Author Archive Dirk Van de Poel

ByDirk Van de Poel

Wondere Woensdagen voorlopig geannuleerd.

Folder downloaden? Klik hier!

Zolang hebben we stilgezeten, maar deze zomer laten we niet zomaar zonder enig initiatief voorbijgaan. Eén daarvan is de “wondere woensdagen”.

Elke woensdagavond nodigt de pastorale eenheid H. Maria Magdalena ons uit om uit ons kot te komen voor een wonder verhaal uit de Bijbel en daarna elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten, uiteraard mits in acht nemen van… je weet wel.

Elke woensdagavond neemt een andere verteller uit onze eigen gemeenschap ons mee in het levensverhaal van mensen met ronkende namen als Abraham, Mozes,  David, Tobit, Daniel en Ruth,… unieke levensverhalen, getekend door moed, vriendschap, geloof, vertrouwen, strijd,…

Maar bovenal zijn het allemaal mensen met een sterke relatie met hun God. Het zijn boeiende, wondere verhalen, maar misschien ontdekken we wel dat ze niet zover van ons af staan als we denken. Ook de grote figuren uit de Bijbel zijn immers mensen zoals wij. Misschien herkennen we wel iets in hun verhaal zo gaan – de – weg..?

Wie weet wel enkele wonderen?
We wensen het u van harte toe!
Iedereen is welkom, ook de kinderen!

Je hoeft niet in te schrijven, de toegang is vrij.
Kies je favoriete verhaal of verhalen uit of… volg de hele reeks, want elke avond zal net een beetje anders zijn.

Wil je de sfeer opsnuiven? Kijk dan hier:

ByDirk Van de Poel

Pinksterfilmpjes jongeren en kinderen

De Pinksterviering werd op afstand door veel jongeren en kinderen mee gedragen. Wat ze voor de viering maakten, vind je in dit bericht.

Dank voor al jullie bijdragen. Dank voor het enthousiasme waarmee zoveel gezinnen mee vierden. Dank aan iedereen die deelnam.

ByDirk Van de Poel

Mondmaskers

De overheid verplicht ons om op bepaalde plaatsen een mondmasker te dragen. Stad Mortsel belooft tegen 11 mei iedere burger ouder dan 18 jaar een mondmasker te bezorgen. Ook in Edegem lopen er soortgelijke initiatieven.
Als kerk willen wij deze actie actief ondersteunen.. Wij wensen voor extra zelfgemaakte mondmaskers te zorgen om te kunnen verdelen aan medeparochianen maar ook aan kansarmen, thuislozen, vluchtelingen, … binnen onze pastorale eenheid.

Mondmaskers verdelen

We verdelen de mondmaskers aan zij die het nodig hebben. Ook dit gebeurt na telefonische afspraak. Zo bekijken we of ze ergens kunnen worden afgehaald op thuisgebracht. Een vrijwillige bijdrage kan hiervoor betaald worden.
Laat het ons snel weten; telefonisch op het nummer 0487 890 841 van de pastorale eenheid (bij voorkeur tussen 10 uur en 12 uur en tussen 18 uur en 19 uur) of per mail:
reinhildevanhecken@outlook.be

ByDirk Van de Poel

Brief aan onze gemeenschapLieve mensen allemaal,

Na de brief van twee weken geleden, valt er nu een dikke omslag in uw brievenbus.  Twee kaartjes en deze brief, met liefde geschreven, gedrukt, getrieerd en verdeeld door vele vrijwillige helpers.Het is onze paaswens, vanuit de pastorale eenheid Heilige Maria Magdalena. Ter bemoediging, voor in uw kot.

Palmzondag is voorbijgegaan zonder palmwijding. Dat waren richtlijnen vanuit Rome. Onze bisschop heeft daar mooi op ingespeeld met een ‘gedrukt’ palmtakje: een kaart met een afbeelding en een prachtig gedicht. Geef ze een mooi plaatsje op de schouw, of hang ze aan de muur, dicht bij het kruisbeeld.
Voor Pasen zelf vindt u in deze omslag nog een kaart, het is een manier om ons met mekaar verbonden te voelen, niet alleen hier in Mortsel en Edegem, maar met mensen overal in deze bange en zieke wereld.

