elke vierde zondag van de maand samenkomt, blijft succes hebben.  Deze zomervakantie organiseren we 4 activiteiten. De koffie na de kruispuntvieringen wordt stilaan een succes. We beseffen dat we met de pastorale eenheid nog lang niet zoveel onderlinge verbondenheid hebben bereikt als die in de verschillende aparte parochies. De uitdaging zal zijn om in de toekomst met een kleinere groep toch ook een warme gemeenschap te maken van mensen die bereid zijn om los van hun wijk mekaar te vinden op een centrale plek.

Ook voor de liturgie proberen we naar de toekomst te denken. We voelen de hete adem van de politiek in onze nek.  Gemeentebesturen zijn niet langer bereid om de rekeningen bij te passen van 4 of 5 kerken per gemeente, waar binnenkort overal gemiddeld 30 mensen samenkomen. Ze drukken dat heel simpel uit: 200 kerkgangers, dat krijg je toch in 1 kerk?
In het overleg met de verantwoordelijken voor liturgie, dat zijn pastoor Tom, Jo Verbeiren en ikzelf, vertrokken we van een leeg blad.  Stel dat we nu opnieuw zouden beginnen, stel dat er nog niks bestond, hoe zouden we dan het liturgisch aanbod uitbouwen, wat zouden we dan nodig hebben in pakweg een gemeente als Edegem?  We tekenden een grondplan van een kerk. Godgericht samenkomen, eucharistie vieren, samenzang, getrokken door een koor, nevendienst voor de kleintjes, koffie en thee achteraf, een kinderhoek, een rouwhoek, een catechesewerking in de kerk.  Er moet ook plaats zijn voor laagdrempelige diensten: mensen die een kaars komen branden, een kinderzegen komen vragen, een palmtakje komen halen. Er is permanentie, zodat mensen in de kerk terecht kunnen voor een gesprek. Naast de kerk is een bezinningstuin met een stilteplek en kunst. De kerk moet zichtbaar zijn en uitnodigend zijn aan de buitenkant, nieuwsgierigheid opwekken en gastvrijheid uitstralen. 

Ik hoor u denken: maar het meeste van die dingen deden wij toch zelf?  Ja, zeker, deden, in de verleden tijd.  Geen enkele parochie is nog sterk genoeg om dit waar te maken.  Ook de parochie van Heilig Kruis niet, ook de parochie van OLV- van- Lourdes niet, als ze het alleen zouden moeten doen. De discussie over de zondagskerk gaat er vaak over dat mensen zich verplicht voelen om zich te verplaatsen om naar elders de mis te gaan.  Maar we stellen ons soms te weinig de vraag over hoe wij onze energie inzetten, hoe we de vrouw- en de mankracht verdelen.  Gaat de energie die we in onze 9 parochies steken soms niet een beetje ten koste van de werking van de pastorale eenheid?  Is het logisch dat er wel 4 mensen in Edegem tegelijk een preek voorbereiden en voorgaan, maar dat er geen voorzanger is in de basiliek, laat staan nevendienst of een echte onthaalploeg en een ruime ploeg van begeleiders voor de misdienaars?

Als we realistisch kijken naar deze gemeenschap van Sint-Jozef, hoe lang kunnen we dit nog volhouden?  3 jaar?  5 jaar? 7 jaar?

De belangrijke vraag is deze: zouden we op relatief korte termijn bereid zijn om toe te werken naar een einddatum voor de wekelijkse zondagsliturgie, zodat mensen die nog de kracht en de energie hebben om zich in te zetten, als voorganger, als predikant, als begeleider van een nevendienst, als bloemschikster, als lector, als voorzanger, als koorlid, hun krachten kunnen bundelen op de centrale plek van de zondagskerk?

Ik weet dat dit een offer is en dat mensen terecht zeggen: dit is onze gemeenschap, voor de bouw van deze kerk heb ik nog mee in het kraampje gestaan van de fancy fair. Maar het offer zou kunnen zijn, dat wij in plaats van door te gaan tot we nog maar met 10 zijn, vroeger zouden durven beslissen om de energie te bundelen.  Door dat offer zouden we er mee voor kunnen zorgen dat er in 2035 misschien nog kerkelijke aanwezigheid is in Edegem en Mortsel.  Want als we overal wachten tot de laatste het licht uitdoet, is er niks meer.

