Alphacursus sluit voor de 2de keer succesvol af

Alphacursus sluit voor de 2de keer succesvol af

Op 22 juni sloten we de 2e Alpha-reeks af op een feestelijke manier . We werden door onze trouwe cateringploegleden Marie-Louise, Kris en Soetkin verwelkomd met een glaasje witte wijn of fruitsap en een overvloed aan lekkere aperitiefhapjes . Nà de maaltijd nam onze pastoor Tom het woord . De voorbije samenkomsten was hij – trouw aanwezig- bewust ietwat op de achtergrond gebleven om ons in onze gelovige zoektocht alle vrijheid te geven .

Op deze slotavond hadden wij hem evenwel gevraagd om de betekenis van de Kerk, anno 2023, te duiden . Méér dan ooit worden wij uitgenodigd enthousiaste verkondigers te zijn van de Blijde Boodschap . Dat vraagt om luisterbereidheid , openheid voor de Geest,

Gemeenschapsvorming, verkondiging en catechese, liturgie en solidariteit en diaconie vormen ook nu de pijlers van de kerk . We worden uitgenodigd om als missionaire kerk mee te bouwen aan een vurige en warme geloofsgemeenschap net als de eerste leerlingen 2000 jaar geleden.

Op de vraag : ‘ wat nà Alpha ?’ werden de zomeractiviteiten in onze PE toegelicht  Op 6 september  worden alle teamleden en deelnemers aan Alpha 1 en 2 uitgenodigd . Wij hopen dat ze een familielid, vriend of buur meebrengen om hen te laten kennismaken met Alpha en uit te nodigen voor een Alpha 3 in het najaar van 2023 .

Na een lekker dessert kregen deelnemers de kans een evaluatieformulier in te vullen .

We gingen samen zitten in een grote kring en maakten het stil . We baden, zongen, dankten voor alles wat in de afgelopen weken was mogen ontwaken in onze groep : verbondenheid, vriendschap, (her-)ontdekking van de blijdschap van het geloof.

Sommige deelnemers namen het woord :

‘.. hier mocht ik thuiskomen , ik voelde mij omarmd in een warm bad van begrip en liefde, en dat was juist  wat ik nodig had  ‘

‘ .. fijn nog eens echt aan geloofsuitwisseling te doen rond boeiende thema’s’ ‘

‘ .. ik heb me echt beluisterd gevoeld en heb ook veel van de deelnemers geleerd’

‘ .. iedereen kreeg de kans om onbevangen zijn geloofsvragen, – twijfels, – overtuigingen te delen …’

‘ .. het belangrijkste was dat elke mening telt en gezegd mag worden, ook de twijfels en kritiek’

‘ … het was zalig om elke week aan te kunnen schuiven voor een heerlijke maaltijd : fijne manier om op ontspannen wijze kennis te maken, de ontmoeting te starten , toe te komen …’

We sloten af met volgend  zegengebed:

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is .

Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn
in ons verschillen en ons gelijken.

Dan zal God ons zegenen in zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest .

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is .

Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn
in ons verschillen en ons gelijken.

Dan zal God ons zegenen in zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest .

Spontaan legden we de hand op de schouder van onze naaste buur en zegende hem of haar : we hebben elkaars bevestiging en zegen nodig.
Bij het afscheid ontving éénieder een zonnebloem met een dankkaartje:

 ‘ in onze Alpha was Jij de zon !’.

About the author

Dirk Van de Poel administrator

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.