Het Corona-virus haalt niet alleen ons leven, maar ook ons werkjaar helemaal overhoop. Vormsels en Eerste Communie zijn uitgesteld tot september. Alle info hierover in Kerk en Leven en op onze website www.mijnparochie.be.
Wij hopen intussen dat u het goed stelt, dat deze heilige dagen van de Goede Week, u mogen sterken en troosten. Pastoor Tom en een kleine groep vrijwilligers doen hun uiterste best om onze eigen liturgie tot bij u te brengen. U kan de diensten uit de Sint-Benedictuskerk rechtstreeks of uitgesteld bekijken door naar onze website te gaan: www.mijnparochie.be We bedanken nogmaals de mensen van MortselTV om dit alles mee mogelijk te maken.

Op www.kerknet.be vindt u onder ‘Bisdommen werken livestream aanbod uit voor de Goede Week’ de links naar vieringen uit onze eigen kathedraal, uit Gent, uit Westvleteren…. De TV-mis van Pasen wordt uitgezonden vanuit Parijs. Voor ons bisdom zie www.bisdomantwerpen.be.
Verder roepen wij u op om contact te houden met medeparochianen. Durf mekaar te bellen. Durf ook ons te bellen: Reinhilde Van Hecken van de werkgroep diaconie is te bereiken op ons telefoonnummer 0487 89 08 41.
Als u zelf ook eens wil opgebeld worden door iemand van ons, mag u dat aan haar doorzeggen. Een babbel of een concrete hulpvraag? We zijn er voor u.
Wij wensen u een Goede Week en een Zalig Pasen. In gebed verbonden.

Het team van de pastorale eenheid

Heer, in deze heilige dagen van de Goede Week
kom ik met mijn gebed naar U.
Tot U wil ik bidden, verbonden met christenen, dichtbij en veraf.

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf
en over de mensen die hen dierbaar zijn.
Schenk genezing en kracht aan alle zieken,
aan hen die alleen zijn, aan mensen zonder vrienden of familie.
Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven, 
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.
Geef kracht aan hen bij wie de eenzaamheid en de afzondering zwaar beginnen te wegen: alleenstaanden, grootouders,
gezinnen die zich opgesloten voelen in kleine appartementen in de stad.
Schenk wijsheid en moed aan alle politieke en geestelijke leiders
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.
Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede en troost allen die om hen rouwen.
Toon ons waar en hoe wij iets kunnen betekenen voor de mensen rondom ons,
maak ons zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.
Laat het ook nu Pasen worden,
Feest van nieuw leven en overwinning op de dood. Amen

Nada te turbe, nada te espante
Quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante:
Sólo Dios basta

(Teresia Van Avila)

Laat niets je verontrusten,laat niets je beangstigen:
Wie God heeft ontbreekt niets.God alleen is genoeg.

Als u zingend wil meebidden,
tik in in Google: Nada te turbe youtube

ByDirk Van de Poel

Meimaand Mariamaand

Wat kan u doen in de meimaand-Maria maand?

In het dagelijks gebed van pastoor Tom (te vinden op deze website) zal dagelijks ook een Weesgegroet gebeden worden. In de weekendviering opgenomen in Sint-Benedictus zit in de maand mei ook steeds een Marialied (ook te beluisteren via deze website).

Individueel mag u natuurlijk de grot bezoeken aan de basiliek in Edegem of bidden bij het beeld van OLV van rust in de kerk van Heilig Kruis.

Voor wie niet zelf naar de grot kan gaan of graag verbonden is met anderen is hier een digitale bedevaart naar de grot https://www.youtube.com/watch?v=i8_K2pZ9nnc&feature=youtu.be

We zijn het gewend een kaarsje aan te steken voor iemand of te bidden om wat licht. Nu vele mensen niet meer buiten kunnen of durven komen, is het moeilijk om dat te doen. Daarom geven we u de kans een kaarsje ‘te bestellen’. Wij steken het dan aan voor u. Dat kan voor de grot in Edegem en ook voor de kerk van Heilig Kruis in Mortsel.
Kies dus het juiste bedrag en stort op BE87 73103581 4694 met vermelding van hoeveel kaarsjes en waar u die wil laten branden.
Wij doen de rest.