Ik hoop dat ik u niet gechoqueerd heb. Jullie weet ik dat ik van Sint-Jozef ben. Dat ik op die stoel mijn eerste communie heb gedaan en op die stoel mijn vormsel en dat mijn ouders elke week daar op de 4de rij zaten.  Maar straks is het Pinksteren. Dan bidden we ook voor de Geest van sterkte en de Geest van moed. Moge de goede Geest ons inspireren om te dromen, maar ook om helder te denken en te beslissen. Amen

FEEST VAN DE HEILIGE BERNADETTE – EEN JAARLIJKSE TRADITIE

We vieren dit op zondag 18 juni met een plechtige eucharistieviering met concelebrant E.H. Gust Koyen en feestelijk opgeluisterd door ons parochiekoor.

Na de misviering is er een receptie in de kerk. Om 12 uur gevolgd door een BBQ in het Atrium

De receptie wordt u gratis aangeboden. Deelnemen aan de BBQ  kost 20 euro per persoon (12 euro voor kinderen en studenten).

Inschrijven hiervoor kan op zondag na de viering in de kerk of per mail aan walter.geluyckens@hotmail.com  op telefonisch bij Griet: 0495 21 16 30

Het inschrijfformulier kan je HIER downloaden!

FEMMA SINT-BENEDICTUS Bezoek ons ijssalon!

Zoals elk jaar houdt Femma vlak voor het begin van de vakantiemaanden het ijssalon weer open. Ook niet-Femma leden zijn welkom!

  • Wanneer? Op woensdagnamiddag 21 juni van 14 tot 16 uur.
  • Waar? (jongensschool) De Tandem 2.
  • Wat kost dat? Slechts 10 euro.

Inschrijvingen noodzakelijk

Voor deze activiteit moeten de nodige boodschappen gedaan worden. Dus is inschrijven nodig tot en met donderdag 16 juni bij

Hedwige De Pooter, Wouwstraat 135
03 455 62 30 of hedwige.de.pooter@telenet.be.

Website en nieuwsbrief in cijfers

Het weekend van 20-21 mei was in onze kerk het weekend van de communicatiemedia. We konden vernemen dat kanalen zoals Kerknet.be en Kerk&Leven vele bezoekers en volgers kennen. Dat is goed nieuws want zo geraakt de Blijde Boodschap bij vele mensen.

Toen kwam de vraag: hoe zit dat eigenlijk bij ons? Hoeveel mensen bereiken we met onze pastorale eenheid?

Onze website www.mijnparochie.be in de kijker

We zijn gestart met metingen op 8/2/2021 en bereikten toen gemiddeld een 45 bezoekers per dag. Op zondag waren dat er ongeveer 100 (online viering werd aangeboden). Nu bereiken we gemiddeld 100 bezoekers per dag. met 2 pieken per week: Zaterdag/zondag voor de onlineviering (ongeveer 150 bezoekers) en dinsdag nadat maandag avond/nacht de nieuwsflash/brief toekomt rond de 170 tot 200 en meer bezoekers. Dat betekent zo’n 850 surfers per week dat zijn er bijna evenveel als het aantal abonnementen op Kerk&Leven.

Piekmoment voor de website zijn de periode rond Kerstmis en Pasen:

  • Kerstavond piekt met 330 bezoekers Kerstdag 239 bezoekers (online vieringen)
  • In de Goede week leg het gemiddelde boven de 150 bezoekers.
  • Met Pasen piekten we naar 285 bezoekers

Nieuwsbrief en nieuwsflash

Sinds de eerste nieuwsflash op 29 april 2021 bouwen we aan een wekelijkse communicatie met alle geïnteresseerden. We startten met een ruime 100 e-mailadressen van mensen die op de hoogte wilden gehouden worden per mail vanuit de corona-isolatie. Ondertussen groet het aantal abonnees. De nieuwsbrief (maandelijks behalve augustus) heeft momenteel 486 abonnees en de nieuwsflash (wekelijks) 308 abonnees. In de 2 jaar zijn er slechts 10 mensen geweest die afmelden voor onze nieuwsbrief.

Het is heel gemakkelijk jezelf op te geven via website of via iemand van het team. Het enige dat we echt nodig hebben is je e-mailadres, maar graag ook je naam. En dan ben je snel helemaal mee.

Andere kanalen

Naast de website en de nieuwsbrief zijn we ook actief in wat we de sociale media noemen. Het YouTubekanaal heeft 126 abonnees  (en het kanaal van de St.-Benedictuskerk nog eens 36). De volgers op Facebook zijn op dit moment met 152 en op Instagram zijn ze met 67. Die getallen zijn nog niet echt om te duizelen, maar alles kan groeien.