Voor de grot:

  • Gewone kaars brand 4uur 0.5 euro
  • een dag kaars 1 euro
  • Drie dagen kaars 2 euro
  • Negen dagen kaars 4 euro

Voor H Kruis:

  • Kaarsje 30 cent

Lied gemaakt over de Heilige Bernadette (Nederlands) met info over mei bedevaart: https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/informatie/meibedevaart-info

Voor eucharistie, rozenkrans en gebed: http://www.radiomaria.be/

ByDirk Van de Poel

Broederlijk delen

Een warme groet vanuit de Werkgroep Broederlijk Delen

Zou ik dat durven?  In volle Corona-tijd jullie aandacht vragen voor problemen van mensen in het Zuiden? 


Waarom niet? Temeer omdat hun verhaal een boodschap van hoop en optimisme is.
Broederlijk Delen steunt mensen met plannen in Afrika en Zuid-Amerika. Dit jaar staan Senegal, Congo en Colombia in de aandacht. We leren straffe boeren en boerinnen kennen, die zich verenigen en samen aan een mooiere toekomst bouwen.

Dit is de link naar de pagina van de Broederlijk Delen-website, waarin je hen kan ontmoeten: https://www.broederlijkdelen.be/nl/ontmoet-onze-campagnefiguren

Of voor wie nu zoveel tijd heeft dat hij of zij het hele achtergronddossier wil lezen: https://www.broederlijkdelen.be/sites/default/files/achtergronddossier-campagne-2020.pdf

Op zondag 22 maart houden we normaal omhaling voor Broederlijk Delen.  Wellicht komt er een initiatief van de bisschoppen om dit later te doen, wanneer we allemaal weer samen zitten in de kerk.  Maar als u toch werk wil maken van dit jaarlijks weerkerende vastenpuntje: niks houdt u tegen om een bijdrage te storten. 

Dat kan op rekeningnummer BE12 0000 0000 9292 met gestructureerde mededeling +++201/1000/50493+++

Of online via deze link: https://www.broederlijkdelen.be/nl/doe-een-online-gift

Welbedankt

Namens de werkgroep Broederlijk Delen
Peter De Vriendt

ByDirk Van de Poel

Bemoedigend

VERGRENDELING

Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt gehamsterd.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood,
Maar,
Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai
de vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust
de lucht niet langer stijf staat van de smog
maar blauw en grijs en helder is.
Ze zeggen dat in de straten van Assisi
mensen elkaar toezingen
over de lege pleinen
en hun ramen openhouden,
zodat zij die alleen zijn
de geluiden van families
om hen heen kunnen horen.
Ze zeggen dat een hotel
in het westen van Ierland
gratis maaltijden aanbiedt
en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.

Vandaag is een mij bekende jonge vrouw
druk bezig om in haar buurt
flyers te verspreiden met haar nummer,
zodat de ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen.
Vandaag bereiden kerken, synagoges,
moskeeën en tempels zich voor
om dakloze, zieke en vermoeide mensen
te kunnen verwelkomen
en onderdak te bieden.
Over de hele wereld beginnen mensen
te vertragen en te reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit,
voor hoe groot we eigenlijk zijn
en hoe klein onze feitelijke controle,
voor wat er werkelijk toe doet.
Voor liefde.
Dus we bidden en realiseren ons:
Ja, er is angst,
maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie,
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd,
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte
maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood,
maar er kan altijd
een wedergeboorte van liefde zijn.
Word je bewust van de keuzes die je maakt
voor je leven nu.
Vandaag: Adem.

Hoor,
achter de fabrieksgeluiden van je paniek,
zijn de vogels weer aan het zingen,
klaart de hemel op,
is de lente in zicht.
En altijd worden we omringd door Liefde.
Open de ramen van je ziel.
En al ben je niet in staat
om de ander over het lege plein aan te raken:
Zing.

br. Richard Hendrick, OFM CAP
13 maart 2020


Hou jullie goed! Stephanie

ByDirk Van de Poel

Heel het boek Handelingen lezen ook in Coronatijd.

De apostelen bleven doorgaan ondanks gevangenschap, vervolgingen, stormweer. Dan zal het coronavirus ons toch ook niet tegenhouden?
We zetten onze leesavonden digitaal verder via Praatbox. Iedereen is welkom om deel te nemen. We lezen drie hoofdstukken op een avond met wat bespreking. Dit is onze planning:

  • Dinsdag 19 mei om 20u: hoofdstukken 21, 22, 23
  • Dinsdag 26 mei om 20u: hoofdstukken 24, 25, 26
  • Woensdag 3 juni om 20u: hoofdstukken 27, 28

Op het afgesproken tijdstip klik je eenvoudigweg op deze link:https://www.praatbox.be/pages/nl/home.html?kamer=leesgroephandelingenedegemmortselkracht&wrd_a=leesgroepHandelingen&wrd_b=EdegemMortsel&wrd_c=kracht

En al de rest gaat vanzelf.
Eén aandachtspuntje hierbij: je moet hiervoor wel standaard de webbrowser Google Chrome gebruiken.
Wie er nog niet helemaal gerust in is, kan in dit filmpje zeer duidelijke en eenvoudige instructies vinden:

Je kan ook individueel lezen en je bedenkingen neerschrijven. Dit is een link naar een aantal documenten (een per hoofdstuk) waarin we onze gezamenlijke reflecties kunnen neerschrijven:
https://drive.google.com/open?id=1t8FI4iBBzZndFCaxVTYQTh-UFehdrTMz
Iedereen kan hierin schrijven en lezen. Je kan dit voor, tijdens, of na onze bijeenkomst doen.

Hopelijk tot dan!

Paul

ByDirk Van de Poel

Vasten op weg naar Pasen

Door de vasten richting Pasen.
De Vasten is volop bezig. Misschien haalt u even de schouders op omdat dit immers een jaarlijkse gewoonte is.
Mag dit jaar toch een bijzondere roep klinken om inkeer. Een roepstem die iets vraagt op drie vlakken: omgang met jezelf, je medemens en God. Bij de inkeer en het stilstaan bij jezelf hoort ‘vasten’. De tijd dat de natuur met schaarste hielp bij het vasten is voorbij. Nu wordt het meer een eigen keuze om echt sober te gaan leven, 40 dagen lang, voldoende om echt te voelen wat het is om sober te leven.

Kies maar iets uit, het mag serieus zijn. Bij de medemens hoort in de vasten de roep om solidariteit.
We laten ons ook dit jaar inspireren door de projecten van Broederlijk Delen, maar misschien kloppen ook noden vlakbij bij u aan de deur.
Het derde spoor van de inkeer vraagt om gebed, de plek bij uitstek om te werken aan de relatie met God. Bidden is geen stress omdat je niet weet wat te zeggen, bidden is geen tijdverlies omdat het leven toch zo druk is, bidden is tijd maken voor je relatie met Jezus Christus en Zijn Hemelse Vader die ons gidst met Zijn Heilige Geest.
Tijdens de vasten volgen de catechumenen een intensieve voorbereiding op hun doopsel met Pasen, maar ook wij gedoopten krijgen een belangrijke vraag mee. Stel dat je niet gedoopt was, zou je er dan vandaag voor kiezen om gedoopt te worden? In de liturgie van het A jaar worden we verschillende zondagen na elkaar geconfronteerd
met verschillende aspecten van het doopsel en dan mag die vraag telkens weer klinken: zou je er ook vandaag voor kiezen om gedoopt te worden?
Nog één oproep: het gaat in de vasten om Pasen, ons allergrootste feest omdat we dan de overwinning van Gods liefde vieren, zelfs over de
dood heen. Die ongelooflijke grote boodschap neemt je mee doorheen de ganse Goede Week. Mag ik u warm uitnodigen om deel te nemen aan de drie grote diensten van de Goede Week: de instelling van de eucharistie op Witte Donderdag, het herdenken van het lijden en sterven van Jezus voor onze zonden op Goede Vrijdag en het vieren van
de verrijzenis in de Paaswake op de vooravond van Pasen.

De weg naar Pasen

11 maart 20 u.             Licht met de blindgeborene      Johannes XXIII H. Kruisstr 18

18 maart 20 u.            Opgewekt leven met Lazarus      Johannes XXIII H. Kruisstr 18

25 maart 20 u.           gezongen avondgebed      St.-Benedictuskerk Mortsel

1 april 20 u.            Naar een samenleving van het genoeg     Parochiehuis St.-Jozefkerk Hove

8 april 20 u.            Verzoeningsviering      Heilige-Familiekerk Elsdonk Edegem