De filmpjes met het woordje van Pastoor Tom worden wekelijks meer dan 50 keer bekeken. Zo vormen de kijkers als het ware een extra parochie.

Dank u wel aan alle medewerkers.

Onze eerste dank gaat natuurlijk naar Dirk die heel dit veld in goede banen leidt, maar ook naar al wie teksten en vooral foto’s en filmpjes doorstuurt. Nieuwe mensen die er aan denken aan te sluiten bij onze kerkgemeenschap kijken vaak eerst naar de website en de sociale media om te kijken of er echt iets leeft. Als ze daar veel beweging zien, dan komen ze ook ‘in het echt’ eens kijken.

Dankmoment misdienaars

Op woensdag 17 mei wilden we onze vormelingen bedanken voor hun trouwe dienst als misdienaar. Het ging om de kinderen die meer dan de gevraagde drie keer misdienaar waren geweest of misdienaar waren geweest in de diensten van de Goede Week.  

We zijn samen met een groep van 16 kinderen naar het Trampolinepark van de “Level Up Leisure & Sports” in Edegem geweest. 

Pastoor Tom trakteerde ons met een hapje en drankje. Na het trampolinespringen hebben we nog leuke kring- en tikspelletjes gespeeld.  

De sfeer zat goed. Dit hoefde niet de laatste keer te zijn. De vormelingen zijn altijd welkom om nog een keer te helpen in een eucharistieviering.  

Nogmaals bedankt voor jullie superfijne inzet en hopelijk tot weerziens. 

Pastoor Tom, Sandra Elpers en Michiel Cauchie 

Duizenden hoofdredacteurs [standpunt]

Overgenomen van Kerknet!

Hoofdredacteur van Kerk&Leven en Kerknet.be.

Naar aanleiding van Mediazondag werpt hoofdredacteur Koen Vlaeminck een bloemetje naar de vele vrijwilligers die de kerkelijke media mogelijk maken.

Precies honderd jaar geleden werd Franciscus van Sales (1567-1622) uitgeroepen tot patroonheilige van de katholieke journalisten. Dat gebeurde door paus Pius XI in de encycliek Rerum omnium perturbationem. In het Nederlands is dat: Alle verontrustende misstanden. Een uitnodigende titel is dat.

Franciscus van Sales was bisschop van Genève in het begin van de 17de eeuw. Dat waren woelige tijden, met heftige meningsverschillen en verhitte discussies met de calvinisten. Maar Franciscus van Sales liet zich opmerken door zijn zachtmoedige houding, menselijkheid en de bereidheid om geduldig de dialoog aan te gaan met iedereen, vooral met wie het niet met hem eens was. Mochten er sociale media hebben bestaan, dan had hij die online arena betreden met veel liefde en begrip in plaats van met gifpijlen en een harnas van cynisme.

De algoritmes van de sociale media hadden zijn tanden op hem stuk gebeten.

Paus Franciscus brengt Francicus van Sales in herinnering naar aanleiding van Mediazondag, op 21 mei: ‘Een van zijn overtuigingen was: Om goed te spreken, is het voldoende om goed lief te hebben. Daaruit blijkt dat voor hem communicatie nooit mag worden herleid tot iets kunstmatigs, tot een marketingstrategie, zoals we dat vandaag zouden noemen, maar eerder een weerspiegeling moet zijn van de ziel, het zichtbare oppervlak van een voor het oog onzichtbare kern van liefde.’

Je zou kunnen denken dat de encycliek en de pauselijke boodschap veraf staan van Mediazondag in Vlaanderen, van de aandacht voor de katholieke media, van ons eigen Kerk & Leven en Kerknet, maar dat is – gelukkig – niet zo. In Kerk & Leven van deze week word ik dan wel geïnterviewd als hoofdredacteur, maar vergis je niet: de échte hoofdredacteurs, dat zijn die vele duizenden vrijwilligers in parochies overal te lande.

Franciscus van Sales: patroonheilige van journalisten, schrijvers en de katholieke pers

Elke dag opnieuw bewijzen zij dat ze de boodschap van de paus, en de geest van Franciscus van Sales, in zich dragen.

Zij belichamen verbinding, gemeenschap, naastenliefde, empathie, menselijkheid, geloof. Het is wat ons – medewerkers en lezers – elke dag verbindt, middenin alle verontrustende misstanden die we ook vandaag kennen. Bedankt! 

Koen Vlaminck schrijft regelmatig boeiende standpunten en meningen op Kerknet. Wil je meer van hem lezen? Klik HIER!